Máte
otázku?

Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre?

Dobrý deň, kúpil som auto v 11/2014 a nedávno som vo servise zistil, že auto má stočené kilometre. Pri predaji malo nájazdených 211 000 km a vo servise mi oznámili, že auto malo pred rokom nájazdených 390 000 km. Ako mám postupovať ďalej? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre?

Dobrý deň, podľa § 596 a 597 Občianskeho zákonníka, ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Nepravdivý údaj o stočených kilometroch je pre kupujúceho zásadnou informáciou o technickom stave vozidla a očakávanou dobou funkčnosti resp. jeho životnosti, čoho odrazom je dohoda o výške kúpnej ceny. Stočené kilometre sú jednoznačne vadou vozidla, za ktorú predávajúci zodpovedá a to bez ohľadu na to, či o tejto skutočnosti sám vedel. Na základe uvedeného máte preto právo požadovať zľavu z kúpnej ceny vozidla ale tiež aj od kúpnej zmluvy odstúpiť. Dovolím si Vás upozorniť, že predaj vozidla s pretáčaným stavom tachometru, môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin Podvodu podľa § 221 Trestného zákona.

Trápi vás "Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom situácie s autom, ktoré som zakúpil včera, 28.03.2024, od spoločnosti AAA Auto. Krátko po nákupe auta sa začali objavovať technické problémy, ako napríklad s DPF filtrom, ktorého výmena je veľmi nákladná. Síce som pred kúpou uskutočnil testovaciu jazdu a podpísal zmluvy, ktoré potvrdzujú, že som bol informovaný o stave vozidla, no problémy nastali skôr, než som stihol absolvovať diagnostickú prehliadku v servise. Mám ako zákazník nejaké práva na vrátenie peňazí, alebo musím akceptovať situáciu a zostať pri tom, čo som zakúpil?

Odpoveď: Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre?

(odpoveď odoslaná: 28.04.2024)

Dobrý deň, v prípade, že ste po zakúpení vozidla identifikovali chyby s takýmto závažným problémom ako je DPF filter, máte právo na uplatnenie reklamácie u predávajúceho. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sú predávajúci povinní prijať reklamáciu a vydať vám potvrdenie o jej uplatnení. Predávajúci má povinnosť reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Spotrebiteľ má možnosť uplatniť reklamáciu priamo v ktoromkoľvek predajnom mieste predávajúceho alebo u určenej osoby, pokiaľ je to možné vzhľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby. V prípade, že reklamácia nebude vybavená k vašej spokojnosti, môžete sa obrátiť na ďalšie kroky, ako je napríklad žiadosť o riešenie prostredníctvom orgánov dohľadu. V čase, kedy ste vozidlo prevzali, ak ste neboli informovaný o stave DPF filtra a tento problém nemohol byť zistený počas bežnej testovacej jazdy, vaše práva ako spotrebiteľa sú chránené a môžete požadovať opravu alebo v iných prípadoch vrátenie peňazí.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Kúpil som auto Škoda Superb a zistil som, že má stočené kilometre. Ako by som mal postupovať pri vrátení vozidla?

Odpoveď: Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň,

Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka týkajúcich sa zodpovednosti za vady pri kúpnej zmluvy má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti (najmä však tie ktoré si kupujúci vymienil) a toto ubezpečenie sa preukáže byť nepravdivé.

§597 ods. 2: „Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Aby bolo možné odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedených ustanovení OZ, musíte preukázať, že Vás predávajúci ubezpečil, že auto má určité najazdené kilometre. V prípade, ak Vás ubezpečil iba ústne, bude sa to ťažko preukazovať. Ak však máte v kúpnej zmluve výslovne napísaný stav najazdených kilometrov, môžete sa naň odvolať.

Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny akt a sa môže realizovať ústne; písomnou formou musí byť vykonané vždy v prípade, ak samotná zmluva, od ktorej sa odstupuje bola uzavretá písomne. Na nastúpenie účinkov odstúpenia je nevyhnutné jeho riadne doručenie druhej zmluvnej strane ako adresátovi, ak ten nebol fyzicky prítomný pri jeho vykonaní.

 

Ak však nedokážete preukázať, že Vás predávajúci o stave najazdených kilometrov ubezpečil, nemôžete odstúpiť od zmluvy. Máte však nárok na zľavu z ceny. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka: "Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady;".V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako reklamovať vozidlo, ktoré má stočené kilometre?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.