zmena spoluvlástníctva počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 10. 7. 2016

Otázka: zmena spoluvlástníctva počas manželstva

manželka je už raz rovedená. z predchádzajúceho manželstva má po vysporiadaní BSM vo výlučnom vlastníctve dom, v ktorom mám od roku 2014 trvalý pobyt a v tom istom roku sme aj uzavreli manželstvo. na pozemok a dom (resp. na vyplatenie bývalého manžela v rámci jej predchádajúceho vysporiadania BSM) si manželka zobrala hypotéku 100 000 eur, ktorú splácame spoločne a ja som sa stal (s mojim súhlasom) spoludlžníkom pri tomto úvere. Nakoľko tieto nehnuteľnosti nadobudla pred uzavretím nášho manželstva, v prípade rozvodu nebude predmetom vysporiadania BSM. Do spoločných príjmov (a tým aj na splácanie úveru) prispievam výrazne viac ako manželka. Existuje nejaká možnosť zmeniť spluvlastníctvo týchto nehnuteľností aj bez dohody manželov? (napr. po uplynutí nejakej doby zo zákona?). Nemôžem sa po nejakej dobe stať zo zákona spoluvlastníkom nehnuteľností, nakoľko splácaním úveru de-facto platím aj kúpnu cenu nehnuteľnosti (resp. podiel jej bývalého manžela)? Máme spolu 1 dieťa a manželka je v súčasnej dobe na materskej dovolenke. Má toto naše dieťa v prípade rozvodu nejaké práva na tento majetok manželky? Aký je postup pri vysporiadaní takéhoto majetku pri prípadnom rozvode, keďže nejde o BSM, ale splácam a prispievam na hypotéku, ktorou bol tento majetok nadobudnutý?

Odpoveď: zmena spoluvlástníctva počas manželstva

Dobrý deň, vlastníkom, resp. spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti sa môžete stať iba v prípade, ak na Vás Vaša manželka vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti prevedie. Splácanie úveru alebo pôžičky na nadobudnutie nehnuteľnosti Vám žiadnym spôsobom nezabezpečí žiadne vlastnícke právo na nehnuteľnosti. Zákon predpokladá spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pričom platenie splátok úveru k tomu nepatrí. De-facto splácaním úveru nemôžete k tejto nehnuteľnosti nadobudnúť vlastnícke právo. Tento Váš spoločný dlh, nakoľko bol použitý na nadobudnutie jej výlučného majetku, tak sa v zmysle § 150 Občianskeho zákonníka bude v rámci vyporiadania BSM vyporiadavať (každý z manželov je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku použilo na jeho ostatný majetok). Vaše dieťa v prípade rozvodu manželstva nemá žiadne právo na majetok Vašej manželky. Určité právo na jej/váš majetok môže Vášmu dieťaťu vzniknúť až v rámci prípadného dedičského konania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk