Máte
otázku?

Vymáhanie požičaných peňazí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Zahraničie

Otázka: Vymáhanie požičaných peňazí

Dobrý večer,
Chcel by som sa opýtať, ako by som mal postupovať pri odzískaní istej čiastky požičaných peňazí. Časť mi už bola vrátená, ale táto "kamarátka" prerušila akúkoľvek komunikáciu. Problém je v tom, že nemáme podpísanú žiadnu zmluvu o požičaní. To, čo mám, je doklad, že peniaze jej boli poslané a dôkaz, že mi časť už vrátila. Okrem toho môžem dodať SMS dokumentáciu, kde tvrdí, že peniaze už poslala. Ďakujem vám veľmi pekne.
S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

Dobrý deň, pokiaľ ide o vymáhanie požičaných peňazí, doklady, ktoré máte by súdu mali stačiť. Ak máte doklad o tom, že peniaze dostala a že časť dlhu vrátila, jednak zmluva platne vznikla (aj keď nebola písomná) a tým, že vrátila časť dlhu, má sa za to, že uznala dlh a zároveň, že pôžička je splatná.

Napíšte nám výšku dlhu a dokedy mala dlh vrátiť. 

V budúcnosti odporúčam vždy písomnú zmluvu o pôžičke, potom to je jednoduchšie vymôcť požičané peniaze. Na tejto stránke si môžete zadarmo vypracovať a stiahnuť zmluvu o pôžičke: http://zmluvaopozicke.sk

Zmluva je vypracovaná zaručene správne a zjednoduší Vám celkové vymáhanie požičaných peňazí.

V prípade otázok nám napíšte.

Trápi vás "Vymáhanie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som jednému mužovi sumu 2310 eur, pričom sme nepodpísali žiadnu písomnú zmluvu. V súčasnosti mu zostáva splatiť ešte 1400 eur, no on mi spláca dlžnú sumu len po 50 eurách a ja potrebujem tieto peniaze dostať späť v jednej sume naraz. Prosím o radu, akým spôsobom by som mala postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 15.11.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ ste sa nedohodli na dátume, do kedy splatí dlžník požičanú sumu, potom v zmysle ust. § 563 Obč. zákonníka platí :

"Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dlžníka je potrebné vyzvať k úhrade dlžnej sumy vo vami určenej lehote na váš bankový účet a to s tým, že ak k úhrade nedôjde, vo veci podáte žalobu na súd, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním - súdny poplatok a trovy právneho zastupovania advokátom, vrátane nákladov spojených s následným vymáhaním cestou súdneho exekútora.

Následne v prípade, že nedôjde k úhrade,  kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vám pomohli s podaním návrhu na súd.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v decembri 2022 som požičala peniaze kolegovi z práce. Údajne nikto z okolia nebol schopný tak rýchlo poslať peniaze (spoločne sme pracovali v Nórsku, on je späť na Slovensku, ja som ešte stále v Nórsku). Ako to už býva, nepodpísali sme žiadnu zmluvu a neznám ani jeho adresu. Peniaze bolo nutné poslať naliehavo pre údajné zdravotné výdavky. Peniaze som odoslala expresne z môjho nórského účtu na slovenský. V SMS správe od jeho manželky mám uvedené jeho meno, dlžnú sumu 1500 eur a informáciu, že som im peniaze požičala. Začiatkom som bola trpezlivá a keď si dlžník našiel prácu (mal začať koncom mája), požiadala som o prvú splátku, aspoň 50 eur. Odvtedy počujem len sľuby o odklade platby. Pred týždňom som napísala, že až sa vrátim z práce, začnem to riešiť a pani mi zavolala. Údajne sa mu nechce vrátiť na sever Nórska a teraz si našiel podnájom na Slovensku za 2000 eur a syn ho stojí nejakú sumu. Pred dvoma dňami som mala dostať prvú splátku, ale zase nič. Na koho by som sa mohla obrátiť, keď neviem jeho adresu pobytu? Znám len jeho meno, telefónne číslo a číslo účtu, kam som peniaze posielala. Samozrejme nechcem investovať veľa peňazí, ideálne ani času, aby som dostala svoje vlastné peniaze späť. Ďakujem veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 18.08.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že keďže ste peniaze posielali zo svojho bank. účtu v Nórsku, potom treba kontaktovať vašu banku v Nórsku, aby vyžiadala peniaze od príjemcu - číslo účtu máte, zrejme aj meno, i keď meno nemusí zodpovedať menu majiteľa účtu na Slovensku.

Banka by vám mala dať vyrozumenie o stave žiadosti a možnostiach jej vybavenia. V prípade, že by na základe výzvy banky peniaze neboli vám vrátené, predpokladáme, že vaša banka v Nórsku by vám mala poskytnúť údaje o majiteľovi účtu na SK /aspoň takto postupujú banky na Slovensku/, o ktorého by ste peniaze museli vymáhať prípadne aj súdnou cestou.

Následne môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, aby sme vám pomohli s vymáhaním dlžnej sumy.

Len poznámka : podnájom 2000 € je poriadne nadhodnotený. Deti vždy niečo stoja. Zdravotná starostlivosť je podobne ako v ČR bezplatná.


Podotázka: Vymáhanie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Sme siedmi súrodenci a po smrti otca sme boli podedení. Každý z nás mal 1/8 z majetku, ktorý zahŕňal starý dom a záhradu. Nikto však vlastne nevie, čo konkrétne vlastní. Teraz, keď zomrela mama, bude sa medzi nás všetkých deliť jej 1/8 majetku. Ja, ako najmladšia, by som chcela polovicu domu, pretože tam bývam a chcem ho zveľadiť. Býva tam aj jeden môj brat. Súhlasíme, že sa oňho postarám, pretože ostatní už majú svoje bývanie. Viem, že toto všetko je na dohode medzi nami. Väčšina mojich súrodencov súhlasí, ale čo ak sa nedá dohodnúť s dvoma z nich? Akým spôsobom by som mala postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 07.07.2017)

Dobrý deň. 

V dedičskom konaní sa dedičia môžu dohodnúť za akých podmienok dôjde k zdedeniu majetku po poručiteľovi. Ak sa dedičia nedohodnú, tak rozhodne notár tak, aby každý dedič dostal zákonom stanovený podiel. 

V prípade, že sa nedokážete so súrodencami dohodnúť na tom, že po mame budete dediť len Vy, tak dedičské konanie dopadne rovnako ako dedičské konanie po otcovi a zdedíte to každý v 1/8. Ak chcete mať väčší podiel (polovicu domu), tak budete musieť od súrodencov odkúpiť ich podiely v dome. Môžete sa však priamo v dedičskom konaní dohodnúť, že budete jedinou dedičkou a ustupujúcich dedičov vyplatíte.  

Podiely, ktoré ste zdedili po otcovi, však budete môcť získať už len kúpnou alebo darovacou zmluvou od Vašich súrodencov. 


Trápi vás "Vymáhanie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na možnosti riešenia jednej zložitej situácie. Požičala som priateľovi sumu 10 000 € s tým, že mi ju bude pravidelne splácať počas 5 rokov v mesačných splátkach po 215 €. No nastala taká situácia, že prestal splácať. Už dve splátky nezaplatil. Je možné toto nejakým spôsobom riešiť, hoci nemáme medzi sebou, okrem korešpondencie cez sociálne siete, žiadnu podpísanú dohodu? Môj priateľ momentálne pracuje v Českej republike a plánoval si vo Slovenskej republike vyplatiť všetky dlhy, aby sa mohol vrátiť a pracovať u nás. Nedávno som sa však dozvedela, že nikdy neplánoval návrat na Slovensko, oklamal ma a je tiež veľká pravdepodobnosť, že už nebude pokračovať v splácaní dlhu. Stretla som sa s jeho bývalou manželkou a zistila som, že jej tiež neplatí výživné na dcéru. Do polovice novembra 2016 je navyše v podmienke, pretože jeho bývalá manželka minulý rok podala trestné oznámenie za neplatenie výživného. Mohli by ste mi poradiť, či existuje nejaká možnosť, ako by som od neho mohla dostať späť peniaze, keďže nemá žiadny majetok? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň,

medzi Vami a Vaším bývalým priateľom riadne vznikol záväzkovo-právny vzťah na základe uzavretej zmluve o pôžičke (§ 657 Občianskeho zákonníka). Pre platnosť tejto zmluvy nemá vplyv skutočnosť, že bola uzavretá len ústne.

Nevrátením peňazí od Vášho dlžníka je porušené Vaše právo ako veriteľky na vrátenie peňažnej pôžičky, ktorú ste poskytli Vášmu dlžníkovi. Preto aj máte možnosť domáhať sa svojho práva na vrátenie pôžičky na súde. Uzavretie ústnej zmluvy o pôžičke ale môže mať vplyv na Vašu úspešnosť v danom súdnom spore - na to ako budete vedieť či ste mu peniaze požičali a v akej výške. Pre úspešnosť v súdnom konaní by bolo dobré, ak by ste disponovali akýmikoľvek dôkazmi o vzniku Vášho záväzkovo-právneho vzťahu - ním môže byť napr. aj vzájomná písomná komunikácia (hoci aj zo sociálnych sietí a pod.), z ktorej by tieto skutočnosti jednoznačne vyplývali, prípadne svedkovia, ktorý boli pri odovzdaní danej sumy ako pôžičky, či prevodný príkaz požičanej sumy na účet Vášho bývalého priateľa a pod. - avšak takýto prevodný príkaz by nebol sám osebe dostatočným dôkazom v prípade, ak by Váš priateľ tvrdil, že išlo o dar a vy by ste nevedeli preukázať opak.

Domáhať vrátenia sa peňazí z poskytnutej pôžičky môžete v danej situácií jej dobrovoľného nevracania súdnou cestou, ako sme však uviedli, Vaša úspešnosť bude závisieť najmä od predložených dôkazov.

Pre úplnosť ale uvádzame, že vzhľadom na to, že Váš priateľ nedisponuje majetkom, aj Váš prípadný úspech v súdnom konaní by nemusel znamenať, že Vaša pohľadávka by bola uspokojená v prípadnom exekučnom konaní.


Podotázka: Vymáhanie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Je možné uznať e-mailovú komunikáciu ako dôkaz o tom, že peniaze boli požičané fyzickej osobe?

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 05.06.2016)

Dobrý deň, áno aj e-mailová komunikácia môže veľakrát preukázať požičanie peňazí. Otázne v tomto smere je to, ako presne tá komunikácia znie a čo všetko je v tej komunikácii uvedené. Ak je tam len všeobecne písané o pôžičke, ale žiadnym spôsobom sa dlžník nevyjadril k výške pôžičky, tak nie je možné túto komunikáciu použiť na preukázanie výšky požičanej sumy (iba na samotnú skutočnosť požičania). V prípade, že máte k dispozícii iba doklad preukazujúci prevod peňažných prostriedkov na dlžníkov účet, tak takáto komunikácia môže preukázať vznik zmluvy o pôžičke (ak z komunikácie vyplýva splatnosť pôžičky), pri ktorej plynie iná premlčacia doba než pri bezdôvodnom obohatení. Rovnako však treba uviesť i to, že takýto dôkaz je ľahko napadnuteľný, nakoľko v súčasnosti je možné takéto dôkazy ľahko počítačom zmanipulovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako by som mala postupovať, ak mi môj bývalý priateľ dlží sumu približne 7000 €. Peniaze som mu dávala v rôznych sumách a väčšinou v hotovosti. Nebola uzavretá žiadna zmluva ani iný dokument. Hoci tvrdí, že nemá problém peniaze vrátiť, chcela by som pre istotu mať nejaký dokument v rukách na prípad, že by zmenil názor. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 24.11.2015)

Dobrý deň

pokiaľ nemá Váš bývalý priateľ problém vrátiť Vám požičané peniaze, určite by ste mali trvať na uznaní dlhu podľa § 558 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o jednostranný právny úkon dlžníka, ktorý zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku, že v čase uznania dlh existoval. Uznanie dlhu musí mať svoje náležitosti a musí mať písomnú formu. Na základe uznania dlhu prestáva plynúť pôvodná premlčacia doba a začína plynúť nová 10-ročná premlčacia doba. 


Trápi vás "Vymáhanie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobré ráno, chcela by som sa spýtať, či by som mohla mať právneho zástupcu v súvislosti s vymáhaním požičaných peňazí vo Welsi v Rakúsku. Ide o sumu 1000 eur, ktorú vlastní fyzická osoba. Rovnako by ma zaujímalo, koľko by ma takáto služba stála. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 24.11.2015)

Dobrý deň, ak chcete vymáhať peniaze v Rakúsku, odporúčam obrátiť sa na rakúskeho advokáta.


Podotázka: Vymáhanie požičaných peňazí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Čítala som článok, v ktorom radíte, ako postupovať pri vymáhaní požičaných peňazí bez zmluvy. Stala sa mi veľmi podobná situácia, s tým rozdielom, že žijem a pracujem v Rakúsku, kde aj k požičaniu peňazí došlo. O tejto pôžičke nemám písomný doklad, peniaze som požičala v hotovosti. Požičala som 500 eur dnes už bývalej kolegyni v decembri minulého roku s tým, že mi danú sumu musí vrátiť do apríla 2015. Zmluvu som s ňou nespísala, pretože to nebola prvá pôžička a v predchádzajúcich prípadoch mi vždy peniaze vrátila. Tentokrát však prišlo k tomu, že v práci podala výpoveď a odcestovala domov na Slovensko. Z dlžnej sumy 500 eur mi vrátila 200 eur a k zvyšným 300 eur sa doteraz nedopracovala. Komunikuje so mnou cez SMS, v ktorých priznáva svoj dlh. Taktiež mi v nich tvrdí, že mi už peniaze pošle, no zatiaľ sa tak nestalo. Myslím si, že mi v skutočnosti nechce vrátiť tých 300 eur, pretože sa cíti bezpečne, keďže medzi nami nemáme spísanú zmluvu. Chcem sa preto opýtať, aké mám možnosti. Môžem na ňu podať trestné oznámenie? A ak áno, kde? V Rakúsku alebo na Slovensku? Alebo by som mala ísť priamo za právnikom? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie požičaných peňazí

(odpoveď odoslaná: 05.10.2015)

Dobrý deň, ak Vám dlh sľubuje uhradiť, tak jej dajte podpísať uznanie dlhu, ktoré si zadarmo stiahnete odtiaľto: www.uznanie-dlhu.sk.

Ak Vám uznanie dlhu nepodpíše, potom nemáte na čo čakať a dlh je potrebné začať vymáhať. Ako dôkaz môžete použiť aj SMS alebo maily, ale nakoľko na nich nie je podpis dlžníčky, potom, ak by ich poprela, môže byť problém preukázať, že to písala ona. Dôkazné bremeno je na Vás. 
Trestné oznámenie môžete podať. Trestné oznámenie sa podáva v mieste, kde sa stal skutok. Môžete navštíviť aj advokáta, ktorý jej pošle výzvu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie požičaných peňazí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.