POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako sa zbaviť dlhov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Ako sa zbaviť dlhov?

Dobrý deň. Potreboval by som radu ohľadom svojich dlhov. Moje dlhy dosiahli takú úroveň, že neviem nájsť cestu, ako sa ich zbaviť. Nemám žiadny majetok a so manželkou máme štyri deti. Naše dlhy presiahli sumu, na ktorú by som nedokázal splátky ani z platu 1000 eur. Psychicky sme na tom veľmi zle, pretože nás táto situácia tak vyčerpala, že premýšľame o absurdných riešeniach. Napríklad, že ak by sme vyhrali v lotérii, splatili by sme všetky dlhy a mohli by sme začať znova. Viem, že existuje možnosť oddlženia, ale nemám na to financie. Prosím, existuje nejaká iná možnosť? Veľmi pekne vás prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

Dobrý deň, v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii (podľa Vašej otázky) ste v úpadku. V takom prípade môžete podať návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na oddlženie fyzickej osoby. Návrhy musia spĺňať presne zákonom predpísané náležitosti, z toho dôvodu Vám neodporúčam návrh vyhotoviť sám, ale nechajte si poradiť odborníkom. Samotný priebeh konkurze a oddlženia fyzickej osoby je proces veľmi zložitý a zdĺhavý. Všetky potrebné informácie si môžete nájsť na internete, kde o nich popísaných veľa článkov a venuje sa im veľa stránok.

Trápi vás "Ako sa zbaviť dlhov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som zadlžená v banke aj v nebankových inštitúciách, spolu približne 30 000, možno menej, to je len môj odhad. Keď som prišla o prácu, prestala som splácať dlhy. Neskôr som si našla prácu, ale výplata mi nestačí. Platím nájom a na životné náklady mi zostáva len minimum. Zatiaľ nie som v exekúcii, ale hrozí to. Je možné podať bankrot len v prípade, ak proti mne prebieha exekúcia minimálne rok? Alebo môžem vyhlásiť bankrot aj teraz?

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, správne predpokladáte, jednou z podmienok pre vyhlásenie osobného bankrotu je aj to, že je nevyhnutné, aby sa exekúcia voči Vám ako dlžníkovi viedla aspoň jeden rok, nesmie to byť kratšie obdobie. AK táto podmienka nebude splnená, súd konkurz na váš majetok nevyhlási. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na vás prosbu ohľadom mojich dlhov, ktoré sú dôsledkom nášho rodinného zdravotného stavu. Môj manžel bol dlhodobo chorý a po nástupe do práce o ňu prišiel, v dôsledku čoho je teraz evidovaný na úrade práce. Táto situácia nás priviedla do stavu platobnej neschopnosti, kvôli ktorej sme prestali splácať naše pôžičky až do momentu, keď nám bola uložená exekúcia. Rada by som vás poprosila o radu, ako postupovať v takomto prípade. Exekútorský úrad som požiadala o splátkový kalendár a čakám na odpoveď. Veľmi pekne vám ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň, keď ste sa už dostali do exekučného konania, žiaľ už nemáte veľa možností. Samozrejme môžete požiadať o splátkový kalendár. Podľa Exekučného poriadku exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky nespĺňate, exekútor môže splnenie dlhu v splátkach povoliť za predpokladu, že na to dá súhlas oprávnený z exekúcie. Ak tento súhlas nedá, bude exekútor nútený pokračovať vo výkone exekúcie spôsobom, ktorý určil v exekučnom príkaze.


Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je normálne, keď som si v mladosti zobral pôžičku z Poštovej banky vo výške 15 tisíc, ktorú som nesplácal. Následne banka predala svoju pohľadávku voči mne advokátskej kancelárii a mesačne mi zráža zo mzdy približne 250 eur. Od roku 2016 takto splácam danú pôžičku. Len čo sa nadnesiete a dlh tam mám stále približne 27 tisíc. Zatiaľ som splatil zo mzdy iba úroky, ako mi pani z tejto spoločnosti povedala. Som už z toho zúfalý, lebo to je čistá úžera. Stále splácam len úroky a navyše nesplňam ani podmienky osobného bankrotu, pretože momentálne voči mne nie je vedená žiadna exekúcia.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
vychádzajúc zo súm, ktoré ste uviedli je zrejmé, že vymáhajú od Vás aj úroky, ktoré nie sú vo výške stanovenej zákonom. Ak ide o vysoké úroky, tie sú v rozpore s dobrými mravmi a teda nezákonné. Rovnako ak vykonávajú zrážky zo mzdy iba na základe dohody, ktorá bola súčasťou zmluvy o pôžičke, ide o nezákonný postup. Nie je vylúčené, že ich pohľadávka je s ohľadom na plynutie času už premlčaná, a nemuseli by ste im platiť už vôbec nič. Odporúčam Vám dať si podrobne, na základe dokumentov, preveriť právny stav veci, napríklad advokátom. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov.  


Trápi vás "Ako sa zbaviť dlhov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám prosbu. Mám dlhy asi všade, ale najviac ma tlačí dlh voči spoločnosti Provident. Zobral som si ho ako osemnásťročný, bol to 15000 SK, a splatil som už istú sumu, avšak nie celkový dlh. Teraz, po 17 rokoch, odomňa žiadajú 15000 EUR a chcú mi zabaviť chalupu, v ktorej mám podiel po smrti môjho otca. Moja otázka teda znie: dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
pri úročení Vášho dlhu v súlade so zákonom a úrokovými sadzbami nie je možné, aby z 15.000 SK dlhu bol 15.000 € dlh. Ak Vám takým spôsobom narástol dlh, musia to pôsobiť nezákonné úrokové sadzby. Odporúčam Vám čo najskôr kontaktovať advokáta aj s pokladmi, ktoré máte k tejto veci. Nie je vylúčené, že ak prebieha exekúcia je nezákonná, či už celá alebo aspoň sčasti. Určite je potrebné dať si Vašu exekúciu posúdiť a následne zvoliť vhodné právne kroky.


Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám problém s dlžníkom, ktorý tri mesiace neplatí dlh a vyhýba sa mi. V apríli mal byť celý dlh splatený. Mám aj zmluvu, ale v nej nie je uvedený dátum, do kedy mal byť dlh vyrovnaný. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 19.05.2020)

Dobrý deň,
odporúčame napísať dlžníkovi dopor. list minimálne email, kde ho vyzvete k úhrade dlhu vo Vami stanovenej lehote, určite teda splatnosť pohľadávky s upozornením, že márnym uplynutím lehoty vymáhanie dlžnej sumy postúpite na súd.

Ak na výzvu nebude reagovať, kontaktujte nás, aby sme vec vyriešili.

So súdmi komunikujeme elektronicky a platobný rozkaz bude vydaný do 10 prac. dní za splnenia zákonom stanovených podmienok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Áno, máme BSM, ale polovicu domu mi darovala svokra s manželom. Prečítala som si, že na darované nemôžu siahnuť. Nebolo by lepšie podať žiadosť na zrušenie BSM?

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 04.05.2017)

Dobrý deň, ak ste dom s manželom nadobudli na základe darovacej zmluvy, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) ale do podielového spoluvlastníctva, v ktorom máte každý vymedzený určitý spoluvlastnícky podiel (predpokladám, že vo veľkosti jednej polovice). Váš manžel je zo záväzkov sám zaviazaný, preto postihnúť výkonom rozhodnutia možno len jeho spoluvlastnícky podiel. Tento záver neplatí pri inom majetku, ktorý patrí do BSM. Neúmerné zadlžovanie jedného z manželov je dôvod, pre ktorý súd môže zrušiť BSM. Podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Navrhnúť zrušenie BSM môžete aj vtedy, ak Váš manžel získal oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti.


Trápi vás "Ako sa zbaviť dlhov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím Vás o právnu radu. Viac-menej náhodou som zistil, že moja ex-priateľka má neuhradený zákrok u zubára, cca 150 eur. Zubár tento dlh nevymáha. Cítim sa však nepríjemne, pretože som ex-priateľku k zubárovi poslal ja - aj ja tam chodím - a nemohol som tušiť, že zákrok neuhradí. Keď som mojej ex-priateľke povedal, že jej tie peniaze dám, aby dlh zaplatila, odpovedala mi, že sa to takto nedá. Tvrdila, že všetky jej dlhy - má ich viacej, vrátane procesu zatvárania firmy zaoberajúcej sa tuningom automobilov, v ktorej je konateľkou - rieši už jej advokát. Podľa jej slov má advokát spísané všetky dlhy, vrátane toho u zubára a je tam presne stanovený postup splácania dlhov, kto má dostať koľko. Toto mi nesedí, veď to môže byť nekonečný príbeh. Prosím Vás, poraďte mi. Musí existovať nejaké riešenie. Chcem len zaplatiť celý dlh zubárovi naraz a ostatné záležitosti ma netýkajú. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 03.05.2017)

Dobrý deň, nevidím prekážku, aby ste nemohli predmetný dlh za Vašu bývalú priateľku uhradiť. V zmysle § 533 Občianskeho zákonníka platí, že kto bez súhlasu dlžníka dohodne písomne s veriteľom, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. 


Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môj manžel má dlhy voči sociálnej a zdravotnej poisťovni. Budem po rozvode musieť splácať aj jeho dlhy? Vlastníme spoločne dom, ktorý je zahýbaný. Môže exekútor po rozvode siahnuť na moju polovicu domu? Je možné, aby sa manžel vzdal svojej polovice domu, napríklad v prospech detí, ak sa zaviažem, že budem splácať hypotéku sama? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 03.05.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, či dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) alebo do podielového spoluvlastníctva. Predpokladám však, že je to prvá možnosť. V takom prípade môže veriteľ Vášho manžela (poisťovňa) uspokojiť svoju pohľadávku aj z majetku, ktorý patrí do BSM. Nič na tom nezmení ani rozvod manželstva, nakoľko BSM k predmetnej nehnuteľnosti bude trvať až do jeho vysporiadania. Ak rodinný dom je v podielovom spoluvlastníctve, núteným výkonom rozhodnutia, ktorým bol priznaný nárok veriteľa, možno postihnúť len spoluvlastnícky podiel dlžníka (Vášho manžela). Ako BSM (po rozvode), tak i podielové spoluvlastníctvo, môžete vysporiadať dohodou, pričom spôsob vysporiadania je ponechaný na Vašom spoločnom rozhodnutí. Do úvahy teda pripadá aj spôsob, ktorý uvádzate vo svojom príspevku.


Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, už päť rokov prebieha súdny proces týkajúci sa vymedzenia hraníc medzi mojím a susedovým pozemkom (približne 50 m2). Konec procesu nie je na dohľad. Existuje na takýto prípad nejaký časový limit? Problémy spočívajú napríklad v tom, že protistrana má vždy nejaké (často nepodložené) námietky, odvoláva sa proti poplatkom za znalecký posudok, spochybňuje posudky. Teraz spor prešiel k inému sudcovi, a tým sa celé konanie predlžuje. Kvôli tomu sa už päť rokov nemôžem ani osobným autom dostať na svoj dvor. Zostáva mi naozaj len čakať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň, procesný poriadok neustanovuje lehotu, v ktorej má sud vo veci rozhodnúť. Každá právna vec je špecifická a nie je možne dopredu určiť, s ohľadom na priebeh jej prejednania, dostatočnú dobu na vyhlásenie rozsudku. Je potrebné poznamenať, že je právom účastníka konania podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam, ktoré sa ho týkajú, resp. namietať skutočnosti v prípadoch, v ktorých mu to zákon umožňuje. Neprimeraná dlžka rozhodovania o týchto podaniach protistrany je už vecou iného posúdenia a súvisí s právom druhého účastníka namietať prieťahy súdneho konania. Vzhľadom na dlžku prebiehajúceho súdneho konania preto predpokladám, že došlo k uvedeným prieťahom. Máte právo sa so sťažnosťou obrátiť na predsedu súdu, ktorý vo veci koná. 


Trápi vás "Ako sa zbaviť dlhov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa zbaviť dlhov? (Vymáhanie pohľadávok)

Spoločnosť od mňa vymáha pohľadávku v banke, konkrétne nesplácaný úver (1. 7344 €, 2. 4155 €, 3. debetná karta 2944 €). Môj manžel pracuje príležitostne a má dlhy v Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni. Ja pracujem na štvorhodinový pracovný úväzok a od augusta do 1. marca som bola na pracovnej neschopnosti. Máme štyri deti. Rodinný dom, v ktorom bývame, má hodnotu približne 70 000 €. Chcem sa opýtať, či je v našej situácii možné žiadať o osobný bankrot, alebo ako by sme mohli riešiť splátky tak, aby nedošlo k exekúcii majetku. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa zbaviť dlhov?

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na obsah Vášho príspevku, v ktorom uvádzate obavu, aby nedošlo k exekúcii, nespĺňate jednu zo zákonných podmienok tzv. osobného bankrotu. Podľa 166 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z., dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Stále však môžete svojmu veriteľovi navrhnúť alebo s ohľadom na Vašu ekonomickú situáciu požiadať, aby Vám bolo umožnené splniť peňažný záväzok v pravidelných splátkach, ktorých výška bude vo Vašich možnostiach. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa zbaviť dlhov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.