Máte
otázku?

Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

Dobrý deň, v januári 2011 som bola napadnutá a prebehlo konanie, kde mi bolo uznane nevyhnutné liečenie s odškodnením. Napriek tomu som bola na PN až do septembra 2011 a následky mám dodnes. Chcela by som sa opýtať, aká je premlčacia doba na trvalé následky a kde a ako si ich môžem uplatniť. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

Dobrý deň, vo svojom príspevku uvádzate, že v určitom konaní Vám bolo priznané odškodnenie za škodu na zdraví. Neuvádzate o aký druh konania šlo, avšak predpokladám, že ste náhradu škody uplatnili v trestnom konaní. V prípade, že v odsudzujúcom rozsudku bola páchateľovi uložená aj povinnosť nahradiť Vám škodu spôsobenú na zdraví, máte k dispozícii 10 ročnú premlčaciu lehotu, v ktorej môžete Váš nárok vymáhať. Ak Vám v súvislosti s fyzickým útokom vznikli ďalšie zdravotné ťažkosti, ktorých náhradu ste si doteraz neuplatnili, v zmysle § 106 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, sa Vám  právo na náhradu škody premlčí za dva roky odo dňa, keď ste sa o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá dozvedeli.

Trápi vás "Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví? (Občianske právo)

Dobrý deň, v decembri 2017 mala moja manželka porážku. Môžem ešte podať trestné oznámenie za poškodenie na zdraví do nemocnice? Mám podozrenie na neposkytnutie pomoci. Ďakujem.

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 15.09.2021)

Dobrý deň,

z hľadiska plynutia premlčacích lehôt je na Vašu otázku vhodné nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Jednak z hľadiska trestnoprávneho v otázke podozrenia zo spáchania trestného činu a z hľadiska občianskoprávneho v dôsledku možného vzniku nároku na náhradu škody. Skutočnosť, či skutok mal znaky trestného činu alebo nie, by bolo predmetom dokazovania v trestnom konaní, za tým účelom by bolo žiaduce, aby ste disponovali dostatočným a relevantným dôkazovým materiálom, ktoré by preukázali, že skutok by bol trestným činom neposkytnutia pomoci. Trestný zákon však stanovuje premlčaciu dobu, po uplynutí ktorej trestnosť činu zaniká, a to je v prípade neposkytnutia pomoci podľa § 177 ods. 2 TZ uplynutím piatich rokov, preto ak máte dôvodné podozrenie, že bol tento trestný čin spáchaný, bolo by možné trestné stíhanie voči nemu stále viesť.

Z hľadiska občianskoprávneho nároku prichádza do úvahy posúdenie možného nároku na náhradu škody. Občiansky zákonník však stanovuje premlčaciu dobu vo vzťahu k nároku na náhradu škody ako dvojročnú, ktorá začína plynúť odo dňa keď sa poškodený dozvedel o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. V tomto smere by bolo potrebné zvážiť okamih, kedy sa poškodená o škode a zodpovednom subjekte dozvedela, pretože od tohto okamihu jej začala plynúť premlčacia doba na uplatnenie zodpovednostných nárokov. Pri ublížení ma zdraví za odškodní bolesť a stráženie spoločenského uplatnenia. Pri sťažení spoločenského uplatnenia plynie premlčacia lehota od okamihu, keď sa stav ustálil. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví? (Občianske právo)

Môže si sused dovoliť natierať môj betónový plot podľa seba, ak som jeho jediným vlastníkom?

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň,

ak ste len Vy vlastníkom plota a neexistuje žiadna dohoda o tom, že by si mohol plot upraviť podľa seba, máte Vy jediný právo rozhodovať o tom, čo sa s plotom stane. Svojvoľným natretím plota zasiahol do Vášho práva. Ako vlastník sa môžete domáhať toho, aby vec uviedol do pôvodného stavu, prípadne, aby nahradil vzniknutú škodu. Je však minimálne diskutabilné, či natretím plota škoda vznikla. Sused by mohol argumentovať tým, že nejde o poškodenie a že plot dokonca zhodnotil. Odporúčam ho však písomne vyzvať, aby už viac svojvoľne nemenil podstatu veci, ktorá patrí Vám. Ak by výzvu nerešpektoval, mohli by ste sa domáhať tohto práva na súde.


Podotázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj zať havaroval s mojím autom a totálne ho zničil. Môžem po ňom požadovať náhradu škody za poškodenie cudzej veci a aká je na to lehota od času nehody? Zať je rakúskym občanom a nehoda sa stala v Rakúsku. Jedná sa o luxusný Mercedes.

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že škodca je občan Rakúskej republiky, pričom k škodovej udalosti došlo tiež na území Rakúska, vec ohľadom náhrady škody ba mala byť riešená podľa tamojšieho právneho poriadku. Podľa rakúskeho práva sa teda budú posudzovať nielen predpoklady nároku na náhradu škody, ale aj prípadné premlčanie. Vzhľadom na uvedené by ste mali danú vec prekonzultovať s advokátom z Rakúska.


Trápi vás "Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví? (Občianske právo)

Ako sa môžem domáhať náhrady škody, ktorá mi vznikla dnes ráno, 2. 2. 2017. Pred vchodom do pobočky Sberbank na Námestí SNP v Bratislave nebol udržiavaný chodník. Spadol som priamo pred kamerami na vchode do banky a utrpel som špirálovú zlomeninu. Mohol by mi niekto poradiť, kde začať? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2017)

Dobrý deň, najskôr musíte zistiť, kto bol zodpovedný za odpratávanie chodníka, kde ste sa Vám stala škoda. Vlastník priľahlej stavby je zodpovedný za odpravanie snehu. 

Škoda, ktorá sa Vám stala musí byť obodovaná lekárom. Podľa počtu bodov zistite na akú sumu máte nárok. Túto škodu si uplatnite u zodpovednej osoby najskôr mimosúdne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aká je premlčacia doba pre uplatnenie náhrady škody na zdraví?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.