Máte
otázku?

Čo spadá pod výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Čo spadá pod výživné

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či náklady na kúpu okuliarov, výdavky spojené s návštevou lekára, napríklad plombácia zubov, lieky na rôzne choroby alebo školský výlet, patria do výživného. Je otec povinný mi na tieto veci prispieť? Ak prispieva, je to len z jeho dobrej vôle? Ďakujem.

Odpoveď: Čo spadá pod výživné

Dobrý deň, tieto výdavky tiež patria pod výživné. Preto, ak máte súdom určenú povinnosť platiť výživné, tak otec nie je povinný prispievať nad rámec takto stanoveného výživného.

Trápi vás "Čo spadá pod výživné" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo spadá pod výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či je možné posunúť dátum platenia výživného. Súd stanovil 15. v mesiaci. Rok to všetko fungovalo tak, že príkaz na platbu odchádzal 15. dňa, banka spracovala platbu a peniaze pripísala exmanželke zvyčajne nasledujúci pracovný deň. Teraz však trvá na tom, aby už 15. dňa mala peniaze na účte. Problém je, že výplatný termín mám vždy k 15. dňu v mesiaci a nemám ako zabezpečiť, aby mala peniaze 15. dňa na účte. Existuje nejaká možnosť posunúť dátum o jeden až dva dni cez súd? Vopred ďakujem za vašu odpoveď. S pozdravom, Dušan

Odpoveď: Čo spadá pod výživné

(odpoveď odoslaná: 14.06.2020)

Dobrý deň,
ak súdnym rozhodnutím bola uložená povinnosť platiť výživné k 15. v mesiaci, k uvedenému dátumu musí byť suma výživného v dispozícii oprávneného.

Vo veci máte v podstate dve možnosti :

1./ Písomne sa dohodnúť s bývalou manželkou na zmene termínu úhrady výživného k vzájomne dohodnutému termínu a túto dohodu dať na schválenie na súd.

2./ Naraz uhradiť výživné za dva mesiace, pričom uvediete za ktoré mesiace výživné uhradzujete, a to vopred a týmto spôsobom sa už nedostanete do omeškania. Výplatný termín zmeniť nemôžete a vec by ste nemuseli už s manželkou riešiť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo spadá pod výživné (Rodinné právo)

Dobrý večer. Pred časom mi moja manželka oznámila, že viac ako 10 rokov vychovávam nevlastné dieťa. Môžem vymáhať spätné výživné od biologického otca? Ďakujem.

Odpoveď: Čo spadá pod výživné

(odpoveď odoslaná: 21.10.2016)

Dobrý deň,

záleží to na tom, či ste uvedený aj v rodnom liste ako otec dieťaťa. Ak áno, najprv bude nutné zaprieť otcovstvo. Následne budete môcť vymáhať výživné uhradené výživné. Toto výživné by ste mali žiadať od biologického otca, ale podľa súdnej praxe, pokiaľ nie je tento muž známy, môžete náhradu žiadať aj od matky dieťaťa. Nakoľko ide o 10 ročné obdobie, väčšina z nároku už bude premlčaná a ak by žalovaný/á uplatnil námietku premlčania, súd by Vám tieto sumy nepriznal (ak ju neuplatní, súd na premlčanie neprihliada a sumu Vám prizná). Súd by Vám mohol v prípade námietky premlčania priznať len sumy za obdobie 3 roky spätne od podania návrhu na zaplatenie.


Podotázka: Čo spadá pod výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, som slobodná matka 13-mesačného chlapca. S jeho otcom sme sa rozišli v decembri 2012. V období tehotenstva, ako aj následného spolužitia, všetko financoval on. Od rozchodu však už nie. Chcem sa spýtať, v akej výške môžem požadovať výživné na syna a na seba. Zaujímalo by ma tiež, či je možné žiadať ho aj spätne, teda od decembra 2012. O jeho priznaných príjmoch nemám informácie, avšak viem, že jeho mesačná výplata bola 5 000 eur. Vyživovaciu povinnosť má ešte voči 19-ročnej dcére. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo spadá pod výživné

(odpoveď odoslaná: 18.11.2013)

Dobrý deň, pokiaľ ide o výšku výživného na dieťa, je potrebné si najskôr spočítať všetky náklady na dieťa. Počítajte aj také náklady, ktoré by dieťa malo právo vynaložiť. Ak otec chodí napríklad 2x na dovolenku, aj dieťa ma právo chodiť 2x na dovolenku, teda podieľať sa životnej úrovni otca.

 

Po zrátaní všetkých nákladov (kde je potrebné zarátať aj bývanie, stravu, oblečenie, lekársku starostlivosť, prípadné dovolenky a iné oprávnené náklady) je možné určiť výšku výživného. Ak sa matka osobne stará o dieťa, otec je povinný prispievať viac ako je polovica nákladov výživného na dieťa. 

 

Na to, aby som Vám dokázal určíť výšku výživného, ktorú Vám súd určí, mám veľmi málo informácii. Určite odporúčam žiadať vyššiu sumu, ako sú Vaše skutočné náklady najmä s poukazom na životnú úroveň otca dieťaťa.

 

Spätne môžete požadovať výživné na dieťa iba v prípade, ak sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa, t.j. také dôvody, ktoré odôvodňujú oprávnenosť Vašej žiadosti o spätné výživné. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo spadá pod výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava