Darovanie pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie pozemku

V roku 2010 som dostal darom časť pozemku od svojho krstného otca, za ktorý som mu zaplatil bez svedkov, v hotovosti požadovanú sumu na ruku, bez potvrdenia o prevzatí peňazí, iba na základe ústnej dohody. Mám iba notárom riadne overenú darovaciu zmluvu. Mám obavu, že krstného otca deti by mohli túto darovaciu zmluvu spochybniť tak, ako aj prevzatie finančnej hotovosti. Moja otázka znie, ako mám postupovať aby som sa prípadným nezhodám vyhol a ako sa pred týmto "poistiť". Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie pozemku

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že darovacia zmluva je typickou bezodplatnou zmluvou. Ak ste s krstným otcom uzavreli darovaciu zmluvu, pričom za dar ste súčasne zaplatili, dá sa uvažovať nad tým, či v skutočnosti nešlo o zastretý právny úkon – kúpnu zmluvu. Každopádne ak by išlo o darovaciu zmluvu, potom nie je problém, že neviete preukázať poskytnutie peňazí krstnému otcovi. Pokiaľ však máte v tomto smere akékoľvek obavy a Váš krstný otec stále žije, môžete ho požiadať, aby Vám vystavil kvitanciu, resp. potvrdenie o prevzatí spomenutých peňazí. Čo sa týka spochybnenia zmluvy, tak pokiaľ bola zmluva uzavretá platne, tak nie je namieste žiadne „spochybňovanie“ zmluvy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň,
chceli by sme s manželom darovať synovi, ktorý je ženatý, nás pozemok. Chceli by sme, aby sa pozemok stal výhradne jeho majetkom. Bude stačiť bežná darovacia zmluva na jeho meno? Alebo je to vôbec možné, aby sme to darovali len jemu, keď je riadne ženatý? Ide nám o to, aby si na pozemok nemohla robiť nárok jeho manželka.
Ďakujem R.

Odpoveď: Darovanie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2020)

Dobrý deň,
áno, je to možné. Pozemok v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka nebude patriť do bezpodielového spolyvlastníctva manželov.

Treba tiež, že syn môže následne pozemok darovať aj svojej manželke, prípadne pozemok predať a pod.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta (autorizácia zmluvy advokátom).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň. Sme traja spoluvlastníci pozemku a chcel by som časť pozemku prepísať len na seba. Je lepšia darovacia alebo kúpno-predajná zmluva za symbolickú cenu?

Odpoveď: Darovanie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2020)

Dobrý deň. Ak chcete mať reálnu časť pozemku napísanú len na Vás, tak je potrebné spoločný pozemok geometrickým plánom rozdeliť a dohodnúť sa na takomto vysporiadaní s ostatnými spoluvlastníkmi. Ak chcete mať pozemok väčší, než na aký máte podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu nárok, potom je na dohode s ostatnými, či bude vysporiadnie odplatné alebo nie. Reálne by však malo ísť o dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie pozemku (Občianske právo)

Dobry den. Pred istym casom mamina dostala do daru pozemok po prababke. Ta uz nezije. Teraz chce prepisat pozemok na sestru. Existuje nejaka moznost ako by sme mohli s bratom ziskat cast, ktora by nam patrila? Dakujem za odpoved!

Odpoveď: Darovanie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň, v našom právnom poriadku je jedinou osobou, ktorá môže nakladať svojím majetkom jeho vlastník. Nemožno ho žiadnym spôsobom nútiť, ani zabrániť aby určitým spôsobom naložil so svojou nehnuteľnosťou (napr. daroval). Ak by ste chceli napadnúť platnosť darovacej zmluvy musel by existovať aspoň z dôvodov vyhlásenia darovacej zmluvy za neplatnú (nedostatočná spôsobilosť na právny úkon, omyl predávajúceho, neurčitosť...). Ak tomu tak nie je, tak v rámci budúceho dedičského konania Vám sčasti chráni ustanovenie § 484 druhá veta Občianskeho zákonníka "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie;" Toto ustanovenie upravuje, že to čo Vaša sestra dostala počas života Vašej mamy darom, započítava sa na jej podiel. Vaše ďalšie nároky v rámci dedičstva sa však budú odvíjať od toho, či Vaša mama má aj ďalší majetok, ktorý bude patriť do dedičstva. Ak totiž ďalší majetok nemá, nebudete mať už čo dediť a vyššie uvedené ustanovenie bude irelevantné. Ďalšou možnosťou ako zabrániť tomu, aby ste prišli o celú nehnuteľnosť je, že by vám mama darovala nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva a následne by ste sa so sestrou dohodli na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vyplatením podielov. S týmto postupom by však musela súhlasiť Vaša mama i sestra.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie pozemku (Občianske právo)

Je správne, ak mi advokát pošle darovaciu zmluvu na časť nehnuteľnosti, jedná sa o ornú pôdu a ja som ho o takú službu nepožiadala? Žiadali asi tí, ktorí chcú byť obdarovaní. Je to zaslané priamo advokátskou kanceláriou. Ďakujem

Odpoveď: Darovanie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2016)

Dobrý deň, možno si obdarovaní objednali vypracovanie darovacej zmluvy a žiadali advokáta, aby ju zaslal na Vašu adresu. Ak advokát od Vás nepýta za zmluvu odmenu, potom je postup v súlade so zákonom a túto zmluvu môžete považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie pozemku (Občianske právo)

dobry den, mam zaujem vysporiadat pozemok formou darovania. Chcela by som vedieť, či stačí ak spíšeme s darcom u notára notársku zápisnicu o darovaní s poznámkou o vecnom bremene s doživotným právom na užívanie, alebo tento prípad musím vyriešiť iba formou darovacej zmluvy a vecného bremena. Chcela by som taktiež vedieť, či si darca moze narokovat, aby som sa oňho v starobe alebo chorobe musela starat, aj ked nie som jeho dcera? lebo inak mi odoberie pozemok?

Odpoveď: Darovanie pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, darovanie s podmienkou, že sa musí o Vás starať inak Vám dar odoberie, je robí podmienku neplatnou a to v tom zmysle, že na podmienku sa neprihliada. Ak by teda táto podmienka aj bola v zmluve, bola by neplatná.

Zo zriadenia vecného bremena nevyplýva povinnosť obdarovaného starať sa o darcu. 

Neodporúčam robiť darovanie formou notárskej zápisnice, pretože zbytočné zaplatíte viac, ako keby Vám zmluvu vypracoval advokát. Odporúčam Vám skôr nájsť si advokáta vo svojom okolí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk