Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň, akým spôsobom je možné napadnúť dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a určiť jej neplatnosť? Uvedení manželia sa rozviedli a rozdelili po vznesení obvinenia na dotyčného pána, ktorý mi spôsobil finančnú škodu veľkého rozsahu. Ich rozvod je možné považovať za účelový, pretože všetok majetok odkázal na ex-manželku a teraz je obtiažne od neho vymáhať pohľadávky. Potrebovala by som odbornú poradu. Ďakujem a prajem pekný deň

Odpoveď: Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň, každý právny úkon, ktorým sa snaží dlžník ukrátiť svojho veriteľa na uspokojení svojej pohľadávky je možné podľa ustanovenia § 42a a nasl. OZ odporovať. V prípade úspechu v súdnom konaní zostane tento právny úkon dlžníka síce platný, ale voči Vám bude neúčinný. Tzn. že budete môcť svoju pohľadávku vymáhať aj z majetku, ktorého sa zbavil dohodou o vyporiadaní BSM. Tým by výrazne vzrástli Vaše šance na úspešné vymoženie Vašej pohľadávky. Súdna prax v takýchto prípadoch zaujala dokonca také stanovisko, že dohoda o vyporiadaní BSM, ktorým jeden z manželov nadobudne aktíva z BSM a druhý pasíva z BSM (prípadne nič) obchádza ustanovenie § 150 OZ a z toho dôvodu je v zmysle ustanovenia § 39 OZ absolútne neplatným právnym úkonom. Vzhľadom na to, že ste uviedli, že Vám Váš dlžník spôsobil škodu veľkého rozsahu, odporúčam Vám kontaktovať advokáta vo Vašom okolí a podniknúť právne kroky vedúce k úspešnému vymoženiu Vašej pohľadávky. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci vo Vašej veci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku