Máte
otázku?

Ako riešiť hluk spôsobený susedom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako riešiť hluk spôsobený susedom?

Bývame v bytovke. Pred mnohými rokmi majitelia bytu nad nami urobili prestavbu bytu, a na zem položili Keramickú dlažbu bez akejkoľvek izolácie. Nás byt je takmer neobývateľný, nakoľko hlučnosť je katastrofálna. V tej dobe byt patril pod byt. družstvo, takže všetky sťažnosti sa riešili tam. Došlo k meraniu hlučnosti a následne k súdu. Neviem, ako to dopadlo, nakoľko my s manželom sme boli ako svedkovia a v podstate až na súde vyšlo najavo, že hlučnosť bola prekročená o 100%. Hneď na to sa z bytu odsťahovali. Problém nastal teraz, keď byt dali do prenájmu mladej rodine, ktorá nereflektuje na žiadne upozornenia. Byt sme medzičasom odkúpili a chceme to uviesť na poriadok. Myslíte, že sa dá s tým niečo robiť? V prípade nášho záujmu, mohli by ste nás zastupovať v súdnom spore? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť hluk spôsobený susedom?

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné oboznámiť sa s rozhodnutím súdu, v ktorom súd rozhodol o úprave užívacích vzťahov resp. o rušení pokoja v bytovom dome. V každom prípade platí, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom. Na základe uvedeného, preto každý sa môže domáhať súdnej ochrany proti tomu, kto ho ako vlastník veci ruší hlukom v pokojnom užívaní. V prípade záujmu o právne zastúpenia, kontaktujte advokátsku kanceláriu prostredníctvom kontaktných údajov.

Trápi vás "Ako riešiť hluk spôsobený susedom?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako riešiť hluk spôsobený susedom? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o info. Bývam v bytovke na prízemí a z opačnej strany je vybudované átrium, kde sa neustále schádzajú deti z celého domu, hrajú loptové hry, vozia sa na bicykloch, kolobežkách, korčuliach, umelých autíčkach, nehovoriac o kriku, ktorý vydávajú. Átrium je celé z betónu, čím sa zvuk ešte znásobuje. Podal som sťažnosť správcovi - žiadna zmena. Podal som sťažnosť na Miestny úrad - odtiaľ žiadajú odo mňa dodať mená rodičov hrajúcich sa deti. Bol som na Katastri vypýtať zoznam nájomníkov. Zistil som, že 3/4 ľudí byty iba prenajíma. Myslím si, že nie je mojou povinnosťou hľadať a zasielať mená. Tu nejde o jednotlivcov, ale o tip, aby som nemal pod oknami ihrisko. V byte sa na meter nepočujem, keď sa vonku hrajú. Podľa mňa by tam mala visieť tabuľa o zákaze. Niečo o tom, že átrium neslúži ako ihrisko. Už rok nemám kľud, nie je možné si ani v kľude ľahnúť, pozrieť TV, prípadne niečo prečítať. Keď s niekým volám, ani neveria, že s nimi hovorím z bytu. Niekedy by som mohol robiť z domu, ale to pri tom búchaní a reve nie je možné. Susedom ten hluk nevadí, pretože tiež majú deti a sú radi, keď sa ich týmto spôsobom zbavia. Nehovoriac o známych, ktorí kvôli hluku ku mne ani nechcú chodiť, radšej ma volajú k ním. Poprosím, ako postupovať, keď ani správca, ani z MU nič nerobia. Vopred ďakujem za odpoveď. Ján

Odpoveď: Ako riešiť hluk spôsobený susedom?

(odpoveď odoslaná: 09.06.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Vo veci je potrebné zistiť na aký účel bol stavebne určený predmetný priestor, v ktorom je aréna pre deti, či bolo vydané stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie na účel, na ktorý sa priestor v skutočnosti aj používa.

Podľa ust. § 85 stav. poriadku stavu možno užívať len na účel na ktorý bola stavebne určená /citujeme/ :

"1) Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84."

V tejto časti preto odporúčame písomne kontaktovať prísl. stavebný úrad podľa umiestnenia stavby.

Pokiaľ sa jedná o samotný hluk odporúčame kontaktovať s opisom situácie príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva /http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58/.

Miestny úrad od Vás nemôže žiadať mená hrajúcich sa detí.

 

 

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť hluk spôsobený susedom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku