Máte
otázku?

Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň, akým spôsobom je možné napadnúť dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a určiť jej neplatnosť? Uvedení manželia sa rozviedli a rozdelili po vznesení obvinenia na dotyčného pána, ktorý mi spôsobil finančnú škodu veľkého rozsahu. Ich rozvod je možné považovať za účelový, pretože všetok majetok odkázal na ex-manželku a teraz je obtiažne od neho vymáhať pohľadávky. Potrebovala by som odbornú poradu. Ďakujem a prajem pekný deň

Odpoveď: Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň, každý právny úkon, ktorým sa snaží dlžník ukrátiť svojho veriteľa na uspokojení svojej pohľadávky je možné podľa ustanovenia § 42a a nasl. OZ odporovať. V prípade úspechu v súdnom konaní zostane tento právny úkon dlžníka síce platný, ale voči Vám bude neúčinný. Tzn. že budete môcť svoju pohľadávku vymáhať aj z majetku, ktorého sa zbavil dohodou o vyporiadaní BSM. Tým by výrazne vzrástli Vaše šance na úspešné vymoženie Vašej pohľadávky. Súdna prax v takýchto prípadoch zaujala dokonca také stanovisko, že dohoda o vyporiadaní BSM, ktorým jeden z manželov nadobudne aktíva z BSM a druhý pasíva z BSM (prípadne nič) obchádza ustanovenie § 150 OZ a z toho dôvodu je v zmysle ustanovenia § 39 OZ absolútne neplatným právnym úkonom. Vzhľadom na to, že ste uviedli, že Vám Váš dlžník spôsobil škodu veľkého rozsahu, odporúčam Vám kontaktovať advokáta a podniknúť právne kroky vedúce k úspešnému vymoženiu Vašej pohľadávky. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci vo Vašej veci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Trápi vás "Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Je možné, aby jeden z ex manželov požadoval po istom čase zrušenie dohody o rozdelení majetku a požadoval rozdelenie majetku na polovicu súdom?
Ďakujem.

Odpoveď: Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,
vylúčené to nie je. Ak napríklad bolo v dohode upravené právo na odstúpenie od zmluvy v prípade porušenia určitých ustanovení a povinností, ak môže od zmluvy odstúpiť, a tým pádom sa dohoda ruší od počiatku. V takom prípade však nemusí podať na súd žalobu, lebo automaticky sa uplatní tzv. zákonná domnienka vyporiadania a nehnuteľnosti budú zapísané ako 1/2 a 1/2


Podotázka: Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Som 7 rokov rozvedená. S manželom sme BSM vysporiadali dohodou. Ktorú vlastnoručne podpísal u notára. Rodinný dom prešiel po vysporiadaní do výlučného vlastníctva mne. /List vlastníctva v 1/1. /V súčasnosti chce manžel túto dohodu napadnúť, je to možné?

Odpoveď: Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
čisto teoreticky to nie je vylúčené. Úspech takého konania však bude závisieť od toho z akého dôvodu chce túto dohodu napadnúť. Ak by sa jednalo o absolútnu neplatnosť, tú môže napadnúť kedykoľvek. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku