Darovanie majetku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 6. 2017

Otázka: Darovanie majetku

Dobrý deň, rada by som sa spýtala ako to je s darovacou zmluvou. Môj brat daroval dom svojej dcére. Ona si priviedla do domu priateľa a ten brata neustále vyhadzuje. Nemôžem sa na to už ďalej pozerať. Chcela by som vedieť ak by to dal na súd, či by mal nejakú šancu vrátiť dar. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie majetku

Dobrý deň, ak sa obdarovaný správa k darcovi tak, že svojim konaním hrubo porušuje dobré mravy, má darca práva požadovať vrátenie daru od obdarovaného. V tomto prípade síce z nehnuteľnosti vyháňa Vášho brata jej priateľ, mám však za to, že jej konanie by mohlo naplniť znaky takého konania, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Obdarovaná by si mala uvedomovať, že takéto jej konanie, resp. nečinnosť je protiprávne. Mala by zabezpečiť, aby jej priateľ rešpektoval Vášho brata. Rovnako je však potrebné v tomto prípade skúmať darovaciu zmluvu a zistiť, či bolo zároveň s darovaním zriadené aj vecné bremeno Vášho brata na užívanie tejto nehnuteľnosti. Ak však ich konanie už presahuje všetky akceptovateľné medziľudské vzťahy a právny poriadok, môže Váš brat požiadať o vrátenie daru. Neplatnosť tohto právneho úkonu by musela na súde napadnúť jeho dcéra a preukázať v súdnom konaní, že ide o neplatné vrátenie daru (tzn. preukázať, že svojim konaním neporušila hrubo dobré mravy).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Darujem dom s pozemkom dcére, s doživotným pravom užívania, môže robiť dcéra úpravy domu a pozemku bez môjho súhlasu? Mám platiť za réžiu domu?

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2020)

Dobrý deň,
ak darujete dom a neostane Vám v ňom spoluvlastnícky podiel ale "len" právo užívať nehnuteľnosť, potom nemáte právo rozhodovať o tom, či a ako bude dom dcéra upravovať. Ako oprávnený z vecného bremena by ste sa mali v zmysle zákona podieľať na nákladoch za užívanie domu, hlavne pokiaľ ide o náklady za spotrebu energií, ale aj na nevyhnutných opravách.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň, matka mi pred 5 rokmi darovala byt. V zmluve má právo doživotného bývania a záväzok, že bez jej vedomia byt nepredám. Matke sa po nejakom čase zhoršil zdravotný stav má alzhaimerovú chorobu už nikoho ani nepozná je umiestnená v dobrom sanatóriu, ktorý jej platím. Žijem v zahraničí a byt chcem predať. Zrušenie ťarchy v zmluve z jej strany nie je možné kvôli jej zdravotnému stavu, ktorý je nezvratný. Na LV ale ťarcha zapísaná nie je. Mám brata, ktorý sa o mamu vôbec nezaujíma a nestará. Keby som byt predala hrozí mne alebo budúcemu majiteľovi nejaké riziko od môjho brata? O klauzulách v zmluve nevie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, tým, že vecné bremeno nie je zapísané v katastri nehnuteľností, nemá vecno-právne účinky. Tzn. že predajom nehnuteľností neprechádza povinnosť strpieť užívanie bytu na nového vlastníka bytu. Nevieme ako presne znie Vaša formulácia týkajúca sa zákazu predaja bytu v zmluve. Toto ustanovenie však môže spôsobiť buď neplatnosť Vášho právneho úkonu, ktorým by ste predali byt, ale taktiež nemusí spôsobiť nič. Závisí od presnej formulácie. Za účelom posúdenia tejto veci Vám odporúčame osobnú konzultáciu v našej kancelárii alebo využiť služby online právne poradne premium, kde môžete k zodpovedaniu Vašej otázky doplniť aj presné znenie ustanovenia zmluvy, prípadne sken zmluvy. Hoci Váš brat nevie o týchto klauzulách v zmluve, z pohľadu práva sú tieto Vaše záväzky platné voči Vašej mame, a to aj v prípade, že sa jej zhoršil zdravotný stav. Hoci by (podľa znenia zmluvy) prevod nemusel byť neplatný, Váš brat by v prípadnom budúcom dedičskom konaní mohol namietať, že ste postupovali v rozpore so zmluvou a Vaše konanie by mohol napadnúť. Ako sme však už uviedli, závisí to od presnej formulácie zmluvy. V práve platí starorímska zásada pacta sunt servanda (dohody sa musia dodržiavať), bez ohľadu na vývoj zdravotného stavu alebo situácie v rodine.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk