Máte
otázku?

Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?

Ako si mám uplatniť nárok na odškodnenie za bolesť v trestnom stíhaní pre zločin ublíženia na zdraví? Momentálne si nemôžem dovoliť advokáta z finančných dôvodov a chcel by som vedieť, na koho sa mám obrátiť.

Odpoveď: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?

Dobrý deň, ako poškodený si môžete uplatniť náhradu škody na zdraví spôsobenú trestným činom v tzv. adhéznom konaní. Podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku, poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Uplatniť náhradu škody na zdraví alebo aj inú škodu teda môžete uplatniť najneskôr pri záverečnom preštudovaní vyšetrovacieho spisu, o úkone ktorom Vás vyšetrovateľ musí upovedomiť a predvolať naň. Súčasťou náhrady škody na zdraví je náhrada bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia, ktorého výška sa vypočítava na základe lekárskeho posudku podľa rozsahu spôsobených zranení. Súčasťou náhrady škody na zdraví je aj náhrada straty na zárobku, o ktorý ste boli v dôsledku svojej práceneschopnosti ukrátený alebo aj náhrada nákladov na liečenie. Všetky tieto nároky je potrebné vyčísliť a uplatniť buď v priebehu vyšetrovania alebo aj samostatnou občianskoprávnou žalobou na civilnom súde. 

Trápi vás "Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj otec bol nezákonne odvedený na psychiatriu. Bol na centrálnom prijímaní s krčnou chrbticou a tlakom na hrudníku, ale skončil na psychiatrii. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa. Koľko môže teda požadovať ako odškodné? Taktiež mu bol v dôsledku toho zakázané šoférovanie.

Odpoveď: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2022)

Dobrý deň,
na túto otázku nie je možné odpovedať v rámci bezplatnej právnej pomoci. K odpovedi na Vašu otázku bude potrebné podrobne skúmať jednotlivé okolnosti, dôkazy... Odporúčam Vám vyhľadať pomoc advokáta. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň. Bol som poškodený v prípade ublíženia na zdraví. Súd uložil vinníkovi ročnú podmienku a povinnosť zaplatiť zdravotnej poisťovni, ako aj mne istú sumu. Túto náhradu mám už spravoplatnenú, ale súd neuviedol termín, do ktorého mi má páchateľ vyplatiť sumu a tiež nie je uvedené moje číslo účtu. Stať sa tak dostanem k peniazom? Od rozhodnutia uplynuli už 3 mesiace a stále nič neprišlo.

Odpoveď: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, 

pre odsúdeného nie je podmienkou na to, aby Vám zaplatil náhradu škody, aby vedel Vaše bankové číslo účtu. 

V rozsudku súdu je uvedené Vaše meno a adresa, takže odsúdený má vedomosť o tom, kde má poslať Vám prisúdené peniaze, ktoré teda môže ich poslať aj poštovou poukážkou.

Odporúčame poslať výzvu k úhrade a podľa vášho rozhodnutia poslať číslo bankového účtu alebo žiadať zaplatenie poštovou poukážkou s uvedením lehoty úhrady. Ak k úhrade nedôjde, budete môcť podať návrh na exekučné konanie, keďže rozsudok v trestnom konaní je tiež exekučným titulom.Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor - súdny poplatok je 16,50€ plus DPH, ktorý budete od škodcu vymáhať v exekučnom konaní. Na toto ho môžete upozorniť.

 


Podotázka: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, do akej miery má pacient právo sťažovať sa alebo súdiť lekára za nesprávny zákrok alebo liečbu z minulosti. Keďže som bola ako dieťa liečená u lekára, nemohla som a ani som vedela posúdiť vhodnosť a efektívnosť liečby. V prípade, že by som mala potvrdenie od iného lekára v danom odbore, alebo od skupiny lekárov, napríklad z lekárskej komory, o nevhodnosti zvolenej liečby, existuje možnosť, že by som mohla uspieť s takouto "regresívnou" sťažnosťou? Vopred ďakujem za akúkoľvek pomoc. S pozdravom, L.

Odpoveď: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 106 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

(2) Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pri škode na zdraví platí len subjektívna lehota 2 roky, ktorá sa počíta odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a kto za ňu zodpovedá. Je to tak preto, že poškodenie zdravia a následky poškodenia zdravia sa nemusia prejaviť ihneď, ale až po určitom časovom odstupe od samotnej "liečby", ktorou došlo k poškodeniu zdravia, môže dochádzať k postupného zhoršovaniu zdravotného stavu, k prejaveniu ďalších následkov nesprávnej liečby na konkrétnu chorobu a k poškodeniu zdravia aj v iných oblastiach ľudského organizmu.

Nie je to jednoduchá problematika aj z hľadiska toho, že je obtiažne preukazovať možnosť poskytnutie lepšej liečby v konkrétnom čase vzhľadom na výsledky lekárskej vedy a v nadväznosti na to na určenie čo najlepších postupov pre pacienta.

Vo veci nebude určite postačovať vyjadrenie lekárskej komory, ale prinajmenšom znalecký posudok odborného znaleckého ústavu.

Odporúčame kontaktovať predovšetkým lekára špecialistu, ktorý vie aspoň predbežne posúdiť Vás problém /prípadne hľadať možnosti aj v zahraničí,  znalecký ústav - zoznam znalcov, ktorý vo veci by vypracoval znalecký posudok. Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.  Odporúčame následne kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní? (Trestné právo)

Boli poskytnuté moje údaje o.mojom zdravotnom stave cudzím osobám a bol som napriek svojej vôle zadržiavaný bez nároku nad. Odmietnutie nad zdravotnou starostlivosťou. Porušili moje základné ľudské právo. Žiadam Vás o rozhovor 0919 412 592. Tento. Text som. Odoslal viacerým instiuciam! Dobrý deň, prajem vážený pracovníci televíznych novín. Chcel by som Vás oboznámiť o svojej skúsenosti počas liečby v Michalovskej psychiatrickej nemocnici v čase od 06. 08. 2018 až 13. 08. 2018. Rozišiel som sa s družkou po 12tich rokoch, a cítil som sa emočné zle, keďže mi bolo smutno za mojou 10 ročnou dcérou, tak som sa vybral s vlastnej vôle do nemocnice. Tam som počas týždenného pobytu zistil. Že nielen došlo k porušeniu mojich základných ľudských práv-a to, že Po prvé-boli poskytnuté zdravotné informácie cudzím osobám, to sa dá potvrdiť kamerovým systémom. Osobe, ktorá nieje mojou rodinou. (ex priateľka a svokra)ktorá viac krát sa snažila poškodiť moju osobu podaním nepravdivých informací a udaní na políciu. No. Ja som a stále budem bezúhonná osobnosť. Po druhé mal som právo odmietnuť liečbu -požiadať o reverz. Ktorý som žiadal po 3 dňoch hospitalizácie. No oni ma zadržiavali proti mojej vôle naďalej ďalšie 4 dni mi odmietali možnosť ísť v sprievode za primárkou. No iným pacientom áno. Po štvrte. Pri odbere krvi mi zle pichly do žili. Mám zmodravenú ruku už týždeň. Zobudili ma o 6 ráno a ani som nebol hore 1 minútu a začali mi brat krv. Pri zlom pichuti mi vzali krv z druhej ruky a prišlo mi tak zle že. Som takmer odpadol. Sestrička sa vyjadrila tak že. Som videl krv a prišlo. Mi. Zle svojmu kolegovi, ktorý ma násilne držal za pleca. Pritom som. Sa vôbec nebránil a spolupracoval. Keď ma preradili na. Druhý deň na oddelenie. Bol som svedkom ako pacienti. Ktorý prichádzajú majú zmodravené ruky tiež od zlých vpichov. Videl som ako pacientov nadopovali liekmi tak, že odpadovali na zem a dokonca si jeden pacient rozbil časť hlavy spánkovú časť o železné zábradlie. Po ďalšie ošetrovatelia spali zatvorený v svojich ordináciach. Bol som svedkom nedostatočnej pozornosti a 3 útekov pacientov počas 7 dni hospitalizácie. Sme viacerý svedkovia, ktorý sú ešte stále hospitalizovaný a chceme Vás požiadať o pomoc pri ďalšom postupe, keďže je nám ľúto chorých ľudí, ktorý si zaslúžia lepšiu zdravotnú starostlivosť. Ja osobne budem celý život bojovať, aby sa to na slovensku v michalovcskej nemocnici zmenilo. Budem o.tejto skúsenosti informovať úrad nad zdravotnou starostlivosťou. Po ďalšie sme svedkovia kedy ošetrovateľ si vzal s obeda fašírku a dal Rómovi iba zemiaky. O tomto rasistickom skutku budem informovať britské nemecké a slovenské media. Keďže som dospieval v zahraničí. Tak ako sa volám budem naďalej informovať media a bojovať o lepšiu starostlivosť týchto pacientov. To aj v zahraničí. Budem hľadať pomoc a pomôžte mi medializovať túto skúsenosť. Taktiež sa budem domáhať právnou formou až. Kým sa preukaze pravda! Sme viacerý svedkovia a chceme požiadať o vyjadrenie a svecenie právnou a mediálnou formou! Prepáčte za prvavopisné chyby, mám mobil a píšem tak neskoro v noci. S poďakovaním S.  Michalovce

Odpoveď: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

VO veci odporúčame kontaktovať a upozorniť na porušovanie práv. predpisov nasledovné organizácie :

Ministerstvo zdravotníctva SR

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

VÚC Košice 

Slovenskú lekársku komoru

Zdravotné poisťovne /vykonávajú kontrolu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti/.

 

 


Podotázka: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý večer, prosím vás, ako sa dá uplatniť náhrada škody na zdraví po operácii? Konkrétne, ide o stratu zraku jedného oka v dôsledku operácie odstránenia nosových polypov. Srdečne ďakujem.

Odpoveď: Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Vo veci je potrebné zachovať určitú postupnosť.

2./ Podľa ust. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti :

"Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom.

Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 9).

Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie (§ 2 ods. 6) a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby."

3./ Vo veci odporúčame podať podnet na prešetrenie na príslušný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prešetrí poskytnutú zdrav. starostlivosť, ale náhradu škody nerieši.

4./ Zákon o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti vo veciach náhrady škody spôsobenej poskytovateľom zdrav. starostlivosti odkazuje na ust. Obč. zákonníka. Následne  po prešetrení úradom pre dohľad požiadate o lekársky posudok podľa zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý stanoví výšku náhrady škody a túto si uplatníte u poskytovateľa zdrav. starostlivosti, kde budete môcť uzatvoriť dohodu prípadne podáte trestné oznámenie v závislosti od výsledkov.  Ak k dohode nedôjde prípadne nebudete súhlasiť s lekárskym posudkom  môžete dať vypracovať znalecký posudok a nárok uplatniť v občiansko právnom konaní súdnou cestou.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako si uplatniť náhradu škody na zdraví v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.