Máte
otázku?

Ochrana osobnosti - právo žalovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ochrana osobnosti - právo žalovať?

Pekný deň prajem, ja by som sa chcela spýtať pár otázok ohľadom prípadného zažalovania médií. Jedná sa o to, že Pluska zverejnila článok, ktorý uvádza meno ako aj priezvisko v plnom znení. Článok uverejnili v deň, keď bol vyhlásený rozsudok v Banskej Bystrici. Priateľ bol vyšetrovaný, avšak vyšetrovanie bolo pozastavené nakoľko sám svedok, ktorý tvrdil že sa skutok stal to zaprel a potom zase tvrdil že sa stal. Na to všetko bolo vyšetrovanie pozastavené, ale prokurátor sa odvolal a išlo to na súd. V Žiari nad Hronom bol priateľ uznaný ako vinný zo spáchania sexuálneho zneužívania maloletých, avšak on to popiera na čo mal aj svedkov. Len ten jeden svedok tvrdil opak. Dostal 3 roky podmienečne, ale on to popiera, že to nie je pravda tak sa odvolal na Krajský súd v BB. Tam vyzeralo, že to budú riešiť, ale nakoniec to zamietli ako bezdôvodné a tak bol platný rozsudok zo ZH. Ale priateľ je nevinný, avšak trest si odpykáva podmienečne už 2. rok. Na internete sa pri vyhľadávaní jeho mena zverejní hneď ako prvý tento článok, kde sa popisuje trestný čin a opisuje sa aj jeho auto s ŠPZ, kde býva koľko má rokov, a pod. Jeho bývalý zamestnávateľ ho vyhodil (podpísali spoločne dohodu), na základe toho, že si na internete zistil v článku, že je vlastne trestaný. A tak sa chcem spýtať či je možné žalovať tieto média Pluska, vzhľadom na to, že ho to obťažuje a poškodzuje meno. Čin, ktorý tam popisujú sa nestal a on to popiera aj dodnes a nesúhlasí s tým. Je možné že majú na to právo, takže by nešlo o odškodné. Ale nemá priateľ právo požiadať ich aspoň o stiahnutie článku? Zároveň sa chcem spýtať či po odpykaní trestu môže požiadať o obnovu a preriešenie prípadu. Prípadne by mal záujem podať trestné oznámenie za krivé svedectvo konkrétneho svedka, kvôli ktorému ho neprávom odsúdili. Svedok to spravil len na základe nevedomosti a následných obáv, že bude platiť obvinenému za krivé svedectvo, k čomu sa v jednej z výpovedí aj priznal, avšak svedok to na následujúcej výpovedi zamietol. Svedok mal znalecký posudok vypracovaný ako nedôveryhodný, keďže ani jedna výpoveď nebola totožná a na niektorých tvrdil že sa skutok nestal, na iných že sa stal. Priateľ pracoval v kultúrnom zariadení a tam ho museli prepustiť nakoľko ho uznali vinným. Bol dlhodobo nezamestnaný kvôli týmto ťažkostiam. Nakoniec si našiel prácu v Bratislave. Tam ho po čase prepustili lebo videli uverejnený článok. Má právo ich žalovať ? Má právo žalovať aj "poškodenú" resp. svedka ? Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ochrana osobnosti - právo žalovať?

Dobrý deň

Občiansky zákonník upravuje tzv. ochranu osobnosti. Podľa § 11 OZ: ”Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.” Je možné, aby sa fyzická osoba domáhala, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané finančné zadosťučinenie. Je však potrebné, aby sa v týchto prípadoch rozlišovala kritika a neoprávnený zásah. Nemožno totiž priznať právo na ochranu v zmysle § 13 OZ, ak niekto konal protisločensky, a teda prejav o tejto skutočnosti je kritikou tohto konania. Avšak naproti tomu neoprávneným zásahom môže byť aj pravdivé tvrdenie, ktoré sa dotýka intímnej sféry života občana. Ide o veľmi špecifické prípady a každý sa posudzuje podľa okolností konkrétneho prípadu. Teda pokiaľ by nedošlo k mimosúdnej dohode, je možné podať žalobu. 

Trestný zákon upravuje trestný čin ohovárania (§ 373 TZ), avšak tu sa vyžaduje  oznámenie nepravdivého údaja. Je nutné podotkúť, že pokiaľ Váš partner bol právoplatne odsúdený za trestný čin, hľadí sa na neho, ako na vinného zo spáchania tohto trestného činu.

V trestnom konaní je možné podať mimoriadne opravné prostriedky po nadobudnutí právoplatnosti napadnutého rozhodnutia v presne ustanovenom, obmedzenom rozsahu. Teda môže sa dosiahnuť zmena napadnutého právoplatného rozhodnutia. Trestný poriadok upravuje 3 mimoriadne opravné prostriedky: 1. zrušenie právoplatného rozhodnutia v príprav. konaní 2. dovolanie (§368 a nasl.) 3. obnova konania (§ 393 a nasl.). Zákon však ustanovuje podmienky za ktorých možno tieto mimoriadne opravné prostriedky podať.

 

Trápi vás "Ochrana osobnosti - právo žalovať?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ochrana osobnosti - právo žalovať? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Pri žalobe na ochranu osobnosti, musí byť žalobca zastúpený advokátom? Riadi sa tento typ žaloby civilným sporovým poriadkom? Ďakujem vám za zodpovedanie mojej otázky. Pekný deň prajem.

Odpoveď: Ochrana osobnosti - právo žalovať?

(odpoveď odoslaná: 24.10.2023)

Dobrý deň,
pri tomto druhe konania sa nevyžaduje zastúpenie advokátom. Môžete podať žalobu aj sám bez zástupcu s právnickým vzdelaním II. stupňa. Avšak zákon ustanovuje, že je vylúčené zastúpenie všeobecným zástupcom, tzv. laické zastúpenie. To znamená, že buď sa budete v takomto konaní zastupovať sám alebo si zvolíte advokáta/právnika (s právnickým vzdelaním II. stupňa).

A áno, správne predpokladáte, tento typ žaloby sa spravuje Civilným sporovým poriadkom, resp. jeho ustanoveniami. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ochrana osobnosti - právo žalovať? (Občianske právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, povedať, či ma môže kolegyňa v práci pri osobnom konflikte nahrávať na mobil bez môjho vedomia a súhlasu? Môžem sa kvôli tomu obrátiť so žiadosťou o nápravu a pomoc u nadriadených, aj keď sú na strane kolegyne? Som obyčajná predavačka v supermarkete, mám viac ako päťdesiat rokov a za svoj život som sa nenaučila manipulovať nadriadenými ani sa im podlízat pre získanie výhod. Ja viem len poctivo pracovať. Ale nechcem sa nebrániť, pretože to nepríde férové. Veľmi pekne Vám ďakujem za skorú radu.

Odpoveď: Ochrana osobnosti - právo žalovať?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že kolegyňa Vás nemôže nahrávať bez Vášho vedomia a súhlasu. V tomto prípade sa môžete obrátiť so sťažnosťou na zamestnávateľa, resp. vedúcich zamestnancov, nakoľko títo majú podľa Zákonníka práce utvárať priaznivé pracovné podmienky. Zamestnávateľ, resp. vedúci zamestnanci by mali postupovať pri riešení sťažnosti nestranne. Ak však zamestnávateľ nevyrieši túto situáciu, je možné podať na súd žalobu o ochranu osobnosti. 


Podotázka: Ochrana osobnosti - právo žalovať? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem pomoc s nasledujúcim: Čítala som správy na Facebooku mojej sesternice, o ktorých ona sama nevedela. Písala tam strašné a ošklivé veci o mne a o mojej rodine, tak som jej to oznámila. Teraz sa mi vyhráža, že to dá na súd a že sa stretneme na súde. Lenže jej heslo mi dávnejšie dala ona sama, takže na to mala dávať pozor. Myslíte, že môže toto dať na súd? Veď nemá ani dôkazy. Ďakujem vám.

Odpoveď: Ochrana osobnosti - právo žalovať?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ by Vaša sesternica riešila celú záležitosť súdnou cestou, s najvyššou pravdepodobnosťou by išlo o žalobu na ochranu osobnosti. Vo všeobecnosti upravujú ochranu osobnosti ustanovenia § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré okrem iného zaručujú aj právo na súkromie. Na druhej strane treba povedať, že podanie žaloby na ochranu osobnosti v prípadoch ako je tento je skôr výnimočné. Tvrdenia ako „dám to na súd“ alebo „vidíme sa na súde“ ešte neznamenajú, že k podaniu žaloby skutočne dôjde. Rovnako je potrebné dodať, že súdne konanie je dôkazným konaním, a preto ak chce byť žalobca v konaní úspešný, musí svoje tvrdenia nepochybne preukázať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ochrana osobnosti - právo žalovať?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.