Máte
otázku?

Ako vyhlásiť bankrot?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako vyhlásiť bankrot?

Dobrý deň, potreboval by som poradiť, ako mám postupovať v prípade, keď chcem vyhlásiť osobný bankrot. Je to pre mňa už posledná šanca, ako sa zbaviť dlhov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vyhlásiť bankrot?

Dobrý deň

na konanie sa vzťahuje zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Konkurz sa začína návrhom, ktorý musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti. Najlepšie by bolo, aby ste vyhľadali konkurzného správcu, ktorý by sa oboznámil s vašou situáciou a s vašim učtovníctvom a podrobne by Vám vysvetlil, aké podmienky je potrebné spľňať. Taktiež je potrebné vedieť, že po ukončení konkurzu nasleduje tzv. oddĺženie a až tým sa dosiahne nevymáhateľnosť dlhov. 

Trápi vás "Ako vyhlásiť bankrot?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vyhlásiť bankrot? (Občianske právo)

Dobrý deň. Rozhodnutím okresného súdu Bratislava I som momentálne v konkurze, teda v osobnom bankrote. Dňa 13. 3. 2017 mi bol doručený Platobný rozkaz zo strany Okresného súdu v Malackách. Spoločnosť Home Credit Slovakia ma žalovala za nezaplatenú pohľadávku vo výške 402,76 eur. Chcem sa spýtať, či musím zaplatiť čiastku uvedenú v tomto platobnom rozkaze. Môže sa súdne konanie ohľadom mojho dlhu voči Home Credit začať, keď som v stave osobného bankrotu? Ďakujem vopred za usmernenie v tejto záležitosti.

Platobný rozkaz vydal Okresný súd Malacky. Žalobcu (Home Credit Slovakia) zastupuje advokátska kancelária. Rozkaz žalovanému hovorí, že má do 15 dní od dátumu doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi sumu 79,30 eur s vyčísleným ročným úrokom z omeškania vo výške 0,95 eur a s úrokom z omeškania vo výške 5,05% ročne zo sumy 79,30 eur od 29. 04. 2016 až do zaplatenia. Taktiež má preplatiť náklady na konanie vo výške 16,50 eur a náklady na právne zastúpenie vo výške 59,98 eur právnemu zástupcovi žalobcu, alebo, v rovnakej lehote, podať odpor na súde.

Okresný súd Bratislava I začal konkurzné konanie voči mne dňa 18. 04. 2016.

Pekný deň a pozdravom.

Odpoveď: Ako vyhlásiť bankrot?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň, bol voči Vám začaté konkurzné konanie, potom nemôže prebiehať súdne konanie za dlh spred začatia konkurzného konania.

Oznámte súdu, že voči Vám je vedené konkurzné konanie, predložte o tom doklad alebo výpis z Obchodného vestníka. Nie stw povinný zaplatiť dlh, pretože ste v konkurzom konaní.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vyhlásiť bankrot?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.