Dedenie dlhov po exmanželovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Žilina
Odpovedané dňa: 5. 5. 2017

Otázka: Dedenie dlhov po exmanželovi

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Môj otec umrel a počas manželstva s mojou mamou narobil dlhy. Po jeho smrti som ako jediný dedič dedičstvo odmietla. Chcem sa opýtať, či aj moja mama ma ešte nejaké dlhy, aj keď sa s otcom rozviedla a ja dedičstvo odmietla. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po exmanželovi

Dobrý deň. 

V dedičskom konaní po Vašom otcovi sa muselo vyporiadať aj bezpodielové spoluvlastníctvo Vašich rodičov, ak pravdaže neboli rozvedení. Či má Vaša mama nejaké dlhy závisí od toho, ako sa vyporiadalo bezpodielové spoluvlastníctvom manželov v dedičskom konaní. Táto skutočnosť je uvedená priamo v osvedčení o dedičstve po Vašom otcovi. 

Ak Vaši rodičia boli rozvedení, tak bezpodielové spoluvlastníctvom si mali vyporiadať do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Ak tak neurobili, tak platí zákonné vyporiadanie podľa ktorého pri hnuteľných veciach sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre svoju potrebu alebo potrebu svojej rodiny či domácnosti užíva ako výlučný vlastník. O ostatných hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve exmanželov a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí aj na ostatné majetkové práva, ktoré sú pre manželov spoločné.  

Čo sa týka dlhov vzniknutých počas trvania manželstva, v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu tieto nepatria do BSM, avšak primerane sa na nich použijú ustanovenia o vyporiadaní BSM upravené Občianskym zákonníkom. Aj v prípade, ak za trvania manželstva vznikol dlh, z ktorého bol zaviazaný len jeden z manželov, ktorý napríklad uzavrel vo svojom mene zmluvu o pôžičke a ak takto získané prostriedky boli použité na kúpu určitej veci, vo všeobecnosti patrí aj táto vec do BSM. Manželovi zaviazanému z pôžičky sa na takto vynaložené prostriedky prihliadne pri vyporiadaní BSM. T.z. to čo každý z manželov vynaložil na spoločný majetok zo svojho, mu má byť uhradené zo spoločného majetku druhým manželom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk