'

Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 8. 3. 2017

Otázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

Dobrý deň, už druhý mesiac nás zamestnávateľ nechal doma s odôvodnením na nepriaznivé počasie, neskôr nepripravenosť pracoviska a podobne. Prináleží nám nejaká náhrada ušléj mzdy? Nič sme totiž doteraz nedostali. Ďakujem.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

Dobrý deň, v zmysle § 142 Zákonníka práce platí, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené vyššie, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Zároveň platí, že ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu však nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. V zmysle uvedeného Vám preto patrí náhrada mzdy v závislosti od druhu prekážky na strane zamestnávateľa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Nakoľko sa ruší prevádzka, dostali sme výpoveď s 1 mesačnou výpovednou lehotou. Hnuteľné veci ako nábytok a zariadenie je už zabalené a prácu vykonávať nevieme, nakoľko je všetko prázdne. Môže nám zamestnávateľ aj napriek tomu nútiť, aby sme sa každý deň dostavili do práce? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste vo výpovednej dobe, tak ste ako zamestnanec povinný do práce chodiť, i keď v prevádzke nemáte vybavenie (prekážka na strane zamestnávateľa) . Vami uvedené nie je prekážka na vašej strane, ale na strane zamestnávateľa. Pokiaľ kvôli tejto prekážke nemôžete vykonávať prácu, môžete sa v prevádzke aspoň nachádzať, a teda po dobu kým neuplynie výpovedná doba, by ste do práce mali chodiť a zamestnávateľ by vám mal prideľovať prácu. Na druhej strane k tejto povinnosti patrí i povinnosť zamestnávateľa po dobu výpovednej lehoty vyplácať vám minimálne náhradu mzdy, ak vám prácu prideliť nemôže, t. j. vy prácu nevykonávate.  

Podľa zákonníka práce platí, že ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa (iné ako prestoj, porucha strojového zariadenia), zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Pri uvedenom výpovednom dôvode (§ 63 ods. 1 a) ZP) máte podľa § 76 Zákonníka práce nárok i na odstupné, pokiaľ ste v prevádzke pracovali najmenej dva roky.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň, po burke bola prerušená dodávka elektrickej energie zamestnávateľ nás poslal po dvoch hodinách domov stým, že si deň odpracujeme v sobotu s tým, že si odpracujeme ten deň ale bez príplatku za prácu v sobotu je to podľa zakonika správne?

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň,

takýto postup nie je správny, nakoľko ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Vy ste boli pripravení na výkon práce a pokiaľ ste ju vykonať nemohli z dôvodu na strane zamestnávateľa, no boli ste mu k dispozícii máte nárok na náhradu mzdy. Podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Môžete odmietnuť vykonať prácu v sobotu a odporúčam si skontrolovať, či Vám bude vyplatená náhrada mzdy za daný deň prestoja.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa? (Pracovné právo)

Dobrý deň, od decembra som nastúpil u nového zamestnávateľa ako štruktúrny zamestnanec. Zamestnávateľ ma v čase Vianoc odstávku - nariadená dovolenka pre všetkých zamestnancov. Keďže som však nastúpil od začiatku decembra a nemám splnenú podmienku na čerpanie dovolenky, personálne oddelenie mi odporučilo, aby som si uplatnil na tieto 3 dni (27., 28., 31. 12) neplatené voľno. Moja otázka znie: Nie je túto situáciu možné chápať ako prekážku v práci na strane zamestnávateľa ? Tzn. s nárokom na priemernú mzdu ? Vďaka.

Odpoveď: Aké má zamestnanec nároky pri prekážkach pri práci zo strany zamestnávateľa?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 142 Zákonníka práce sa nejedná o prekážky na strane zamestnávateľa, kedy by Vám patrila náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (citujeme) :

"Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk