Dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 5. 7. 2017

Otázka: Dedičské konanie

Zaujíma ma, či môže notár pri dedičskom konaní od dedičov pýtať ohodnotenie majetku znaleckým posudkom hradené dedičmi, dedí sa po otcovi. Ostala, mama a ja ako dcéra, brat je 26 rokov po smrti, a notárovi máme určiť poručníka, ktorý bude nebohého brata v dedení zastupovať, brat bol slobodný bezdetný, bez majetku, tak nechápem ako postupovať, či je to vôbec normálne?

Odpoveď: Dedičské konanie

Dobrý deň, notár ako tzv. súdny komisár poverený vykonaním dedičského konania po poručiteľovi je v zmysle ustanovenia § 200 Civilného mimosporového poriadku povinný určiť tzv. všeobecnú hodnotu majetku. Súd (notár) ju určuje uznesením. § 200 ods. 2 CMP určuje akým spôsobom má byť určená táto všeobecná hodnota majetku. Určiť hodnotu majetku je povinnosťou notára a nie účastníkov dedičského konania. Hodnotu majetku by mal zistiť a určiť notár, pričom zákon mu neurčuje presné pravidlá. Mohol by napr. sám objednať znalecký posudok, dať ho vykonať znalcovi, ale po ukončení dedičského konania by cenu znaleckého posudku započítal do hotových výdavkov, ktoré by ste mu museli nahradiť. Nakoľko Váš brat nemal žiadnych potomkov tak si neviem vysvetliť z akého dôvodu mu má byť ustanovený opatrovník, najmä v prípade ak zomrel pred smrťou Vášho otca.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk