'

Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 13. 9. 2016

Otázka: Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM

So svojim manželom žijeme v oddelených domácnostiach pol roka. Mali sme dve autá, jedno si nechal on a jedno nechal mne a nášmu synovi maloletému. Teraz ale predal svoje auto a chce to moje. Ponúkla som mu za to auto peniaze, ale nechce peniaze, že vraj si mám kúpiť. A preto sa chcem opýtať, že keď si teda kúpim auto, či si ho môžem prepísať na seba a či ho môžem zaplatiť zo svojho účtu (mali sme oddelené účty vždy), keďže sme ešte stále manželia. Môže si pri rozvode manžel na toto moje nové auto nárokovať?

Odpoveď: Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM

Dobrý deň,

hoci, ako uvádzate, ste mali vždy s manželom oddelené bankové účty, pre posúdenie otázky, či by auto zakúpené ešte počas manželstva z prostriedkov na tomto účte patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (a z tohto dôvodu by bolo aj predmetom vyporiadania BSM po prípadnom zániku manželstva), je rozhodujúca skutočnosť, z akého zdroja máte dané finančné prostriedky na svojom účte.

Ak Vaše BSM nebolo počas manželstva zrušené a finančné prostriedky na Vašom účte predstavujú napr. príjmy a úspory z pracovného alebo iného obdobného pomeru, vyplatené príjmy zo sociálneho poistenia, výhry z lotérií, príjmy z podnikateľskej činnosti, v takomto prípade je úplne irelevantné, že sú vedené na Vašom osobnom samostatnom účte a vec zakúpená z týchto prostriedkov bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Rovnako z hľadiska právnej úpravy bezpodielového spoluvlastníctva by nebolo ani rozhodujúce, že ako výlučný vlastník a drťiteľ vozidla by ste boli uvedená len Vy, keďže súd by pri rozhodovaní o tom, či vec patrí do bezpodielového spoluvlastníctva vychádzal z už uvedených, zákonných kritérií. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov totiž patrí podľa § 143 Občianskeho zákonníka všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majektku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Ak by ale auto napr. zakúpili Vaši rodičia, stali by sa jeho vlastníkmi a následne ho darovacou zmluvou previedli na Vás, v takomto prípade by bolo auto vo Vašom výlučnom vlastníctve a nepatrilo by do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže ako sme uviedli, podľa § 143 Občianskeho zákonníka nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva okrem iného aj veci získané darom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, manžel si kúpil auto v hodnote 9 000 € bez môjho vedomia a aj súhlasu., pritom už sa to stalo druhýkrát tak isto minulý rok aj hypotéku v sume 12 000 €, taktiež bez môjho dovolenia. Prosím Vás na koho sa mám obrátiť. Nechcem žiť zadlžená a ešte aj bez môjho vedomia, prečo ja by som v prípade niečoho mala doplácať na to čo som vlastne ani ja nechcela, a vyhráža sa mi tým, že ak sa rozvediem zo všetkého ho budem vyplácať a platiť na polovicu.

Odpoveď: Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V zásade najjednoduchším riešením by bolo podať na súd návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 148 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

V rozpore s dobrými mravmi je nehospodárne nakladanie s majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a nakoľko aj vyplatená mzda patrí do BSM, súd takúto okolnosť považuje za konanie v rozpore s dobrými mravmi.

Ak by súd návrhu vyhovel, v súlade s ust. Obč. zákonníka dôjde k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva.

 

2./ Pre prípad, že Váš manžel podniká môžete podať návrh na súd na zrušenie BSM z dôvodu podnikania  podľa ust. § 148 a/ Obč. zákonníka : 

"(1) Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.

(2) Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, potrebujem poradit- manzela sa pred 5 mesiacmi odstahoval so spolocnej domacnosti a sme v rozvodovom konani, manzel je podnikatel a so spolocneho uveru 25 000 eur si zakupil firemne auto (ma 5 rokov), ktore teraz bez mojho vedomia predal, ako mam postupovat ak si chcem narokovat na vyplatenie a ci vobec mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, ak si počas manželstva manžel kúpil auto na firmu, teda použil spoločné peniaze na kúpu vozidla pre tretí subjekt (obchodnú spoločnosť), potom vám ako manželom, vznikla voči spoločnosti pohľadávka, ktorá sa bude vysporiadať. Predpokladám, že v účtovníctve má túto položku zaúčtovanú ako pôžička. Pri pôžičke je dôležitá tiež jej splatnosť a z toho plynúce prípadné premlčanie pohľadávky.

Budete mať nárok v rámci vysporiadania BSM, ale nebude to nárok na motorové vozidlo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM (Spoluvlastníctvo)

Auto som teda kúpila. Napísala som ho na starkého. Peniaze na auto som vytiahla z mojej vkladnej knižky, ktorú som si založila ešte ako slobodná a vo väčšej miere som si na ňu sporila aj ako slobodná. Budem musieť na súde dokazovať, kde som tieto peniaze použila? Tak isto aj manžel, odkedy spolu nežijeme v spoločnej domácnosti, si kúpil napríklad štvorkolku (bez papierov). Mám ja právo na ňu? Budeme musieť pri súde vysvetľovať, kde sme minuli peniaze, pokiaľ sme nežili spoločne? Ďakujem.

Odpoveď: Auto zakúpené jedným z manželov z prostriedkov na svojom účte ako súčasť BSM

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň, ak ste na kúpu motorového vozidla použili peniaze, ktoré ste mali ešte pred sobášom, tak toto nie je predmetom BSM. Pokiaľ si manžel kúpil hnuteľnú vec počas manželstva z peňazí zarobených počas manželstva, tak táto hnuteľná vec bude patriť do BSM. Ak ste si sporili na vkladnej knižke aj počas trvania manželstva, tak peniaze nasporené práve počas trvania manželstva budú predmetom vysporiadania BSM (ak ešte existujú). Ak ste ich minuli, tak túto sumu budete musieť navrátiť do BSM respektíve sa Vám táto skutočnosť zohľadní pri vysporiadaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk