Máte
otázku?

Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Dobrý deň. pred týždňom ma dokopali mne neznámi útočníci. Spôsobili mi zranenia (zlomené rebro, zlomený nos a rozbitá hlava s 3 stehmi), ktorých doba liečenia je min. 4 týždne. Policajti ich chytili okamžite. Chcem sa opýtať, ako mám od útočníkov vymáhať odškodné + bolestné, keďže som na PN a takisto sa mi znížil príjem. Ďakujem. 

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Dobrý deň, v priebehu trestného konania má poškodený právo domáhať sa, aby bola nahradená škoda, ktorá mu bola trestným činom spôsobená. Náhradu škody musí poškodený presne určiť čo do dôvodu i výšky. Ak Vám bola trestným činom spôsobená škoda na zdraví, máte spravidla nárok na bolestne a sťaženie spoločenského uplatnenia. Vo vyšetrovaní pre trestný čin Ublíženia na zdraví je bežným postupom vyšetrovateľa zabezpečiť znalecký posudok, v ktorom znalec určí  rozsah spôsobených zranení s ich bodovým ohodnotením a teda vyčíslením presnej sumy bolestného. V takom prípade môžete tento záver o bolestnom prijať a žiadať nahradiť tam uvedené bolestné. V opačnom prípade musíte požiadať kompetentného lekára, aby Vám posudok o bolestnom vypracoval na Vašu žiadosť. Taktiež máte nárok na náhradu liečebných nákladov a prípadne aj náhradu škody na veciach (napr. oblečení). Uvedené platí aj pre náhradu príjmu, o ktorý ste prišli v dôsledku Vašej práceneschopnosti. Ušlý príjem je teda nárokom, ktorý ste oprávnený taktiež uplatňovať a žiadať, aby ako všetky náhrady, Vám boli páchatelia zaviazaný nahradiť na základe výroku, ktorý bude obsahom odsudzujúceho rozsudku.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Prosím Vás, bolo mi ublížené na zdraví. Súd rozhodol, že mi majú zaplatiť sumu 800 euro. Ako to mám vymáhať, keď tí ľudia nemajú peniaze?

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ máte vykonateľným súdnym rozhodnutím priznanú určitú peňažnú sumu, ktorú Vám povinná osoba/povinné osoby dobrovoľne neuhradili, potom jediným právom aprobovoným (dovolený) spôsobom núteného vymáhania je exekúcia. Inak povedané, je potrebné podať exekučný návrh.

Pokiaľ povinná osoba/povinné osoby sú absolútne nemajetné (t.j. nemajú hnuteľný ani nehnuteľný majetok, nemajú príjem a pod.), potom treba počítať s tým, že aj napriek podanému exekučnému návrhu nemusí dôjsť k uspokojeniu Vášho nároku od dotknutej osoby/osôb. Dokonca exekútor by mohol žiadať uhradiť od Vás exekučné trovy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, nabúralo mi do auta iné auto a poškodilo mi ľavú stranu, rozbilo svetlo, blatník, dvere, nárazník. Políciu sme nevolali, keďže nebola veľká škoda, auto r v 2004 a s vodičom sme vypísali papiere do Kooperatívy, kde je poistený. Prišiel obhliadač, pofotil, auto som dala do servisu, čo ma zmluvu s poisťovňou. Auto sa začalo opravovať až po schválení rozpočtu od poisťovni cca 1200e. Poisťovňa ma vyzvala, aby som doplnila údaje, či chcem vyplatiť škodu rozpočtom alebo fakturou. Doplnila som, že fakturou. Napokon mi poslali, že mi škodu nevyplatia, pretože na zadných dverách som mala škrabanec inej farby ako je auto čo do mňa narazilo a skutok sa nestal ako bol v popise. Ma na to právo? Však je to 13 ročne auto, ktoré nevyšlo práve z obchodu? Prečo potom schválili rozpočet, mali to prešetriť, keď bolo auto v pôvodnom stave. S autom sme sa stretli na veľmi úzke ceste, ja som pribrzdila, samozrejme aj to druhé auto, ale to na šmyku letelo do mňa. Na ceste bola ešte drť zo zimy, čo pravdepodobne k nehode dopomohlo. Mám vymáhať škodu od majiteľa auta? Samozrejme, že som faktúru servisu, ktorý nie je práve nahlacnejsi musela uhradiť. Som z celej situácii zúfalá. Ďakujem pekne za odpoveď. S Pozdravom Eva.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2017)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej situácii. Aj keď existuje PZP, primárne za škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil, a preto môžete škodu vymáhať aj od neho. Ak máte pocit, že poisťovňa nepostupovala správne a domnievate sa, že máte stále nárok na vyplatenie škody z PZP, môžete poisťovňu žalovať na súde. V oboch prípadoch by ste museli preukázať, že škodu skutočne spôsobila dotyčná osoba.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Prajem príjemný deň. Mám jeden problém. Pred nedávnom som absolvoval opatrovateľský kurz. Telefonoval som s istou personálnou agentúrou, ktorá mi vybavila prácu opatrovateľa v Rakúsku s nástupom 8. 5. 2017. Takteda som si povybavoval všetky potrebné dokumenty a včera, 7. 5. približne o 17:00 som prišiel na vlakovú stanicu za cieľom kúpiť si cestovný lístok do Bratislavi. No na moje prekvapenie, pani, ktorá predávala lístky mi oznámila, že vlak, ktorým chcem ísť do Bratislavy nemá v zozname vlakov, tým pádom mi nemôže lístok vystaviť. Taktiež povedala, že ďalší vlak ide len 00:59 z Lučenca s do Bratislavy, no ona mi nemôže dať lístok, pretože sa nachádzame v Poltári a ona nemôže vystaviť lístok na nasledujúci deň. Lístok som si mal kúpiť v Lučenci. V poriadku. Niečo po pol noci dna 8. 5. 2017 sme so známym vyrazili autom do Lučenca. Na moje prekvapenie som sa dozvedel, že daný vlak dnes nejde, pretože je sviatok. Hneď ráno som telefonoval do agentúry a oznámil im čo sa stalo, že budem meškať. No bolo to zbytočné. Odbili ma s tým, že tomu neveria, a že už prácu nemám. Tak som sa rozhodol ísť sa poďakovať tej pani, ktorá mi povedala, že mám ísť vlakom po polnoci. Vysvetlil som jej situáciu a ona na to :,, a čo ja s tým mám? ". Ja som odkiaľ mala vedieť, že vlak nepôjde? ''Proste drzá a arogantná osoba, na, ktorú si veľmi veľa ľudí brúsi zuby, kvôli jej vystupovaniu. A tak sa pýtam : Existuje nejaká možnosť, vymáhať od nej peniaze o, ktoré som prišiel tým, že som kvôli nej nenastúpil do práce? Ďakujem za odpoveď. Peter.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň. V zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.Škodou sa podľa výkladu súdnej praxe rozumie majetková ujma poškodeného, ktorú je možné objektívne vyjadriť v peniazoch. Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, pričom obe tieto formy sú rovnocenné. Zároveň je potrebné preukázať príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Taktiež sa v konaní skúma aj zavinenie škodcu, t.j. škodca môže preukázať, že škodu Vám svojim konaním nespôsobil. Konanie nebude jednoduché budete musieť presne vyčísliť škodu, ktorá Vám vznikla a túto aj preukázať. Otázne je, či Vám akurát táto osoba zapríčinila takú výšku škody, akú požadujete. Bude sa skúmať, či ste nemali aj iné možnosti ako sa dostať do Bratislavy v ten deň ako vlakom. Myslím si, že v tomto prípade sa Vám nepodarí preukázať, príčinnú súvislosť medzi tým, že pani na vlakovej stanici porušila svoje povinnosti a Vám vznikla škoda. Okrem toho súdne konanie je zdĺhavé a finančne náročné. Pokiaľ budete mať záujem o súdne vymáhanie škody musíte rátať s tým, že zaplatíte súdny poplatok z výšky škody už na začiatku konania. Ak však ide o veľkú škodu odporúčam Vám osobnú konzultáciu u advokáta ,aby ste zvážili všetky možnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Manželovi boli zmrazené účty exekútorom. Bol obvinený z prečinu Vytržníctva a z prečinu Ublíženia na zdraví aj s ďaľšími troma osobami. V odsudzujúcom rozsudku im bola súdom ustanovená spoločne povinnosť nahradiť škodu poškodenému. Suma, ktorá bola udelená všetkým štyrom na zaplatenie, je však vymáhaná len od manžela. Manžel ma voči mne a maloletému dieťaťu vyživovaciu povinnosť a ostatní sú zatiaľ bez ujmy. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobrý deň, v odsudzujúcom rozsudku boli všetci páchatelia, vrátane Vášho manžela, zaviazaní nahradiť poškodenému spôsobenú škodu spoločne a nerozdielne. Jedna sa teda o spoločný záväzok všetkých odsúdených ako dlžníkov. Podľa § 511 Občianskeho zákonníka, ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. Veriteľ (poškodený) si teda mohol vybrať, od ktorého z dlžníkov (odsúdených), bude náhradu škody vymáhať. Vášmu manželovi však po splnení povinnosti nahradiť škodu zostane zachované právo na náhradu toho, čo plnil za ostatných spoločných dlžníkov (odsúdených). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môj bývalý prenajímateľ, u ktorého som bývala dva roky, má právo po 4 mesiacoch, čo v jeho byte nebývam, odo mňa vymáhať peniaze za poškodený nábytok, aj keď mi depozit vrátil v byte, keď som ho zavolala, aby si byt skontroloval a povedal, že je všetko v poriadku. Ani si v deň, keď som odchádzala z bytu, neprišiel osobne pre kľúče, ale povedal mi aby som ich nechala na benzínovej pumpe. Ide o to, že som si uňho v pivnici nechala práčku a teraz mi ju nechce vrátiť. Mohla by som to nahlásiť na polícii ako odcudzenie majetku?

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobrý deň, je na zvážení prenajímateľa, či bude voči Vám uplatňovať náhradu škody na veciach, ktorá Vám boli prenechané do užívania na základe nájomnej zmluvy. Rozhodujúcou skutočnosťou však je, či Vám zodpovednosť za škodu bude schopný preukázať. V jeho neprospech svedčí to, že Vám vrátil zábezpeku za prípadné škody ako aj to, že od Vás prevzal byt bez akýchkoľvek výhrad. V prípade, že Vám odmieta vrátiť spotrebič, ktorý sa nachádza v jeho priestoroch, obráťte sa na neho s písomnou výzvou. Ak bude výzva neúspešná, domáhajte sa svojho práva súdnou žalobou o vydanie veci. Protiprávne konanie prenajímateľa však nemožno kvalifikovať ako trestný čin Krádeže, nakoľko veci sa nezmocnil tak, že Vám ju odňal s dispozície a teda nenaplnil znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval o význame môjho problému, či má nejaký právny základ na vymáhanie náhrady škody, ktorá vznikla po odporúčaní banky (telefonicky cez operátora zákazníckej linky banky) a mnou. Ja tento hovor nemám nijak zdokumentovaný. No rozmýšľal som, že takéto inštitúcie si tieto hovory nahrávajú a je možnosť si ich vyžiadať. Tu je opis môjho problému: 20.09.2015 som v USA kúpil dva telefóny. Časť bola hradená hotovosťou a časť, konkrétne 756,42 € bola hradná z mojej debetnej karty. Predajcom telefónov mi bolo povedané, že ak splním podmienky dohody (jediná podmienka bola, aby som nepoužil v telefóne jeden z troch mobilných operátorov z USA), ktorú som teda aj splnil, vrátia mi po 180 dňoch túto sumu 756,42 € ktorú som platil kartou. A to takým spôsobom, že tieto peniaze budú na karte stále vo forme "frozen" alebo "hold", v preklade - zmrazenia finančných prostriedkov a po uplynutí príslušnej doby mi tieto peniaze uvoľnia. Po zakúpení telefónov som v ten deň odišiel na SVK. 22.09.2015 som si z internet bankingu všimol, že táto suma už nie je "zmrazená", ale suma bola normálne odrátaná "zaúčtovaná" a tým pádom som písal rovno mail a kontaktoval predajcu. Ten mi neodpovedal ani na telefón ani na e-mail a tak som začal hľadať na internete viac informácii. Zistil som, že už je viac ľudí takto okradnutých a prišlo o svoje peniaze. Následne som si povedal, že ak nemám komunikáciu s predajcom skúsim kontaktovať banku. A tak som napísal 23.09.2015 e-mail na adresu kontakt@nazovbanky.sk, kde ma vyzvali, aby som pre overenie kontaktoval ich operátora. 24.09.2015 alebo 25.09.2015 som teda kontaktoval jedného z operátorov banky, ktorý mi odporučil počkať toto obdobie, za ktoré mam splniť tieto podmienky a ak mi potom tie peniaze nevrátia, mám potom konať. Dnes, 28.09.2016 som volal jednému z operátorov banky, ktorý mi zdelil, že z ich strany už nie je možnosť nápravy, lebo je prekročené časové obdobie 6 mesiacov, kedy oni, ako banka mohli učiniť nejaké kroky. Takže ja vidím problém iba v tom, že mi ako banka poskytla zavádzajúce informácie - ktoré viedli k nemožnosti vyriešenia problému normálnou cestou a tým pádom svoje peniaze, o ktoré som bol okradnutý už nedostanem. Za prípadnú odpoveď veľmi pekne Ďakujem. S pozdravom

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň,

žiaľ, posúdením Vašej veci z právneho hľadiska je nutné konštatovať, že podľa nášho právneho názoru by ste v prípadnom súdnom konaní, v ktorom by ste sa domáhali náhrady škody od banky, spôsobenej nepravdivou informáciou, ktorú Vám poskytol jej zamestnanec, s najväčšou pravdepodobnosťou neboli úspešný, a to z nasledovného dôvodu:

Nárok na náhradu škody vzniká všeobecne pri súčasnom naplnení troch uvedených predpokladov: 1. porušenie právnej povinnosti (či už zákonnej alebo zmluvnej), 2. vznik škody, 3. príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody.

Vo Vašom prípade by ste ale v súdnom konaní neboli v danej situácií schopný preukázať vznik škody. Vznikom škody v uvedenom zmysle totiž rozumie stav, keď je objektívne preukázateľné, že Vám škoda vznikla - nestačí, že Vám porušením právnej povinnosti (napr. bankou) škoda mohla vzniknúť.

Aby ste preukázali vznik škody, musel by nastať stav, že by ste jednoznačne preukázali, že keby banka postupovala inak a poskytla Vám správne poučenie, peniaze v danej výške (756,42 €) by ste určite získali. Táto skutočnosť ale z Vášho prípadu nevyplýva, keďže nie je jasné, že peniaze by Vám pri správnom poučení boli jednoznačne vrátené.

Odhliadnuc teda od ďalších Vami popísaných skutočností, ktoré by zhoršovali Vaše procesné postavenie v prípadnom súdnom konaní (nedisponovanie danou nahrávkou, prípadná obrana banky, že nahrávkou už nedisponuje a preto ju ani nemôže ani vydať), neboli by splnené za daných okolností ani hmotnoprávne podmienky pre priznanie nároku na náhradu škody.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na jeden palcivy problém, ktorý mám už nejakú dobu... Dobrý kamarát ma požiadal, aby som si vzal úver a požičal mu peniaze na nejaký investičný produkt s tým, že mi peniaze vráti do mesiaca... Privolil som i keď nerád a varoval ho, že nech si dáva pozor na to co robí, lebo splátka úveru banky je 200 eur... Jednalo sa o sumu 10 000 eur... Peniaze prevzal pred mojim domom... Svedka mám len jedného, ktorý peniaze videl, ale nebol priamo s nami iba nás počul ako sa zhovárame... Prešli dva roky a peniaze nikde... Az po roku aj pol mi začal splácat po 150 eur, ale to nepokryje splátku nehovoriac o tom, ze banka chce úroky... Začal sa teraz vykrucat a nahovárať mi, ze som vedel do čoho idem, že je to riziko a podobne... I keď ja som reálne nič neinvestoval len som poskytol financie... Sľúbil mi pred svedkami, že zaplatí dlh aj škodu... Nepristupil na žiadnu dohodu ani návrh... Odmieta zodpovednosť... Neskôr som sa dozvedel ze takto obral už cez 20 ľudí... Moja otázka znie mám to potiahnuť na súd keď sa s ním nedá pohnúť? Mam nárok na náhradu škody keďže na splátky to nestačí a rok som splacal úver sám? Ďakujem

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, právny vzťah, ktorý vznikol medzi Vami a Vašim kamarátom sa na zakladá na zmluve o pôžičke. Uviedli ste iba, že ste mu peniaze odovzdali pred svojim domom v hotovosti, ale neuviedli ste, či bola medzi Vami podpísaná aj zmluva o pôžičke. V prípade ústnych zmlúv o pôžičke je totiž náročné súdu preukázať dohodnutú splatnosť pôžičky. V prípade, že súdu nepreukážete splatnosť pôžičky, súd môže poskytnutie týchto peňazí posúdiť ako bezdôvodné obohatenie, ktoré sa premlčí v dvojročnej lehote odo dňa poskytnutia pôžičky. Vo Váš prospech hovorí čiastočná úhrada zo strany Vášho dlžníka, ktorá však preukazuje iba to, že si svoj dlh uvedomuje, ale nie dohodu o splatnosti pôžičky. Čo sa týka úrokov z úveru, v tomto smere je potrebné uviesť, že ak sa Váš dlžník nezaviazal Vám tieto úroky uhradiť alebo vrátiť pôžičku aj s úrokmi, bude ich náhrada veľmi zložitá, ak vôbec možná. Úverový vzťah vznikol medzi Vami a bankou. Na splácanie úveru ste sa zaviazali iba Vy. To, na čo ste použili tieto poskytnuté prostriedky je len na Vás a žiadnym spôsobom to nezaväzuje Vášho dlžníka na ich úhradu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý večer prajem, potreboval by som pomoc nakoľko som ešte nebol v podobnej situácii. Chcel by som reklamovať obkladačské práce / respektíve žiadať o náhradu škody. Majstri mi sfušovali obklad v kúpeľni a ja chcem žiadať resp žalovať ich o náhradu škody (práca plus poškodený materiál, nakoľko budem musieť kúpeľňu vybúrať a nakúpiť nový obklad). Problémom je, že mi nechcú mi vydať daňový doklad. A nemáme spísanú ani zmluvu nakoľko to bolo objednávané sms resp. telefonicky. Mám len SMS s cenami prác a negatívne vyjadrenie na moje námietky po vykonaní prác. Môžete mi prosím pomôcť ako v tomto prípade postupovať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobrý deň, Vaša situácia je zložitá z dôvodu, že nemáte spolu podpísanú žiadnu zmluvu predpokladám, že ani písomne potvrdenú objednávku a vzhľadom na to ani preberací protokol po vykonaní prác, resp. akýkoľvek potvrdený súpis vykonaných prác. Z toho dôvodu môže byť vo Vašom prípade veľkým problémom preukázať rozsah prác, ktoré vykonali majstri u Vás v kúpeľni a tiež konečný výsledok ich práce. Musíte totiž preukázať, že u Vás naozaj pracovali a po vykonaní ich práce bola kúpeľňa v nepoužiteľnom stave, resp. boli tam výrazné vady. Bez písomných dokladov, resp. fotodokumentácie sa takéto veci preukazujú veľmi ťažko. Rovnako je potrebné uviesť, že v prvom rade ste mali reklamovať u majstrov vady vykonaného diela a zároveň ich požiadať buď o odstránenie vád diela alebo o primeranú zľavu z ceny diela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobrý deň Manžel mal autonehodu. Jeden vodič prešiel do protismeru a následne doňho čelne narazil čím ho vytlačil z cesty. Auto je úplne rozbité, číže poisťovňa nám vravela, že to je totálka. Auto sme mali jeden týždeň, Chceli by sme vedieť, že ak nám poisťovňa nepreplatí celú škodu, to znamená, že koľko sme dali za auto či ostatnú časť si môžme v občiansko právnom konaní môžme vymáhať ostatnú škodu, ktorá nám bola spôsobená. Ďakujem

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň, v prípade, že ste autonehodu nespôsobili, ako poškodený máte nárok na náhradu škody od vinníka. V prípade, že vinník mal uzatvorené poistenie, vaša škoda sa uhradí z jeho poistky, resp. môžete si ju vymáhať aj priamo v občiansko-súdnom konaní, pričom výška škoda na automobile sa určuje znaleckým posudkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní? (Trestné právo)

Dobry den, chcela by som Vas uctivo poprosit o pravnu radu v tejto veci: Chceme si uplatnit narok na nahradu skody v trestnom konani voci pachatelovi kradeze. V pripade, ze by pachatel nebol uznany vinnym, mozeme ten isty narok uplatnit voci inej zodpovednej osobe, napr. predavacke s hmotnou zodpovednostou v občianskom konani? Vopred Vam dakujem za akukolvek radu a pomoc, s pozdravom.

Odpoveď: Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2014)

Dobrý deň, 

uplatnenie náhrady škody v trestnom konaní je dobrým riešením z pohľadu súdnych poplatkov. Poškodený v trestnom konaní neplatí za svoj návrh žiadny poplatok. 

Pokiaľ by ste si uplatňovali náhradu škody v civilnom konaní počítajte s povinnosťou uhradiť súdny poplatok. Svoj nárok môžete uplatiť voči zodpovednej osobe. Ak ide o zamestnanca, bude sa pri rozhodovaní o náhrade škody postupovať aj podľa Zákonníka práce.

Pri náhrade škody je potrebné si dať pozor na premlčaciu lehotu. Právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymáhať náhradu škody v trestnom konaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku