Máte
otázku?

Čo robiť ak nás obťažuje sused?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

Dobrý deň. Bývam s priateľom v rodinnom dome, vedľa sused, si z garáže urobil drevársku dielňu, celé dni hluk, fréza, otvorí dvere a všetok prach rovno k nám do domu, nemôžme ani okná otvoriť. Celé dni, víkendy, sviatky, hluk. Upozornili sme ho, tak je arogantný a smial sa nám. Živnosť ma ešte len teraz od 1. 6. 2017. Predtým to musel vykonávať na čierno. Už sme zúfali, nekonečný hluk a prach. Prosím poraďte nám, ako ďalej, mrzí nás, že sa nechcú normálne dohodnúť. Ďakujeme.

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

Dobrý deň. V zmysle § 127, ods. 1  Občianskeho zákonníka ,, Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. môže nezákonný zásah predbežne zakázať, alebo môže uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

Pokiaľ Vás sused obťažuje hlukom, prachom máte právo sa obrátiť na obec. Obec nezákonný zásah predbežne zakázať. Môžete tiež podať na súd žalobu, v ktorej navrhnete aby súd vlastníkovi veci uložil povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu. Ak hrozí vážne nebezpečenstvo škody, súd môže uložiť povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody. 

Trápi vás "Čo robiť ak nás obťažuje sused?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused? (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať. Kúpili sme pred 2 rokmi dom, sused má okná k nám do dvora vrátane kuchynského, ktoré má stále otvorené. Obťažuje nás hlukom. Nemáme súkromie. Ďalej má plynový kotol, ktorého výpary nejdú vrchom, ale spodom ku nám. A nakoľko ho má pár cm od nášho domu a tečie mu aj voda z toho tak máme mokrý dom. Už vyše roka ignoruje, aby si spravil rýnu, lebo všetka voda tečie k nám. Už sme zúfalí. Na obecnom úrade ignorujú mail čo som im písala. Neviem, či to bude tým, že starosta je kamarát zo susedom. V minulosti sa nám už vyhrážali zo starostom. Už neviem kde sa mám obrátiť. Museli sme psa kúpiť lebo, keď sme neboli doma tak sa nám promenádovali po dvore. Vopred Vám ďakujem veľmi krásne za pomoc.

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2021)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 127 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.
(3 Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné obrátiť písomne na suseda so všetkým požiadavkami, ktoré vám uvedené zák. ustanovenie umožňuje : zdržať sa obťažovania pohľadmi z okna, výparmi a zápachom. Ak k náprave nedôjde, príslušným na riešenie veci je len súd. Obec v tomto prípade nemá v kompetencii vec riešiť.
 
 
 
 

Podotázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused? (Občianske právo)

Dobrý deň, bývame s manželom a dvomi deťmi v bytovke. Sme spoločenstvo vlastníkov bytov. Mame obrovské problémy so susedom, ktorý býva s rodinou (manželka a 2 deti) nad nami. Každý deň si deti v byte kopu futbalovú loptu, niekedy o riadiátor, hluk a časté hádky sú prítomné skoro stále. Cez deň je to ako tak zvládateľné, hluk začína o cca 19, 00 - 20, 00 hod a pokračuje častokrát až do 23, 00 hod. Môj manžel chodí do práce o 02, 00 - 04, 00 hod. Ráno a je pochopiteľne, že ide skôr spať. Mladší syn tiež potrebuje od 19, 00 - 20, 00 ísť do postele, čo je nemožné pri takomto hluku. Keď sme ich poprosili, či by nemohli byt tichšie, bolo nám povedané, že oni nemôžu za to, že sa všetko tak ozýva. Akákoľvek reakcia z ich strany je arogantná, urážlivá až provokatívna. To však nie je jediný problém. Najväčší problém spočíva v tom, že pracuje len ona, jej manžel je úplne neprispôsobivý, nepracuje, mal živnosť, s ktorou skončil, zanechal po sebe samé dlhy na daniach, sociálnej poisťovni aj zdravotnej. Je to problémový človek, ktorý rieši všetko bitkou a napádaním ostatných. Už bol 3 mesiace v base za ublíženie na zdraví, ktoré potom preklasifikovali a pustili ho domov. Okrem toho stále chodí po súdoch, či už kôli svojej podnikateľskej činnosti alebo kôli svojmu správaniu. Keď bol zavretý, jeho žena aspoň platila za "nájom". Už vtedy mali síce dlh, ale mesačný nájom platila. Teraz prestali platiť za užívanie bytu - "nájom", či už vodu, ktorú mínu, spoločnú elektriku, plyn, ktorým ako bytovka kurime a ohrievame vodu, fond opráv, proste nič. Dlh už presiahol 1. 300, - Eur. Na byte majú cca 22 exekúcii, čiže v prípade ak sa nám v bytovom dome niečo pokazí a budeme potrebovať úver na prefinancovanie, vďaka nemu sa s nami nikto nebude ani baviť. Ešte stále splácame úver, keď sme prerábali kotolňu a samozrejme, že ani na to neprispievajú svojim podielom. Okrem toho majú byt na hypotéku, ktorú asi platia, pretože banka nedovolí exekútorom siahnuť na byt. Čiže totálne neprispôsobivý, a keď je nejaký problém nepokúšajú sa ho vyriešiť, ale skôr vyvolať hádku. Ani na schôdze už nikto nechce chodiť a hádať sa s nimi. Prosím poraďte nám, čo môžeme ako ostatní vlastníci bytov v tomto prípade robiť. Táto situácia už je naďalej neúnosná a nevieme ako ďalej. A, keďže je v bytovom dome len 6 bytov, tieto peniaze nám veľmi chýbajú. Nie je normálne, aby takíto ľudia neplatili, ale ešte aj urážali, osočovali a znepríjemňovali život ostatným. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

(odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Reagujeme na Vašu otázku ohľadom "znepríjemňovania" spoločného života v bytovke. Občiansky zákonník myslí na ochranu vlastníka v § 127 : "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok." Vzhľadom na to, že sused robí hluk aj po 22:00 hod, je prvým z riešení privolanie polície kvôli rušenie nočného kľudu, ktorý trvá od 22:00 do 6:00. V prípade, ak nepomôže privolanie polície, prichádza v úvahu postup podľa § 5 OZ a teda dovolávať sa ochrany na obci. Obec v správnom konaní postupuje podľa Správneho poriadku, čím však nie je dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany Vašich práv civilnou žalobou.


Rovnako v prípade domáhania sa ochrany Vašich práv na obci, ako aj v prípade civilnej žaloby však bude na Vás, aby ste preukázali, že sused robí hluk, ktorý je nad mieru primeranú pomerom a tiež, či sa jedná o jednorázové alebo opakované porušenie. Obec a rovnako aj súd budú teda skúmať miestne pomery a na základe toho určí mieru, ktorú treba prekročiť, aby došlo ku konaniu v rozpore s vyššie spomínaným § 127 OZ. Vo Vašom prípade pomôžu výpovede susedov, ktoré môžu zvýšiť šancu na úspech v konaní.


Podotázka: Čo robiť ak nás obťažuje sused? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím súrne o radu, ako riešiť situáciu, ktorá je nekonečný príbeh. Nad nami sú v podnájme mladí ľudia, pár. Najskôr som ani nevedela, že tam niekto býva, po asi 2 mesiacoch, som slečnu, či pani, často počula až hysterický po večeroch plakať. Situácia prerástla do takého štádia, že sa stalo rutinou každý večer po 22 hod sa tam búcha, trieska, ona vydáva naozaj zvláštne zvuky, kričí, akoby až zavýjala, plače, kričí by prestal. Trvá to aj 2hod, či viac. Naozaj sa nechcem starať do nikoho života, ale prvé, po takom niečom sa nedá spať, ani ja, ani syn. Je to strašne počúvať, do práce chodím unavená, syn tiež do školy. Minulé o 2hod v noci ona dosková škriekala, dupot, plač, už sa to nedalo počúvať, zavolala som políciu. Susedovcov to tiež zobudilo. Po rozhovore, slečnu zobrali, jemu vysvetlili. Po týždni sa slečna vrátila a je to každú noc sa to opakuje. Behajú, ona kričí, škrieka, jeho skoro nepočuť. Večer po 22 hodine búchajú stále, neskôr tento do slova cirkus, nedá sa vôbec spať. Opäť som zavolala políciu, prišli už na dvoch autách, viacerí, jeden z nich bol 1x si pamätal. Išli hore, najskôr im neotvárali, potom otvorili. Bavili sa, jeden policajt si ma zavolal, ona všetko zaprela, že nič nerobili, ona nekričala, cítila som sa nanajvýš trápne a prekvapilo ma to. Potom sa rozprávali len so slnečnou, opäť ju niekam brali. Avšak opäť je spať, večer buchot, behajú, v noci o 3 hod zas behanie, jej kvílenie, plač. Som úplne zúfalá, neviem kam sa obrátiť, už sme so synom vyčerpaní čo nemôžme spať. Polícia nič neurobí, ani neviem, či verí mojim slovám, susedia pokiaľ nechodila polícia tiež sa rozčuľovali. Ako boli policajti, nikto nič zrazu nepočuje. Majiteľka bytu kde bývajú s tým nič nerobí, myslím, že tiež popreli všetko. Naozaj sa nechcem starať, kto si čo robí, ale dotýka sa to už našich životov v tom smere, že si neoddýchneme, žiadny pokoj, základný spánok nemôžme mať. Bytové družstvo nič nerobí. Prosím Vás o radu, ako z tejto situácie, ktorá už naozaj potrebuje riešenie, oberá nás to o všetko. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť ak nás obťažuje sused?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2018)

Dobrý deň, 
vo vašom prípade ste správne postupovali privolaním polície. Ak však nepomáha ani polícia, v druhom kroku prichádza v úvahu domáhanie sa ochrany na obci. Podľa ustanovení občianskeho zákonníka sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.  Vlastník teda napríklad nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom. Obec rozhoduje v správnom konaní podľa Správneho poriadku, čím však nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. 

Ak by však porušovanie vašich práv aj naďalej pokračovalo, prichádza v úvahu civilná žaloba. Súd by v konaní bral do úvahy miestne pomery, intenzitu hluku a aj to, či došlo k rušeniu jednorázovo, alebo či ide o rušenie opakované. V tomto prípade by však bolo na Vás, aby ste preukázali, že k Vami popísanému rušeniu dochádza a že tým susedia prekračujú mieru primeranú pomerom, teda že vydávajú hluk v dostatočnej intenzite na prekročenie tejto miery primeranej pomerom. Obyčajne sa to robí výpoveďami susedov. Ak Vám to susedia potvrdia, potom súdny spor môžete jednoduchšie vyhrať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo robiť ak nás obťažuje sused?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku