'

Ako postupovať v dedičskom konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 19. 10. 2016

Otázka: Ako postupovať v dedičskom konaní?

Dnes prebehlo dedičské konanie zo zákona. Brat žil s mamou, ktorá mu už po smrti otca nechala dom. Žil v tom, že aj s pozemkom. Na pojednávaní sa vzdal ostatných pozemkov v prospech oboch súrodencov. Notárka nám síce predtým vymenovala pozemky v číslach a dala podpísať súhlas o vyrozumení, avšak až doma po dôkladnom prečítaní sme zistili, že pozemok pod domom, v ktorom žije brat, ktorý sa pozemkov vzdal, prešiel na druhého brata. Zastavaná plocha s nadvorím nebola ústne notárkou menovaná. Prosím o odpoveď, ako ďalej postupovať. 

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

Dobrý deň, ak v konaní o dedičstve boli porušené vaše práva alebo rozhodnutie trpí inými právnymi vadami, podajte odvolanie proti uzneseniu o dedičstve. Podľa § 69 a 70 Civilného mimosporového poriadku, proti uzneseniu vydanému notárom ako súdnym komisárom je prípustné odvolanie. Odvolanie proti uzneseniu vydanému notárom ako súdnym komisárom sa podáva u notára, ktorý uznesenie vydal. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané v lehote na súde prvej inštancie, ktorý notára poveril, alebo na príslušnom odvolacom súde.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Prajem dobrý deň. Prosím o radu ako postupovať ak po smrti otca, ktorý žil 10 rokov u priateľky táto vystupovala v dedičskom konaní ako osoba zariaďujúca pohreb /pohreb som vybavil a zaplatil ja/, teda ako jediná bola predvolaná na predbežné konanie o dedičstve. Momentálne som sa dozvedel, že, keďže otec nevlastnil žiaden majetok. Čo je obrovská lož, dedičské konanie sa ukončuje. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že predmetnú skutočnosť je potrebné oznámiť písomne notárovi, ako aj doklady o tom, že ste zariaďovali pohreb, to isté sa týka aj samotného majetku poručiteľa a požiadať notára o zistenie majetku dožiadaním do bánk na čísla účtu poručiteľa, prípadne kataster.

Pokiaľ máte vedomosti o majetku poručiteľa, je potrebné tento uviesť, prípadne požiadať notára o zabezpečenie dedičstva podľa ust. § 180 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Zabezpečenie vecí patriacich do dedičstva sa vykoná najmä ich uložením do úschovy u notára, ktorý koná ako súdny komisár, alebo uložením u uschovávateľa, alebo zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste.

(2) Ak bol poručiteľ majiteľom bankového účtu alebo vkladnej knižky, môže súd uznesením zakázať výplatu z bankového účtu alebo z vkladnej knižky.

(3) Ak mal poručiteľ pohľadávky, môže súd uznesením uložiť jeho dlžníkovi, aby plnenie zložil do notárskej úschovy a poučí ho, že inak plnenie nebude mať za následok splnenie dlhu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Moja mamka žije v dome kde sa starala o babku. Po smrti babky, sa dedičstvo delí na 3 časti, keďže mamka má ešte 2 sestry. Mamka by chcela, aby dom bol prepísaný na ňu, keďže nemá svoje bývanie, je rozvedená, chcela by sestry vyplatiť, ale jedna sestra robí problémy, nechce dom, aby zostal mojej mamke, stále chce, aby dom bol delený na 3 časti. Druhá sestra je ochotná svoju čiastku darovať mojej mamke, aby sa dom prepísal na ňu, ale druhá sestra trvá na svojom a blíži sa dedičské konanie. Poraďte čo by bolo najvýhodnejšie?

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 20.11.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Predovšetkým je potrebné vedieť, že pokiaľ nie je dedičské konanie, tak viac menej nie je o čom sa teraz ešte dohadovať medzi dedičmi.

2./ Poručiteľka - stará mama mohla zanechať závet a ten bude rozhodujúci, v ktorom mohla určiť, že jediným dedičom jej majetku v celosti, teda aj domu, bude dcéra, ktorá sa o ňu starala. V tomto prípade, ak by nedošlo k vydedeniu, sestry Vašej matky by mali zo zákona nárok len na jednu polovicu ich dedičského podielu zo zákona.

3./ Pre informáciu uvádzam, že ak by vo veci poručiteľka nespísala závet, potom pre notára je rozhodujúca dohoda dedičov. Sestra, ktorá je ochotná, ako píšete v otázke, darovať svoj podiel Vašej matke, v dedičskom konaní môže uviesť, že sa vzdáva dedičského podielu v prospech Vašej matky bez povinnosti výplaty. Sestra, ktorá v súčasnosti, keď ešte nie je dedičské konanie, môže len plánovať. Najlepšie by bolo, keby sa tiež vzdala svojho podielu a nehnuteľnosti v prospech Vašej matky, s tým, že táto jej podiel vyplatí v eurách v dohodnutej dobe. 

4./ Otázkou je aký ďalší majetok bude predmetom dedičského konania.

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať v dedičskom konaní? (Dedičské právo)

Ako sa odvolať proti darovacej zmluve. Keď priateľovi zomrela matka a darovala byt jeho sestre a svoj prenajímala druhej osobe a uviedla, že sa o matku starala čo je klam. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať v dedičskom konaní?

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, ak matka darovala byt svojej dcére, pričom bola spôsobilá na právne úkony, alebo tu nebol iný dôvod neplatnosti zmluvy, potom sa táto zmluva bude dať len ťažko napadnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk