Dieťa a jeho zverenie do výlučnej starostlivosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 10. 2019

Otázka: Dieťa a jeho zverenie do výlučnej starostlivosti

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, mám syna vo veku 2 rokov. S manželom sme sa rozviedli a dohodli sme sa na striedavej starostlivosti kvôli tomu, lebo som pracovala. Momentálne som nezamestnaná a chcela by som malého výlučne do vlastnej starostlivosti, ako mám postupovať.

Odpoveď: Dieťa a jeho zverenie do výlučnej starostlivosti

Dobrý deň. Ak bolo súdnym rozhodnutím zverené dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obom rodičom, tak zmena takéhoto rozhodnutia v zásade je možná. Základným predpokladom je však to, že v porovnaní s pôvodným rozhodnutím nastala podstatná zmena pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu rozhodnutia ohľadom zverenia dieťaťa zo striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z nich.

Ak chcete docieliť zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia, musíte podať na súd nový návrh, kde budete navrhovať spomínanú zmenu. V rámci konania bude potrebné preukázať podstatnú zmenu pomerov. Tu si však dovolím vysloviť názor, že len samotný fakt, že momentálne nie ste zamestnaná nemusí súd vyhodnotiť ako podstatnú zmenu. Dôležité tiež bude to, ako sa k návrhu postaví druhý rodič.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dieťa a jeho zverenie do výlučnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám otázku dcéra sa rozišla s priateľom, keď mala moja vnučka 1 rok. Ako dôvod odchodu uviedol, že si s ňou život nepredstavuje. Pravidelne navštevuje dcéru a ona mu nebráni v styku s dieťaťom. Vždy v piatok si ju berie domov. V lete chceme ísť na dovolenku k moru a jej priateľ jej oznámil, že aj on chce zobrať malú na dovolenku. Keď sa ho dcéra spýtala kam chce ísť jeho odpoveď bola, že karavanom a nevie ešte kam a kde sa možno Rakúsko možno niekam inde. Môže mu zabrániť v takomto výlete alebo ako by sa vedela brániť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dieťa a jeho zverenie do výlučnej starostlivosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň, vo veci odporúčame spísať dohodu o zverení maloletej do starostlivosti matky a určení styku s maloletou, ako aj o dohode o výživnom a túto dať na schválenie na súd. 
Ak bude dohoda súdom schválená, je treba sa ju aj z hľadiska prázdnin dodržiavať.
Podľa ust. § 35 zákona o rodine platí :
"Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Z  uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na vycestovanie s maloletým dieťaťom na prázdniny resp. dovolenku v čase osobnej starostlivosti jedného z rodičov tento nepotrebuje súhlas druhého rodiča, je však treba druhého rodiča o vycestovaní do zahraničia prípadne v rámci SR minimálne informovať a to z dôvodu, že rodič má právo na informácie o svojom dieťati v súlade s ust. § 28 Zákona o rodine :

"(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä
a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,
b) zastupovanie maloletého dieťaťa,
c) správa majetku maloletého dieťaťa.
(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa."

 

Konanie vo veciach maloletých je v zmysle zákona o súdnych poplatkoch oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Otázke zverenia maloletého do starostlivosti matky sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť aj pre Vás nápomocné.

Vzor návrhu na určenie výživného na maloleté dieťa sa nachádza aj na stránke MS SR, ktorý tiež môžete tiež využiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk