Máte
otázku?

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu. Zakúpil som si mob. tel. z e-shopu v hodnote 300 €. Pred objednaním som sa telefonicky uistil, že tovar je nový, v zapečatenom obale. Avšak mobilný telefón mi prišiel rozbalený a navyše so známkami používania! (Sumu som uhradil kuriérovi). Na webovej stránke nieje žiadna informácia, že sa jedná o použitý tovar, naopak obchod má dokonca v názve domény, teda aj obchodu uvedené že sa jedná o ,,nové...,,! Predajca na moje výzvy nereaguje, nezdvíha telefón, nekomunikuje. Emailom, aj poštou som mu odoslal vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Predajca vo svojich Obch. podmienkach uvádza: ,,Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Mám obavy zasielať tovar späť, aby som neprišiel o telefón, aj peniaze. Čo ak tovar zašlem a predajca bude tvrdiť, že mu prišla prázdna krabica? Srdečná vďaka!

Odpoveď: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

Dobrý deň, podľa § 10 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar teda môžete odovzdať predávajúcemu aj osobne. Nedokážem Vám však odpovedať na hypotetickú otázku ohľadne možného správania sa predávajúceho, ktoré môže ale nemusí nastať. Ak máte obavu z nekalého konania zo strany predávajúceho, vykonajte všetky opatrenia potrebné na to, aby ste bol neskôr schopný preukázať, že ste tovar predávajúcemu riadne zaslali.

Trápi vás "Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Dobrý deň,
počas video rozhovoru na moju žiadosť som súhlasil s objednávkou produktu. Avšak do dvoch dni som si to rozmyslel a objednávku chcem zrušiť. Objednávku som ešte neuhradil a produkt by som mal obdržať až po zaplatení. Môžem predávajúcemu napísať, že už nemám záujem a odstupujem od zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,
áno, ide o zmluvu uzatvorenú na diaľku. Čo najskôr mu dajte vedieť, že nemáte záujem a od dohodnutej zmluvy odstupujete. Spravte tak na všetky e-mailové adresy dodávateľa, ktoré sú Vám známe. Keď Vám príde výzva na zaplatenie, neplaťte.


Podotázka: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosili by sme Vás o pomoc vo veci odstúpenia od zmluvy na diaľku. Jedna sa o firmy, ktoré poskytujú reklamné služby. Svojich zákazníkov získavajú telefonicky. Som riaditeľom školy. Ak som súhlasil s podmienkami poskytovateľa takejto služby na základe ústnej dohody uskutočnenej prostredníctvom telefonického rozhovoru, je možné túto dohodu vypovedať z mojej strany? A ak áno, aký je postup podľa zákona. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2020)

Dobrý deň,
pozreli sme si Vami uvedenú "reklamnú spoločnosť s.r.o.", ktorá v podstate poskytuje len zverejnenie údajov, ktoré sú bežne dostupné na stránke obchodného registra prípadne živnostenského registra (orsr.sk, zrsr.sk), prípadne po zadaní mena určitej  spoločnosti (s.r.o., a podobne, vrátane škôl) nájdete v podstate všetky relevantné údaje, ktoré sú zverejnené na stránke uvedenej "reklamnej spoločnosti s.r.o.", čo v podstate znamená, že na strane uvedenej "reklamnej spoločnosti s.r.o." v žiadnom prípade nejde o reklamné služby.


Z otázky predpokladáme, resp. vyplýva, že Vás uvedená spoločnosť kontaktovala telefonicky /kontakt resp. recenzie na konkrétne tel. číslo môžete zistiť aj na internete - napr. po zadaní ktomivolal a podobne, a vyhľadať údaje o uvedenej spoločnosti, vrátane nájdenia jej sídla v teréne.

Usudzujeme, že v telef. rozhovore Vám bolo oznámené, že Vaša škola bude mať reklamný priestor za určitý poplatok ročne a že Vám pošlú resp. už aj poslali faltúru. Žiadne ďalšie údaje Vám pri telef. rozhovore poskytnuté neboli, a to ani dodatočne. Na stránke "reklamnej spoločnosti s.r.o." nie sú uvednené žiadne obchodné podmienky.

Na základe uvedeného, pokiaľ Vám už bola zaslaná faktúra elektronicky, oznámte emailom spoločnosti, že o jej "reklamné služby" nemáte záujem, keďže sa nejedná o žiadnu reklamu a faktúru posielate späť, keďže ju považujete za bezpredmetnú.


Poznamenávame, že ohľadom tejto "reklamnej spoločnosti  s.r.o." sme na internete nenašli žiaden rozsudok, ktorým by bolo vyhovené jej návrhu v súdnom konaní. Sme názoru, že aj keby spoločnosť dala Vašu školu na súd, platí ust. § 265 Obchodného zákonníka :
 "Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."

Nepíšete v otázke, kedy Vás "reklamná spoločnosť s.r.o." kontaktovala telefonicky, či Vám bola zaslaná nejaká faktúra a pod.

Ak bola zaslaná faktúra emailom, odpoveď na email "reklamnej spoločnosti s.r.o." je vyššie.

Ak žiadna faktúra zaslaná nebola, zatiaľ nijako nereagujte. Ak by Vás "reklamná spoločnosť s.r.o."  kontaktovala následne, dajte nám vedieť obsah korešpondencie, aby sme Vám pomohli. Nič však neuhradzujte.

Záverom poznamenávame, že v obchodnoprávnych vzťahoch neplatí to, čo v prípade vzťahu podnikateľ - predávajúci a kupujúci ako spotrebiteľ - fyzická osoba nepodnikateľ, kde je možnosť odstúpiť od zmluvy uzatvorenej telefonicky do 14 dní (bližšie podmienky stanovujú zákony o ochrane spotrebiteľa).


Podotázka: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Dobrý deň. Som podnikateľ a pred nedávnom mi bola telefonicky poskytnutá ponúka služby zasielania dopytov. Ponuku som telefonicky prijal s tým, že mi bola oznámená určitá suma, ako predplatné na rok. Následne po tomto telefonickom rozhovore som obdržal e-mail s faktúrou, ktorá však obsahovala vyššiu sumu než aká mi bola prezentovaná v telefóne. Spoločnosti som napísal e-mail, že objednávku ruším a službu si neprajem využiť, aj s dôvodom, že mi bola zaslaná vyššia suma. Keď som zavolal do danej spoločnosti spať, bolo mi povedané, že suma na faktúre je s DPH a prezentovaná suma bola bez DPH, a vraj mi to bolo povedané (čo je možné, ale nepamätám si na to). Taktiež som obdržal e-mail kde mi bolo napísané, že objednávka je závazná, ako fyzická osoba nemám právo objednávku zrušiť, a že po uplynutí 40 dňovej lehote bude vec postúpená tretej strane.
Moja otázka teda je: Je takáto zmluva cez telefón naozaj záväzná, zvlášť, keď mi bola prezentovaná iná suma za službu? Môže ma spoločnosť súdne vymáhať ? Ako môžem ďalej postupovať? Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste v telefonickom rozhovore komunikovali s nejakou spoločnosťou ako podnikateľ.

Ak Vám po telef. rozhovore bola zaslaná faktúra na inú sumu ako znela v telef. rozhovore k uzatvoreniu žiadnej zmluvy nedošlo.

Vyhrážky spoločnosti, že objednávku môžete zrušiť po uplynutí 40 dní, je bezpredmetná, keďže je rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. 
Podľa ust. § 265 Obchod. zákonníka platí, že "výkon práva, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodné styku, nepožíva právnu ochranu."
Spoločnosti na email môžete napísať, že keďže nedošlo k dohode o predmete zmluvy, ani o kúpnej cene, nedošlo k uzatvoreniu obchodnej ani žiadnej inej zmluvy a žiadate ich, aby vo Vašom mene a na Váš účet neposkytovali žiadne služby.

Môžete súčasne citovať vyššie uvedené ustanovenie Obchodného zákonníka.  Faktúru neuhradzujte.

Vyhrážanie sa postúpenia veci tretej strane hraničí s trestnoprávnou zodpovednosťou predmetnej spoločnosti.

 


Trápi vás "Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Zdravím. Chcem sa opýtať, či telefonická objednávka služieb je záväzná. Ide o spoločnosť, ktorá poskytuje dopyty na svojom portáli. Volali mi, či to ako podnikateľ v doprave nechcem skúsiť. Po ústnej dohode mi poslali mailom faktúru za služby na jeden rok. Obratom som odpovedal, že to chcem zrušiť. Nikde som sa neregistroval, nikde neprihlasoval a vyvolávajú mi, že to musím zaplatiť a vyhrážajú sa vymáhaním. Chcel by som vedieť, či takúto faktúru nevyužitých služieb musím zaplatiť. Ďakujem. K. 

Odpoveď: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 20.11.2018)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste podnikateľom v oblasti dopravy a nejaká spoločnosť Vás oslovila, že na jej internetovej stránke bude hľadať  pre Vašu spoločnosť ponuky práce  resp. dopyty pre Vás ako podnikateľa.

Spoločnosť Vám následne poslala faktúru za túto službu na obdobie jedného roka. 
Z otázky usudzujeme, že ste nepodpisovali žiadnu písomnú zmluvu, resp nedošlo k písomnej ponuke a jej prijatiu či už emailom alebo písomne.
Zrejme spoločnosť vychádza z toho, že na Váš vzťah spadajú ust. zákona č. 102/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a snaží sa Vás donútiť, aby ste faktúru uhradili.

Na Váš vzťah sa však predmetný zákon nevzťahuje, keďže ste podnikateľom.

Na Váš zmluvný vzťah spadajú ustanovenia Obchodného zákonníka.
Podľa ust. § 265 Obchod. zákonníka platí, že "výkon práva, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."
Napíšte predmetnej spoločnosti  email, že nemáte záujem o nimi ponúkané služby a nimi zaslanú faktúru považujete za bezpredmetnú.

Nemusíte sa obávať súdneho vymáhania.
 


Podotázka: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Môžme odstúpiť od zmluvy ak zmluva bola vytvorená na základe telefonického rozhovoru obchodníka a meno na koho je zmluva nie je napísané správne. Konkrétne v mene je dvakrát (pp), uvedené je iba jedno (p). Zmluva bola dohodnutá s klientom, ktorá ma 74 rokov, liečila sa v minulosti na psychiatrii čo ju veľmi poznačilo a nevie rozlíšiť, čo je pre ňu dobre a čo nie. Termín 14 dni na vrátenie uplynul. Je tam viazanosť 24 mesiacov, rozsah služieb, ktoré vôbec nevie využiť a počas viazanosti podľa zmluvy sa nedá zmeniť profil služby. V zmluve je uvedená e-mailová adresa klienta, ktorú klientka nevlasti. O Internete nevie nič. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 03.07.2017)

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne  :

1./  Vo Vašom prípade bola uzatvorená zmluva podľa ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, z ktorého vyplýva celý rad povinností pre predávajúceho.

2./ Lehota na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle cit. zákona je stanovená nasledovne :

§ 7 :  Ak  predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h)  /= informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,/ spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

3./ Vzhľadom na vek kupujúcej 74 rokov máme za to, že táto  pani už aj vzhľadom na vek nemusela rozumieť celkovej komunikácii s predávajúcim, čo bolo zo strany predávajúceho  aj zneužité a súčasne si dovoľujeme aj  spochybniť  celkovú nahrávku telef. rozhovoru, pri ktorom bola zmluva uzatvorená a to v tom, že by spotrebiteľka rozumela úplne a jednoznačne celému obsahu telef. hovoru a zo strany predávajúceho boli poskytnuté veľmi chabé informácie a výslovne tak, že v prípade súdneho sporu vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy uzatvorenej na diaľku. Len poznamenávame, že predávajúci je povinný uchovať telef. nahrávku a túto poskytnúť spotrebiteľovi /§ 3 citovaného zákona/.

3./ Na základe uvedeného odporúčame  použiť tlačivo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy, ak Vám nebolo dodané, potom doporučený list a napísať predávajúcemu kde uvediete, že zmluvu považujete  za neplatnú a to s poukazom na ust. §§ 37 a nasl., ust. §§ 52 a nasl.  Obč. zákonníka, z ktorého citujeme : "Právny úkon sa  musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.", ako aj v zmysle ust.  §§ 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a preto od uvedenej zmluvy odstupujete v celom rozsahu. Poukážte súčasne na telefonickú nahrávku hovoru s kupujúcou, ktorú súčasne žiadajte, aby Vám bola zaslaná v písomnej forme.

Súčasne ak Vám bolo poskytnuté nejaké plnenie vecné /nepíšete o akú službu sa jedná/, resp. či Vám bolo poskytnuté aj nejaké vecné plnenie / napr. mobil. telefón/  toto plnenie súčasne je treba vrátiť Upozornite predávajúceho, aby nezneužíval telefónne číslo spotrebiteľa. V prípade, že by na toto predávajúci nejakým spôsobom reagoval písomne  odporúčame kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Len poznamenávame, že v prípade súdneho konania, čo predpokladáme , že žiadne nebude, súd spotrebiteľovi poskytuje zvýšenú ochranu ako slabšej strane /ust. civilného sporového poriadku, druhá hlava : SPORY S OCHRANOU SLABŠEJ STRANY/.

Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 


Podotázka: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, pracujem už ako rok splátkový predajca a teraz mám problém. Zákazník podpísal zmluvu, bol riadne oboznámený, a potom sa začal o mesiac sťažovať, že on nič nepodpísal a že vraj tovar nemá. Potrebujem pomoc a poradiť ako môžem obísť možným komplikáciám, myslím políciu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň. Najlepšou prevenciou pred prípadnými problémami je splnenie všetkých zákonných a zmluvných povinností, ktoré Vám na základe záväzkového vzťahu so zákazníkom vznikajú. Ideálne je, ak splnenie spomínaných podmienok viete preukázať zmluvnou a inou dokumentáciou.
Kľúčové je to, aby sme mali riadne uzavretú zmluvu a tiež to, aby sme mali doklad o dodaní predmetného tovaru zákazníkovi. Pokiaľ máte platne uzavretú zmluvu a tiež doklad o dodaní tovaru, nemali by ste sa dostať do prípadných problémov ani s políciou a ani s inými štátnymi orgánmi.


Trápi vás "Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosili by sme Vás o pomoc vo veci, ktorý majú už viacerí podnikatelia. Jedna sa o firmu, ktorá poskytuje reklamné služby. Svojich zákazníkov získavajú telefonicky. Podnikateľ často sedí v aute a komunikuje s niekým, kto ho zasype množstvom informácií. Aby sa ho zbavil, súhlasí s tým, aby zaslal nejaké informácie o ich službách. V pošte Vám však príde predfaktúra aj so zmluvou, ktorá je uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obch. zák., pričom sa v nej píše, že je neodvolateľná a platná, keďže vraj aj ústne uzavretá zmluva je platne uzavretá. Od tohto momentu sa už firmy neviete zbaviť, keďže Vám denne dvakrát zatelefonujú a vyhrážajú, že Vás dajú na exekúciu, ak predfaktúru nezaplatíte. Prosím Vás, je možné nejako sa tej zmluvy zbaviť, resp. zmluvu vypovedať? Keďže v Zmluve sa píše len, že zmluva zaniká uplynutím doby, nemožnosťou plnenia, dohodou, odstúpením podľa § 344. Žiadne iné možnosti tam nie sú. Je to morálne, že niekto takto získava zákazníkov? AKo sa môžu podnikatelia brániť? Vopred veľmi pekne ďakujeme. S úctou

Odpoveď: Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?

(odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

Dobrý deň, v žiadnom prípade neuhrádzajte žiadnu z faktúr a nepodpisujte žiadnu zmluvu, ktorú Vám uvedená firma zaslala, ak nemáte záujem o jej služby. Jej pravdou, že určité zmluvy možno uzavrieť aj ústnou formou, avšak aby to bol Váš prípad, museli by ste sa dohodnúť na jej podstatných náležitostiach, teda objednať si za určitú odplatu konkrétne služby. Vy ste pritom požiadali len o zaslanie nezáväzných informačných ponúk. O skutočnosti, že sa jedná o nekalé praktiky svedčí aj to, že uvedená firma Vám zaslala na podpis nimi vyhotovenú zmluvu, aj napriek tomu, že sa Vás snaží presvedčiť, že už ste zmluvný vzťah založili ústne. Taktiež vyhrážanie sa exekúciou zo strany spoločnosti hraničí s konaním, ktoré zakladá trestnoprávnu zodpovednosť, vzhľadom na to, že exekučné konanie možno viesť len na podklade vykonateľného súdneho rozhodnutia resp. iného rozhodnutia správneho orgánu, v dôsledku čoho by najskôr muselo prebehnúť súdne konanie, v ktorom by bol priznaný nárok na zaplatenie požadovanej sumy. Vzhľadom na to, že nevznikol žiadny zmluvný vzťah medzi Vami a uvedenou firmou, nemôžete ani od zmluvy odstúpiť, vypovedať alebo zrušiť iným spôsobom. Odporúčam Vám vrátiť faktúru tejto firme, a to listom s uvedením všetkých vyššie spomínaných dôvodov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku