Máte
otázku?

Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

Dobry den, v januari 2011 som bola napadnuta, prebehlo konanie, kde mi bolo uznane nevyhnutne liecenie s odskodnenim, ale na PN som bola do septembra 2011 a nasledky mam dodnes. Kolko je premlcacia doba na trvale nasledky a kde a ako si ich mozem uplatnit. Dakujem velmi pekne.

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

Dobrý deň, vo svojom príspevku uvádzate, že v určitom konaní Vám bolo priznané odškodnenie za škodu na zdraví. Neuvádzate o aký druh konania šlo, avšak predpokladám, že ste náhradu škody uplatnili v trestnom konaní. V prípade, že v odsudzujúcom rozsudku bola páchateľovi uložená aj povinnosť nahradiť Vám škodu spôsobenú na zdraví, máte k dispozícii 10 ročnú premlčaciu lehotu, v ktorej môžete Váš nárok vymáhať. Ak Vám v súvislosti s fyzickým útokom vznikli ďalšie zdravotné ťažkosti, ktorých náhradu ste si doteraz neuplatnili, v zmysle § 106 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, sa Vám  právo na náhradu škody premlčí za dva roky odo dňa, keď ste sa o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá dozvedeli.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví? (Občianske právo)

Dobrý deň,
v decembri 2017 mala manželka porážku. Môžem ešte podať trestné oznámenie za poškodenie na zdraví na nemocnicu? Podozrenie na neposkytnutie pomoci. Ďakujem.

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2021)

Dobrý deň,

z hľadiska plynutia premlčacích lehôt je na Vašu otázku vhodné nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Jednak z hľadiska trestnoprávneho v otázke podozrenia zo spáchania trestného činu a z hľadiska občianskoprávneho v dôsledku možného vzniku nároku na náhradu škody. Skutočnosť, či skutok mal znaky trestného činu alebo nie, by bolo predmetom dokazovania v trestnom konaní, za tým účelom by bolo žiaduce, aby ste disponovali dostatočným a relevantným dôkazovým materiálom, ktoré by preukázali, že skutok by bol trestným činom neposkytnutia pomoci. Trestný zákon však stanovuje premlčaciu dobu, po uplynutí ktorej trestnosť činu zaniká, a to je v prípade neposkytnutia pomoci podľa § 177 ods. 2 TZ uplynutím piatich rokov, preto ak máte dôvodné podozrenie, že bol tento trestný čin spáchaný, bolo by možné trestné stíhanie voči nemu stále viesť.

Z hľadiska občianskoprávneho nároku prichádza do úvahy posúdenie možného nároku na náhradu škody. Občiansky zákonník však stanovuje premlčaciu dobu vo vzťahu k nároku na náhradu škody ako dvojročnú, ktorá začína plynúť odo dňa keď sa poškodený dozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. V tomto smere by bolo potrebné zvážiť okamih, kedy sa poškodená o škode a zodpovednom subjekte dozvedela, pretože od tohto okamihu jej začala plynúť premlčacia doba na uplatnenie zodpovednostných nárokov. Pri ublížení ma zdraví za odškodní bolesť a stráženie spoločenského uplatnenia. Pri sťažení spoločenského uplatnenia plynie premlčacia lehota od okamihu, keď sa stav ustálil. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví? (Občianske právo)

Môže si sused dovoliť natret podľa seba môj betónový plot, ktorým som len ja vlastníkom?

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

ak ste len Vy vlastníkom plota a neexistuje žiadna dohoda o tom, že by si mohol plot upraviť podľa seba, máte Vy jediný právo rozhodovať o tom, čo sa s plotom stane. Svojvoľným natretím plota zasiahol do Vášho práva. Ako vlastník sa môžete domáhať toho, aby vec uviedol do pôvodného stavu, prípadne, aby nahradil vzniknutú škodu. Je však minimálne diskutabilné, či natretím plota škoda vznikla. Sused by mohol argumentovať tým, že nejde o poškodenie a že plot dokonca zhodnotil. Odporúčam ho však písomne vyzvať, aby už viac svojvoľne nemenil podstatu veci, ktorá patrí Vám. Ak by výzvu nerešpektoval, mohli by ste sa domáhať tohto práva na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví? (Občianske právo)

Dobrý deň, zať havaroval moje auto a totálne ho rozbil. Môžem od neho žiadať náhradu škody za poškodenie cudzej veci a do akého času od nehody? Zať je rakúsky občan, nehoda bola v Rakúsku. Jedna sa o luxusný mercedes.

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že škodca je občan Rakúskej republiky, pričom k škodovej udalosti došlo tiež na území Rakúska, vec ohľadom náhrady škody ba mala byť riešená podľa tamojšieho právneho poriadku. Podľa rakúskeho práva sa teda budú posudzovať nielen predpoklady nároku na náhradu škody, ale aj prípadné premlčanie. Vzhľadom na uvedené by ste mali danú vec prekonzultovať s advokátom z Rakúska.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví? (Občianske právo)

Ako sa mám domáhať škody, ktorá sa mi stala dnes ráno 2. 2. 2017. Pred vchodom do Sberbank na námestí SNP Bratislava nebol upravený chodník. Spadla som priamo pod kamerami do vchodu do banky a mám špirálovú zlomeninu. Vedel by mi niekto pomôcť, kde začať? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2017)

Dobrý deň, najskôr musíte zistiť, kto bol zodpovedný za odpratávanie chodníka, kde ste sa Vám stala škoda. Vlastník priľahlej stavby je zodpovedný za odpravanie snehu. 

Škoda, ktorá sa Vám stala musí byť obodovaná lekárom. Podľa počtu bodov zistite na akú sumu máte nárok. Túto škodu si uplatnite u zodpovednej osoby najskôr mimosúdne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku