Máte
otázku?

Ako uplatniť náhradu škody na zdraví?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako uplatniť náhradu škody na zdraví?

Dobrý deň, v trestnom konaní mi posudkový lekár určil len nevyhnutný čas liečenia na 3 týždne a nenapísal žiadne trvalé následky. Na pracovnej neschopnosti som bola až do septembra a ťažkosti pociťujem dodnes. Preto sa chcem informovať, na koho a kde sa mám obrátiť a či som ešte v lehote. Utrpela som podvrtnutú krčnú chrbticu a prasknutý stavec v krčnej chrbtici, s trpnutím ľavej ruky a neschopnosťou namáhať krčnú chrbticu. Taktiež som navštevovala psychológa, pretože dotknutá osoba bola opitá a odvtedy cítim strach, keď si niekto v okolí vypije. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Ako uplatniť náhradu škody na zdraví?

Dobrý deň, v prípade, že Vám v trestnom konaní nebola priznaná náhrada škody v presnej výške, musíte si náhradu škody na zdraví uplatniť na civilnom súde. Pre vyčíslenie náhrady škody na zdraví je potrebné nechať si vypracovať lekársky posudok o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. V predmetnom lekárskom posudku lekár zhodnotí všetky Vaše zranenia a vrátane psychických ťažkostí. Každý priznaný bod podľa druhu poškodenia zdravia, je ohodnotený určitou sumou, ktorá tvorí súčasť náhrady škody na zdraví. Súčasne môžete požadovať aj náhradu liečebných nákladov (náklady navštevovanie ambulancie, nákup liekov) a prípadne aj ušlú mzdu z dôvodu Vašej práceneschopnosti.  

Trápi vás "Ako uplatniť náhradu škody na zdraví?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako uplatniť náhradu škody na zdraví? (Občianske právo)

Dobrý večer! Prosím o radu. Chcela by som podať žalobu na nemocnicu v Rakúsku, pretože mám ujmu na zdraví, kvôli ktorej už nikdy nebudem môcť mať deti. Pred rokom som v marci rodila v Rakúsku. Pôrod nebol jednoduchý a tak zdravotná sestra na mne uplatnila Kristellovu metódu, v dôsledku čoho mi praskla maternica. Bola som potom vo veľmi vážnom stave, dokonca až smrteľnom, pretože som mala veľké krvácanie do brucha. Mám pocit, že nemocnica pochybila, keď ma nepodrobili kontrole po pôrode. Keby sa o mňa moja mama nestarala, zrejme by som vykrvácala, nakoľko až po tom, ako sa pozrela pod paplón a našla ma ležať v zakrvavenej posteli, sa začala sestra starať o mňa. Preto by som sa rada informovala, či má zmysel nemocnicu žalovať, alebo je už príliš neskoro. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako uplatniť náhradu škody na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň,

vzhľadom na skutočnosť, že ide o rakúsku nemocnicu, je potrebné obrátiť sa na advokáta, ktorý sa venuje rakúskemu právu a prebrať s ním možnosti, ktoré v tejto situácii máte. Naša advokátska kancelária sa venuje len slovenskému právu. Podľa slovenského práva by ste mohli žalovať nemocnicu, pretože by sa mohlo jednať o prípad zodpovednosti za škodu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako uplatniť náhradu škody na zdraví? (Občianske právo)

Rád by som sa opýtal, aký je časový limit na uplatnenie trvalých následkov na zdraví v civilnom konaní? Bol mi priznaný iba trojtýždňový čas na liečenie. Do kedy môžem podať žalobu na civilný súd? Ďakujem.

Odpoveď: Ako uplatniť náhradu škody na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka platí, že právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. 

Z uvedeného vyplýva, že pre jednotlivé čiastkové nároky, ktoré tvoria náhradu škody na zdraví, platí len subjektívna dvojročná premlčacia doba. V uvedenom prípade začína plynúť od momentu, kedy možno objektívne ohodnotiť rozsah trvalých následkov, teda keď sú k dispozícii skutkové okolnosti, z ktorých možno rozsah škody na zdraví zistiť a to napr. v podobe lekárskeho posudku. Druhým predpokladom je Vaša vedomosť o tom, kto Vám za spôsobenú škodu zodpovedá.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako uplatniť náhradu škody na zdraví?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.