Máte
otázku?

Postup pri predaji domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Postup pri predaji domu

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, ako postupovať pri predaji domu. Dom vlastníme spoločne s bratom a chceme ho predať. Máme aj záujemcu o kúpu. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať? Potrebujem aj notára, alebo stačí len predložiť a podpísať kúpnu zmluvu? Dom je už 10 rokov neobývaný. Aké dokumenty nám bude treba? Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

Dobrý deň, vzhľadom na to, že dom máte s bratom v podielovom spoluvlastníctve, je potrebné, aby ste boli obaja účastníkmi zmluvy ako predávajúci. Zmluva musí byť uzatvorená v písomnej podobe, nakoľko ide o prevod nehnuteľnosti. Na základe tejto písomnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností vykoná príslušný okresný úrad vklad do katastra. Zmluvy o prevode nehnuteľností musia mať zákonom predpísané náležitosti, inak Vám okresný súd môže návrh na vklad do katastra zamietnuť. Preto Vám v tomto smere odporúčam vyhľadať pomoc advokáta, aby zmluva bola bezchybná a kataster predmetný vklad nezamietol. V zmysle zákona o katastri nehnuteľností musia byť podpisu predávajúcich úradne overené.

Trápi vás "Postup pri predaji domu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem predať dom, ktorý som zdedil po rodičoch. Môj najstarší brat zomrel a jeho časť otcovho dedičstva zdedili jeho synovia. Mám v pláne predať dom za 5000 eur. Synovia môjho zosnulého brata s týmto rozhodnutím nesúhlasia, no ja mám už pripravenú kúpno-predajnú zmluvu. Ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň,
pri predaji nehnuteľnosti, ktorú vlastnia viacerí spoluvlastníci je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Všetci spoluvlastníci (synovia Vášho brata) majú zákonné predkupné právo. To znamená, že dom na predaj (resp. Váš podiel) musíte ponúknuť najprv im na odkúpenie. Záleží, aké veľké podiely majú oni, a aký veľký podiel máte na dome vy. Zrejme je Vás viac súrodencov. Je potrebné vychádzať z aktuálnych údajov na liste vlastníctva.

Rovnako, cena za rodinný dom vo výške 5000 Eur môže byť celkom neprimeraná. Možno preto s tým ostatní spoluvlastníci nesúhlasia. 

Vo Vašej otázke nepíšete, aké veľké podiely majú jednotliví spoluvlastníci, či máte už nejakého kupujúceho, a rovnako tá cena rodinného domu bola asi nesprávne napísaná (asi ste mali na mysli inú hodnotu).

V každom prípade, na prípravu kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra v prípade nehnuteľnosti pri viacerých spoluvlastníkoch, sa využívajú služby advokátskej kancelárie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, chceme predať dlhodobo nevyužívaný rodinný dom. Kupca už máme. Dom je v spoluvlastníctve mne a mojej sestre, ktorá vlastní jednu dvanástinu. Elektrina je zapísaná na moje meno. Ako máme postupovať, aby bol proces rýchly a aby nám kupec nezdrhol?

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,
najlepšie je dohodnúť sa so sestrou, že dom predáte spolu. Kupec zrejme nebude mať záujem kúpiť iba Vašich 11/12. V prípade, že sestra bude súhlasiť stačí spísať kúpnu zmluvu, kde sa presne uvedie na čí účet sa vyplatí aká čiastka z kúpnej ceny. Za predávajúcich by ste zmluvu podpísali Vy a sestra. Ak by sestra nesúhlasila, ale kupec by mal záujem aj o 11/12, museli by ste najprv sestre ponúknuť svoj podiel 11/12 na predaj, aby nedošlo k porušeniu predkupného práva. Toto trvá najmenej 2,5 mesiaca aj s doručovaním na pošte...


Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V prípade, že by sme predali otcov rodinný dom (otec je vlastníkom), má dve dcéry. Jedna z nich má už vlastnú rodinu, už dlhé roky nebýva s rodičmi ani nijako neprispieva k základným nákladom a podobne. Môže sa táto sestra domáhať časti z tohto domu, ak by sa teda predal?

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

ak je Váš otec výlučným vlastníkom rodinného domu, predávajúcim by bol iba Váš otec. Kúpnou zmluvou teda prevedie vlastnícke právo k domu na kupujúceho. Sestra, nakoľko nevystupuje ako účastník zmluvného vzťahu, nemá v tejto súvislosti žiadne práva a povinnosti. Žiaden nárok jej nevzniká. Váš otec ako výlučný vlastník tohto domu sa sám rozhoduje, ako so svojim majetkom počas života naloží. Samozrejme, iná situácia by nastala v prípade, ak by sa dom nepredal a ostal na mene Vášho otca aj po jeho smrti. Potom v dedičskom konaní by táto sestra ako dieťa poručiteľa dedila spolu s ďalšími súrodencami v rámci prvej zákonnej dedičskej skupiny, a to rovnakým dielom. 


Trápi vás "Postup pri predaji domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, neviem, ako postupovať pri predaji domu, ktorý máme nasledovne prepísaný: 60% vlastním ja a 40% vlastní môj súrodenec. Chcel by som predaj realizovať. Ozvala sa nám aj realitná kancelária, ale môj súrodenec nesúhlasí s tým, že by jej mal platiť províziu. Je možné dom predať bez jeho vedomia, a vyplatiť ho až po dokončení predaja domu? S mojím súrodencem takmer vôbec nekomunikujem a o dom a okolie sa starám prevažne ja - napríklad kosenie trávy a ďalšie údržbové práce.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 05.12.2019)

Dobrý  deň, 

na riešenie Vami uvedenej situácie máte niekoľko možností :

1./ Dohodnúť sa so súrodencom na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kedy Vy od súrodenca odkúpite jeho podiel za dohodnutú cenu. V prípade, že sa nedohodnete, budete môcť podať žalobu na súd  zrušenie vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kedy v súdnom konaní bude nariadené znalecké dokazovanie na určenie trhovej ceny nehnuteľnosti.

2./ Dohodnete sa spoločne na predaji nehnuteľnosti s pomocou RK alebo bez súčinnosti s RK. V tejto veci poznamenávame, že zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti s RK musí spĺňať náležitosti v zmysle ust. Obč. zákonníka a ust. zákona o ochrane spotrebiteľa.

Zmluvám o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti sa venujeme v mnohých našich odpovediach a článkoch o sprostredkovateľských zmluvách , ktoré môžu byť pre Vás nápomocné pri rozhodovaní o využití služieb RK

3./ Poznamenávame, že pokiaľ Vás súrodenec písomne nesplnomocní na predaj jeho podielu na nehnuteľnosti, jeho podiel na nehnuteľnosti ani nemôžete  a neviete predať.  Možným - čiastkovým riešením by bolo ponúknuť Váš podiel na predaj súrodencovi v rámci predkupného práva a  ak Váš podiel neodkúpi, potom ho predať inej tretej osobe. Otázkou je, či je reálne predať len podiel na nehnuteľnosti.

4./ Odporúčame zistiť ponuku a  dopyt po podobnej nehnuteľnosti v okolí a podľa toho sa budete vedieť zorientovať či je nehnuteľnosť predajná a v akom časovom horizonte vrátane ceny.

 


Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem za promptnú odpoveď. Kupujúci je informovaný, že elektrina je odpojená. Potrebujeme však zistiť, či terajší dodávateľ elektriny ukončí zmluvu so mnou, aj napriek nedoriešenej reklamácii, a uzavrie novú zmluvu s novým vlastníkom nehnuteľnosti, keď prevedie list vlastníctva na svoje meno. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň, prepis odporúčame robiť v súčinnosti s kupujúcim a s dodávateľom el. energie.

Nevidíme problém v tom, že doterajšia faktúra je v reklamačnom konaní.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý večer, mám otázku týkajúcu sa predaja domu. Som jeho majiteľkou a chcem ho predať bez sprostredkovania realitnej kancelárie. Chcela by som vedieť, ako postupovať, v prípade, že nájdem kupca. Kam by som mala najskôr ísť, s kým by som sa mala poradiť a na aký úrad. Je potrebné obrátiť sa na notára alebo je tam iný postup? Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, zo začiatku nemusíte nikam chodiť, postačuje ak so záujemcom podpíšete kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Vaše podpisy na kúpnej zmluve ako predávajúcej musia byť úradne overené. Zmluve sa upraví aj mechanizmus podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Tu sa môžete so záujemcom dohodnúť, že návrh na vklad podá on, rovnako zaplatí poplatok za správne konanie, aby ste nemali s vkladovým konaním starosti. Rovnako vieme kompletne zastrešiť tieto úkony my prostredníctvom našej advokátskej kancelárie, aby ste mali istotu, že kúpna zmluva bude vo Váš prospech a tiež nemali starosti s vkladovým konaním, ktoré vieme zabezpečiť elektronicky. Následne po zavkladovaní vlastníckeho práva kupujúceho do katastra nehnuteľností môžete zrušiť svoj trvalý pobyt (ak ho máte v nehnuteľnosti evidovaný), po dohode s novým vlastníkom prepísať na neho zmluvy o dodávke energií (voda, plyn, elektrina). V prípade, že ste nehnuteľnosť nevlastnili viac ako 5 rokov, budete musieť podať aj daňové priznanie a z príjmu z prevodu vlastníckeho práva odviesť daň z príjmu. V prípade záujmu o kompletné právne služby ohľadom predaja nehnuteľnosti nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej stránke.


Trápi vás "Postup pri predaji domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, ako nájomca Stavebného bytového družstva Bratislava IV so sídlom na Poliankach 9, 844 37 BA, som dňa 5. 1. 2017 poslala listom doporučenou zásielkou žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva. Ako riadna členka SBD som si vždy plnila všetky platby, avšak ani po dvoch rokoch od podania žiadosti mi odpoveď nebola zaslaná a byt nebol prevedený do môjho osobného vlastníctva. Najhoršie je, že SBD IV, ako vlastník môjho nájomného bytu, si neplní riadne svoje záväzky voči nášmu Spoločenstvu vlastníkov. Napriek tomu, že pravidelne platím služby, nájom a anuitu na účet SBD IV, oni následne neprevádzajú potrebné platby na účet nášho Spoločenstva vlastníkov bytov. V dôsledku toho sa na byte už eviduje pomerne značný dlh vo výške približne 6.000 €. Prosím o radu, ako sa môžem ďalej dožadovať splnenia ich povinnosti prevodu bytu do môjho vlastníctva, aby voči Spoločenstvu vlastníkov bytov nevznikal ďalší dlh. Vopred vám ďakujem za ochotu a vašu odpoveď. S pozdravom, Eva.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Keďže SBD si nesplnilo svoju povinnosť podľa ust. zákona o vlastníctve bytov, budete musieť podať návrh an súd na vyhlásenie vôle žalovaného na prevod vlastníctva bytu podľa citovaného zákona.

Možnosťou je, že sama spíšete návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu a túto zašlete na SBD. V prípade, že nedôjde k prijatiu Vášho návrhu, budete musieť vec odstúpiť na súd.

Podľa ust. Zákona o vlastníctve bytov platí (citujeme) :

"§ 29 :  (1) : Ak nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru požiadal bytové družstvo o prevod vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru podľa osobitného predpisu,7) je bytové družstvo povinné previesť vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona; ak sa nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru písomne dohodol s bytovým družstvom o prevode vlastníctva v inej lehote, prevedie bytové družstvo vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru v takto dohodnutej lehote.

§ 29b/  ods. (2) : Ak bytové družstvo neuzavrelo s nájomcom, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,7) zmluvu o prevode vlastníctva bytu v lehote ustanovenej týmto zákonom, je pri uzatváraní zmluvy aj po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty povinné previesť vlastníctvo bytu za nesplatený investičný úver s príslušenstvom ku dňu prevodu vlastníctva bytu."

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, sme traja súrodenci a sme vlastníkmi domu po našich rodičoch. Máme záujemcu o kúpu toho domu, avšak narazili sme na problém, s ktorým si nevieme rady. Zistili sme, že maličký kúsok pozemku pri dome nebol za čias našich rodičov prevedený, čiže na ňom figuruje meno oboch našich rodičov. O danú záležitosť sme sa obrátili na okresný súd, ktorý nám po dlhšom čase pridelil notára a otvorilo sa dedičské konanie po našom otcovi. Keďže na tomto pozemku figuruje aj meno našej starej mamy, opäť čakáme na ďalšie konanie. Chcem sa spýtať, či môžeme predať nehnuteľnosť - dom, aj keď tento malý kúsok pozemku ešte nie je vyriešený? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 03.08.2017)

Dobrý deň, áno môžete predať dom ale je vhodné, aby ste o tom kupujúcich upovedomili. Aby vedeli, čo kupujú. Môžete sa tiež dohodnúť, že keď sa to prededí, potom im to prevediete tiež.


Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už mám podpísanú zmluvu, ale chcela by som sa ubezpečiť, či je v poriadku. Keďže žijem v zahraničí, potrebovala by som, aby si ju prezrel právnik a posúdil, či je všetko v poriadku. Dokumenty by som Vám poslala. Ďakujem za pochopenie.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

(odpoveď odoslaná: 09.01.2017)

Dobrý deň, to čo požadujete je spripomienkovanie zmluvy. Advokát Vám zmluvu môže pozrieť. Zmluvu nám môžete poslať a my Vám túto službu oceníme.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup pri predaji domu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.