Máte
otázku?

Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Dobrý deň. Pred týždňom ma napadli neznámi útočníci. Spôsobili mi zranenia ako zlomené rebro, zlomený nos a rozbitú hlavu so troma stehmi. Doba liečenia týchto zranení je minimálne 4 týždne. Policajti útočníkov okamžite chytili. Chcem sa opýtať, ako mám od útočníkov vymáhať odškodné a bolestné, keďže som na PN a môj príjem sa znížil. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Dobrý deň, v priebehu trestného konania má poškodený právo domáhať sa, aby bola nahradená škoda, ktorá mu bola trestným činom spôsobená. Náhradu škody musí poškodený presne určiť čo do dôvodu i výšky. Ak Vám bola trestným činom spôsobená škoda na zdraví, máte spravidla nárok na bolestne a sťaženie spoločenského uplatnenia. Vo vyšetrovaní pre trestný čin Ublíženia na zdraví je bežným postupom vyšetrovateľa zabezpečiť znalecký posudok, v ktorom znalec určí  rozsah spôsobených zranení s ich bodovým ohodnotením a teda vyčíslením presnej sumy bolestného. V takom prípade môžete tento záver o bolestnom prijať a žiadať nahradiť tam uvedené bolestné. V opačnom prípade musíte požiadať kompetentného lekára, aby Vám posudok o bolestnom vypracoval na Vašu žiadosť. Taktiež máte nárok na náhradu liečebných nákladov a prípadne aj náhradu škody na veciach (napr. oblečení). Uvedené platí aj pre náhradu príjmu, o ktorý ste prišli v dôsledku Vašej práceneschopnosti. Ušlý príjem je teda nárokom, ktorý ste oprávnený taktiež uplatňovať a žiadať, aby ako všetky náhrady, Vám boli páchatelia zaviazaný nahradiť na základe výroku, ktorý bude obsahom odsudzujúceho rozsudku.

Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Prosím vás, bolo mi ublížené na zdraví. Súd rozhodol, že mi majú zaplatiť sumu 800 eur. Ako mám vymáhať, keď títo ľudia nemajú peniaze?

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 28.10.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ máte vykonateľným súdnym rozhodnutím priznanú určitú peňažnú sumu, ktorú Vám povinná osoba/povinné osoby dobrovoľne neuhradili, potom jediným právom aprobovoným (dovolený) spôsobom núteného vymáhania je exekúcia. Inak povedané, je potrebné podať exekučný návrh.

Pokiaľ povinná osoba/povinné osoby sú absolútne nemajetné (t.j. nemajú hnuteľný ani nehnuteľný majetok, nemajú príjem a pod.), potom treba počítať s tým, že aj napriek podanému exekučnému návrhu nemusí dôjsť k uspokojeniu Vášho nároku od dotknutej osoby/osôb. Dokonca exekútor by mohol žiadať uhradiť od Vás exekučné trovy. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, do môjho auta nabúralo iné vozidlo, ktoré mi poškodilo ľavú stranu, konkrétne svetlo, blatník, dvere a nárazník. Neuvoľali sme políciu, keďže škoda nebola veľká. Mojím autom je vozidlo z roku 2004 a s vodičom sme vyplnili potrebné dokumenty pre kooperatívu, v ktorej je protistranné vozidlo poistené. Na miesto prišiel obhliadač, vyfotografoval auto a následne som ho nechala v servise, ktorý má zmluvu s touto poisťovňou. Opravu auta začali realizovať až po schválení rozpočtu od poisťovne, ktorý predstavoval sumu približne 1200 eur. Poisťovňa ma následne oslovila s požiadavkou doplniť informácie, či preferujem vyplatenie škody cez faktúru alebo rozpočet. Zvolila som možnosť vyplatenia cez faktúru. Napokon mi však prisla informácia, že mi škodu nevyplatia, keďže na zadných dverách sa nachádza škrabanec iné farby, než je vozidlo, ktoré do mňa nabúralo. Taktiež tvrdia, že skutočný priebeh nehody nezodpovedá môjmu popisu. Má poisťovňa na to právo? Predsa je to 13 rokov staré auto, ktoré nevyšlo práve z obchodu. Nechápem, prečo teda najprv schválili rozpočet a nepoukázali na túto skutočnosť skôr, keď bolo auto ešte v pôvodnom stave. K nehode došlo na úzkej ceste, ja som zdvihla nohu z plynového pedála, podobne ako druhé auto, ktoré však klzalo a narazilo do môjho vozidla. Na ceste bolo množstvo zimnej špiny, ktorá pravdepodobne prispela k nehode. Mám škodu vymáhať od majiteľa nehodového auta? Musela som uhradiť aj faktúru za servis, ktorý nie je práve najlacnejší. Som z celej situácie zúfalá. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Eva.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2017)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej situácii. Aj keď existuje PZP, primárne za škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil, a preto môžete škodu vymáhať aj od neho. Ak máte pocit, že poisťovňa nepostupovala správne a domnievate sa, že máte stále nárok na vyplatenie škody z PZP, môžete poisťovňu žalovať na súde. V oboch prípadoch by ste museli preukázať, že škodu skutočne spôsobila dotyčná osoba.


Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Prajem príjemný deň. Mám jeden problém. Pred nedávnom som absolvoval opatrovateľský kurz a následne som telefonicky vybavil prácu opatrovateľa v Rakúsku prostredníctvom personálnej agentúry, s nástupom 8. 5. 2017. Usporiadane som si zaobstaral všetky potrebné dokumenty a včera, 7. 5. okolo 17:00, som navštívil vlakovú stanicu s úmyslom zakúpiť si cestovný lístok do Bratislavy. Na moje prekvapenie mi pani na pokladni oznámila, že vlak, ktorým som plánoval cestovať do Bratislavy, nemá v zozname. Svojim dôsledkom mi nemohla vystaviť lístok. Uviedla, že ďalší vlak smerom do Bratislavy odchádza o 00:59 z Lučenca, avšak nemohla mi vystaviť lístok z dôvodu, že sa nachádzame v Poltári a pre daný deň nemôže vystavovať lístky. Zakúpiť som si ich mal v Lučenci. Okolo pol noci 8. 5. 2017 sme s priateľom vyrazili autom do Lučenca. K našej prekvapeniu, vlak v ten deň nejazdil, pretože bol sviatok. Ihneď som zavolal do agentúry a informoval ich o situácii, no moje snahy ostali nevšímavé. Zo strany agentúry mi oznámili, že už som prácu stratil. Rozhodol som sa oslovit pani na pokladni, ktorá mi predtým dávala informácie ohľadom vlaku. Po vysvetlení celej situácii mi na otázku odpovedala: "A čo ja s tým mám? Ako som mohla vedieť, že vlak nebude jazdiť?" Bez pochyby drzá a arogantná reakcia. V tejto situácii sa pýtam: Existuje možnosť požadovať od nej náhradu za stratu, ktorú som utrpel kvôli tomu, že som nenastúpil do práce? Ďakujem za odpoveď. Peter.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň. V zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.Škodou sa podľa výkladu súdnej praxe rozumie majetková ujma poškodeného, ktorú je možné objektívne vyjadriť v peniazoch. Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, pričom obe tieto formy sú rovnocenné. Zároveň je potrebné preukázať príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Taktiež sa v konaní skúma aj zavinenie škodcu, t.j. škodca môže preukázať, že škodu Vám svojim konaním nespôsobil. Konanie nebude jednoduché budete musieť presne vyčísliť škodu, ktorá Vám vznikla a túto aj preukázať. Otázne je, či Vám akurát táto osoba zapríčinila takú výšku škody, akú požadujete. Bude sa skúmať, či ste nemali aj iné možnosti ako sa dostať do Bratislavy v ten deň ako vlakom. Myslím si, že v tomto prípade sa Vám nepodarí preukázať, príčinnú súvislosť medzi tým, že pani na vlakovej stanici porušila svoje povinnosti a Vám vznikla škoda. Okrem toho súdne konanie je zdĺhavé a finančne náročné. Pokiaľ budete mať záujem o súdne vymáhanie škody musíte rátať s tým, že zaplatíte súdny poplatok z výšky škody už na začiatku konania. Ak však ide o veľkú škodu odporúčam Vám osobnú konzultáciu u advokáta ,aby ste zvážili všetky možnosti. 


Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. Účty môjho manžela boli zmrazené exekútorom. Obvinili ho z prečinu vytržníctva a ublíženia na zdraví spolu s ďalšími troma osobami. V odsudzujúcom rozsudku súdom im bola ustanovená povinnosť spoločne nahradiť škodu poškodenému. Suma, ktorú všetky štyri osoby majú zaplatiť, je však vymáhaná len od môjho manžela. Manžel má voči mne a nášmu maloletému dieťaťu vyživovaciu povinnosť, zatiaľ čo ostatní sú bez ujmy. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobrý deň, v odsudzujúcom rozsudku boli všetci páchatelia, vrátane Vášho manžela, zaviazaní nahradiť poškodenému spôsobenú škodu spoločne a nerozdielne. Jedna sa teda o spoločný záväzok všetkých odsúdených ako dlžníkov. Podľa § 511 Občianskeho zákonníka, ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. Veriteľ (poškodený) si teda mohol vybrať, od ktorého z dlžníkov (odsúdených), bude náhradu škody vymáhať. Vášmu manželovi však po splnení povinnosti nahradiť škodu zostane zachované právo na náhradu toho, čo plnil za ostatných spoločných dlžníkov (odsúdených). 


Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môj bývalý prenajímateľ, u ktorého som bývala dva roky, má právo po štyroch mesiacoch, odkedy už v jeho byte nebývam, vymáhať odo mňa peniaze za poškodený nábytok. Napriek tomu, že mi vrátil depozit priamo v byte keď som ho zavolala, aby si ho skontroloval. Povedal, že je všetko v poriadku. Dokonca si v deň, keď som odchádzala z bytu, neprišiel osobne pre kľúče, ale namiesto toho mi povedal, aby som ich nechala na benzínovej pumpe. Okrem toho, vo svojej pivnici som si uňho nechala práčku, ktorú mi teraz nechce vrátiť. Mohla by som tieto incidenty nahlásiť na polícii ako odcudzenie majetku?

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobrý deň, je na zvážení prenajímateľa, či bude voči Vám uplatňovať náhradu škody na veciach, ktorá Vám boli prenechané do užívania na základe nájomnej zmluvy. Rozhodujúcou skutočnosťou však je, či Vám zodpovednosť za škodu bude schopný preukázať. V jeho neprospech svedčí to, že Vám vrátil zábezpeku za prípadné škody ako aj to, že od Vás prevzal byt bez akýchkoľvek výhrad. V prípade, že Vám odmieta vrátiť spotrebič, ktorý sa nachádza v jeho priestoroch, obráťte sa na neho s písomnou výzvou. Ak bude výzva neúspešná, domáhajte sa svojho práva súdnou žalobou o vydanie veci. Protiprávne konanie prenajímateľa však nemožno kvalifikovať ako trestný čin Krádeže, nakoľko veci sa nezmocnil tak, že Vám ju odňal s dispozície a teda nenaplnil znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval o význame môjho problému, či má nejaký právny základ na vymáhanie náhrady škody, ktorá vznikla po odporúčaní banky (telefonicky cez operátora zákazníckej linky banky) a mnou. Ja tento hovor nemám nijak zdokumentovaný. No rozmýšľal som, že takéto inštitúcie si tieto hovory nahrávajú a je možnosť si ich vyžiadať. Tu je opis môjho problému: 20.09.2015 som v USA kúpil dva telefóny. Časť bola hradená hotovosťou a časť, konkrétne 756,42 € bola hradná z mojej debetnej karty. Predajcom telefónov mi bolo povedané, že ak splním podmienky dohody (jediná podmienka bola, aby som nepoužil v telefóne jeden z troch mobilných operátorov z USA), ktorú som teda aj splnil, vrátia mi po 180 dňoch túto sumu 756,42 € ktorú som platil kartou. A to takým spôsobom, že tieto peniaze budú na karte stále vo forme "frozen" alebo "hold", v preklade - zmrazenia finančných prostriedkov a po uplynutí príslušnej doby mi tieto peniaze uvoľnia. Po zakúpení telefónov som v ten deň odišiel na SVK. 22.09.2015 som si z internet bankingu všimol, že táto suma už nie je "zmrazená", ale suma bola normálne odrátaná "zaúčtovaná" a tým pádom som písal rovno mail a kontaktoval predajcu. Ten mi neodpovedal ani na telefón ani na e-mail a tak som začal hľadať na internete viac informácii. Zistil som, že už je viac ľudí takto okradnutých a prišlo o svoje peniaze. Následne som si povedal, že ak nemám komunikáciu s predajcom skúsim kontaktovať banku. A tak som napísal 23.09.2015 e-mail na adresu kontakt@nazovbanky.sk, kde ma vyzvali, aby som pre overenie kontaktoval ich operátora. 24.09.2015 alebo 25.09.2015 som teda kontaktoval jedného z operátorov banky, ktorý mi odporučil počkať toto obdobie, za ktoré mam splniť tieto podmienky a ak mi potom tie peniaze nevrátia, mám potom konať. Dnes, 28.09.2016 som volal jednému z operátorov banky, ktorý mi zdelil, že z ich strany už nie je možnosť nápravy, lebo je prekročené časové obdobie 6 mesiacov, kedy oni, ako banka mohli učiniť nejaké kroky. Takže ja vidím problém iba v tom, že mi ako banka poskytla zavádzajúce informácie - ktoré viedli k nemožnosti vyriešenia problému normálnou cestou a tým pádom svoje peniaze, o ktoré som bol okradnutý už nedostanem. Za prípadnú odpoveď veľmi pekne Ďakujem. S pozdravom

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň,

žiaľ, posúdením Vašej veci z právneho hľadiska je nutné konštatovať, že podľa nášho právneho názoru by ste v prípadnom súdnom konaní, v ktorom by ste sa domáhali náhrady škody od banky, spôsobenej nepravdivou informáciou, ktorú Vám poskytol jej zamestnanec, s najväčšou pravdepodobnosťou neboli úspešný, a to z nasledovného dôvodu:

Nárok na náhradu škody vzniká všeobecne pri súčasnom naplnení troch uvedených predpokladov: 1. porušenie právnej povinnosti (či už zákonnej alebo zmluvnej), 2. vznik škody, 3. príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody.

Vo Vašom prípade by ste ale v súdnom konaní neboli v danej situácií schopný preukázať vznik škody. Vznikom škody v uvedenom zmysle totiž rozumie stav, keď je objektívne preukázateľné, že Vám škoda vznikla - nestačí, že Vám porušením právnej povinnosti (napr. bankou) škoda mohla vzniknúť.

Aby ste preukázali vznik škody, musel by nastať stav, že by ste jednoznačne preukázali, že keby banka postupovala inak a poskytla Vám správne poučenie, peniaze v danej výške (756,42 €) by ste určite získali. Táto skutočnosť ale z Vášho prípadu nevyplýva, keďže nie je jasné, že peniaze by Vám pri správnom poučení boli jednoznačne vrátené.

Odhliadnuc teda od ďalších Vami popísaných skutočností, ktoré by zhoršovali Vaše procesné postavenie v prípadnom súdnom konaní (nedisponovanie danou nahrávkou, prípadná obrana banky, že nahrávkou už nedisponuje a preto ju ani nemôže ani vydať), neboli by splnené za daných okolností ani hmotnoprávne podmienky pre priznanie nároku na náhradu škody.


Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na jeden problém, ktorý ma trápi už nejakú dobu. Môj dobrý kamarát ma požiadal, aby som si vzal úver a požičal mu peniaze na investičný produkt. Sľúbil mi, že mi peniaze vráti do mesiaca. Hoci som nerád, privolil som a varoval som ho, aby si dával pozor, pretože splátka úveru pre banku je 200 eur. Išlo o sumu 10 000 eur. Peniaze prevzal pred mojim domom. Jediného svedka mám, ktorý peniaze videl, avšak nebol priamo s nami, len nás počul, ako sa zhovárame. Prešli dva roky a peniaze sú stále nezvratné. Až po roku a pol mi začal splácať po 150 eur, ale tá suma nepostiahne splátku, nehovoriac o tom, že banka chce úroky. Začal sa mi teraz vyhýbať a snažil sa mi nahovoriť, že som vedel do čoho idem a že je to riziko. Hoci ja som reálne nič neinvestoval, len som poskytol peniaze. Pred svedkami mi sľúbil, že zaplatí dlh aj prípadnú škodu. Napriek tomu nepristúpil na žiadny dohovor ani návrh a odmieta zodpovednosť. Neskôr som sa dozvedel, že takto oklamal už viac ako 20 ľudí. Moja otázka znie: Mám to potiahnuť na súd, keď sa s ním nedá pohnúť? Mám nárok na náhradu škody, keďže na splátky to nestačí a rok som splácal úver sám? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, právny vzťah, ktorý vznikol medzi Vami a Vašim kamarátom sa na zakladá na zmluve o pôžičke. Uviedli ste iba, že ste mu peniaze odovzdali pred svojim domom v hotovosti, ale neuviedli ste, či bola medzi Vami podpísaná aj zmluva o pôžičke. V prípade ústnych zmlúv o pôžičke je totiž náročné súdu preukázať dohodnutú splatnosť pôžičky. V prípade, že súdu nepreukážete splatnosť pôžičky, súd môže poskytnutie týchto peňazí posúdiť ako bezdôvodné obohatenie, ktoré sa premlčí v dvojročnej lehote odo dňa poskytnutia pôžičky. Vo Váš prospech hovorí čiastočná úhrada zo strany Vášho dlžníka, ktorá však preukazuje iba to, že si svoj dlh uvedomuje, ale nie dohodu o splatnosti pôžičky. Čo sa týka úrokov z úveru, v tomto smere je potrebné uviesť, že ak sa Váš dlžník nezaviazal Vám tieto úroky uhradiť alebo vrátiť pôžičku aj s úrokmi, bude ich náhrada veľmi zložitá, ak vôbec možná. Úverový vzťah vznikol medzi Vami a bankou. Na splácanie úveru ste sa zaviazali iba Vy. To, na čo ste použili tieto poskytnuté prostriedky je len na Vás a žiadnym spôsobom to nezaväzuje Vášho dlžníka na ich úhradu.


Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý večer, potreboval by som pomoc, pretože som ešte nebol v podobnej situácii. Rád by som reklamoval obkladačské práce, respektíve požadoval náhradu škody. Majstri mi nekvalitne obložili kúpeľňu a ja by som ich chcel žalovať o náhradu škody, ktorá zahrňuje aj prácu a poškodený materiál, pretože budem musieť kúpeľňu vybúrať a nakúpiť nový obklad. Problémom je, že odmietajú mi vydať daňový doklad. Navyše, nemáme spísanú zmluvu, nakoľko všetko sa objednávalo cez SMS alebo telefonicky. Mám len SMS s cenami prác a ich negatívne vyjadrenie na moje námietky po vykonaní prác. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako v tomto prípade postupovať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobrý deň, Vaša situácia je zložitá z dôvodu, že nemáte spolu podpísanú žiadnu zmluvu predpokladám, že ani písomne potvrdenú objednávku a vzhľadom na to ani preberací protokol po vykonaní prác, resp. akýkoľvek potvrdený súpis vykonaných prác. Z toho dôvodu môže byť vo Vašom prípade veľkým problémom preukázať rozsah prác, ktoré vykonali majstri u Vás v kúpeľni a tiež konečný výsledok ich práce. Musíte totiž preukázať, že u Vás naozaj pracovali a po vykonaní ich práce bola kúpeľňa v nepoužiteľnom stave, resp. boli tam výrazné vady. Bez písomných dokladov, resp. fotodokumentácie sa takéto veci preukazujú veľmi ťažko. Rovnako je potrebné uviesť, že v prvom rade ste mali reklamovať u majstrov vady vykonaného diela a zároveň ich požiadať buď o odstránenie vád diela alebo o primeranú zľavu z ceny diela.


Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň. Môj manžel mal autonehodu. Jeden vodič prešiel do protismeru a následne do neho čelne narazil, čím ho vytlačil z cesty. Auto je úplne rozbité, a tak poisťovňa nám oznámila, že ide o totálku. Auto sme vlastnili len týždeň. Chceli by sme vedieť, či v prípade, že nám poisťovňa nepreplatí celú škodu, môžeme v občiansko-právnom konaní vymáhať zostávajúcu škodu, ktorá nám bola spôsobená. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň, v prípade, že ste autonehodu nespôsobili, ako poškodený máte nárok na náhradu škody od vinníka. V prípade, že vinník mal uzatvorené poistenie, vaša škoda sa uhradí z jeho poistky, resp. môžete si ju vymáhať aj priamo v občiansko-súdnom konaní, pričom výška škoda na automobile sa určuje znaleckým posudkom.


Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás uctivo poprosiť o právnu radu v tejto veci: chceme si uplatniť nárok na náhradu škody v trestnom konaní voči páchateľovi krádeže. V prípade, že by páchateľ nebol uznaný vinným, môžeme ten istý nárok uplatniť voči inej zodpovednej osobe, napríklad predavačke s hmotnou zodpovednosťou v občianskom konaní? Vopred Vám ďakujem za akúkoľvek radu a pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

(odpoveď odoslaná: 24.04.2014)

Dobrý deň, 

uplatnenie náhrady škody v trestnom konaní je dobrým riešením z pohľadu súdnych poplatkov. Poškodený v trestnom konaní neplatí za svoj návrh žiadny poplatok. 

Pokiaľ by ste si uplatňovali náhradu škody v civilnom konaní počítajte s povinnosťou uhradiť súdny poplatok. Svoj nárok môžete uplatiť voči zodpovednej osobe. Ak ide o zamestnanca, bude sa pri rozhodovaní o náhrade škody postupovať aj podľa Zákonníka práce.

Pri náhrade škody je potrebné si dať pozor na premlčaciu lehotu. Právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.