Ako postupovať pri ochrane duševného zdravia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať pri ochrane duševného zdravia

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, učím na škole pre postihnuté deti. V septembri si ma údajne nahrali rodiča na diktafón, že kričím na deti a nahrávku predložili vedeniu, za čo mi bolo udelené kárne opatrenie. V celku mám mohutný hlas, aj keď rozprávam normálne. Nahrávku som dodnes nepočula. Nebránila som sa lebo v tom čase mal môj brat mozgovú príhodu. Vytkli mi aj syna, aby som ho v myšlienkach nenosila do práce (môj syn zomrel za tragických okolností). Od toho dňa všetko čo spravím, robím zle. Situácia a existencia je niekedy neznesiteľná rada by som vedela ako postupovať. Odísť zo zamestnania nechcem a ani si dovoliť nemôžem z finančných dôvodov.

Odpoveď: Ako postupovať pri ochrane duševného zdravia

Dobrý deň,

Váš hlasový fond nevieme vyriešiť, ale postup zo strany rodičov je zrejme ovplyvnený aj tým, že v škole sú ich postihnuté dieťa, čo má vplyv aj na ich konanie a správanie.

Pojem "kárne opatrenie" ZP nepoužíva, len v ust. § 63 sa zmieňuje o možnosti výpovede zo strany zamestnávateľa v prípade upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny. Váš hlasový fond nie je dôvodom  "kárne opatrenie", resp. upozornenie zo strany zamestnávateľa na porušenie prac. disciplíny. ZP súčasne neobsahuje právne prostriedky ochrany proti uloženiu "kárneho opatrenia" a to v tom smere, aby bola daná mížnosť žaloby na súd o zrušenie kárneho opatrenia, súd by takúto žalobu zamietol.

Uvádzame, že ak by v budúcnosti zamestnávateľ Vám dal výpoveď z prac. pomeru a jehným z dôvodov by bolo, že Vám bolo dané "kárne opatrenie" ako ho uvádzate v otázke, máte možnosť brániť sa a to podaním žaloby o neplatnosť skončenia prac. pomeru v zmysle ust. § 77 ZP :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Uvádzame, že súd v prípadnom konaní o neplatnosť skončenia prac. pomeru nie je viazaný dôvodmi uvedenými v listine o skončení prac. pomeru (výpoveď, okamžité skončenie prac. pomeru), ale súd tieto dôvody posúdi v konaní sám, súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.