Máte
otázku?

Aké sú podmienky na zmenu priezviska maloletého dieťaťa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Aké sú podmienky na zmenu priezviska maloletého dieťaťa?

Dobrý deň, mám 14-mesačného synčeka, ktorý má meno aj priezvisko po svojom otcovi. Keď som otehotnela, otec dieťaťa mi sľúbil, že si nás vezme, a presvedčil ma, aby som dieťaťu dala jeho priezvisko. Momentálne žijeme oddelene, otec nás opustil a ja by som rada zmenila synčekovo priezvisko na moje, keďže nás oklamal. Samozrejme, otec dieťaťa s tým nesúhlasí a tento slobodný život mu vyhovuje. Chcela by som sa opýtať, či je vôbec nejaká šanca zmeniť synovmu priezvisko, aby sa volal po mne a aby sme sa my dvaja – ja a syn – nevolali odlišne. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú podmienky na zmenu priezviska maloletého dieťaťa?

Dobrý deň, v zmysle § 35 zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Medzi podstatné veci patrí aj zmena priezviska maloletého dieťaťa, keďže na jeho zmenu je nevyhnutný súhlas oboch rodičov, čo predpokladá aj zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku. V prípade, že k súhlasu rodičov nedôjde, je nevyhnutné nahradiť súhlas druhého rodiča súdnym rozhodnutím. Je preto potrebné iniciovať súdne konanie o udelení súhlasu k podaniu žiadosti o zmenu priezviska na okresný úrad. Nakoľko je zmena priezviska závažným zásahom do jeho práv, vždy musí byť v jeho záujme. Súd preto posudzuje dôvody tohto návrhu, medzi ktoré patrí najmä dlhodobý nezáujem rodiča o stretávanie sa s dieťaťom, nezáujem o dieťa, o jeho výchovné prostredie, plnenie vyživovacej povinnosti alebo aj ďalšie okolnosti. 

Trápi vás "Aké sú podmienky na zmenu priezviska maloletého dieťaťa?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aké sú podmienky na zmenu priezviska maloletého dieťaťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som Slovák a moja snúbenica pochádza z Luxemburska. Žijeme vo Švajčiarsku, kde sa nám v roku 2024 narodilo dieťa. Na švajčiarskom rodnom liste je náš syn zapísaný s dvoma priezviskami. Rád by som sa informoval, či je možné dieťa zapísať aj na Slovensku s dvomi priezviskami, hoci sme nie sme sobášení. Už som vybavil osvedčenie o štátnom občianstve SR pre dieťa, ale matrika v Bratislave mi nechce zapísať dve priezviská, pretože podľa nich nie sme manželia. Požadujú slovenský pas, ktorý však nedisponujeme, keďže vo Švajčiarsku nám ho ako cudzinec nemôžu vydať. Pre syna nemáme žiadne iné doklady, ako je pas či občiansky preukaz, s výnimkou rodnej listiny. Chcel by som vedieť, či je možné dosiahnuť zapísanie syna na Slovensku s dvoma priezviskami napriek týmto prekážkam. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Aké sú podmienky na zmenu priezviska maloletého dieťaťa?

(odpoveď odoslaná: 11.04.2024)

Dobrý deň,

narodenia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky vedenej Ministerstvom vnútra SR.

Žiadosť sa však podáva na matrike, v obvode ktorej má miesto trvalého pobytu rodič dieťaťa. K žiadosti o zápis rodného listu do osobitnej matriky sa vyžaduje priložiť originál alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)  ako aj váš platný občiansky preukaz v čase narodenia dieťaťa a občiansky preukaz vašej snúbenice ako matky dieťaťa tiež platný v čase narodenia dieťaťa).

Pokiaľ ide o zápis dvoch priezvisk, zákon o mene a priezvisku vyslovene v § 4 uvádza: "Ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, pri zápise narodenia do knihy narodení sa môže zapísať priezvisko alebo priezviská (ďalej len „priezvisko“) v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou. Pri zápise priezviska preukazuje rodič dieťaťa tieto skutočnosti verejnou listinou vyhotovenou iným štátom, ktorého je dieťa štátnym občanom."

Vzhľadomna uveené, pokiaľ je vaše dieťa aj štátnym občanom iného štátu, potom vám SR nemôže brániť v zápise dvoch priezvisk vášmu dieťaťu. Matrika by však vzhľadom na uvedené mohla od vás žiadať predloženie listiny cudzieho štátu preukázajúcej, že mať dve priezviská je v súlade s právom tohoto štátu. Pokiaľ tieto podmienky splníte nemôžu vám odmietnuť registráciu rodného listu vášho dieťaťa do osobitnej matriky MV SR. To, že nie ste zosobášení na to nemá žiaden vplyv. Nemusíte byť zosobášení, toto nie je podmienka zápisu rodného listu do OM MV SR. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú podmienky na zmenu priezviska maloletého dieťaťa?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.