Máte
otázku?

Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Dobrý deň. Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie celej mojej dovolenky v určitom období, aj keď mi to nevyhovuje? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

Dobrý deň. Čerpanie dovolenky je upravené predovšetkým v ustanoveniach § 110 a nasl. Zákonníka práce. Podľa ustanovenia § 111 ods. 1 Zákonníka práce: „Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.“ S ohľadom na citované ustanovenie je potrebné, aby s Vami Váš zamestnávateľ najskôr prerokoval čerpanie dovolenky s tým, že pri určení čerpania dovolenky by mal prihliadať aj na Vaše oprávnené záujmy. V rámci prerokovania čerpania dovolenky môžete zamestnávateľa upozorniť na Vaše oprávnené záujmy (napr. rodinné), ktoré bránia tomu, aby ste čerpali dovolenku tak, ako to chce určiť zamestnávateľ. Ďalšou podmienkou čerpania dovolenky podľa určenia zamestnávateľa je tá, aby Vám zamestnávateľ oznámil čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.

Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ nariadiť dovolenku po ukončení PN, hoci v tomto roku nemám odpracovaný ani jeden deň? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 09.06.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 113 ods. 1 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ narábať s celou dovolenkou? Mám nárok na 25 dní dovolenky za rok a je máj, pričom mi už zostáva len 12 dní dovolenky do konca roka. Je tu leto, čo je obdobie dovoleniek, a moja dovolenka je stále riadená bez môjho súhlasu.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2023)

Dobrý deň, čerpanie dovolenky síce nariaďuje zamestnávateľ, avšak tak, aby sa mohla vyčerpať do konca kalendárneho roka. Nariaďuje čerpanie celej dovolenky. Vyplýva to z ustanovenia § 111 Zákonníka práce.

Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce, čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

 Určite nie je v poriadku, ak Vám zamestnávateľ, ani nie v polke roka, nariadi vyčerpať si celú dovolenku.

Môžete mať nevyčerpanú dovolenku ešte z minulého roka, ktorá sa Vám preniesla do tohto kalendárneho roka.

Podľa § 113 ods. 2 Zákonníka práce, ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.

Uvedená situácia môže nastať aj z dôvodu, ak by Vám počas roka mal skončiť pracovný pomer, aby Vám zostávajúcu nevyčerpanú dovolenku zamestnávateľ nemusel preplatiť. 

Podľa § 116 Zákonníka práce, zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Skúste preto posúdiť trvanie Vášho pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa (či nemáte pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá Vám má skončiť počas tohto roka), skontrolovať výplatnú pásku a informovať sa u Vás na personálnom oddelení.


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: keď som dal zamestnávateľovi výpoveď a stále mám nárok na 18,5 dňa dovolenky, ktorú som si chcel vybrať na konci výpovednej lehoty, môže mi to zamestnávateľ odmietnuť? Pretože nemá za mňa náhradu, chce, aby som odpracoval celé dva mesiace výpovednej lehoty a následne mi dovolenku preplatil. Môžem v takomto prípade nesúhlasiť a vybrať si dovolenku aj napriek tomu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
vo veci platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Ak si chcete dovolenku vyčerpať počas plynutia výpovednej doby, potom treba zamestnávateľa požiadať o čerpanie dovolenky. Ak zamestnávateľ súhlasiť nebude, a Vy by ste do práce nenastúpili, potom je možnosťou zo strany zamestnávateľa krátiť dovolenku o jeden až dva dni v zmysle ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce.


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som učiteľom v súkromnej materskej škôlke. Na základe aktuálnej situácie spojenej s Covid-19 musíme mať škôlku zatvorenú a momentálne pracujeme z domu. Dnes mi zamestnávateľ oznámil, že na celý máj mi nariaďuje dovolenku. Taktiež ma dnes informoval, že za obdobie Veľkonočných sviatkov mi nariaďuje dovolenku, o ktorej som nebol vôbec informovaný. Prosím, na koho by som sa mohol obrátiť s takýmto problémom a kde by som mohol vyhľadať kontrolu nad týmto prístupom? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň, 

v tejto mimoriadnej situácii (koronavírus) bola prijatá novela Zákonníka práce, kde platí ust. § 250b/ods. 4 nasledovne :

"(4) Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ide o starú nevyčerpanú dovolenku za rok 2019 môže Vám zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky a oznámiť povinnosť čerpať dovolenku najmenej 2dní vopred; ak ide o dovolenku za rok 2020 najmenej 7 dní vopred.

Spätné nariadenie čerpania dovolenky ZP za sviatky Veľkej noci nie je v súlade so ZP, takže predmetný doklad pre zamestnávateľa nepodpisujte.

 

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, nákupné centrum, v ktorom pracujem, bude kvôli aktuálnej situácii šírenia koronavírusu a rozhodnutiu krízového štábu uzavreté. Náš zamestnávateľ chce, aby sme v tieto dni čerpali dovolenku. Môže nás naozaj prinútiť čerpať dovolenku takto, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň,

zamestnávateľ by takto postupovať nemal, nakoľko je to v rozpore so zákonom. Podľa § 111 ods. 1 a 5 Zákonníka práce 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

Zamestnávateľ síce môže určiť čerpanie dovolenky, no musí dodržať dané pravidlá a zákazy. Tiež nesmie opomínať účel dovolenky, ktorým je regenerácia. Zamestnávateľ nesmie na čas, ktorý je prekážkou v práci určovať dovolenku. 

Ak sa rozhodne zavrieť prevádzku, je to prekážka na strane zamestnávateľa, za ktorú má zamestnanec nárok na pracovné voľno a náhradu mzdy.  Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Ak sú falšované dátumy na pracovnej zmluve, na dodatkoch a ďalej ak existujú podvody na mzdách, kde sa mám sťažovať? Inšpektorát práce je už informovaný, v práci sa každý bojí, prepúšťajú nepohodlných ľudí a ja nemám ako sa dostať ku konateľovi, ktorý možno o ničom nevie. Ako ho okráda aj vedenie? Kde sa mám obrátiť? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, 

aktuálny stav fin. hospodárenia spoločnosti nájdete okrem iných aj na stránke finstat.sk. 

Zoznam dlžníkov je aj na stránke Soc. poisťovne  Ústredie, ako aj na stránkach zdravotných poisťovní,  rovnako či sú za Vás ako zamestnanca platené odvody.

Možnosťou pre Vás je preto informovať aj uvedené inštitúcie, prípadne aj Finančnú správu SR, kde sa rovnako nachádza zoznam dlžníkov.

Rovnako možnosťou pre Vás je aj podanie trestného oznámenie pre nevyplatenie mzdy podľa ust. § 214 Trestného zákona :

"Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

 


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Chcem sa opýtať, či mi zamestnávateľ môže nariadiť čerpanie dovolenky (od 13. 1. 2020 do 28. 2. 2020) počas výpovednej doby. Moje miesto je už zrušené a v prvú časť výpovednej doby (od 2. 12. 2019 do 10. 1. 2020) mám oznámené "iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa" podľa § 142 ods. 3 ZP. Zamestnávateľ mi to oznámil 2. 12. 2019, teda viac ako 14 dní vopred, ale neporokoval to s odbormi. Okrem toho to nie je v súlade s plánom dovoleniek na rok 2020, ktorý nie je ešte vypracovaný. Dovolenka by mala slúžiť na zotavenie, a nie na zneužitie prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň,

z Vami uvedenej otázky vyplýva, že ste vo výpovednej dobe z dôvodu zrušenia Vášho pracovného miesta a zamestnávateľ na dobu od 2.12.2019 do 10.1.2019 Vám oznámil prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 ZP a na ďalšie obdobie dovolenku.
Podľa ust. § 142 ods. 3 ZP pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa platí, že "ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku." Medzi tieto iné prekážky v práci možno zaradiť aj dôvod, ktorý nastal u Vás - zrušenie prac. miesta a teda bude Vám vyplatená náhrada mzdy v sume priemerného zárobku.

Určenie čerpania dovolenky v roku 2020 : Predpokladáme, že vo Vašom prípade zamestnávateľ Vám určil čerpanie nevyčerpanej dovolenky z trvania pracovného pomeru, na ktorú dovolenku máte nárok; t.j. vo Vašom prípade sa teda nejedná o plán dovolenie na rok 2020. 

Zamestnávateľ má právo Vám  určiť čerpanie dovolenky v zmysle ust. § 111 ods. 5 ZP (citujeme) :
"Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca."

V prípade, že by Vaše prac. miesto nebolo zrušené a chodili by ste práce aj počas výpovednej doby a nevyčerpali by ste si dovolenku resp. zamestnávateľ by Vám neurčil jej čerpanie, potom by platilo ust. § 116 ods. 3 ZP :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Postup zamestnávateľa je v súlade so ZP. 


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Prosím Vás o pomoc. Mám 47 rokov a aj po dvoch rokoch práce na TPP v automobilovom priemysle mám len 20 dní dovolenky. Zamestnávateľ mi tvrdil, že mi to nabehne, ale nič sa nezmenilo. Neviete, na koho by som sa mala obrátiť? Obávam sa, že ma kvôli tomu prepustia. Môj pracovný pomer končí v nedeľu, 3. novembra. Opäť len na dobu určitú? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2019)

Dobrý deň, 
Podľa ust. Zákonníka práce platí :
"§ 103 Základná výmera dovolenky
(1) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.
(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov.
§ 110
(1) Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.
(2) Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že základná výmera dovolenky vo Vašom prípade je päť týždňov. To že by Vám skončil pracovný pomer teraz k 3.11.2019 neznamená, že nárok na dovolenku resp. na jej preplatenie Vám zanikne.

Podľa ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce platí, že "za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.", a teda v prípade skončenia prac. pomeru Vám zamestnávateľ musí preplatiť zostatok nevyčerpanej dovolenky podľa ZP.

Odporúčame zamestnávateľa upozorniť na porušenie ZP (Váš prípad u Vášho zamestnávateľa zrejme nebude ojedinelý)  a ak k náprave nedôjde konanie zamestnávateľa oznámiť prísl. inšpektorátu práce.
Poznamenávame, že aj keď je Váš pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, nárok na dovolenku máte je vyššie uvedené, teda nemôžete byť ukrátený na dovolenke z dôvodu prac. pomeru na dobu určitú.


Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracujem ako majster výroby. V piatok 9. 8. 2019 som nastúpil do práce na poobednú zmenu o 13:50. Pri príchode do výrobnej haly ma môj nadriadený "odchytil" s tým, že ideme na personálne oddelenie. Tam mi, okrem iného, oznámil, že mi na tento deň (piatok, 9. 8. 2019) nariaďuje dovolenku a že mám ísť domov. Okrem nás to počuli ešte dve zamestnankyne personálneho oddelenia. Samozrejme som s tým nesúhlasil, ale musel som firmu opustiť. Nič mi o tom nepodal písomne. Od dnešného dňa si čerpám dvojtýždňovú riadne schválenú dovolenku. Môj nadriadený mal právo poslať ma domov z práce? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zamestnanec má síce právo na dovolenku, no jej čerpanie nariaďuje (schvaľuje) zamestnávateľ. Zamestnávateľ je však povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca a nemal by konať v rozpore s dobrými mravmi. Ak ste odpracovali istý čas v danom dni, patrí Vám za neho mzda. Ak ste neodpracovali nič, ale rovno ste išli na personálne oddelenie a nariadil Vám čerpanie dovolenky, tak potom zákon neporušil. Ak by sa to ale takto opakovalo, tak by som odporúčal sťažovať sa, prípadne sa obrátiť na inšpektorát práce.


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje? (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som Vás poprosila o odpoveď na nasledujúce dve otázky: 1. Otázka Dňa 15. 5. 2019 som uzavrela so zamestnávateľom dohodu o ukončení pracovného pomeru, ktorý má skončiť ku 31. 7. 2019 (po uplynutí 2-mesačnej výpovednej lehoty). V dňoch 1. - 14. 7. 2019 som čerpala vopred schválenú dovolenku. Po návrate do práce 15. 7. 2019 ma ústne konateľ spoločnosti upozornil, že do ukončenia pracovného pomeru mám nárok ešte na 9 dní dovolenky. Môžem si vybrať akékoľvek dni, ktoré ešte budem v práci (3 pracovné dni) a na zvyšných 9 si mám vypísať dovolenkový lístok. Moja otázka znie: Je možné zo strany zamestnávateľa mi takýmto spôsobom a v takomto čase dovolenku nariadiť? Ak mi to nevyhovuje, aké mám možnosti jej nevyčerpanie a následné preplatenie? 2. Otázka Ak by som v priebehu zvyšných pracovných dní (12 dní) zostala na pracovnej neschopnosti, bude mi dovolenka preplatená alebo stratím na ňu nárok? Môže sa mi kvôli pracovnej neschopnosti posunúť dátum skončenia pracovného pomeru? Vopred ďakujem za Vaše odpovede.

Odpoveď: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ Vám môže nariadiť dovolenku i na čas počas plynutia výpovednej lehoty. Po dohode zo zamestnávateľom je možné chodiť do práce, avšak po ukončení pracovného pomeru, by vám nevyčerpanú dovolenku mal preplatiť. Keďže zamestnávateľ môže určiť, kedy budete čerpať dovolenku, nemáte nárok na to, požadovať od zamestn., aby vám ju nenariadil, ale preplatil. 

Podľa § 111 a nasl. Zákonníka práce platí, že "čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca."

Zamestnávateľ by mal prihliadnuť na záujmy zamestnanca a konať v súlade s dobrými mravmi. Dobré mravy sú uvedené v § 13 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť s nimi v súlade. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

Podľa ust. § 116 zákonníka práce platí :
"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Na čas, kedy ste PN, nie je možné nariadiť dovolenku, ale až po jej skončení. Čisto teoreticky, ak budete PN do konca pracovného pomeru, by vám zamestnávateľ mal vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Pri PN vám však vzniká nárok len na nemocenské. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky aj keď mi to nevyhovuje?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava