Máte
otázku?

Čo robiť ak nás obťažuje sused?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

Dobrý deň. Žijem s priateľom v rodinnom dome a náš sused si vedľa z garáže urobil drevársku dielňu. Celé dni je všade hluk od frézy. Sused otvorí dvere a všetok prach ide rovno k nám do domu - nemôžeme ani otvoriť okná. Hluk je tu celé dni, víkendy i sviatky. Upozornili sme ho na to, ale on je arogantný a len sa nám smial. Živnosť má od 1. 6. 2017. Predtým to musel vykonávať na čierno. Už sme zo situácie zúfalí, neustály hluk a prach sú nesnesiteľné. Prosím, poraďte nám, ako postupovať ďalej. Mrzí nás, že sused sa nechce normálne dohodnúť. Ďakujeme.

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

Dobrý deň. V zmysle § 127, ods. 1  Občianskeho zákonníka ,, Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. môže nezákonný zásah predbežne zakázať, alebo môže uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

Pokiaľ Vás sused obťažuje hlukom, prachom máte právo sa obrátiť na obec. Obec nezákonný zásah predbežne zakázať. Môžete tiež podať na súd žalobu, v ktorej navrhnete aby súd vlastníkovi veci uložil povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu. Ak hrozí vážne nebezpečenstvo škody, súd môže uložiť povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody. 

Trápi vás "Čo robiť ak nás obťažuje sused?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused? (Občianske právo)

Dobrý deň, náš sused je majiteľom troch psov, z ktorých jeden je starší a sústavne zavýja. Ich obytný priestor predstavuje len 5 metrov štvorcových a všetky sú feny. Sú to špicovia. Bez prestania sa hrajú, ruja sa navzájom a vyššou frekvenciou vydávajú nepríjemné zvuky. Počas letných mesiacov nemôžeme vôbec vetrať ani otvoriť okná. Napriek tomu, že máme plastové okná, v noci nemôžeme spať a rovnako ani naše dve malé vnúčatá. Keď som suseda požiadala, aby psov premiestnil do záhrady za dom, reagoval arogantne a odmietol so zdôvodnením, že tam má spálňu. Situácia je neúnosná a zúfalá. Neviem, ako ďalej postupovať, pretože obávam sa, že ak to oznámim obci, oni ho len upozornia a nič sa nezmení. Som vďačná za každú pomoc a dobrú radu.

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade by prichádzalo do úvahy podanie žaloby na súd. Každý vlastník je totiž v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka povinný:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.   Môžete ho ešte daného suseda písomne vyzvať, aby upustil od rušivých konaní, resp. aby zabezpečil premiestnenie psov alebo uskutočnil iné vhodné opatrenie s tým, že ak to neurobí, tak podáte žalobu na súd, pričom ho upozornite, že ak bude v konaní neúspešný, tak bude povinný zaplatiť aj trovy súdneho konania. Ak máte záujem, pomôžeme Vám s týmto konaním. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused? (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem sa sťažovať na hlučného suseda v dome na obecnom úrade, ak volanie polície nezaberá? Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň. Ak máte problém s hlučným susedom, môžete ho najprv skúsiť vyriešiť osobným dohovorom. Ak to nepomôže, môžete sa obrátiť na políciu. Ak ide o rušenie nočného pokoja, nikdy nechoďte upozorňovať susedov sami. Vypýtajte si záznam od polície o vykonanom zásahu. Zíde sa vám, keby ste chceli ísť so sporom na súd. Skúste situáciu riešiť aj na miestnom úrade. Ak zásah obce nemá žiadne účinky, potom je jedinou možnosťou podať žalobu na súd. Ak policajti nezvládli zabezpečiť potrebný pokoj, môžete podať sťažnosť na obecný úrad. Dúfam, že som Vám pomohol a že sa Vám podarí vyriešiť tento problém.


Podotázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Pred dvoma rokmi sme si kúpili dom. Náš sused má okná orientované smerom do nášho dvora, vrátane kuchynského okna, ktoré má stále otvorené. Obťažuje nás hlukom a strácame pocit súkromia. Navyše má plynový kotol, ktorého výpary nevychádzajú hore, ale smerujú k nám. Keďže je kotol umiestnený pár centimetrov od nášho domu a z neho tiež vyteká voda, čelíme problému s vlhkosťou v dome. Ignoruje našu žiadosť o upevnení rúry už viac ako rok, pretože voda z tejto rúry prúdi k nám. Cítime sa zúfale. Na obecnom úrade ignorovali môj e-mail. Nemám istotu, ale možno je to spôsobené tým, že starosta je kamarát s naším susedom. V minulosti sme už zažili vyhrážky zo strany starostu. Momentálne neviem, na koho sa mám obrátiť. Museli sme si kúpiť psa, pretože v našej neprítomnosti sa po dvore prechádzali cudzie osoby. Veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2021)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 127 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.
(3 Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné obrátiť písomne na suseda so všetkým požiadavkami, ktoré vám uvedené zák. ustanovenie umožňuje : zdržať sa obťažovania pohľadmi z okna, výparmi a zápachom. Ak k náprave nedôjde, príslušným na riešenie veci je len súd. Obec v tomto prípade nemá v kompetencii vec riešiť.
 
 
 
 

Trápi vás "Čo robiť ak nás obťažuje sused?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused? (Občianske právo)

Dobrý deň, bývame s manželom a dvomi deťmi v bytovke. Sme spoločenstvo vlastníkov bytov. Mame obrovské problémy so susedom, ktorý býva s rodinou (manželka a 2 deti) nad nami. Každý deň si deti v byte kopu futbalovú loptu, niekedy o riadiátor, hluk a časté hádky sú prítomné skoro stále. Cez deň je to ako tak zvládateľné, hluk začína o cca 19, 00 - 20, 00 hod a pokračuje častokrát až do 23, 00 hod. Môj manžel chodí do práce o 02, 00 - 04, 00 hod. Ráno a je pochopiteľne, že ide skôr spať. Mladší syn tiež potrebuje od 19, 00 - 20, 00 ísť do postele, čo je nemožné pri takomto hluku. Keď sme ich poprosili, či by nemohli byt tichšie, bolo nám povedané, že oni nemôžu za to, že sa všetko tak ozýva. Akákoľvek reakcia z ich strany je arogantná, urážlivá až provokatívna. To však nie je jediný problém. Najväčší problém spočíva v tom, že pracuje len ona, jej manžel je úplne neprispôsobivý, nepracuje, mal živnosť, s ktorou skončil, zanechal po sebe samé dlhy na daniach, sociálnej poisťovni aj zdravotnej. Je to problémový človek, ktorý rieši všetko bitkou a napádaním ostatných. Už bol 3 mesiace v base za ublíženie na zdraví, ktoré potom preklasifikovali a pustili ho domov. Okrem toho stále chodí po súdoch, či už kôli svojej podnikateľskej činnosti alebo kôli svojmu správaniu. Keď bol zavretý, jeho žena aspoň platila za "nájom". Už vtedy mali síce dlh, ale mesačný nájom platila. Teraz prestali platiť za užívanie bytu - "nájom", či už vodu, ktorú mínu, spoločnú elektriku, plyn, ktorým ako bytovka kurime a ohrievame vodu, fond opráv, proste nič. Dlh už presiahol 1. 300, - Eur. Na byte majú cca 22 exekúcii, čiže v prípade ak sa nám v bytovom dome niečo pokazí a budeme potrebovať úver na prefinancovanie, vďaka nemu sa s nami nikto nebude ani baviť. Ešte stále splácame úver, keď sme prerábali kotolňu a samozrejme, že ani na to neprispievajú svojim podielom. Okrem toho majú byt na hypotéku, ktorú asi platia, pretože banka nedovolí exekútorom siahnuť na byt. Čiže totálne neprispôsobivý, a keď je nejaký problém nepokúšajú sa ho vyriešiť, ale skôr vyvolať hádku. Ani na schôdze už nikto nechce chodiť a hádať sa s nimi. Prosím poraďte nám, čo môžeme ako ostatní vlastníci bytov v tomto prípade robiť. Táto situácia už je naďalej neúnosná a nevieme ako ďalej. A, keďže je v bytovom dome len 6 bytov, tieto peniaze nám veľmi chýbajú. Nie je normálne, aby takíto ľudia neplatili, ale ešte aj urážali, osočovali a znepríjemňovali život ostatným. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

(odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Reagujeme na Vašu otázku ohľadom "znepríjemňovania" spoločného života v bytovke. Občiansky zákonník myslí na ochranu vlastníka v § 127 : "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok." Vzhľadom na to, že sused robí hluk aj po 22:00 hod, je prvým z riešení privolanie polície kvôli rušenie nočného kľudu, ktorý trvá od 22:00 do 6:00. V prípade, ak nepomôže privolanie polície, prichádza v úvahu postup podľa § 5 OZ a teda dovolávať sa ochrany na obci. Obec v správnom konaní postupuje podľa Správneho poriadku, čím však nie je dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany Vašich práv civilnou žalobou.


Rovnako v prípade domáhania sa ochrany Vašich práv na obci, ako aj v prípade civilnej žaloby však bude na Vás, aby ste preukázali, že sused robí hluk, ktorý je nad mieru primeranú pomerom a tiež, či sa jedná o jednorázové alebo opakované porušenie. Obec a rovnako aj súd budú teda skúmať miestne pomery a na základe toho určí mieru, ktorú treba prekročiť, aby došlo ku konaniu v rozpore s vyššie spomínaným § 127 OZ. Vo Vašom prípade pomôžu výpovede susedov, ktoré môžu zvýšiť šancu na úspech v konaní.


Podotázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím súrne o radu, ako riešiť situáciu, ktorá je nekonečný príbeh. Nad nami sú v podnájme mladí ľudia, pár. Najskôr som ani nevedela, že tam niekto býva, po asi 2 mesiacoch, som slečnu, či pani, často počula až hysterický po večeroch plakať. Situácia prerástla do takého štádia, že sa stalo rutinou každý večer po 22 hod sa tam búcha, trieska, ona vydáva naozaj zvláštne zvuky, kričí, akoby až zavýjala, plače, kričí by prestal. Trvá to aj 2hod, či viac. Naozaj sa nechcem starať do nikoho života, ale prvé, po takom niečom sa nedá spať, ani ja, ani syn. Je to strašne počúvať, do práce chodím unavená, syn tiež do školy. Minulé o 2hod v noci ona dosková škriekala, dupot, plač, už sa to nedalo počúvať, zavolala som políciu. Susedovcov to tiež zobudilo. Po rozhovore, slečnu zobrali, jemu vysvetlili. Po týždni sa slečna vrátila a je to každú noc sa to opakuje. Behajú, ona kričí, škrieka, jeho skoro nepočuť. Večer po 22 hodine búchajú stále, neskôr tento do slova cirkus, nedá sa vôbec spať. Opäť som zavolala políciu, prišli už na dvoch autách, viacerí, jeden z nich bol 1x si pamätal. Išli hore, najskôr im neotvárali, potom otvorili. Bavili sa, jeden policajt si ma zavolal, ona všetko zaprela, že nič nerobili, ona nekričala, cítila som sa nanajvýš trápne a prekvapilo ma to. Potom sa rozprávali len so slnečnou, opäť ju niekam brali. Avšak opäť je spať, večer buchot, behajú, v noci o 3 hod zas behanie, jej kvílenie, plač. Som úplne zúfalá, neviem kam sa obrátiť, už sme so synom vyčerpaní čo nemôžme spať. Polícia nič neurobí, ani neviem, či verí mojim slovám, susedia pokiaľ nechodila polícia tiež sa rozčuľovali. Ako boli policajti, nikto nič zrazu nepočuje. Majiteľka bytu kde bývajú s tým nič nerobí, myslím, že tiež popreli všetko. Naozaj sa nechcem starať, kto si čo robí, ale dotýka sa to už našich životov v tom smere, že si neoddýchneme, žiadny pokoj, základný spánok nemôžme mať. Bytové družstvo nič nerobí. Prosím Vás o radu, ako z tejto situácie, ktorá už naozaj potrebuje riešenie, oberá nás to o všetko. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2018)

Dobrý deň, 
vo vašom prípade ste správne postupovali privolaním polície. Ak však nepomáha ani polícia, v druhom kroku prichádza v úvahu domáhanie sa ochrany na obci. Podľa ustanovení občianskeho zákonníka sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.  Vlastník teda napríklad nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom. Obec rozhoduje v správnom konaní podľa Správneho poriadku, čím však nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. 

Ak by však porušovanie vašich práv aj naďalej pokračovalo, prichádza v úvahu civilná žaloba. Súd by v konaní bral do úvahy miestne pomery, intenzitu hluku a aj to, či došlo k rušeniu jednorázovo, alebo či ide o rušenie opakované. V tomto prípade by však bolo na Vás, aby ste preukázali, že k Vami popísanému rušeniu dochádza a že tým susedia prekračujú mieru primeranú pomerom, teda že vydávajú hluk v dostatočnej intenzite na prekročenie tejto miery primeranej pomerom. Obyčajne sa to robí výpoveďami susedov. Ak Vám to susedia potvrdia, potom súdny spor môžete jednoduchšie vyhrať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo robiť ak nás obťažuje sused?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.