Máte
otázku?

Ako riešiť strechu presahujúcu nad pozemok suseda?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako riešiť strechu presahujúcu nad pozemok suseda?

Pred 17 rokmi sme kúpili pozemok, na ktorom sme postavili dom. Pozemok bol ohradený plotom ešte predávajúcim počas jeho užívania. V dome bývame 15 rokov a za celý ten čas nebol so susedou žiaden problém ohľadom hranice medzi našimi pozemkami. Rešpektovala hranicu vymedzenú plotom ešte bývalým užívateľom. Pred pár dňami nám oznámila, že v katastrálnej mape nás dom zasahuje do jej pozemku približne 50 cm a požadovala zrezanie strechy až na obvodový múr. Suseda bola prizvaná ku stavebnému konaniu, ku kolaudácii, pricom nemala žiadne pripomienky a o zásahu do jej pozemku nebolo vypovedané vtedy nič. V dokumentoch vytýčenia stavby, porealizačného zamerania, máme uvádzanú šírku pozemku o 0.5 m väčšiu než v katastrálnej mape. Súdnemu konaniu by sme sa radi vyhli ale neviem, či dospejeme k dohode, keďže zrezanie strechy (sedlová) po 15 rokoch užívania až na obvodový múr nie je pre nas riešením. Momentálne čakáme na geodeta, príde zamerať nás pozemok. Aké máme možnosti riešenia tejto situácie? Ma právo suseda žiadať zrezanie strechy, môže byt chyba v katastrálnej mape?

Odpoveď: Ako riešiť strechu presahujúcu nad pozemok suseda?

Dobrý deň, rozhodujúcou okolnosťou je skutočný stav hranice predmetných pozemkov a teda geodetické zameranie, ktoré presne vymedzí Váš pozemok. Hranice evidované v katastrálnej mape nemusia zodpovedať skutočnému stavu, nakoľko mohli byť zapísané na základe nepresného geometrického plánu, čo je pomerne bežný jav aj vzhľadom na odchylku, nepresnosť merania geodetických prístrojov používaných v minulosti. V prípade, že strecha Vášho domu bude skutočne zasahovať nad pozemok Vášho suseda, odporúčam Vám sa so susedom dohodnúť a to zmluvou, na základe ktorej bude rešpektovať vzniknutý stav, pričom je na Vás, či mu za uvedené konanie poskytnete nejakú protihodnotu. Ide teda o zriadenie vecného bremena vo Váš prospech, ktoré sa zapisuje vkladom do katastra nehnuteľností.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako riešiť strechu presahujúcu nad pozemok suseda? (Občianske právo)

Projektant my vyhotovil projekt na rekonštrukciu strechy, zmena profilu, ktorá je už hotová a je v záručnej dobe. No susedovi vadí, že strecha presahuje na jeho pozemok vo výške 4,5 m cca 15 cm. Zhotoviteľ vyhotovil strechu podľa projektu. Kto bude hradiť náklady na opravu strechy ?

Odpoveď: Ako riešiť strechu presahujúcu nad pozemok suseda?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2019)

Dobrý deň, 
stavba strechy resp. jej výmena podlieha normám ako z hľadiska stavebného, ako aj technických noriem, ktoré musia byť dodržané. Nevieme z čoho vychádza sused, že strecha presahuje na jeho pozemok 15 cm. 

Ak by sme chceli odpovedať len na položenú otázku, kto bude znášať prípadnú opravu strechy tak, aby nepresahovala susedov pozemok, naša odpoveď je tá, že k odstráneniu presahu strechy na susedov pozemok, ak vôbec k presahu došlo, je tá, že by ste to nemali robiť z dôvodu, že stratíte nároky zo zodpovednosti voči zhotoviteľovi a tento nebude zodpovedať za vzniknutú škodu.

Sme názoru, že presah strechy na susedov pozemok je treba zdokumentovať resp. zdokladovať. Podstatné je ako bola vytýčená hranica pozemku a kedy bola vytýčená a či je určená aj správne v teréne a teda či vôbec strecha presahuje na pozemok suseda, čo môže vytýčiť resp. určiť len autorizovaný geodet.
Ak by aj napriek uvedenému došlo k tomu, že strecha je skutočne na susedovom pozemku, riešenie je možné aj bez úpravy strechy a to tak, že od suseda odkúpite prísl. časť pozemku na základe dohody o kúpnej cene /budete potrebovať geom. plán/  alebo uzatvoríte so susedom zmluvu o nájme jeho pozemku.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť strechu presahujúcu nad pozemok suseda?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku