Darovanie polovice bytu medzi manželmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 14. 7. 2016

Otázka: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Prosim vas poradte mi, akou zmluvou moze manzel na ️mna prepisat polovicu bytu, ktory spolu uzivame 7 rokov, bol nadobudnuty pred svadbou s tym, ze nam realitny makler poradil, aby vtedy este priatel ️️mna aj dieta zatajil, aby mu schvalili viac financnych prostriedkov a teda neskor prepisal spomenuty byt aj na mna. Da sa vlastne takato zmluva napisat aj doma a ist k notarovi dat overit podpisy? Aka zmluva by teda bola najlepsia, ️co sa pravej stranky tyka? Kupno-predajna, ️ci darovacia? Dakujem.

Odpoveď: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Dobrý deň,

keďže Váš manžel nadobudol celý byt ešte pred uzatvorením manželstva (teda aj pred vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov), je v jeho výlučnom vlastníctve. Ako vlastník môže v zásade so svojou vecou voľne disponovať a scudzovať ju - teda aj previesť vlastnícke právo k nej, či už v celosti, alebo o určitej veľkosti spoluvlastníckeho podielu (napr. jednu polovicu) aj na iný subjekt, s ktorým uzavrie jednu zo scudzovacích zmlúv - či už kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo inú zmluvu.

Darovanie medzi manželmi je možné len v prípade, ak darca daruje vec (alebo spoluvlastnícky podiel k nej), ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve. Vzhľadom na to, že byt je vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela je možné konštatovať že táto podmienka je splnená a preto je možný prevod vlastníckeho práva k nej (v celosti alebo o veľkosti spoluvlastníckeho podielu) na Vás aj darovacou zmluvou.

Samozrejme, takúto jednoduchú darovaciu zmluvu si môžete spísať aj doma. Čo sa týka osvedčenia podpisov, podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona postačuje, ak sa dá osvedčiť (napr. u notára) podpis prevodcu - teda Vášho manžela. Váš podpis nemusí byť osvedčený. Po spísaní takejto zmluvy a následnom osvedčení podpisov je ešte potrebné dva originály tejto zmluvy podať spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (ktorý si taktiež môžete spísať Vy) na Okresnom úrade, katastrálnom odbore. Až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa stanete vlastníčkou (spoluvlastníckeho podielu) na Vašom byte.

K možnosti uzavrieť medzi Vami kúpnu zmluvu je potrebné upozorniť na jednu nevýhodu, v dôsledku ktorej Vám možno odporúčiť skôr uzavretie darovacej zmluvy. Veci nadobudnuté darom počas manželstva sú vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva, preto na základe darovacej zmluvy nadobúdate vec (prípadne spoluvlastnícky podiel na nej) do svojho výlučného vlastníctva. Veci nadobudnuté zo spoločných prostriedkov (za spoločné prostriedky sa ale považujú aj napr. Vaše príjmy z pracovnej činnosti a pod.) na základe kúpnej zmluvy, budú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvedené platí za predpokladu, že by ste si u notára formou notárskej zápisnice pred uzavretím kúpnej zmluvy dohodou nezúžili rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Teda ak v prípade uzavretia kúpnej zmluvy kúpnu cenu uhradíte zo spoločných prostriedkov, táto vec (príp. spoluvlastnícky podiel na nej) bude patriť nielen Vám ale aj Vášmu manželovi a bude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva (bez ohľadu na skutočnosť, že by ste na liste vlastníctva boli uvedená ako vlastníčka tohto spoluvlastníckeho podielu len Vy).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie polovice bytu medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím je možné darovať časť nehnuteľnosti, ktorá je v BSM, avšak babka zomrela, dedičské ešte nebolo a dedko by chcel darovať svoj podiel vnúčatám, ešte pred dedičským konaním. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň prajem,

nakoľko bola nehnuteľnosť v BSM, tak starý otec nemá teraz presný podiel, ktorý vlastní. V BSM je podiel 1/1. Preto je podľa môjho právneho názoru potrebné počkať do skončenia dedičského konania, kde sa presné určí, kto dostane aký podiel a kto vlastne bude spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti. Môžu nimi byť napr. starý otec a jeho deti, alebo sa môžu dohodnúť, že nehnuteľnosť bude patriť len jemu. Následne, keď bude mať presný podiel, môže ho previesť (prípadne jeho časť) na inú osobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie polovice bytu medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, máme byt v bezpodielovom vlastníctve a svoju polovicu by som chcela darovať mame, aby mala v prípade rozvodu alebo smrti nárok. Ako sa to dá zariadiť buď darovaním alebo závetom tak, aby manžel to nevedel. Ďakujem za odpoveď N.

Odpoveď: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2020)

Dobrý deň, 

vzhľadom na okolnosť, že byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, podiel na byte by ste mohli darovať svojej matke ale len za podmienky, že darcom v prípade darovacej zmluvy by bol aj Váš manžel. Naďalej by však platilo, že zostávajúca časť resp. podiel na byte by patrili do BSM.

Možnosťou, ak uvádzate v otázke by bolo spísanie závetu v prospech Vašej matky. Tu však platí, že v prípade Vášho úmrtia v dedičskom konaní sa najprv vyporiadava zaniknuté BSM, a kedže manžel nie je neopomenuteľným dedičom, Vaša mama ako závetný dedič by nadobudla v dedičskom konaní len 1/4 bytu. 

Pokiaľ ide o rozvod, Vaša mama nie je účastníkom konania o vyporiadanie BSM po rozvode.

Záver : Darovanie podielu Vašej matke za trvania manželstva je možné len na základe prejavu vôle - spísania darovacej zmluvy aj Vašim manželom ako účastníkom zmluvy. Závet je možný, ale závetnému dedičovi - Vašej matke by sa dostala len 1/4 z  bytu (predpokladáme, že deti nemáte, aspoň to v otázke neuvádzate).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie polovice bytu medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastním nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve. Ja 1/2 a brat 1/2. Manželke som minulý rok daroval 1/4 z domu. Chceme dom predať a neradi by sme platili daň z manželkinej časti. Manželka má už v dome tri roky trvalý pobyt.
Je možné si od nej spať vypýtať dar tu štvrtinu alebo sa už nič nedá robiť a budeme musieť čakať 5 rokov a až potom nebude musieť platiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, Vami uvedený návrh, aby manželka vrátila dar a vyhli ste sa tak plateniu dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti nie je riešením. Nie je podstatné to, že manželka má v nehnuteľnosti trvalý pobyt 3 roky.
Treba uviesť, že v prípade predaja nehnuteľnosti  pokiaľ ide o spoluvlastnícky podiel manželky nie je isté, či daň vôbec platiť bude, ale daňové priznanie bude musieť podať keďže nie je vlastníkom nehnuteľnosti 5 rokov.
Zdaneniu totiž bude podliehať len rozdiel medzi príjmom a výdavkom, ktorým je cena nehnuteľnosti v čase darovania manželke alebo cena nehnuteľnosti v čase darovania Vám ako darcovi, čo závisí od toho, ako dlho ste boli vlastníkom nehnuteľnosti v čase darovania podielu na nehnuteľnosti Vašej manželke.

Riešením je, že teraz predmetom predaja bude podiel na nehnuteľnosti Váš a Vášho brata a až následne predá podiel na nehnuteľnosti aj Vaša manželka. Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie polovice bytu medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Poprosím o radu: otec s mamou vlastnia byt, otec chce svoju časť bytu prepísať na dve dcéry a nechať doživotné právo užívania bytu. Otázka znie:akou zmluvou to ošetriť? Darovacou ? Kúpno predajnou? Inou? A v akom pomere z jeho polovice na dve polovice? Koľkí účastníci zmluvy budú? (4 ? ) Ak by ste mi to vedeli trosku bližšie objasniť. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ byt Vašich rodičov je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, potom zmluvu či už darovaciu alebo kúpnopredajnú, musia s Vami ako dcérami spísať obidvaja a dohodnúť aká časť podielu na byte bude prevedená do Vášho podielového spoluvlastníctva. Následne byt bude v dohodnutej časti v bezpodielovom spoluvlastníctve rodičov a Vás ako sestier v podielovom spoluvlastníctve.

V zmysle ust. Obč. zákonníka to, aby len otec previedol svoj podiel na Vás alebo len na Vašu sestru, prípadne obidve, nie je možné, kedže byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Je vecou Vašej dohody či sa bude jednať o darovaciu alebo kúpnopredajnú zmluvu. 
V prípade, že by bola spísaná dar. zmluva, toto darovanie bude započítané na Váš podiel v prípade dedičského konania, teda o toľko menej zdedíte v porovnaní s ostatnými dedičmi.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta, čím budete mať právnu istotu, že zmluva podchytí všetky okolnosti Vášho prípadu a bude spĺňať náležitosti zákona.

Účastníkmi zmluvy musia byť všetci prevodcovia - obidvaja rodičia a všetci nadobúdatelia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie polovice bytu medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a prosím bližšie objasniť: Čiže keby bol manžel ochotný mi darovať polku bytu tak by sa to malo uskutočniť formou darovacej zmluvy, či zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu ideálnej časti, či iná zmuva? Čiže v takom prípade by byt patril do podielového vlastníctva (mimo BSM) a v prípade rozvodu by som mala polku bytu? Celkovo mi ide o to, aby som v prípade rozvodu neskončila ''pod mostom" a zároveň by manžel bol čo najmenej škodný, že ako by bolo najlepšie to poriešiť Tie peniaze, ktoré minieme na bežnú spotrebu a prip. dráhe dovolenky tie v prípade rozvodu mi už nikto nevráti, všakže (manžel ma skon k spotrebe a bojím sa, že peniaze rozflakame) Pri rozvode sa rieši iba hnutel. A nehnutel. Majetok a finančný majetok všakže? Keby som mala dedičstvo napr 20 000 e a chcela kúpiť byt za 80 000 e musela by som si zobrať úver na 60 000 e, ktorý by som splacala z mojej výplaty (teda zo spoloč. Peňazí patriacich do BSM) a pred úverom by sme zúžili BSM tak nadobudnutý byt by spadal do BSM, keďže časť peňazí by bolo použitých z prostriedkov z BSM? Keby byt stal 30 000 e a 20 000 e by bolo dedičstvo a 10 000 e moja výplata tých 10 000 e by som darovala tretej osobe, ktorá by mi ich darovala naspäť tak dedičstvo + dar by bol byt za 30 000 e v mojom vlastníctve, či by spadal do BSM? Keby som si odkladala časť výplaty na účet tretej osoby, a tak šetrila na byt mal by manžel nárok na tieto prostriedky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

"Čiže keby bol manžel ochotný mi darovať polku bytu tak by sa to malo uskutočniť formou darovacej zmluvy, či zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu ideálnej časti, či iná zmuva?  Čiže v takom prípade by byt patril do podielového vlastníctva (mimo BSM) a v prípade rozvodu by som mala polku bytu?" - Ak Vám chce previesť byt bezplatne, pôjde o darovaciu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod spoluvlastníckeho spoluvlastníckého podielu vo výške 1/2. Patril by mimo BSM. Po rozvode by ste stále boli podielovými spoluvlastníkmi a pri vyporiadaní BSM by sa tieto podiely neriešili. 

 

Peniaze, ktoré spotrebujete a ktoré patria do BSM už nárokovať nemôžete, ak ste ich minuli na spoločný majetok, resp. bežnú spotrebu. Ak by sa napr. spoločné peniaze vynaložili na majetok, ktorý patrí len jednému z Vás, alebo naopak, ak by sa majetok jedného z Vás použil na spoločný majetok, tak by dotyčný z manželov mohol požadovať náhradu.

Pri vyporiadaní sa vyporiadavajú hnuteľné aj nehnuteľné veci, dlhy aj pohľadávky a celkovo majetok, ktorý patrí do BSM (nadobudli ste ho počas manželstva a nie je vylúčený z BSM).

Ak by ste pred kúpou veci z časti za prostriedky vlastné (zdedené/ darované) a z časti za prostriedky z BSM, uzavreli dohodu o zúžení BSM, táto vec by do BSM nepatrila.

Aj keby ste peniaze odkladali na účet tretej osoby, pri prípadnom vyporiadaní BSM, by na nich mal manžel právny nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie polovice bytu medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a prosím bližšie objasniť: Napísali ste mi, že je možné uskutočniť prevod bytu mimo BSM - akou formou, resp. zmluvou? Aký je postup? (mimo BSM -nerozumiem tomu) Byt nadobudol manžel ešte pred svadbou - prečo by mi manžel nemohol darovať 1/2 bytu darovacou zmluvou? Potom by som v prípade rozvodu mala nárok na 1/2 bytu, či nie? Mame spolu maloletého 9- mesačného syna - mohol by sa byt prepísať na syna? Mohli by sme ja i manžel ošetriť v zmluve, že v synovom byte by sme mali právo dožitia? Čo v prípade rozvodu nás manželov - mala by som nárok na polku synovho bytu? Musel by ma manžel vyplatiť? Keby som chcela kupovať iný byt do svojho výlučného vlastníctva je potrebná dohoda o zúžení BSM formou notárskej zápisnice? Keby ju manžel nepodpísal tak nemôžem mať byt vo svojom výlučnom vlastníctve, a teda bez manželovho súhlasu nemôžem vlastniť žiadny byt, ktorý by nespadal do BSM? Keby došlo k zúženiu BSM na kúpu nového bytu a by som nezvládala splácať úver môže exekútor siahnuť aj na manželov majetok a byt? Keď dedičstvo nestačí na kúpu nového bytu dalo by sa odkladať bokom (výber hotovosti z účtu) keby raz došlo k rozvodu, aby som mala našetrené na byt? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň,

ak je byt ešte spred manželstva a manžel je ochotný Vám darovať 1/2 tohto bytu, potom by byt patril do podielového spoluvlastníctva Vás oboch (nie BSM).

Ak by ste kupovali počas trvania manželstva iný byt a nemali by ste dohodu o zúžení, byt by patril do BSM.

Byt, resp. jeho časť môže previesť aj na syna. Rovnako je možné dohodnúť sa aj na zriadení vecného bremena v podobe práva dožitia. Ak by ste si požičali počas manželstva, exekútor by mohol vymáhať dlh aj zo spoločného majetku a manžel by to bol povinný strpieť.

Odkladať peniaze bokom počas manželstva môžete, ale pokiaľ ide o peniaze, ktoré patria do BSM (najmä výplaty) tieto budú aj tak v BSM a na nich bude mať nárok aj manžel.

Ak by ste byt kúpili z majetku patriaceho do dedičstva alebo z darovaných prostriedkov, potom by nepatril do BSM. Ak by len časť jeho ceny bola uhradená z prostriedkov z BSM, patril by do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie polovice bytu medzi manželmi (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím poraďte mi, čo mám robiť. Manžel ma byt vo výlučnom vlastníctve, ktorý nadobudol ešte pred svadbou. Ja nemám žiadny byt. V blízkej dobe by ma mal brat vyplatiť z dedičstva po mame, avšak táto suma nestačí na kúpu bytu. Obávam sa prípadného rozvodu v budúcnosti, že zostanem bez bytu. Ako danej situácii predísť? Dohodnúť sa s manželom na darovaní polovice bytu formou darovacej zmluvy? Dohodnúť s manželom na zúžení BSM formou notárskej zápisnice na kúpu nehnuteľnosti? Čo v prípade, ak sa s manželom nedá dohodnúť, teda nesúhlasí ani s darovaním polovice bytu ani so zúžením BSM na kúpu nehnuteľnosti?

Odpoveď: Darovanie polovice bytu medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o výučný majetok manžela, potom je možné uskutočniť prevod bytu mimo BSM, pretože z BSM sú vylúčené dary. Ak by bola vec v BSM, darovanie medzi manželmi nie je možné, pretože podstata BSM je taká, že obaja manželia sú vlastníkmi celej veci (nemajú podiely).

Pokiaľ ide o kúpu, mohli by ste ho aj kúpiť, ale ako správne uvádzate, pred kúpou by bolo potrebné zúžiť BSM, pretože inak by ste v podstate byt nadobudli do BSM.

Prinútiť manžela, aby na Vás previedol byt však nemôžete, pretože ako vlastník môže rozhodovať podľa vlastného uváženia, ako zo svojím majetok naloží.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk