Máte
otázku?

Vzdanie sa otcovstva a dedenie dlhov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Vzdanie sa otcovstva a dedenie dlhov

Dobrý deň! Moja otázka sa týka môjho otca. Rada by som, aby sa dobrovoľne vzdal otcovstva, a to z dôvodu, že s mojou matkou sú už dlhé roky rozvedení. Výživné neplatil ani raz, má problémy s pitím alkoholu, o mňa neprejavuje veľký záujem a je veľmi zadlžený. Mám 21 rokov, bývam s priateľom, ale obávam sa, že raz by mohli nárokovať otcove dlhy u mňa. Ak by sa s ním niečo náhodou stalo, napríklad by zomrel, obávam sa, že by som musela splatiť jeho dlhy. Nechcem s ním mať nič spoločné, ale o tomto sa s ním neviem ani porozprávať, pretože je vždy opitý. Mohla by som o to požiadať aj bez jeho súhlasu, aby som s ním o tom nemusela diskutovať? Ako by som mala postupovať? Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Alexandra

Odpoveď: Vzdanie sa otcovstva a dedenie dlhov

Dobrý deň.

Podľa §96 Zákona o rodine:

(1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom.
(2) Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.
(3) Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať.

Podľa tohto ustanovenia ide pri zapretí otcovstva o dve konania, najskôr je to konanie o prípustnosti zapretia otcovstva a následne o konanie o zapretie otcovstva. V prípade, že chcete zaprieť otcovstvo k svojmu biologickému otcovi obávam sa, že nebudete úspešná, pokiaľ je Váš otec zapísaný v rodnom liste Vašim skutočným otcom (biologickým).

Dlhov Vášho otca sa nemusíte obávať, pokiaľ za neho neprevezmete ručiteľský záväzok alebo niečo podobné. V prípade smrti Vášho otca máte právo dedičstvo po ňom odmietnuť. Okrem toho dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa a primerané náklady na jeho pohreb iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Odmietnutie dedičstva § 463 Občianskeho zákonníka:

(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

Prechod dlhov § 470 Občianskeho zákonníka:

 (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Takže sa ničoho nemusite obávať a vzdávať sa otcovstva, pretože jeho dlhy na Vás nemusia prejsť, pokiaľ dedičstvo odmietnete.

Trápi vás "Vzdanie sa otcovstva a dedenie dlhov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzdanie sa otcovstva a dedenie dlhov (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné zrieknuť sa otcovstva dieťaťa do veku troch rokov, ak jeho rodičia neboli manželia. Dotyčný sa s dieťaťom vôbec nestretáva kvôli správaniu svojej ex-partnerky a v zásade kvôli psychickému týraniu zo strany jej a jej rodiny. Nie je to dobré ani pre neho, ani pre dieťa a keďže jeho ex-partnerka má už nového priateľa, ktorého mala už počas ich vzťahu, chcel by sa zrieknuť otcovstva. Je to v takomto prípade možné, alebo nie? Otcovstvo bolo uznávané obidvoma stranami. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa otcovstva a dedenie dlhov

(odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,

áno, je to možné, v zmysle § 93 Zákona o rodine je možné otcovstvo, ktoré bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov zaprieť v lehote do troch rokov odo dňa jeho určenia, len vtedy, ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa. Návrh na zapretie otcovstva by mohol podať iba vtedy, ak by zapísaný otec skutočne nebol otcom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa otcovstva a dedenie dlhov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.