Exekúcia a žiadosť o splátky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 14. 6. 2017

Otázka: Exekúcia a žiadosť o splátky

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ma exekútor povinnosť odpovedať mi na žiadosť o splátkový kalendár. Celková suma dlžná suma bola okolo 1000 eur, exekúciu mi sťahujú zo mzdy po 60 eur už vyše roka a k februáru 2017 som mala zostatok dlžnej sumy stále 1000 eur. V auguste 2016 som posielala exekútorovi mailom žiadosť o splátkový kalendár, pokúšala som sa mu volať (nakoľko bývam na druhej strane republiky, nemôžem sa zastaviť osobne) ale bezúspešne. Telefonicky sa mi s nimi nepodarilo spojiť hoc som volala 10x denne, mailom neodpovedajú. Poslala som tam teda rodinného príslušníka s tým, aby ich poprosili, aby sa vyjadrili. Povedali, že splácam dlžnú sumu zrážkou zo mzdy a nech to takto platím ďalej - týmto to skončilo. No úroky sú v tomto prípade neúnosne a exekútor nemá záujem so mnou komunikovať, keď po roku platenia mám dlžnú sumu rovnakú skoro ako na začiatku. Bohužiaľ som sa do tohto "problému" dostala kvôli tragickej strate rodiča. Sumu nedokážem vyplatiť naraz nakoľko stále finančne pomáham mamine. Viete mi prosím poradiť ako postupovať? Prípadne aké mám možnosti?

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Dobrý deň, súdny exekútor by mal s Vami komunikovať a poskytovať Vám informácie a súčinnosť. Kontakty uvedené na adrese Slovenskej komory exekútor na www.ske.sk sú považované za ich verejné, ktoré majú byť funkčné, a na ktoré by mali reagovať. Ak Vám ani na jednom kontakte neodpovedajú môžete prostredníctvom Slovenskej komory exekútor podať sťažnosť na postup súdneho exekútora. Vo vzťahu k splátkovému kalendáru je však potrebné vedieť i to, že súdny exekútor pristúpi k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom splátkového kalendára iba v tom prípade, ak s tým bude súhlasiť i oprávnený. Nakoľko Vaša exekúcia bola začatá pred 01.04.2017 postupuje sa v nej podľa právneho predpisu platného a účinného do tohto dátumu. Tzn. že sa neuplatnia ustanovenia o povinnom schvaľovaní splátkového kalendára. Nakoľko dlhodobo súdny exekútor s Vami nekomunikuje, môžete sa pokúsiť skontaktovať priamo s oprávneným a dohodnúť sa s ním na splátkovom kalendári. V prípade úspešnej dohody sa následne opätovne obrátiť na súdneho exekútora, že ste s oprávneným už dohodli.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Exekúcia a žiadosť o splátky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj otec má exekúcie a spláca ich zrážkami zo mzdy a poštovou poukážkou. Do práce chodil autom, ktoré neprešlo STK ani EK. Môže si kúpiť auto na splátky, aby mu naň nesiahol exekútor? Ďakujem A. 

Odpoveď: Exekúcia a žiadosť o splátky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. exekučného poriadku exekúcii podlieha majetok povinného, ktorý je v jeho vlastníctve.
Možnosťou je zobrať auto na finančný alebo operatívny leasing Pri finančnom leasingu je MV až do splatenia vlastníctvom spoločnosti a vlastníctvom nájomcu sa stáva až po splatení.
Pri operatívnom leasingu po ukončení zmluvy neprechádza vlastníctvo MV na nájomcu.
Sme názoru, že pri všetkých formách leasingu MV sa značne preplatí.
Možnosťou je, že kúpite auto pre otca a on bude jeho nájomcom so súčasným dojednaním splátok Vám.

Nevieme aký je dlh Vášho otca u exekútora; z otázky usudzujeme, že dlh riadne platí a že zostatok mzdy po vykonaní zrážok a úhrade bežných potrieb zostane aj suma na splátky za leasing. 

Len poznamenávame, že podľa § 61c/ exek. poriadku platí :

"Povinný po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku.

(2) Za bežné právne úkony právnickej osoby alebo podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka sa považujú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom ich činnosti alebo podnikania.

(3) Bežné právne úkony inej fyzickej osoby ako podľa odseku 2 sú tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej bežných životných potrieb, ako aj bežných životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť.

(4) Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje najmä

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, prípadne ich zaťaženie právom tretej osoby,

d) uskutočnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk