POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Aká je výpovedná doba a výška odstupného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, ako je to s výpovednou dobou a odstupným u zamestnankyne na rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ ruší jednu svoju časť a zamestnanci dostali výpovede. Väčšina z nich u zamestnávateľa pracovala dlhšie ako päť rokov, a preto majú výpovednú dobu tretie mesiace a právo na odstupné v dvojmesačnej výške. Ako je to so zamestnankyňou na rodičovskej dovolenke? Výpoved môže dostať, nakoľko u nej neplatí zákaz výpovede, nie som si však istá, aký je postup s výpovednou dobou a odstupným. Na koľkomesačné odstupné má nárok, ak nastúpila do spoločnosti v apríli 2009? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

Dobrý deň, podľa § 64 ods. 1 pís. d) Zákonníka práce, zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky. Taktiež však platí, že zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi z dôvodu, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. Z uvedeného dôvodu teda možno dať výpoveď aj zamestnankyni na materskej dovolenke. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z tohto dôvodu je 

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z tohto dôvodu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

Trápi vás "Aká je výpovedná doba a výška odstupného?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v mojom podniku som odpracovala 17 rokov. Minulý rok som začala marodiť a tento rok, v júli, som ukončila maródovanie. Bola som na maródke rok a pol. K 31.07.2023 mám mať ukončenie pracovného pomeru. Môj nadriadený mi povedal, že sa mi z dôvodu dlhej maródky kráti odstupné o jeden mesiac. Má na to zamestnávateľ nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2023)

Dobrý deň, Váš zamestnávateľ nemá na to nárok.

Zákonník práce nepozná krátenie odstupného. Takýto postup je v rozpore so Zákonníkom práce.

V prípade odpracovaných 17 rokov, máte nárok na odstupné v sume trojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku.

Pri nároku na odstupné však musí ísť o výpoveď len z týchto dôvodov:

- zamestnávateľ sa zrušuje (§ 63 ods. 1 písm. a) bod 1. ZP)

- zamestnávateľ alebo jeho časť sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí s iným miestom výkonu práce. (§ 63 ods. 1 písm. a) bod 2. ZP)

- zamestnanec sa stane nadbytočným z dôvodu organizačných zmien u zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. b) ZP)

- zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."

Vaša maródka (PN) mala ovplyvniť len výšku Vašej mzdy v čase PN, ale nie výšku odstupného.

Ak ste teda dostali výpoveď z vyššie uvedených dôvodov, máte nárok na 3-mesačné odstupné.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať, či mám nárok na odstupné, ak podám výpoveď po 5,5 rokoch v práci. Právo na odstupné sa uplatňuje len v prípade, že ma prepustí zamestnávateľ? Tiež by som sa rada dozvedela, či ak podám výpoveď, mám nárok na finančnú podporu z úradu práce. Chcem sa vyhnúť možným problémom pre dôsledky mojej výpovede. Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,

ak dáte výpoveď vy, tak odstupné nedostanete. Musel by to urobiť iba zamestnávateľ a len z určitých dôvodov (napríklad ak sa stanete nadbytočnou alebo sa zamestnávateľ premiestňuje). 

Ak skončíte vy a platili sa za Vás odvody, tak z úradu práce dostanete nezamestnanecké po dobu 6 mesiacov. Ale presnú výšku Vám neviem vypočítať. K tomuto si zavolajte na úrad práce a opýtajte sa ich koľko to bude percent z Vášho príjmu. 


Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem podať výpoveď. Prvotne som v spoločnosti pracovala na základe dohody, následne som dva roky pôsobila na základe zmluvy na dobu určitú - znenie prvého roka, potom druhého roka. Súčasne je moja zmluva nastavená tak, že zastupujem v prípade materskej dovolenky. Tento stav trvá od 1. 9. 2019. Aký dlhý bude môj výpovedný termín?

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
ak nemáte v pracovnej zmluve uvedenú dlhšiu výpovednú dobu, tak bude v zmysle ustanovenia § 62 ods. 6 Zákonníka práce 2 mesiace. Ak by pracovná zmluva upravovala 3 mesiace, platí doba uvedená v pracovnej zmluve, nakoľko Zákonník práce stanovuje iba minimálnu dobu.

Podľa ustanovenia § 62 ods. 6 Zákonníka práce

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.


Trápi vás "Aká je výpovedná doba a výška odstupného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám právo na odstupné pri trojštvrťovom úväzku.

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
Zákonník práce nerozlišuje pri nároku na odstupné či ide o plný alebo skrátený úväzok.  Skrátený úväzok, vo Vašom prípade 3/4, bude mať vplyv len na výšku odstupného.

Podľa ust. § 76 Zákonníka práce platí :

"Odstupné
(1)Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že aby ste mali nárok na odstupné v zmysle cit. zák. ustanovenia, je potrebné, aby prac. pomer bol skončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov v zmysle § v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, prípadne dohodou rovnako z dôvod uvedených v cit. ustanovení § 76 ZP.

Ak by Vám zo strany zamestnávateľa bola predložená dohoda o skončení pracovného pomeru a nemali by ste právnu istotu v tom, či Vám podľa nej vznikne nárok na odstupné, potom žiadajte dohodu na preštudovanie domov a kontaktujte nás. Dohodu o skončení prac. pomeru nie ste povinná podpísať ihneď ako Vám bude predložená. V prípade, že by Vám bola daná výpoveď, rovnako nás kontaktujte, aby v prípade potreby bola podaná žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

 


Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám dotaz týkajúci sa ukončenia pracovného pomeru. Podpísala som dohodu o ukončení pracovného pomeru ku dňu 31. 12. 2020 a zo strany zamestnávateľa mám dostať aj odstupné. Od včerajška som na PN. Rada by som sa dozvedela, či v prípade, že by som bola na PN dlhšie, bude mi odstupné vyplatené až po skončení PN alebo už v decembrovom vyúčtovaní, teda v januári. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 26.12.2020)

Dobrý deň, odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. § 76 ods. 6 ZP :

"Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku. V januári bola v herni, kde som pracovala, vykradnutá trezor po zavretí prevádzky. Kľúč od trezora nebol schovaný na tajnom mieste, ale obyčajne ležal na poličke oproti. Odvtedy ubehlo šesť mesiacov a až dnes volali kolegyňu, ktorá vtedy končila smenu, aby prišla na výpoveď. I keď už tam nepracujeme, musíme napriek tomu ísť na túto výpoveď?

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
z Vašej otázky nie je zrejmé o akú výpoveď sa má jednať, prípadne či priamo zamestnávateľ Vás zavolal k sebe alebo je vo veci vedené trestné stíhanie.

Ak ste pod výpoveďou mysleli výpoveď na polícii, kde prichádzate do úvahy ako svedkovia, tak na túto výpoveď sa budete musieť dostaviť a uviesť všetky skutočnosti relevantné pre prípadné trestné stíhanie.

Ak ste pod výpoveďou mysleli spôsob skončenia pracovného pomeru (výpoveďou), tak v tomto prípade tam už nemusíte chodiť, nakoľko z otázky je zrejmé, že pracovný pomer je už skončený.

Treťou možnosťou je, že zamestnávateľ by chcel opätovne od Vás počuť a zistiť skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie jeho nároku na náhradu škody.

Odporúčame Vám zistiť viac informácií od bývalého zamestnávateľa, aby ste vedeli o čom má byť stretnutie, na ktoré Vás volajú.


Trápi vás "Aká je výpovedná doba a výška odstupného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. K 31. 7. 2020 mám výpoveď, ktorú som podala ja, na základe dohody. Avšak už 29. 7. 2020 nastupujem na liečenie. Chcela by som sa Vás spýtať, či nebude problém s výpoveďou, keď budem na PN. Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2020)

Dobrý deň,
ak ste výpoveď dali Vy, ako zamestnanec, Vaša PN neovplyvní uplynutie výpovednej doby, a teda zánik pracovnoprávneho vzťahu.

Uviedli ste v otázke, že ste dali výpoveď dohodou. Ak bola podpísaná dohoda o skončení pracovného pomeru s tým, že pracovný pomer zaniká k 31.07., tento pomer zanikne k tomuto dátumu bez ohľadu na Vašu PN.


Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dňa 13. 7. 2020 som bola pozvaná do regionálnej pobočky našej firmy s cieľom prevziať Dohodu o ukončení pracovného pomeru. Na stretnutí bol prítomný riaditeľ regionu, ktorý v tom čase bol v karanténe, nakoľko sa cez víkend vrátil z Chorvátska. Túto skutočnosť som nevedela, ani to, že mám prísť podpísať Dohodu o ukončení pracovného pomeru. Je takéto stretnutie a ukončenie pracovného pomeru platné?

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2020)

Dobrý deň,
z toho, čo ste popísali nevidím osobne z právneho hľadiska dôvod, pre ktorý by malo byť skončenie pracovného pomeru dohodou neplatné. Jedine, ak by Vás nútili dohodu podpísať, prípadne Vás uviedli do omylu a pod. Vtedy by bolo možné skúmať, či je skončenie platné. Dôvody, ktoré ste opísali, nie sú žiaľ dôvodom neplatnosti právneho úkonu.


Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Dostala som výpoveď k 30. 6. 2020 a mám dvojmesačnú výpovednú lehotu. Môžem sa počas tejto výpovednej lehoty zamestnať u nového zamestnávateľa? Alebo v takom prípade prídem o odstupné, ktoré mi bolo sľúbené na vyplatenie v auguste? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
Vy sa môžete zamestnať aj počas plynutia výpovednej doby. Ale treba si uvedomiť, že aj počas jej plynutia trvá ešte pracovný pomer a musíte si plniť svoje pracovné povinnosti. Jedine, ak by ste sa takto dohodli so starým zamestnávateľom (že môžete už pracovať inde), alebo si budete čerpať dovolenku (ak nejakú máte). V opačnom prípade, ak nezotrváte počas plynutia doby v práci, môže to vyhodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a dať Vám okamžité skončenie pracovného pomeru, kde už nebudete mať nárok na odstupné, prípadne od Vás žiadať náhradu škody (ak by ste ju Vašou absenciou spôsobili) alebo žiadať finančnú náhradu, ako sankciu za to, že ste počas výpovednej doby neboli v práci (toto len ak ste si to dohodli priamo v pracovnej zmluve).


Trápi vás "Aká je výpovedná doba a výška odstupného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je výpovedná doba a výška odstupného? (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja manželka utrpela úraz pri práci, ktorý spôsobil trvalé poškodenie. Po roku na pracovnej neschopnosti dostala výpoveď, pretože firemný lekár ju považoval za nespôsobilú na prácu. Chcem sa proti firme právne obrániť vzhľadom na to, ako sa k nej zachovala. Aký je správny postup? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je výpovedná doba a výška odstupného?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,

rozumiem Vám, no z toho, čo ste napísali neviem, za čo chcete firmu žalovať. Mohli by ste dať napr. žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru, avšak predpokladám, že pokiaľ je nespôsobilá na výkon doterajšej práce a nemajú pre ňu inú prácu, potom nemajú inú možnosť, len dať jej výpoveď. Tak je nastavený zákon. Možno ak by ste bližšie opísali, akú žalobu by ste chceli podať, vedel by som Vám povedať viac. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aká je výpovedná doba a výška odstupného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.