Máte
otázku?

Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo je výhodnejšie - uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu na pozemok. Moja matka mi chce prenechať pozemok a nevieme, či to máme urobiť darovacou alebo kúpnou zmluvou.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

Dobrý deň,

pri rozhodovaní sa, či nehnuteľnosť nadobudnete darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou je potrebné myslieť na viacero vecí. Najmä na to, ako chcete v budúcnosti narábať s touto nehnuteľnosťou. Ak ho chcete predať so ziskom a bolo by to do 5 rokov od nadobudnutia (stav ku dňu 21.10.2013) výhodnejšie je nehnuteľnosť nadobudnúť kúpnou zmluvou. Pokiaľ by ste však kúpnu zmluvu iba simulovali, pričom by išlo o darovaciu zmluvu, podľa zákona sa má za to, že ste uzatvorili darovaciu zmluvu. Je však veľmi problematické dokázať, že pri kúpne hnuteľnosti nedošlo k odovzdaniu peňazí. 

Kúpnu cenu si potom môžete zarátava ako výdavok, pričom to, či budete platiť daň z príjmu závisí od rozdielu medzi kúpnou cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili a kúpnou cenou, za ktorú nehnuteľnosť predávate. V súčasnosti sa pri predaji nehnuteľnosti platia aj zdravotné odvody.

Trápi vás "Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom darovacej alebo kúpno-predajnej zmluvy. Mám tri sestry, ktoré dedili hektárový pozemok v lukratívnej časti okresu Bánovce nad Bebravou, v obci Šišov, po našej spoločnej mame. Ja som nezdedila nič, pretože sa tvrdilo, že pozemok by sa príliš rozdrobil. Jedna z mojich sestier by mi teraz chcela darovať polovicu zo svojich 26 árov, ktoré v budúcnosti môžu byť určené ako stavebný pozemok. Momentálne je to orná pôda, ktorú prenajíma. Rada by som vedela, či musíme mať riadnu darovaciu zmluvu vyhotovenú advokátom alebo by bolo výhodnejšie, ak by sme uzavreli kúpno-predajnú zmluvu. Zaujímalo by ma aj to, ktorá možnosť je finančne výhodnejšia a aké sú poplatky za vklad do katastra. Ďakujem vopred za odpoveď a radu.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 24.04.2024)

Dobrý deň, pri rozhodovaní medzi darovacou zmluvou a kúpnou zmluvou je dôležité poznať hlavné rozdiely. Darovacia zmluva sa vzťahuje na bezplatný prevod vlastníctva, zatiaľ čo kúpna zmluva zahŕňa platenú transakciu. Podľa slovenského práva, písomná forma je podmienkou platnosti darovacej zmluvy, ak sa týka nehnuteľnosti. Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa na základe darovacej zmluvy nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností podľa Občianskeho zákonníka. 

Volba medzi týmito dvoma formami závisí od vašich osobných okolností a preferencií, ako aj od toho, ako plánujete nehnuteľnosť v budúcnosti používať, kedy predať.

Určite urobte darovaciu zmluvu, ak nebudete platiť žiadne peniaze. Obe zmluvy u advokáta stoja rovnako. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som kúpiť pozemok na Slovensku, avšak vlastník pozemku žije v Českej republike. Je možné, že o pozemok prídem? Na čo by som si mal hlavne dávať pozor? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 24.11.2023)

Dobrý deň, skutočnosť tá, že vlastník pozemku je občanom Českej republiky, prípadne sa vlastník pozemku zdržiava v Českej republike, nie je právny problém. Keďže je vlastníkom pozemku, potom jeho podpis na kúpnej zmluve musí byť úradne overený. Podpis môže vlastník pozemku overiť u notára alebo v tzv czech point, čo sú miesta na úradné overenie podpisu v Českej republike.

Na vypracovanie kúpnej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý vypracuje kúpnu zmluvu a samozrejme podá aj návrh na vklad na kataster.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu,


Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. S manželom by sme chceli darovať rodinný dom, v ktorom žijeme, našim dvom dcéram, pričom jednej by sme chceli darovať 1/3 a druhej 2/3. Je to možné urobiť takto? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 18.11.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že darovaciu zmluvu môžete uzatvoriť aj s nerovnakými podielmi na nehnuteľnosti. Je to vec dohody darcov a obdarovaných. Nezabudnite na zriadenie vecného bremena vo váš prospech ako manželov spočívajúce v práve doživotného bývania v dome.

 


Trápi vás "Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, dobrý večer, nedávno som si kúpila byt. Všetko prebehlo podľa plánu a peniaze som uhradila dohodnutým spôsobom. Realitná kancelária sa postarala o zápis do katastra. Pred dvoma rokmi som bola na materskej dovolenke a vtedy som nemala prostriedky na zaplatenie splátky. Chcem sa opýtať, či by tento fakt mohol zapríčiniť problém pri zápise do katastra. Peniaze na kúpu bytu som mala z vlastných zdrojov. Ďakujem, Daniela.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste kúpili byt, návrh na vklad podala realitná kancelária, pričom ďalej uvádzate, že pred cca 2 rokmi ste nemali peniaze na zaplatenie splátky. Pýtate sa či bude problém pri zápise do katastra nehnuteľností.

Na takto položenú otázku uvádzame, že ak návrh na vklad bol podaný pred cca 2 rokmi, potom nehnuteľnosť už musí byť zapísaná na vás ako kupujúceho a teda vlastníka nehnuteľnosti. Aktuálny stav nájdete na stránke katastra nehnuteľností.

Záverom uvádzame, že kataster nehnuteľností neskúma či bola kúpna cena uhradená. Jediným problémom by mohlo byť, že predávajúci v prípade neuhradenia dlžnej sumy odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 517 Občianskeho zákonníka.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím, mohli by ste mi vysvetliť, ako to funguje, keď by napríklad moja mama chcela kúpiť nehnuteľnosť a následne mi ju darovať? Existuje nejaký časový limit, po ktorom je potrebné počkať, alebo je možné to urobiť okamžite? Neplatia sa v takom prípade nejaké dane? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 11.10.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že mama by vám chcela darovať nehnuteľnosť, ktorú ona nadobudne na základe darovacej zmluvy. Ak je to tak, nie je žiadne obmedzenie z hľadiska zákona o dani z príjmov. Keďže nehnuteľnosť vám bude darovaná, mama mama nebude platiť žiadnu daň z darovania, lebo táto bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Po nadobudnutí nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy a následne po zavkladovaní darovacej zmluvy musíte vy, ako aj mama podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach. Tlačivo na podanie čiastkového priznania k dani z nehnuteľností nájdete na stránke obce, prípadne na stránke slovensko.sk. Odvody na zdrav. poistenie neplatíte ani vy, a ani vaša mama.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama chce darovať rodinný dom môjmu 30-ročnému synovi. Potrebuje môj súhlas? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 04.10.2023)

Dobrý deň, ak chce vaša mama darovať nehnuteľnosť svojmu vnukovi, nepotrebuje k tomu váš súhlas ako budúcej dedičky. Ide o jej výlučné vlastníctvo, a preto môže s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta. Odporúčam súčasne v darovacej zmluve spísať aj dohodu zriadení vecného bremena v prospech vašej matky, ktoré spočíva v práve doživotného užívania nehnuteľnosti. Následne po zavkladovaní darovacej zmluvy do katastra nehnuteľností nebude predmetná nehnuteľnosť predmetom dedičského konania po vašej matke.


Trápi vás "Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, koľko stojí darovacia zmluva na dom s doživotným právom užívania u notára pre rodiča? Je možné, že notárka si účtuje za takúto zmluvu 570 eur? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,

áno je to normálne pri notároch. Pani notárka vychádza z tarifnej odmeny, ktorá je určená vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov. Obdobnú sumu by ste mohli zaplatiť aj u advokáta ale aj so zastupovaním v celom katastrálnom konaní a aj s prípadnými dodatkami k zmluve. Aj keď s advokátom by ste sa vedeli dohodnúť aj na inej sume, ak by ste si dohodli napríklad paušálnu odmenu. Pri výpočte odmeny sa vo vašom prípade vychádza pri notároch z ceny nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovacej zmluvy.

Pri advokátoch závisí cena od toho o akú nehnuteľnosť ide. Ak je to len pozemok, vzor zmluvy nájdete aj na internete a nepotrebujete advokáta. Advokáta vyhľadajte len vtedy ak by bolo riziko, ze protistrana by to mohla nejako zneužiť, ak by bola zmluva zle napísaná. Hlavne, ak robíte zmluvu s osobou, ktorá je pre Vás cudzia, tam je riziko najvyššie.


Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem kúpiť rodinný dom, avšak zatiaľ je tam zápis v Katastri nehnuteľností (KN) kvôli dedičskému konaniu. Predpokladaná budúca vlastníčka mi umožnila nahliadnuť do notárskej zápisnice. Mám však problém, pretože pozemky sú zapísané v Liste vlastníctva, ale stavba v KN a LV nie je, hoci má súpisné číslo. Budovy na pozemku pochádzajú približne z roku 1886. Zaujímavé je, že pre dodávateľov elektriny a vody nebol problém identifikovať miesto dodávok. Prosím Vás o radu, ako postupovať, aby som sa vyhol možným problémom.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 14.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v každom prípade je potrebné počkať na právoplatnosť uznesenia z dedičského konania.

Pokiaľ ide o stavbu z roku 1886, táto v uvedenom čase nemohla byť ani zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva, lebo evidencia nehnuteľností existuje až na základe zákona č. 22/1964 Zb.z. o evidencií nehnuteľností.

Ak nehnuteľnosť nie je zapísaná v LV, potom odporúčame, aby terajší vlastník podal návrh na zápis stavby do katastra nehnuteľností a to na základe ust. § 46 ods. 7  zákona o katastri nehnuteľností :

"Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie16) alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník."

Na spísanie samotnej kúpnej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, darovala som byt deťom prostredníctvom darovacej zmluvy. Môžem naďalej platiť ročnú poplatok za odpad, daň z bytu a poistenie bytu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 06.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku s doplnením uvádzame, že je vecou dohody Vás a obdarovaného, že budete platiť poplatky za odpad, prípadne poistenie nehnuteľností a daň z nehnuteľností.

Ide však o to, že daňovníkom dane z nehnuteľnosti a povinnosť platiť poplatky za odvoz odpadu je vlastník nehnuteľnosti, rovnako aj dane z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach. Pokiaľ ide o poplatky za odpad, ak obdarovaný je už vlastníkom inej nehnuteľnosti, nemusí platiť poplatky za odpad na ďalšom mieste inej nehnuteľnosti, len je to potrebné vyporiadať s obcou.
Pokiaľ ide o poistenie nehnuteľnosti, tu treba kontaktovať príslušnú poisťovňu, lebo Vy už nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, ale v zmysle ust. § 794 Obč. zákonníka môžete poistiť aj nehnuteľnosť vo vlastníctve iného :

"Poistnú zmluvu možno uzavrieť aj v prospech inej osoby."


Trápi vás "Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som s mojím manželom darovať môjmu synovi nehnuteľnosť - byt, v ktorom žijeme v B. Syn je môj, byt sme nadobudli ešte keď sme neboli manželia a syna si môj terajší manžel nikdy neosvojil. Syn je už dospelý. Čo je lepšie pre nás a aj syna, darovať byt s tým, že môžeme dožiť v tomto byte, alebo je lepšie napísať závet u notára? Chceme, aby po našej smrti dedil všetko on, manžel nemá žiadne deti, len sa bojíme, aby niekto iný z jeho rodiny nemal nárok na dedenie. Čo je podľa Vás lepšie urobiť? Urobiť závet alebo darovať, a aká je cena za závet a aká je cena za vybavenie darovania. Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva

(odpoveď odoslaná: 10.02.2023)

Dobrý deň,
riešenie Vami uvedenej situácie je jednoduché :

Najlepšie bude ak byt darujete teraz za Vášho života vášmu synovi so súčasným  spísaním dohody o zriadení vecného bremena vo Váš prospech ako rodičov spočívajúce v práve doživotného užívania v byte.

Vyhnete sa tak poplatkom spojeným s dedičským konaním.

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovacia zmluva alebo kúpna zmluva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.