Postup pri predaji domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 2. 2016

Otázka: Postup pri predaji domu

Dobry den. Chcela by som sa opytat ako postupovat pri predaji domu. Dom mame vo vlastnictve s bratom a chceme ho predat. Mame aj kupcu. Mozete mi prosim poradit ako postupovat? Treba mi aj notara, ci staci dom predat a podpisat len kupnu zmluvu? Dom je uz 10 rokov neobyvany. Ake papiere nam treba? Dakujem.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

Dobrý deň, vzhľadom na to, že dom máte s bratom v podielovom spoluvlastníctve, je potrebné, aby ste boli obaja účastníkmi zmluvy ako predávajúci. Zmluva musí byť uzatvorená v písomnej podobe, nakoľko ide o prevod nehnuteľnosti. Na základe tejto písomnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností vykoná príslušný okresný úrad vklad do katastra. Zmluvy o prevode nehnuteľností musia mať zákonom predpísané náležitosti, inak Vám okresný súd môže návrh na vklad do katastra zamietnuť. Preto Vám v tomto smere odporúčam vyhľadať pomoc advokáta vo Vašom okolí, aby zmluva bola bezchybná a kataster predmetný vklad nezamietol. V zmysle zákona o katastri nehnuteľností musia byť podpisu predávajúcich úradne overené.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, neviem ako postupovať pri predaji domu, ktorý mame prepísaný nasledovne: 60% mám ja a 40% ma súrodenec. Ja by som ho chcel predať. Ozvala sa nám aj RK, ale súrodenec nesúhlasil s tým, žeby jej mal dať peniaze za províziu. Je tam možnosť predaja bez jeho vedomia, s tým, žeby som ho vyplatil po tom, ako by sa dom predal? So súrodencom skoro vôbec nekomunikujem a o dom a o okolie domu som sa a stále starám ja - kosím atď. ).

Odpoveď: Postup pri predaji domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2019)

Dobrý  deň, 

na riešenie Vami uvedenej situácie máte niekoľko možností :

1./ Dohodnúť sa so súrodencom na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kedy Vy od súrodenca odkúpite jeho podiel za dohodnutú cenu. V prípade, že sa nedohodnete, budete môcť podať žalobu na súd  zrušenie vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kedy v súdnom konaní bude nariadené znalecké dokazovanie na určenie trhovej ceny nehnuteľnosti.

2./ Dohodnete sa spoločne na predaji nehnuteľnosti s pomocou RK alebo bez súčinnosti s RK. V tejto veci poznamenávame, že zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti s RK musí spĺňať náležitosti v zmysle ust. Obč. zákonníka a ust. zákona o ochrane spotrebiteľa.

Zmluvám o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti sa venujeme v mnohých našich odpovediach a článkoch o sprostredkovateľských zmluvách , ktoré môžu byť pre Vás nápomocné pri rozhodovaní o využití služieb RK

3./ Poznamenávame, že pokiaľ Vás súrodenec písomne nesplnomocní na predaj jeho podielu na nehnuteľnosti, jeho podiel na nehnuteľnosti ani nemôžete  a neviete predať.  Možným - čiastkovým riešením by bolo ponúknuť Váš podiel na predaj súrodencovi v rámci predkupného práva a  ak Váš podiel neodkúpi, potom ho predať inej tretej osobe. Otázkou je, či je reálne predať len podiel na nehnuteľnosti.

4./ Odporúčame zistiť ponuku a  dopyt po podobnej nehnuteľnosti v okolí a podľa toho sa budete vedieť zorientovať či je nehnuteľnosť predajná a v akom časovom horizonte vrátane ceny.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem za promptnú odpoveď. Kupujúci vie, že elektrina je odpojená, potrebujeme však zistiť, či terajší dodávateľ elektriny ukončí zmluvu so mnou (aj napriek nedoriešenej reklamácií) a uzavrie (alebo iný dodávateľ) zmluvu s novým vlastníkom NH, keď sa preukaze LV na svoje meno. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň, prepis odporúčame robiť v súčinnosti s kupujúcim a s dodávateľom el. energie.

Nevidíme problém v tom, že doterajšia faktúra je v reklamačnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý večer, mám takú otázočku, som majiteľka domu, ktorý predávam. Predávam ho bez realitnej kancelárie, takže by som chcela vedieť ako postupovať, keď budem mať kupcu. Kam treba najskôr ísť, ským, čo a ako, na aký úrad, či notárovi alebo ako. Ďakujem.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, zo začiatku nemusíte nikam chodiť, postačuje ak so záujemcom podpíšete kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Vaše podpisy na kúpnej zmluve ako predávajúcej musia byť úradne overené. Zmluve sa upraví aj mechanizmus podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Tu sa môžete so záujemcom dohodnúť, že návrh na vklad podá on, rovnako zaplatí poplatok za správne konanie, aby ste nemali s vkladovým konaním starosti. Rovnako vieme kompletne zastrešiť tieto úkony my prostredníctvom našej advokátskej kancelárie, aby ste mali istotu, že kúpna zmluva bude vo Váš prospech a tiež nemali starosti s vkladovým konaním, ktoré vieme zabezpečiť elektronicky. Následne po zavkladovaní vlastníckeho práva kupujúceho do katastra nehnuteľností môžete zrušiť svoj trvalý pobyt (ak ho máte v nehnuteľnosti evidovaný), po dohode s novým vlastníkom prepísať na neho zmluvy o dodávke energií (voda, plyn, elektrina). V prípade, že ste nehnuteľnosť nevlastnili viac ako 5 rokov, budete musieť podať aj daňové priznanie a z príjmu z prevodu vlastníckeho práva odviesť daň z príjmu. V prípade záujmu o kompletné právne služby ohľadom predaja nehnuteľnosti nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, ako nájomca Stavebného bytového družstvá Bratislava IV, so sídlom Polianky 9, 844 37 BA, som listom doporučenou zásielkou požiadala o prevod bytu do osobného vlastníctva dna 5. 1. 2017. Ako riadna členka SBD som si plnila všetky platby a doposiaľ mi na moju žiadosť odpoveď, nielenže žiadna neprišla, ale samozrejme mi dodnes t.j. po 2 rokoch byt nebol prevedený do osobného vlastníctva. Najhoršie na tom však je, že SBD IV ako vlastník môjho nájomného bytu si riadne neplní svoje záväzky voči nášmu Spoločenstvu vlastníkov a napriek tomu, že na účet SBD IV pravidelne platím platby služby, nájom, anuitu, neprevádzajú oni následne potrebné platby za byt nášmu SVB. Na byte naše SVB už eviduje pomerne značný dlh vo výške cca 6. 000, €. Poraďte mi prosím, ako by som sa mohla ďalej dožadovať splnenie ich povinnosti prevodu bytu do môjho vlastníctva, aby nevznikal ďalší dlh nášmu Spoločenstvu vlastníkov bytov. Vopred Vám ďakujem za ochotu a Vašu odpoveď. S pozdravom Eva 

Odpoveď: Postup pri predaji domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Keďže SBD si nesplnilo svoju povinnosť podľa ust. zákona o vlastníctve bytov, budete musieť podať návrh an súd na vyhlásenie vôle žalovaného na prevod vlastníctva bytu podľa citovaného zákona.

Možnosťou je, že sama spíšete návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu a túto zašlete na SBD. V prípade, že nedôjde k prijatiu Vášho návrhu, budete musieť vec odstúpiť na súd.

Podľa ust. Zákona o vlastníctve bytov platí (citujeme) :

"§ 29 :  (1) : Ak nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru požiadal bytové družstvo o prevod vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru podľa osobitného predpisu,7) je bytové družstvo povinné previesť vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona; ak sa nájomca družstevného bytu, garáže alebo ateliéru písomne dohodol s bytovým družstvom o prevode vlastníctva v inej lehote, prevedie bytové družstvo vlastníctvo bytu, garáže alebo ateliéru v takto dohodnutej lehote.

§ 29b/  ods. (2) : Ak bytové družstvo neuzavrelo s nájomcom, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,7) zmluvu o prevode vlastníctva bytu v lehote ustanovenej týmto zákonom, je pri uzatváraní zmluvy aj po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty povinné previesť vlastníctvo bytu za nesplatený investičný úver s príslušenstvom ku dňu prevodu vlastníctva bytu."

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, sme traja súrodenci sme vlastníkmi domu po rodičoch, mame kupujúceho na dom avšak je tu problém, s ktorým si nevieme rady. Zistili sme, že kúsok pozemku pri dome nebol za čias rodičov predeny čiže na pozemku figuruje meno starých oboch rodičov dali sme to na okres. Súd následne nám pridelili po dlhom čase notára a otvorilo sa dedičské konanie po starom otcovi, keďže tam figuruje meno i starej mamy opäť čakáme na ďalšie prededenie, chcem sa spýtať, či môžme predať nehnuteľnosť dom, aj keď ten kúsok pozemku nie je vyriešený? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2017)

Dobrý deň, áno môžete predať dom ale je vhodné, aby ste o tom kupujúcich upovedomili. Aby vedeli, čo kupujú. Môžete sa tiež dohodnúť, že keď sa to prededí, potom im to prevediete tiež.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Postup pri predaji domu (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc a o to, že mám už zmluvu, ale by som sa chcela uistiť, že je dobrá. Žijem v zahraničí a potrebovala by som ju len prezrieť právnikom a povedať či je dobrá poslala by som Vám podklady ďakujem za pochopenie.

Odpoveď: Postup pri predaji domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2017)

Dobrý deň, to čo požadujete je spripomienkovanie zmluvy. Advokát Vám zmluvu môže pozrieť. Zmluvu nám môžete poslať a my Vám túto službu oceníme.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk