Máte
otázku?

Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akú mám šancu uspieť v prípade, že som kúpila jazdené auto, o ktorom som týždeň na to zistila, že má stiahnuté kilometre o cca 100 000 km. Kontaktovala som predávajúceho, s požiadavkou odstúpiť od zmluvy, no nesúhlasil. Na ďalší deň som si všimla, že auto je poškriabané až do plechu. V zmluve neuviedol počet kilometrov, predpokladám, že zámerne, avšak mám fotokópiu inzerátu s technickou a emisnou kontrolou a počtom kilometrov, ktoré deklaroval a ktoré nesedia + mám svedka. Akú mám šancu na úspešné odstúpenie od zmluvy a ako dlho trvajú takéto spory? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vedieť, že odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom. Nevyžaduje sa, aby s tým druhý účastník súhlasil. Stačí ak odstúpenie od zmluvy doručíte predávajúcemu a tým došlo k odstúpeniu od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zaniká zmluva od počiatku a zmluvné strany si musia vzájomne vydať všetky prijaté plnenia. Tzn. Vy mu musíte vrátiť auto a on Vám zaplatenú kúpnu cenu. V prípade, že by Vám kúpnu cenu nechcel dobrovoľne vrátiť mohli by ste túto sumu od neho vymáhať. Je však možné predpokladať, že sa v súdnom konaní bude brániť tým, že ste mu auto vrátili poškodené (aj keď je nápadné, že deň po odstúpení od zmluvy Vám ho niekto doškrabal). Rovnako sa však predávajúci týmto konaním (stočením kilometrov) dopustil spáchania trestného činu podvodu. Jeho konanie ešte viac zdôrazňuje skutočnosť, že v zmluve nie je uvedený počet kilometrov. Dá sa predpokladať, že zámerne a od začiatku mal v úmysle uviesť Vás do omylu. Z toho dôvodu Vám odporúčam v prvom rade od zmluvy písomne odstúpiť (doručujte mu to poštou v obálke s doručenkou), v odstúpení od zmluvy uveďte presný spôsob aj čas vrátenia vzájomných plnení. Rovnako Vám odporúčam podať na neho trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. 

Trápi vás "Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako postupovať v nasledujúcej situácii. Kúpili sme auto, pričom prepis vozidla ešte nie je vyhotovený. Po kúpe sme zistili, že auto má stočené kilometre a má tiež chyby, o ktorých nám nebolo povedané. V zmluve je bohužiaľ uvedené, že kupujúci nebude žiadať vrátenie peňazí. Je možné túto situáciu nejako vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
bez ohľadu na to, čo je uvedené v zmluve, ak od zmluvy odstúpite, tá zanikne od počiatku. Následne môžete od predávajúceho žiadať vrátiť celú kúpnu cenu. Ak Vám zatajili vady a dokonca je stav km nepravdivo uvedený v zmluve, sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy. Tým, že zanikne zmluva od počiatku, musí Vám vrátiť kúpnu cenu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre? (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť, ako postupovať pri náhrade škody, keď sme zistili, že na našom aute sú stočené kilometre. Auto vlastníme rok a pol. Keď sme ho chceli predať, kupujúci nám povedal, že kilometre sú stočené. Mohli by ste nám prosím poradiť, ako postupovať, aby nám bola vynahradená škoda? Auto je teraz v podstate nepredajné. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade by som kontaktoval osobu, ktorá Vám auto predala a žiadal zľavu z ceny vo výške rozdielu hodnoty auta vzhľadom na reálne KM v čase predaja a ceny, za ktorú Vám ju predal. Rovnako by som odporúčam zabezpečiť si posudok o tom, že KM boli stočené a kedy sa tak udialo. 

Takéto konanie by okrem civilno právnej roviny mohlo byť považované aj za podvod, ak ten, kto Vám auto predal už v čase predaja vedel, že sú stočené a napriek tomu ho predal za vyššiu cenu (uviedol Vás do omylu) s cieľom obohatiť sa na Vás úkor. 

Ak odmietne uhradiť rozdiel, môžete ho žalovať na súde, ale ak máte podozrenie, že mohlo ísť aj o trestný čin a hlavne že suma, o ktorú sa obohatil je vyššia ako 266 eur, potom môžete podať trestné oznámenie.


Podotázka: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém s kúpeným autom. V čase, keď som ho kupoval, som musel ísť na neplánovanú cestu do Nemecka a nemal som čas overiť vozidlo. Keď sme sa na Veľkú noc vrátili domov, oslovil som známeho, ktorý pracuje v autorizovanom servise, s otázkou, či by mi mohol auto neoficiálne preveriť. Zistil, že na aute boli späťočítačom zmenené kilometry (o najmenej 80 000 km). Následne som kontaktoval predajcu a oznámil mu svoje zistenia. Keďže som auto kupoval cez nich ako sprostredkovateľa (auto mali v komisionálnom predaji), odporučili mi, aby som kontaktoval majiteľa vozidla. Kontakt na neho mám, len neviem, ako ho s týmto problémom oslovit. Prechádza mi hlavou, že on pravdepodobne toto auto aj doviezol a nasledne mu zmanipuloval kilometry, no neviem to dokázať. Ako by som mohol dosiahnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo aspoň dohodnúť podstatne nižšiu cenu? Auto je stále ešte prihlásené naňho, keďže som nemal čas ho prepišsať na svoje meno. S majiteľom sme sa dohodli, že to vyriešime, keď sa vrátim z Nemecka. Neviem, ako mám postupovať ďalej, prosím Vás o pomoc s týmto problémom.

Odpoveď: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na existenciu komisionárskej zmluvy medzi osobou vystupujúcou ako predávajúci a majiteľom vozidla, Vás upozorňujem na podstatu tohto právneho úkonu. Podľa § 577 Obchodného zákonníka, komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Taktiež platí, že z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám ani práva, ani povinnosti. To znamená, že nároky z vady kúpeného vozidla, musíte uplatňovať priamo u účastníka kúpnej zmluvy, ktorý vystupoval ako predávajúci. V zmysle § 596 a 597 Občianskeho zákonníka, ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Je nepochybné, že Vás predávajúci ubezpečil o stave najazdených kilometrov, čo sa ukázalo ako nepravdivé tvrdenie. V zmysle uvedeného, máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, v dôsledku čoho Vám vznikne nárok na vrátenie kúpnej ceny.

 


Trápi vás "Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre? (Občianske právo)

Pred menej ako mesiacom som kúpil auto a zistil som, že má stočené kilometre. Vo februári 2012 malo najazdených 275 tisíc kilometrov, no v zmluve mám udaných 198 tisíc kilometrov. Kontaktoval som predchádzajúceho majiteľa, avšak ten odmietol odstúpiť od zmluvy s odôvodnením, že mu jeho právnik povedal, že kilometre mohol stočiť hociktorý predchádzajúci majiteľ a on za to nenesie zodpovednosť. Rovnako mi tvrdil, že aj on mal v zmluve, keď auto kupoval, udaných 190 tisíc kilometrov a odporučil mi, aby som si to šiel riešiť s tým, kto mu predal auto. Toto auto je dovezené z Talianska a na Slovensku sa nachádza približne pol roka, preto posledné kilometre boli zaznamenané práve v Taliansku. Mám nejaké právo na zľavu alebo ideálne na odstúpenie od zmluvy?

Odpoveď: Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?

(odpoveď odoslaná: 15.12.2016)

Dobrý deň. Mám za to, že pokiaľ ste mali na zmluve uvedený stav tachometra, ktorý sa neskôr ukáže ako nepravdivý, ide o vadu kúpenej veci, na základe ktorej si môžete uplatniť zákonné nároky z vád v zmysle § 597 Občianskeho zákonníka. Domnievam sa, že na Vami opísanú situáciu možno aplikovať druhý odsek spomenutého zákonného ustanovenia, čo znamená, že máte aj právo od zmluvy odstúpiť.

V tomto smere je nutné uviesť, že odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, a preto netreba súhlas druhej zmluvnej strany. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zruší a Vy budete musieť vrátiť predmet kúpy predávajúcemu a predávajúci Vám bude musieť vrátiť kúpnu cenu. Ak k tomu nedôjde, môžete sa obrátiť na príslušný súd.

Pokiaľ ide o osobu, od ktorej predávajúci predmet kúpi pôvodne nadobudol, s touto osobou nemáte zmluvný vzťah. Zmluvný vzťah máte s predávajúcim, a preto je potrebné riešiť danú situáciu priamo s ním.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo robiť v prípade ak mám stočené kilometre?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.