Máte
otázku?

Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

Dobrý deň. Ako pripísať priateľku na liste vlastníctva? Akú zmluvu je lepšie použiť kúpno-predajnú napr. za 1 Eur alebo darovaciu.Byt je vo vlastníctve viac ako 5 rokov na meno priateľa ale všetky finančné náklady znášame spoločne. Financovaný na úver. Máme povolenie od veriteľa na pripísanie priateľky do LV nakoľko bola pripísaná aj ako spoludlžníka. Aká z toho vyplýva povinnosť ohľadne daní. Ďakujeme vopred za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

Dobrý deň,

v prípade darovacej zmluvy je v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka možné domáhať sa vrátenia daru, v prípade, že obdarovaný sa začne správať voči darcovi v rozpore s dobrými mravmi. Pre prípade kúpnej zmluvy napr. za 1 Euro takáto možnosť neexistuje. Pri darovaní sa daň z príjmu neplatí a s ohľadom na to, že byt vlastníte viac ako 5 rokov, ani v prípade predaja by sa daň z príjmu neplatila. Je teda potrebné si zvážiť len možnosť vrátenia daru, avšak toto už záleží na konkrétnych okolnostiach Vášho prípadu. 

Trápi vás "Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem Vás požiadať o radu pri darovaní- mama mala pozemok, ktorého polovicu darovala sestre kde si následne postavila s manželom dom. Teraz chce mama darovať druhu polovicu pozemku mne ako druhej dcére (sme 2 sestry), ale na tomto pozemku stojí aj rodičovský dom, v ktorom bývajú naši rodičia. Samozrejme chce aj s otcom vysporiadať už aj dom za života vzhľadom na ich vyšší vek. Máme sa so sestrou dohodnúť, no neviem ako by to bolo najlepšie. Ďakujem za odpoveď. Dagmar

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 01.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami položenej otázke vychádzame z toho, že Vaša mama je výlučným vlastníkom pozemku, z ktorého časť darovala Vašej  sestre, pričom  bol zrejme vyhotovený aj geom. plán za účelom odčlenenia prísl. časti pozemku, na ktorom bol postavený nový rodinný dom.  Na zostatku pozemku je rodičovský rodinný dom, z ktorého časť Vám chce mama darovať.
Ak je to tak, potom  pre odčlenenie pozemku bude najlepšie, ak  oslovíte autorizovného geodeta, ktorý vypracuje geom. plán na rozdelenie pozemku a následne na jeho základe spíšete  darovaciu zmluvu vo Váš prospech ako obdarovaného ohľadom konkrétnej časti pozemku.  Táto zmluva podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností.

Pokiaľ ide o rodičovský dom, je to vec dohody, komu a v akom podiele rodičia darujú príslušné podiely na rodinnom dome. Pre vypracovanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či by sa dala zmeniť darovacia zmluva na kúpno predajnú, lebo svokor daroval manželovi záhradu ešte pred svadbou a po svadbe sme sa na tej záhrade vybudovali, je to hneď vedľa svokrovcov. Tým, že dom je na obidvoch a pozemok, na ktorom stojí dom, len manželov a dokonca len darovaný, tak chceli by sme to zmeniť. Ďakujem vopred za odpoveď. Anna

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 15.12.2021)

Dobrý deň, zmeniť darovacou zmluvu ohľadom pozemku na kúpnu zmluvu nie je možné.
V otázke uvádzate, že na pozemku, ktorý bol darovaný výlučne Vášmu manželovi, ste postavili rodinný dom. Riešenie Vami uvedeného problému je jednoduché a to spísanie darovacej zmluvy medzi Vašim manželom ako darcom a Vami ako obdarovaným, najlepšie tak, aby Vám daroval podiel na pozemku v podiele 1/2 z celku. Pozemok následne bude v podielom spoluvlastníctve manželov.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či je možné zmeniť darovaciu zmluvu na nehnuteľnosť na kúpno predajnu zmluvu, aby nebola niekedy v budúcnosti napadnut. Otec s tým súhlasí. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 29.11.2021)

Dobrý deň,
ak správne rozumiem a otec Vám daroval nehnuteľnosť, samotnú takúto darovaciu zmluvu nie je možné zmeniť ak už bol povolený vklad, nakoľko v tomto prípade vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Riešenie, ktoré prichádza do úvahy je, že by ste zrušili darovacia zmluvu, dali to zapísať do katastra a následne by ste uzatvorili kúpnu zmluvu s Vašim otcom, v ktorej by ste sa s ním dohodli aj na kúpnej cene za túto nehnuteľnosť.

Avšak samotnú darovaciu zmluvu nie je ľahké napadnúť. Otec ako darca by sa mohol voči Vám za svojho života domáhať vrátenia daru, avšak iba za predpokladu, že by ste sa voči nemu alebo členom jeho rodiny správali tak, že by ste tým hrubo porušili dobré mravy. Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje. V zmysle súdnej praxe treba pod týmto pojmom rozumieť v praktickej rovine také správanie obdarovaného ako napríklad, že sa dopúšťa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny. Pokiaľ by k tomuto nedošlo, darca nie je oprávnený žiadať od obdarovaného vrátenie daru a ani súd by mu nevyhovel, ak by naplnenie tejto skutočnosti pred súdom nepreukázal. Na druhej strane, ak by napríklad chcela napadnúť darovaciu zmluvu tretia osoba, bolo by to ešte ťažšie, nakoľko v tomto prípade prichádza do úvahy iba jej napadnutie z dôvodu, že by zmluva vykazovala nejakú vadu. Jednalo by sa napríklad o prípad nedostatku spôsobilosti na právne úkony zo strany Vášho otca v čase uzatvorenia darovacej zmluvy. Preukázanie takejto skutočnosti, t.j. nedostatku jeho spôsobilosti na právne úkony v čase uzavretia zmluvy by však v takomto prípade bolo na žalobcovi, tento by to musel pred súdom preukázať, na ňom by bolo dôkazné bremeno. 


Trápi vás "Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať ako postupovať. Syn chce stavať dom. Pozemok je polovica mojej mamy a polovica moja a sestry. Ako treba postupovať pri prepise?

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,
môžete postupovať dvoma spôsobmi. Môžete mu pozemok darovať alebo mu ho predať. V oboch prípadoch sa zmluva bude podpisovať so všetkými vlastníkmi a ním. Vyriešenie tejto situácie závisí od toho, či Vaša sestra chce za svoj podiel dostať časť kúpnej ceny alebo aj ona súhlasí s tým, že zadarmo daruje svoje podiel synovcovi.


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pán advokát,
podľa darovacej zmluvy na rodinný dom, som si s otcom spísala darovaciu zmluvu aj na hnuteľností / nejaké práčky, čistiace stroje, keďže môj otec mal živnosť, ktorú som prevzala ja ako dcéra bezplatne/ môžem aj na hnuteľností zriadiť vecné bremeno bezplatne s pravom doživotného užívania daných strojov? A ešte jedna otázka, je nutné riešiť overovanie podisov u notára? Alebo stačí vyhlásenie, že zmluvu sme podpísali na základe slobodnej vôle, nebola v tiesni. Je takáto zmluva platná? Ďakujem.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 25.05.2020)

Dobrý deň,
podpis darcu ohľadom nehnuteľnosti musí byť úradne overený. Ak by malo byť zriadené vecné bremeno v prospech otca - doživotné užívanie nehnuteľnosti, potom aj Váš podpis ako povinnej z vecného bremena musí byť úradne overený.

Podpis darcu na darovacej zmluve ohľadom hnuteľných vecí overený byť nemusí, ale z dôvodu právnej istoty, ako aj budúceho dedič. konania odporúčame nechať podpis darcu overiť.

Zmluvy odporúčame nechať prekontrolovať advokátovi. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. V skratke. Moja mama žila s mojou mladšou sestrou v 2 izbovom byte. Nakoľko sestra ju prehovorila, aby byt predala, lebo sestra potrebovala peniaze, tak mama súhlasila, predala byt a išla bývať do 1 izbového bytu. Mama sestru vyplatila a je samozrejme, že som mamu poprosila a ona súhlasila, tak som si dala právne vyhotoviť darovaciu zmluvu s vecným bremenom dožitia matky. Prosím Vás ide o to, že ako mám postupovať. Či mi stačí ta darovacia zmluva, alebo už mi pár ľudí radilo, že si mám dať urobiť kúpno-predajnú zmluvu. Fakt sa v tom nevyznám. Ďakujem Vám za radu. Dovidenia.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 07.03.2020)

Dobrý deň, je na Vašej dohode či Vám mama jednoizbový byt daruje alebo predá s tým, že vecné bremeno - právo užívania bývania v byte zostane zachované v jej prospech, ktoré vecné bremeno budete musieť strpieť.
Chceli ste sa zrejme opýtať či kúpnopredajná alebo darovacia zmluva z dôvodu prípadného dedičského konania po Vašej mame /prepáčte prosím ak sme nie celkom správne pochopili súvislosti/.
Predpokladáme, že Vaša mama má doklad o tom, že svojej dcére, Vašej sestre z predaja dvojizbového bytu darovala peňažnú sumu ako výpomoc, teda buď doklad o z banky alebo príjmový pokl. doklad. Pokiaľ boli peniaze dané Vašej sestre v hotovosti, nie je to správne, keďže zákon o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje platby v hotovosti medzi fyzickými osobami vo sume nad 15000 €.

Ak mama doklad o darovaní peňazí sestre nemá, je potrebné to dať právne do poriadku - darovacia zmluva, min. čestné prehlásenie sestry s úradne overeným podpisom. 
Prečo je to dôležité ? 
Keďže v skutočnosti Vašej sestre darovala nejakú finančnú  čiastku, zrejme pomerne vyššiu, ktorú nie je možné považovať za obvyklý dar,  v prípade dedičského konania sa uvedená suma z predaja 2-izbového bytu sa Vašej sestre započítava na jej dedičský podiel.  Ak by ste doklad o uvedenom darovanie peňazí nemali, nevedeli by ste preukázať toto darovanie peňazí a sestre by pridal jej dedičský podiel. 

Rovnako aj Vám v prípade, že by Vám mama teraz darovala jednoizbový byt, tento dar sa Vám započítava tiež na Váš dedičský podiel a o toľko budete menej dediť. Podstatné však pre započítanie darov v dedič. konaní je to, aby predmetom dedenia bol vôbec nejaký majetok, na ktorý by bolo možné započítať dary za darované dedičom za života.
Ak predmetom dedenia po Vašej mame nebude žiadny majetok, nie je čo započítavať na dedičský podiel ani Vám, ani Vašej sestre.

Z tohto hľadiska, ako aj právnej istoty, ako aj odstránenia sporov v prípadnom dedičskom konaní  po Vašej mame je pre Vás lepšie, aby ste spísali darovaciu zmluvu zo zachovaním vecného bremena v prospech Vašej matky.
 


Trápi vás "Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať na darovaciu zmluvu s vecným bremenom dožitia. Ide o to, že mama ma 3 deti, jedno sa dalo na zle koľaje a chcela by, aby sa prepísal dom ešte počas života na deti ale nevie akou formou urobiť to, že nechce vydediť 3 dieťa, čiže nič mu nedať ale boji sa, aby po smrti nerobila komplikácie pri predaji, nebodaj, aby sa tam nenasťahovala a nebude sa dať hýbať s nehnuteľnosťou, napr predaj, ide niečo také, akože jej podiel - myslím tretieho súrodenca napísať na jedného s tých dvoch tak, aby vlastne on sa v prípade predaja s ním vyrovnal, je taká možnosť nejako zmluvne podložiť?

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

ak je vlastníkom nehnuteľnosti len matka, potom môže s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho vlastného uváženia. Ak sa rozhodne, že ju daruje len 2 deťom, môže tak pokojne urobiť. Tretie dieťa nemá právny nárok na to, aby takýto prevod spochybnilo (ak bude zmluva spĺňať všetky právne náležitosti platného právneho úkonu). Tretiemu dieťaťu môže napr. závetom odkázať iné veci zo svojho majetku. Presné riešenie je najlepšie prebrať osobne s advokátom.


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Pekný deň, chcem sa spýtať: matka by chcela na mňa previesť nehnuteľnosti (dom a záhradu) a nevieme akým spôsobom, darovacou alebo kúpno-predajnou zmluvou. Potrebujeme hlavne erudovaný názor na to, ktorá zmluva je bezpečnejšia z dôvodu, že mám brata, ktorý vedie neviazaný život (gambling, stávkovanie, obrovské dlhy) a nemohol by túto zmluvu v budúcnosti napadnúť z dôvodu, že nič po matke nezdedil. Matka by chcela mať istotu dožitia vo svojom a kľud, že prípadní bratovi veritelia, ako aj on sám, by nemali nárok na jej majetok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň. Zmluva je takpovediac napadnuteľná, len ak trpí určitými vadami, ktorý by mohli spôsobovať jej neplatnosť. Ak sa teda uzavrie zmluva, ktorá zodpovedá všetkým zákonným náležitostiam, nevidím dôvod, pre ktorý by mohla byť v budúcnosti, či už v rámci dedičského konania alebo inokedy, "napadnuteľná".

Pokiaľ ide o Vašu situáciu, je potrebné najskôr upozorniť na fakt, že ak dôjde k darovaniu, v rámci dedičského konania po poručiteľovi, ktorý ako darca dar poskytol, hrozí, že dôjde k tzv. kolácii. Kolácia je v zásade započítanie daru na dedičský podiel. Preto ak matka obdaruje neobvyklým darom (domom a záhradou) len jedného z dvoch potomkov, tento neobvyklý dar by sa mal v prípadnom dedičskom konaní započítať na dedičský podiel obdarovaného potomka v súlade s ustanovením § 484 Občianskeho zákonníka.

Uvažovať o kolácii má však význam v zásade len vtedy, ak by okrem domu a záhrady prichádzal do úvahy aj ďalší majetok. Ak takýto majetok nie je, s najväčšou pravdepodobnosťou by ani neprebehlo riadne dedičské konanie, ale by sa len vydal nepatrný majetok po poručiteľovi tomu, kto obstaral jeho pohreb.

Ak však existuje aj iný majetok, ktorý by bol spôsobilý dedenia (okrem domu a záhrady), je vhodnejšie neuzavrieť darovaciu zmluvu, ale kúpnu zmluvu, čím sa možno vyhnúť kolácii.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že ak by existovali zákonné dôvody na vydedenie, môže poručiteľka spísať listinu o vydedení, čím sa druhý potomok fakticky vylúči z dedenia.


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, s darovanim som si to rozmyslela musim aj ja svoj podiel predat kvoli ziskaniu vyssieho uveru a v suvislosti s tym je moja otazka. Staci jedna kupno predajna zmluva alebo musia byt dve? Dve majitelky - predavajuce - jeden kupujuci. Dakujem

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 23.06.2016)

Dobrý deň, ak sa spoluvlastníci dokážu dohodnúť na tom, že obaja spolu predajú svoje spoluvlastnícke podiely jednému kupujúcemu. Dokážu sa dohodnúť na výške kúpnej ceny a spôsobe ich vyplatenia (odporúčam Vám uviesť presnú výšku sumy, ktorú kupujúci vyplatí jednej aj druhej spoluvlastníčke, aby bolo zo zmluvy zrejmé, ktorá dostane akú časť z kúpnej zmluvy), postačuje ak sa spíše jedna kúpna zmluva, v ktorej budú spoluvlastníčky vystupovať ako predávajúce a Váš syn ako kupujúci. Vy prevediete svoje spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnosti do jeho výlučného vlastníctva.


Trápi vás "Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, spolu so sestrou vlastnim 3-izbovy byt, byt sme zdedili po rodicoch. Byt si chce kupit moj syn a chce si na kupu zobrat hypoteku. Moju polovicu mu chcem darovat a sestru musi vyplatit. Potrebujem poradit ako najlepsie sa nieco take realizuje. Dakujem

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 22.06.2016)

Dobrý deň, právne najjednoduchším, avšak možno časovo trochu náročnejším, spôsobom realizácie Vášho prípadu je nasledovný postup: 1/ Váš podiel by som Vám odporúčal darovacou zmluvou darovať Vášmu synovi a následne čo najskôr túto skutočnosť zapísať do katastra nehnuteľnosti. Tým by sa podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti stali Váš syn a Vaša sestra (jej predkupné právo tým nie je dotknuté, nakoľko ide o blízku osobu). 2/ Po zápise vlastníckeho práva Vášho syna bude potrebné medzi Vaším synom a Vašou sestrou spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Vzhľadom na to, že Váš syn bude už podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti je možné predpokladať, že aj banka mu jednoduchšie poskytne úver. V tejto dohode by sa Váš syn s Vašou sestrou dohodli na tom, že nadobudne jej podiel za určitú náhradu (na základe ich dohody), ktorú vyplatí z poskytnutého hypotekárneho úveru. Po spísaní dohody a po nadobudnutí jej účinnosti by kataster nehnuteľnosti na základe tejto dohody vykonal vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Váš syn by sa stal výlučným vlastníkom nehnuteľnosti.


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, poprosila by som o radu, sme dve sestry, a rodičia nám chcú prepísať ich 3-izbový byt na nás dve, chcem sa preto informovať, či je vhodnejšia kúpna alebo darovacia zmluva tak, ktorá sa nedá napadnúť. dakujem

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 22.09.2015)

Dobrý deň, každá zmluva je napadnuteľná. Avšak je možné na základe iných skutočností určiť vhodnejší zmluvný typ. Kúpna zmluva je odplatný právny úkon, tzn. že kupujúci musí predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu.  Naproti tomu darovacia zmluva je bezodplatným právnym úkonom, ktorým darca prenecháva bezplatne vec obdarovanému. Ak by ste chceli uzavrieť kúpnu zmluvu museli by ste sa dohodnúť i na kúpnej cene v adekvátnej výške, inak by mohlo ísť o tzv. zastieraný (simulovaný) právny úkon. Zastierali by ste darovaciu zmluvu kúpnou zmluvou, ktorá by bola následne neplatná a platnou by bola darovacia zmluva. Ďalšia vec je platenie dane z príjmu. Z odplatného prevodu nehnuteľnosti sa platí daň z príjmu v zmysle zákona o dani z príjmu (ak nie sú splnené podmienky oslobodenia od dane z príjmu). Nakoľko darovacia zmluva je bezplatným právnym úkonom, daň z príjmu sa z darovania neplatí. Či už kúpna alebo darovacia zmluva musia v prípade nehnuteľností spĺňať zákonom predpísané podstatné náležitosti. Z toho dôvodu Vám neodporúčam písať si zmluvy sama, lebo ak nebudú spĺňať zákonom predpísané náležitosti príslušný okresný úrad - katastrálny odbor Vám nezapíše vklad.


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, mamina by mi chcela prepisat byt, len nevieme, ci darovanim alebo kupnopredajnou zmluvou za symbolicku cenu. Mam jednu sestru, ktora byt dostala davno a nechceme, aby to napadla. Otazka znie, ci mame pouzit darovaciu alebo kupnopredajnu zmluvu. Dakujem

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 03.06.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ by ste predmetný byt prevádzali kúpnou zmluvou, do ktorej by ste však uviedli iba symbolickú kúpnu cenu (t.j. takú ktorý by bola v hrubom nepomere s trhovou cenou bytu), v zmysle ustanovenia § 41a ods. 2 Občianskeho zákonníka by išlo o tzv. zastretý (simulovaný) právny úkon. Týmto spôsobom by ste v podstate simulovali darovaciu zmluvu. V takomto prípade by bola kúpna zmluva (ako zastretý, simulovaný právny úkon) neplatná a platila by darovacia zmluva (ako zastieraný, disimulovaný právny úkon). Podmienkou platnosti zastieraného (disimulovaného) právneho úkonu je to, aby takýto právny úkon zodpovedal vôli zmluvných subjektov, a tiež to, aby boli splnené aj ostatné náležitosti požadované zákonom pre jeho platnosť (najmä náležitosti zmluvy o prevode bytu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov). Z uvedeného dôvodu bude pre Vás zrejme vhodnejšia darovacia zmluva. Darovacou zmluvou sa vyhnete aj takej situácii, kedy by ste byt síce prevádzali kúpnou zmluvou a deklarovali by ste aj zaplatenie trhovej kúpnej ceny, avšak reálne by k odovzdaniu tejto kúpnej ceny neprišlo. Takýto postup by Vám mohol spôsobiť komplikácie.

Navyše bol prijatý zákon o tom, že prevody peňazí medzi osobami sú limitované sumou 5000 resp. 15.000 eur. Kúpna cena by musela prebehnúť cez účet, inak by ste sa dopustili priestupku. 


Trápi vás "Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S priateľom žijeme v spoločnej domácnosti. Chcem sa informovať, ako postupovať v prípade, keď priateľ je majiteľom bytu a chce aby som bola ja spoluvlastníkom bytu. Či je vhodnejšia darovacia zmluva na polovicu bytu alebo kúpna zmluva, kde budem vedená ako spoluvlastník. Pokiaľ by šlo o kúpnu zmluvu, môže tam byť uvedená len symbolická suma za predaj bytu, napríklad 20 €? Ďakujem

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 27.02.2015)

Dobrý deň. pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či máte podpísať zmluvu k darovaniu bytu alebo kúpe bytu, tak mám za to, že vo vašom prípade bude zrejme vhodnejšia darovacia zmluva. Pokiaľ by ste totiž do kúpnej zmluvy na polovicu bytu uviedli iba symbolickú kúpnu cenu (napr. 20,- €), v zmysle ustanovenia § 41a ods. 2 Občianskeho zákonníka by išlo o tzv. zastretý (simulovaný) právny úkon. V podstate by ste simulovali darovaciu zmluvu (nakoľko takáto symbolická kúpna cena je v hrubom nepomere so skutočnou cenou polovice bytu). V takomto prípade by bola kúpna zmluva (ako zastretý právny úkon) neplatná a platil by zastieraný právny úkon (darovacia zmluva). Podľa zákona teda platí, že ak pomenujete zmluvu "kúpna" a zaplatíte len symbolickú sumu, má sa za to, že šlo o darovaciu zmluvu a nie kúpnu zmluvu.

 

Podmienkou platnosti zastieraného právneho úkonu je to, aby zastieraný právny úkon zodpovedal vôli subjektov, a ďalej to, aby boli splnené aj ostatné náležitosti požadované zákonom pre jeho platnosť (napr. náležitosti zmluvy o prevode bytu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).

 


Podotázka: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Potrebovala by som vedieť či je možné, aby bola darovacia zmluva zrušená a nahradená kúpnopredajnou zmluvou. Ďakujem

Odpoveď: Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva

(odpoveď odoslaná: 25.10.2013)

Dobrý deň,

ano je to možné, máte dve možnosti ako to vyriešiť, buď sa dohodnete o vrátení daru v súlade s občianskym zákonníkom a túto dohodu o vrátení daru dáte zavkladovať na kataster, alebo spätne darujete nehnuteľnosť pôvodnému darcovi a následne ju kúpite. Z pohľadu platenia dane z príjmov a zdravotných odvodov je výhodnejšie prvé riešenie.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovacia alebo kúpno-predajna zmluva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku