Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Dobry vecer. Mam 35 rokov a manzela, ktory ma 60 rokov. Mame 5 rocneho syna. V pripade manzelovej smrti, ak nezanecha zavet, mame s dietatom pravo na majetok z dedicstva? Problem je v tom, ze mame rozdielny trvaly pobyt. Moj manzel ma pobyt tam, kde zije a ja s dietatom na mieste, kde som zila predtym. Ale samozrejme zijeme spolu, aj ked sa viac zdrzujeme v zahranici. Manzel ma este jedno dieta z predchadzajuceho manzelstva a dalsie dve deti zijuce a aj prihlasene na pobyt v zahranici. Ako by to vsetko bolo v takomto pripade? Taktiez planujeme zostat zit v zahranici ale manzel ma na Slovensku firmu, takze on by nic nemenil. Ja kvoli dietatu a skole musim nahlasit, ze ideme zit do zahranicia. Co v takomto pripade, ak sa stane, ze manzel zomrie? Ake pravo by sme mali? Vopred dakujem. 

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Dobrý deň, pre dedičskú spôsobilosť nie je podstatné, či pozostalý manžel má trvalý pobyt totožný s druhým manželom (poručiteľom). V zmysle zásad konania o dedičstve platí, že ak mal poručiteľ v čase svojej smrti s pozostalým manželom majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve, o ktorého vyporiadaní sa nezačalo konanie na súde, vyporiada sa tento majetok v konaní o dedičstve. To znamená, že predmetom dedičstva bude ta časť majetku, ktorá po vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva pripadne poručiteľovi. Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak poručiteľ nezanechá závet, v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Zákon pritom nerozlišuje medzi deťmi narodenými v manželstve a mimo manželstva. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám jednu otázočku bývam v dome u babky, ktorá nedávno zomrela mám tu trvalý pobyt od narodenia aj moja žena je tu prihlásená a chcem sa spýtať, či ma môžu jej deti, ktoré budú dediť túto nehnuteľnosť vyhodiť, aj keď som babku doopatroval za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2019)

Dobrý deň, 
stav dedičského konania resp. komu bol pridelený dedičský spis zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a to podľa rozvrhu práce prísl. okresného súdu, kde mala stará mama posledné trvalé bydlisko a to podľa dátumu úmrtia starej matky. Hľadajte preto v rozvrhu práce prísl. okresného súdu.
Je škoda, že ste vec neriešili za života starej matky, napr. vecné bremeno spočívajúce v práve doživ. užívania RD, prípadne darovacou zmluvou. Otázkou je či stará mama nenapísala závet.

V dedičskom konaní sa nebude riešiť Vaše bývanie v uvedenom RD.

Po skončení dedič. konania nie ste povinný sa z RD vysťahovať a to z dôvodu, že predmetný DR tvorí Vaše obydlie.

Vlastník - dedič RD nie je oprávnený Vás z RD vysťahovať svojpomocne, ale len na základe súdneho rozhodnutia. Dedič ako vlastník DR, pokiaľ medzi Vami nedôjde k dohode o užívaní RD na základe nájomnej zmluvy, musel by podať návrh na súd na vypratanie RD, ktorý súd by rozhodol aj o bytovej náhrade. Ak ani následne nedôjde k dohode, bude musieť dedič ako vlastník DR podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.

V súvislosti s Vašim bývaním v RD vzniká však aj ďalšia otázka, či ste za života starej matky neinvestovali Vy a Vaša manželka fin. prostriedky na zhodnotenie RD resp. jeho rekonštrukciu. Ak by na uvedenú otázku bola kladná odpoveď, je potrebné z Vašej strany uplatniť  tieto investície do cudzej nehnuteľnosti v rámci dedič. konania aj s preukázaním ich výšky a dôvodu v písomnej forme.

Poznamenávame, že otázke vysťahovania osoby bez vlastníckeho práva sa venujeme aj v našom špeciálnom článku.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, so súrodencami sme dostali darom od otca pozemky po starom otcovi, ktoré nám však starý otec nestihol kvôli vážnej chorobe prepísať priamo. Nás otec je problémový typ, sadi nám na pozemky stromy a kry napriek nášmu výslovnému zakazu / s odôvodnením, že nám ich môže vziať/. Ako mame postupovať, aby sme zbytočné nevyhrocovali situáciu a mohli sme mu zabrániť v porušovaní našich vlastníckych práv. Ďakujem. S pozdravom Adriana Toporcerova.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2019)

Dobrý deň,

vychádzame z predpokladu, že v samotnej darovacej zmluve nie je uvedený záväzok Vás detí ako obdarovaných, že umožníte darcovi - Vášmu otcovi - bezplatné užívanie darovaných pozemkov, teda že otec ako darca bude môcť tieto užívať v dohodnutom rozsahu.

Ak vychádzame z tohto predpokladu, potom Váš otec nemá oprávnenie nehnuteľnosti užívať, teda sadiť stromčeky a kry atď.

Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

T. j. : Ak Váš otec je názoru, že môže Vám pozemky zobrať späť, teda žiadať vrátenie daru, Váš zákaz sadenia stromov a krov na pozemku nie je tým dôvodom, ktorý by bol dôvodom na možnosť domáhať sa vrátenia daru podľa cit. ust. § 630 Obč. zákonníka.

Odporúčame vec riešiť dohodou, napr. vymedzením časti pozemku, aby tento pozemok používal Váš otec na svoje účely, ale poznamenávame, že to nie je Vaša povinnosť, je to len Váš ústretový krok pre upokojenie situácie.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Som bezdetná slobodná žena, ktorá má 3 sestry. Majetok chcem darovať len dvom z nich. Môžem tretiu a aj jej potomkov vynechať zo závetu ?

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Je na Vašom uvážení komu darujete za života svoj majetok, konkrétne podľa otázky, či všetkým sestrám alebo len niektorej z nich.

V otázke píšete, že ste slobodná a bezdetná;  v prípade spísania závetu teda môžete rovnako svoj majetok odkázať komukoľvek, teda aj cudzej osobe, ktorejkoľvek sestre, dvom sestrám alebo všetkým sestrám.

Keďže vo Vašom prípade sestry nie sú Vašimi potomkami, v prípade spísania závetu, sestra/-y  ktoré nebudú závetným dedičom sa nemôžu dovolávať svojho zákonného podielu ako je to v prípade potomka poručiteľa. 

Podľa ust. § 479 Obč. zákonníka platí :

„ Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.“

 

Z uvedeného vyplýva, že sestra/-y, ktorá nebude/-ú závetným dedičom sa nemôže dovolávať svojho podielu ako je to v prípade potomka poručiteľa či už plnoletý alebo maloletý.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Riešime s manželom tému čo sa stane s majetkom po smrti. Žijeme s manželom v jednej domácnosti už viac ako 7 rokov a máme spolu 2 deti. Manžel nadobudol majetok ešte pred manželstvom. Ja s deťmi máme trvalý pobyt tam kde bývame a manžel je majiteľ ale trv. bydlisko má stále u svojej matky. Otázka je taká, že na koho sa majetok po jeho smrti prepise, či len na deti alebo pol na mňa ako na manželku a ďalšia polovička na dve deti. A ak deti, či ja do ich 18-tky budem môcť s majetkom nejak narábať predať a tak. Keďže mame na dom ešte úver tam figurujem ako spoludlžník a neviem, či budem schopná niekedy v budúcnosti ho splácať a musela by som dom predať. Snáď bola moja otázka pochopiteľná a odpoviete mi na ňu. Vopred Vám za Vás čas ďakujem.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň,
trvalý pobyt ani vás ani vášho manžela v tomto prípade nemá žiadny vplyv na dedenie.

Po manželovej smrti prichádzate v úvahu ako dedičia podľa zákona Vy a Vaše deti, ako dedičia prvej skupiny. Dedičia prvej skupiny dedia rovnakým dielom, to znamená, že na každého z vás pripadne 1/3 dedičstva.

Vy ako rodič, zákonný zástupca dieťaťa, ktorý spravuje jeho majetok môžete dieťa zastupovať iba v bežných veciach, do ktorých predaj domu nepatrí. Pri predaji domu je potrebné podať návrh na súd a požiadať o ustanovenie opatrovníka na uzavretie konkrétneho právneho úkonu, pričom táto osoba musí s opatrovníctvom súhlasiť. Ak súd ustanoví opatrovníka, má tento od súdu povolenie prejaviť vôľu v mene maloletého, to znamená, že môže dôjsť k uskutočneniu právneho úkonu - v tomto prípade podpisu kúpnej zmluvy. Je však dôležité poznamenať, že takto uskutočnený právny úkon v mene maloletého ešte nenadobúda právne účinky. V tomto bode je ešte potrebné aby súd tento právny úkon schválil. Súd, ktorý háji záujmy maloletého, musí skúmať, či je právny úkon v jeho záujme. Skúma teda právny a skutkový stav, aby zistil, či právny úkon naozaj je v záujme maloletého.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to s dedením v prípade smrti ak priateľ, s ktorým žijem už viac ako rok a mame spolu jeden a polročného syna, je stále ženatý. Dom, ktorý kúpil s manželkou na úver, nechal jej a dcére, pre nás (mňa a syna) kúpil druhý dom v hotovosti (dom je na jeho mene), v ktorom teraz žijeme. Ako je to s dedením pre mňa a syna ak oba domy nadobudol počas manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2017)

Dobrý deň. V pípade smrti Vášho priateľa prichádzajú do úvahy dedičia z 1. dedičskej skupiny a to dedia jeho deti (všetky) a jeho manželka. Vy by ste prichádzali do úvahy ako dedič až vtedy, ak by manželku nemal a to ako dedič z 2. dedičskej skupiny, ak by ste preukázali, že ste sním žila viac ako 1 rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, som rozvedená mám jedného syna. Chcela by som Vás poprosiť o radu, že ak by sa mi náhodou niečo stalo dediť po mne bude len môj syn, alebo môžu dediť rodinní príslušníci ako môj otec alebo moji bratia. Ďakujem.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň. Ak sa Vám niečo stane a máte jedno dieťa, tak toto Vaše dieťa je dedičom v prvej dedičskej skupine a teda bude dediť samé. Pokiaľ by Vaše dieťa zomrelo skôr ako Vy, tak by dedili jeho deti, teda Vaši vnuci, alebo ak by ani títo vnuci nežili, dedili by po Vás Vaši pravnuci. Pokiaľ by nežilo ani Vaše dieťa, ani Vaši vnuci a ani pravnuci, tak v tom prípade by dedili Vaši rodičia ako dedičia z druhej dedičskej skupiny. Ak by rodičia nežili, dedili by po Vás Vaši súrodenci. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Vlastním rodinný dom nadobudnutý pred uzavretím manželstva, mám jedného syna z prvého manželstva, s manželkou máme spoločného syna, ako je to s dedením v prípade mojej smrti.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň. V prípade Vašej smrti prichádzajú do úvahy dedičia z prvej dedičskej skupiny, t.j. manželka a deti (bez ohľadu na to, či sú z terajšieho manželstva ,alebo z predchádzajúceho manželstva), dedia všetky Vaše deti a to každý rovnakým dielom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu. Nebohá manželka nadobudla byt od firmy, v ktorej pracovala v roku 1977. Sobáš sme uzavreli v roku 1998. V roku 2015 zomrela. Dozvedel som sa, že tajne žiadala o byt do výlučného BSM, ktorý jej zamietli a potom schválili. Nakoľko ja som mal byt darovaný od matky, mal som trvaly pobyt inde. V roku 2005 sme darovaný byt predali spoločne. V roku 2015 manželka zomrela. Mala z prvého manželstva dcéru, ktorá ma obvinila, že som s manželkou nežil v spoločnej domácnosti 7 rokov, čo nie je pravda! Nikdy som spoločnú domácnosť neopustil. Ešte je tam aj dedič vnuk po manželke, teda syn po jej nebohom synovi. Mám nárok vôbec na časť bytu? Ďakujem.

 

 

 

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že byt Vaša nebohá manželka nadobudla pred manželstvom, nepatril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Preto celý byt ako výlučne vlastníctvo Vašej nebohej manželky bude predmetom dedenia. Ak Vaša manželka nezanechala závet, uplatní sa ustanovenie § 473 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia, v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. Vzhľadom na uvedené, do úvahy pripadajú okrem Vás ako dedičia dcéra po Vašej nebohej manželke a vnuk. Ako manžel máte teda nárok na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3-ny, a to bez ohľadu na to, či ste s manželkou pred jej smrťou žili alebo nežili v spoločnej domácnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Priateľke zomrela mama, keď bola neplnoletá, ostal otec a ma ešte dve sestry, jedna bola plnoletá. Mala po mame dediť alebo až, keď nadobudla 18-rokov ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň,

pri nadobúdaní dedičstva po poručiteľovi nemá vek význam. Dediť môžu aj maloleté deti, no za nich konajú ich zákonní zástupcovia, ktorí musia konať v ich záujme a právne úkony, ktoré za nich urobia, musí schváliť súd. Práve aby overil, či je právny úkon v záujme maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Prosím o radu, brat bol ženatý, bezdetný a zomrel, chcela by som vedieť, či po smrti jeho manželky budú dediť len jej príbuzní, alebo aj ja - jeho súrodenec. Ďakujem za odpoveď. Pekný deň prajem.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, ak manželka Vášho nebohého brata nezanechá závet, dediť budú dedičia zo zákona, do okruhu ktorých patria predovšetkým jej blízke osoby resp. osoby, ktoré s ňou budú žiť pred jej smrťou v spoločnej domácnosti.  Okruh dedičov zo zákona je nasledovný: 

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Zomrel môj strýko, ktorý sa v r. 2011 druhýkrát oženil. Byt v ktorom býval odkúpil ešte pred sobášom a 1/2 bytu daroval partnerke (teraz už manželke). Ma ešte 3 synov. Ako sa bude dediť jeho polovica bytu?

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že počas života daroval spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k bytu jeho partnerke, tak on vlastnil reálne len spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2. Tento bude predmetom dedenia, pokiaľ iný majetok nie je. Vzhľadom na to, že už je z partnerky manželka, tak táto bude dediť spolu s jeho deťmi tento spoluvlastnícky podiel na byte tiež. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal o radu. Známa mala v osobnom vlastníctve dom. Pred 6 rokmi sa vydala za terajšieho manžela dva dní po svadbe spísala u notára testament, že po jej smrti zanecháva svoj majetok iba svojim deťom. Moja otázka je, či má jej manžel nárok na časť majetku po jej smrti, aj keď počas manželstva spísala závet. Manžel nemá do dnešného dňa trvalý pobyt na uvedenej adrese. Ďakujem krásne.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku uvádzate, že Vaša známa rodinný dom "mala" a teda ho už nevlastní. Predmetom dedičstva môžu byť len veci, ktoré boli v osobnom vlastníctve poručiteľa (osoby, ktorá zomrela) v čase jej smrti. Po smrti jedného z manželov, súd v dedičskom konaní vykoná vysporiadanie majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Časť z tohto majetku pripadne manželovi a druhá časť spoločne s majetkom, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve poručiteľa, bude predmetom dedenia. Závet ma prednosť pred dedením zo zákona, a preto platí, že okruh dedičov bude určený práve závetom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobry den, chcela by som sa spytat. Zijem v zahranici uz par rokov a zomrel mi otec. Ja som dcera z prveho manzelstva prvorodena a ma syna z druheho manzelstva. Ocino, uz bol rozvedeny dlhe roky. A mal len priatelku. Chcem sa spytat, zo zakona sme dedici len my dve deti? Ocino nemal ani rodicov a ani zenu. Bola som aj na pohrebe. Len sa bojim, ze ked zijem v zahranici tak, ze nedostanem predvolanie o dedicskom konani. Ak mi viete viac napisat vopred dakujem.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, ak Váš otec nemal zriadený žiadny závet, tak podľa zákona budete dediť Vy s bratom ako jeho deti v prvej dedičskej skupine rovnakým dielom (t.j. 1/2 a 1/2). Na dedičské konanie budete predvolaný písomne notárom. Predvolanie Vám budú doručovať na poslednú známu adresu (ak Váš brat vie Vašu adresu v cudzine a oznámi ju notárovi), inak na adresu uvedenú v registri obyvateľov SR. Vzhľadom na to, že ste v zahraničí už dlhodobo, odporúčam Vám skontrolovať akú adresu máte uvedenú v registri obyvateľov SR a na tejto adrese zabezpečiť splnomocnením prostredníctvom nejakého známeho preberanie pošty. Inak by sa mohlo stať, že dedičské konanie prebehne bez Vás (avšak ani v takom prípade by ste nemali o svoj podiel prísť, ale Vaša situácia by sa skomplikovala).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť. Ide o to, že mi zomrela matka v Rakúsku, kde min.rok mala aj trvalé bydlisko. S otcom sú rozvedený 4 roky. Po smrti matky som bola zavolaná do Rakúska k notárovi, ktorý od začiatku tvrdil, že nejde o dedičské konanie, len potreboval informácie o matke. Pretože v Rakúsku nebola poistená, nepracovala, vôbec nič o nej nevdel a ani ja pretože som s ňou nebola ani v kontakte. Zisťoval, či niečo vlastnila no neviem o ničom, takže nemala žiaden majetok len dlhy v Rakúsku. Jedine, čo som spomenula bolo, že keďže po rozvode sa rodičia nestretli a nedohodli, čo s bytom, myslím, že je byt stále pol na pol na oboch. No notár stále hovoril, že nejde o dedenie ani nič. Co vlastne chcem poradiť je, že on sám - notár akoby navrhol, ze pokiaľ sa do mesiaca neozvem, či ten byt vlastnila naozaj či nie, všetko sa akoby zruší. Teda dlhy ktoré mala v Rakúsku (6,500€) v nemocnici, kde bola pred smrťou. Chcem vlastne poradiť, či sa všetky dlhy zrušia tým, že notár v Rakúsku všetko uzavrie alebo ako? A teda tu na Slovensku sa bude prejednávať ešte niečo, čo bolo ohľadom jej osoby tu? Ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň, nakoľko nie som oboznámený s rakúskym právnym poriadkom, nedokážem Vám odpovedať na otázky súvisiace s úkonmi notára v Rakúsku. Vzhľadom na to, že Vaša matka zanechala majetok (spoluvlastnícky podiel k bytu) na Slovensku, musí sa o tomto uskutočniť dedičské konanie. Podľa § 158 Civilného mimosporového poriadku, na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a), c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b). Súd pritom v konaní o dedičstve poverí notára, aby vo veci konal a rozhodoval.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred necelým mesiacom sme uzavreli manželstvo. Som jediným vlastníkom bytu, ktorý som si kúpila pred 15 rokmi. Manžel vlastní dom, ktorého je jediným vlastníkom. Obaja máme deti z predchádzajúceho manželstva. Preto by som chcela vedieť, či po mojej smrti, ak stále ostanem jediným vlastníkom mojej nehnuteľnosti, by mali nárok manžel a jeho deti na môj majetok a opačne. Ďakujem.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň, ak nezanecháte závet, Váš majetok budú dediť dedičia určený podľa zákona. Podľa § 473 Občianskeho zákonníka, v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. Dedili by teda Vaše deti a Váš manžel. Váš manžel však nemôže dediť sám ale len s Vašimi deťmi, a to rovným dielom. Len, ak by nededili Vaše deti a ich potomkovia, dedili by v druhej skupine manžel, Vaši rodičia a ďalej tí, ktorí žili s Vami najmenej po dobu jedného roku pred vašou smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní na vašu výživu. V druhej skupine by dedili všetci rovným dielom, Váš manžel však najmenej polovicu. Totožná zákonná úprava by sa aplikovala aj v prípade smrti Vášho manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel? (Dedičské právo)

Po 5-ročnom spoločnom bývaní v jej dome sme sa nakoniec aj zosobášili čo som sa tam zapísal na trvalý pobyt. No už za 13 rokov som nemalé prostriedky vložil do jej domu, ktorý sme si spolu od samého začiatku opravovali. Kúpila dom v zlom stave. Platby za energie idú z jej účtu a iné dofinancovávam ja. Má dve dospelé deti, ktoré už bývali samostatne no k nej sa nehlásia, nenavštevujú, nemá žiadne spravy o nich. Otázka: po jej smrti mám nárok dediť z toho domu? Nie som zapísaný ako manžel spoluvlastník nehnuteľnosti, aj keď sme už osem rokov manželia. Všetky práce v záhrade a na dome ovládam sám som zručný. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Budem dediť, ak mám rozdielny trvalý pobyt ako manžel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste manželia, tak po jej smrti sa v rámci dedičského konania najprv vyporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). V rámci vyporiadania BSM ste oprávnený požadovať, aby sa Vám uhradilo to, čo ste zo svojho výlučného majetku vynaložili na spoločný majetok a Vaša manželka by bola povinná nahradiť Vám všetko, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jej výlučný majetok (jej dom). Po vyporiadaní BSM sa pristúpi k samotnému dedičskému konaniu. V prípade, že Vaša manželka nezanechá závet, tak sa bude dediť podľa zákona. V takom prípade sa postupuje podľa zákona, kde je ustanovené, že v prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a manžel. Poručiteľove deti a manžel dedia rovnakým podielom, tzn. že ak má dve deti, tak Vy a deti dedíte v pomere 1/3. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk