Máte
otázku?

Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Dobry den chcela by som Vas poprosiť o radu a vzor, ako mam spravne napisať vypoved z Exkluzivnej dohody a ukončiť predaj RD. Dohoda bola uzatvorena na dobu určitu a to dna 6.7.2015 do 30.9.2015. Exkluzivna Dohoda o poskytovani realitnych služieb - uzatvorena v zmysle § 262 a 269 ods. 2 zakona č. 513/1991 RK- Century21 Garant. Dakujem Vam za opoved.

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Dobrý deň, vzhľadom na Vami uvedenú dobu platnosti zmluvy, od 6.7.2015 do 30.9.2015, je potrebné uviesť, že práva a povinnosti zo zmluvy už zanikli, teda už nie ste predmetnou zmluvou viazaná. Aj keď ste si zvolili na Váš právny vzťah režim Obchodného zákonníka, podporne platia aj príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (OZ). V zmysle § 578 OZ platí, že práva aj povinnosti zaniknú uplynutím času, na ktorý boli obmedzené. Právna účinnosť zmluvy zanikla dňa 30.09.2015, teda výpoveď už nie je potrebná.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím o radu chcel by som vypovedať zmluvu s realitkou zmluva trvá od apríla tohto roku do apríla budúceho roka ako mám postupovať, a či mi hrozí nejaká sankcia za porušenie zmluvy ďakujem.

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
ak sa má jednať o bezdôvodné ukončenie zmluvy, často je to naviazané na zmluvnú pokutu (zväčša 50% provízie). Často však makléri robia chyby v týchto zmluvách a sú zmluvy potom neplatné. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta vo Vašom okolí, ktorý by sa vedel pozrieť na túto vec a posúdiť, či je zmluva platná. Ak by bola neplatná (aspoň v časti zmluvnej pokuty) nemuseli by ste im platiť pokutu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
mamu navštívila sprostredkovateľka a prinútila ju podpísať dohodu o rezervácii nehnuteľnosti, mama nie je už rozumovo celkom v poriadku, všade s ňou musíme chodiť lebo, už nerozmýšľa ucelene, je nedoslýchavá, jej vyjadrenie k zmluve bolo, že niečo som podpísala.  Po prečítaní zmluvy, ktorá je pre nás nevýhodná chceme dohodu zrušiť, sú tam uvedené aj poplatky za zrušenie. Môžte nám poradiť ako postupovať?

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2021)

Dobrý deň, z otázky vypôýva, že Vaša mama podpísala dohodu o rezervácii nehnuteľnosti so sprostredkovateľkou zrejme realitnej kancelárie. Neuvádzate, kedy bola dohoda podpísaná u Vás priamo doma.  Predpokladáme tiež, že ste neuhradili žiadnu zálohu. Uvádzate aj zdrav. stav Vašej matky.

Riešenie Vami uvedenej problematiky je jednoduché.

Vzhľadom na okolnoť, že zmluva bola uzatvorená mimo spriestorov relitnej kancelárie, platí ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, podľa ktorého platí :

"Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že je potrebné odstúpiť od zmluvy v písomnej forme dopor. listom a to v lehote do 14 dní od jej podpísania. Nemusíte nič odôvodňovať.

Ak by Vás RK resp. jej maklér kontaktovali so svojimi požiadavkami napr. ohľadom uhradenia finančnej  pokuty a pod., nič im nepodpisujte a nič neuhradzujte.

Ak by vznikli vo veci problémy, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Moja mama podpísala zmluvu o sprostredkovaní (okrem nej ešte ďalších 5 osôb, ktoré sú s ňou v rodine podpísali to tiež, ale pýtam sa v mene nás nie v mene tých iných osôb), v ktorej sa predáva teda hľadá tretia osoba na kúpu pozemku. Mama si nikdy dôkladnejšie nepreštuduje žiadnu zmluvu, a nie je to prvýkrát čo ju už obrali o nejaké peniaze, len ona si nedá povedať, a podpisuje to bez toho, aby si to vzala prečítať. Suma za ten pozemok nie je mala, len sa mi nepáči a neviem, či ešte z tej sumy čo ma dostať idú platiť provízie 4% čo je celkom dosť. No a moja otázka na Vás jem, či sa dá nejako odstúpiť, či už je to stratené? Viem, že o pár rokov ten pozemok bude mať oveľa väčšiu cenu ako jej ponúkli. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
odstúpiť od zmluvy je možné, ak to upravuje zmluva alebo umožňuje zákon. V prípade, že to upravuje zmluva, bude to viazané na zmluvnú pokutu, ktorá nebude nízka. Nakoľko však ide o spotrebiteľskú zmluvu, vzťahujú sa na zmluvu osobitné inštitúty chrániace spotrebiteľov. Často sú tieto zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov realitnej kancelárie. Ak zároveň realiťák nepoučil Vašu mamu a ostatných v súlade s príslušným zákonom, bolo by možné od zmluvy odstúpiť bez toho, aby bolo potrebné platiť zmluvnú pokutu. K tomu by som však potreboval podrobne naštudovať prípad a hlavne zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
poprosím o info, či môže byt výhradná zmluva o predaji nehnuteľnosti na dobu neurčitú. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň,
nie je výlučené, aby zmluva s RK bola uzatvorená na dobu neurčitú. Podľa ust. § 582 Obč. zákonníka platí :

"Výpoveď
(1) Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka."

Otázkou ako ste zmluvu s RK uzatvárali, či priamo v priestoroch RK, mimo priestorov RK, alebo cez prostriedky diaľkovej komunikácie/cez internet/. Nepoznáme obsah Vašej zmluvy a preto ak chcete zmluvu s RK posúdiť resp. ukončiť bez problémov, kontaktujte našu AK za účelom posúdenia zmluvy s RK.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)

Prajem Vám dobrý deň, .
Pri predaji nehnuteľnosti som uzatvoril s RK Dohodu o ponuke nehnuteľnosti.
Dohoda bola uzatvorená na dobu neurčitú a je uzatvorená s podmienkami a jednostrannými sankciami. Keďže RK až na naše dožiadanie predkladá Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy a manipuluje s už prevzatou depozitnou sumou od kupujúceho, nepáči si nám tento netransparentný postup.
Listom zo dna 6. 2. 2021 sme zaslali RK návrh Dodatku č.1 k Dohode o ponuke nehnuteľnosti, na ktorý nereaguje. Ide vlastne o odstúpenie od Dohody.
Ako máme ďalej postupovať?
S pozdravom Peter

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že máte s RK podpísanú zmluvu o sprostredkovaní v zmysle ust. Obč. zákonníka a to na dobu neurčitú.

Zmluvu chcete ukončiť a preto ste poslali RK návrh dodatku resp. odstúpenie od zmluvy.

Podstatné je to, že v zmysle ust. Obč. zákonníka môže účastník odstúpiť od zmluvy ak to vyplýva zo samotnej zmluvy alebo zákona. Zrejme Vaša zmluva možnosť odstúpenia od zmluvy s RK neumožňuje, preto ste poslali návrh dodatku k zmluve. Uvádzame, že RK nie je povinná zo zákona na tento návrh reagovať.

Vzhľadom na okolnosť, že zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, v zmysle ust. § 582 Obč. zákonníka je možnosť zmluvu výpovedať v lehote 3 mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka. Na podanie výpovede nepotrebujete súhlas RK.

Záverom uvádzame, že samotná zmluva s RK je spotrebiteľskou zmluvou, kedy zo strany RK mali byť splnené mnohé poučovacie povinnosti voči Vám ako spotrebiteľom, ktorých nesplnenie môže viesť aj k neplatnosti zmluvy.

Vo veci preto odporúčame samotnú zmluvu s RK nechať skontrolovať advokátovi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
predávam byt, RM mal záujemcu, ale ten cúvol, lebo RM nespravil zmluvu o zálohe. Dohoda s RM bola do určitého dátumu a RM odmieta vrátiť kľúče. Stále sa vyhovára. Čo robiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,
nevieme ako máte dohodnutú zmluvu o sprostredkovaní s realitnou kanceláriou /realitný maklér/, ale pokiaľ došlo k ukončeniu zmluvy, keďže zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, nie je právny a ani iný dôvod, aby realitná kancelária Vám nevrátila kľúče od Vášho bytu.

Odporúčame RK vyzvať doporučeným listom, ako aj emailom, aby Vám vrátili kľúče od bytu obratom, a to s tým upozornením, že ak kľúče nevrátia, podáte na realitného makléra trestné oznámenie.

V prípade, že problém nebude obratom odstránený a vyriešený vo Váš prospech, kontaktujte nás.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)

Dobrý deň, máme s RK uzavretú exkluzívnu dohodu o poskytovaní realitných služieb, ale nie sme spokojní s ich prácou a chceme odstúpiť od dohody k 1.10.2020. Dohoda je uzavretá na dobu neurčitú. Chcem sa opýtať, či v tejto dohode platí dvojmesačná výpovedná lehota, keď to nie je v dohode vôbec spomenuté. Ďakujem za rýchlu odpoveď. Dana

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že máte uzatvorenú zmluvu s RK o sprostredkovaní na dobu neurčitú podľa ust. obč. zákonníka, zmluva je v písomnej forme a zrejme bola uzatvorená priamo v prevádzkových priestoroch RK.

Ak bola zmluva s RK uzatvorená priamo v jej priestoroch, platia ust. Obč. zákonníka, ako aj ustanovenia o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, platí ust. § 582 Obč. zákonníka :

"Výpoveď
(1) Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.
(2) Výpoveď je však neúčinná ohľadne záväzku zdržať sa určitej činnosti, ak z jeho povahy alebo zo zmluvy vyplýva, že záväzok je časovo neobmedzený."

Výpoveď zo zmluvy zašlite na adresu RK, avšak vzhľadom na okolnosť  - krátkosť času, odporúčame výpoveď odniesť aj osobne proti podpisu, aby Vám zostal jeden exemplár o doručení výpovede.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)Zmluva bola uzavretá v písomnej forme priamo v priestoroch RK v zmysle ust. § 262 a § 269
ods. 2 Obchod. zákonníka.Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,

k tejto problematike uzatvárania zmlúv RK podľa ust. Obchod. zákonníka sa vyjadrovali už aj súdy.

Citujeme z rozhodnutia Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 6Co/705/2014, v ktorom sa súd argumentačne oprel o české súdne rozhodnutia: „ ...súd poukázal na to, že v zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 23Cdo/2589/2010 po posúdení dopadu Občianskeho či Obchodného zákonníka, ktorých ustanovenia upravujúce zmluvu o sprostredkovaní sú v českom i slovenskom právnom poriadku totožné, v danom prípade voľba Obchodného zákonníka pre úpravu zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej s fyzickou osobou smeruje k zhoršeniu právneho postavenia účastníka zmluvy, ktorý nie je podnikateľom. Voľba Obchodného zákonníka podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka je teda neplatná a sprostredkovateľská zmluva sa spravuje Občianskym zákonníkom."

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že fyzická osoba ako spotrebiteľ nemôže s RK uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu podľa ust. Obchodného zákonníka, sprostredkovateľská zmluva uzatvorená medzi RK a fyzickou osobou musí byť uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka. Zo strany RK ide o porušenie ust. § 52 a § 54 ods. 1 Obč. zákonníka :

"§ 52 ods. 2 : Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."


"§ 54 ods. (1) : Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie."

Uzatvorenie zmlúv podľa Obchod. zákonníka je v rozpore aj s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa (nekalá obchodná praktika a to klamlivým konaním). Slov. obchodná inšpekcia v podobných prípadoch už udelila pokuty RK.

Za tohto právneho stavu je treba dať RK výpoveď ako sme už uviedli podľa § 582 Obč. zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ? (Občianske právo)

Dobrý deň, čítala som Vás článok zverejnený na stránke www. Topreality. Sk. Nerozumela som poriadne zneniu posledného odstavca: "Ak bydošlo k odstúpeniu od zmluvy (pričom spotrebiteľ nebol riadne poučený), potom je podľa § 9 ods. 1 zákona c. 102/2014 Z. Z. Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dni odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. " Môžete prosím vysvetliť? Nie je tam chyba? Predávajúci nebolo myslené náhodou sprostredkovateľ? Ďakujem. S pozdravom

Odpoveď: Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň,

samozrejme v danom konkrétnom prípade je v pozícii predávajúceho sprostredkovateľ, avšak predmetný zákon č. 102/2014 Z. z. v účinnom znení označuje strany spotrebiteľského vzťahu pojmami predávajúci - spotrebiteľ, preto bolo aj v pri citácií daného zákonného ustanovenia použitý pojem predávajúci. Samozrejme nemyslí sa tým predávajúci nehnuteľnosti ale predávajúci ako podnikateľský subbjekt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vypovedať zmluvu o poskytovaní realitných služieb ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku