Máte
otázku?

Odstúpenie od darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Odstúpenie od darovacej zmluvy

Dňa 6. 3. 2017 som s jedným domovom seniorov uzavrel darovaciu zmluvu v hodnote 1000 euro. V ten istý deň sme matku aj previezli. Matka zomrela 10. 3. 2017, tak sa chcem spýtať, či sa dá odstúpiť od zmluvy. Darovaciu zmluvu ako aj výšku sumy navrhli samozrejme oni.

Odpoveď: Odstúpenie od darovacej zmluvy

Dobrý deň. 

Občiansky zákonník umožňuje účastníkovi zmluvy od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Darca sa môže však aj domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Ak darovacia zmluva, ktorú ste uzavreli s domovom seniorov, umožňuje odstúpenie od tejto zmluvy, tak budete môcť od zmluvy odstúpiť, ak nie, nebude z Vašej strany možné od darovacej zmluvy odstúpiť. Mohli by ste sa však domáhať vrátenia daru, ak by ste preukázali hrubé porušovanie dobrých mravov zo strany obdarovaného. 

 

Trápi vás "Odstúpenie od darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstúpenie od darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,


môžem si pýtať späť od syna polovicu darovaného rodičovského domu, ktorú som zdedil po matke?

Odpoveď: Odstúpenie od darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň,

 

ako darca sa môžete domáhať vrátenia daru podľa § 630 Občianskeho zákonníka. Ten hovorí, že: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy." Na vrátenie daru teda musí dôjsť zo strany Vášho syna k hrubému porušeniu dobrých mravov, inak na vrátenie daru nie sú splnené zákonné podmienky.


Podotázka: Odstúpenie od darovacej zmluvy (Občianske právo)

V roku 1998 rodičia darovali synovi dom (630 tis. Sk dla zn. Posudku). Následne syn financoval budovanie podkrovného bytu úverom 650 tis. Sk, avšak celková cena prestavby dosiahla 1, 5 mil.Sk. Rozdiel vyplatili darcovia, ale bez zadefinovania o koho úspory a v akom podiele išlo. Syn pracoval od r.1993 a 5 rokov pred darovaním a 4 roky po darovaní, až do roku 2002 nepretržite mesačne odovzdával svoj plat rodičom, okrem vreckového na bežne výdaje osobnej spotreby + splácal od roku 1998 úver. Darca bol zamestnaný, darkyňa – dôchodok. V r. 2002 sa oženil a plat ostával v novej domácnosti, naďalej splácal úver a hradil polovicu inkasa, keďže rodičia bývali so synom v jednom dome. Rodičia mali pocit, že nemajú platiť inkaso vôbec, vzhľadom na bezplatne užívanie domu. Tiež očakávali ďalšie investície do domu zo strany syna. Z tohto plynulo napätie a tak syn v r. 2006 navrhol darcovi predaj domu a vysporiadanie, darca nesúhlasil. Syn navrhol finančnú kompenzáciu, darca súhlasil, ale iba sumou 100 tis. Sk + splatenie zostatku úveru 300 tis. Sk. Syn v roku 2006 kúpil byt financovaný novým úverom 500 tis. Sk, odsťahoval sa. Na podnet darcu bolo spísané odstúpenie od darcovskej zmluvy, kde bolo krátkou formuláciou uvedené, že účastníci sa dohodli na vrátení vlastníckeho práva na predmetnom LV. Odstúpenie podpísal aj syn, nakoľko ešte očakával aj kompenzáciu. Avšak v danom odstúpení nebol priložený znalecký posudok a teda ako mohol vrátiť pôvodný dar v cene 630 tis. Sk, ak ten bol toho času už po zhodneoteni o ďalších 1, 5 mil. Sk? Treba podotknúť, že iné kompenzácie už neboli. Vklad kataster povolil. Prosím o Vaše posúdenie tejto veci.

Odpoveď: Odstúpenie od darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Vychádzame z predpokladu, že dom už užíva v celom rozsahu darca. Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali ďalšie doplňujúce informácie, nakoľko z textu otázky to nie je zrejmé : Kedy došlo k vráteniu daru darcom - kedy bol vykonaný  zápis v katastri nehnuteľnosti.

2./ Píšete v otázke o kompenzácii 100.000,- Sk plus 300.000,- Sk, ktoré mali zaplatiť darcovia Vám titulom Vašich investícií do nehnuteľnosti, toto nie je z textu zrejmé. Prípadne bolo dojednané, že vec bude riešená následne, nie je nám to jasné z textu otázky.

3./ Bola v samotnej zmluve určená nejaká lehota na vrátenie peňazí Vám ? Toto sa pýtame z dôvodu možného premlčania /§ 101 Obč. zákonníka : Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz./. Resp. či nedošlo k uznaniu dlhu darcov voči obdarovanému, potom platí § 110 Obč. zák. : Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

4./ Ak by Vám táto odpoveď nepostačovala, prosím napíšete doplňujúcu otázku k tejto otázke.


Podotázka: Odstúpenie od darovacej zmluvy (Občianske právo)

Pred uzavretím zmluvy mi bolo povedané, že ak by sa matke nebodaj niečo stalo tak nám dar alebo časť daru vrátia. Bola pritom ako svedok aj moja manželka.

Odpoveď: Odstúpenie od darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň.

Ak Vám to bolo povedané, tak by som na Vašom mieste poslala písomnú žiadosť o vrátenie daru a uvidíte, čo Vám na ňu odpovedajú. Avšak súdnou cestou môžete žiadať vrátenie daru len zo zákonných dôvodov bez ohľadu na to, čo Vám bolo povedané pri podpise zmluvy a že pri tom bola aj Vaša manželka. 


Trápi vás "Odstúpenie od darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od darovacej zmluvy (Občianske právo)

Dobry den, chcel by som sa vas opytat, ak moj brat mal darovaciu zmluvu o nehnutelnosti, ktoru mal zo svojim susedom a dozvedel som sa to az po jeho smrti da sa nejako od nej odstupit, ked este neprebehlo dedicske konanie, dakujem za odpoved

Odpoveď: Odstúpenie od darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.09.2016)

Dobrý deň,

predpokladám, že Váš brat bol podielovým spoluvlastníkom a svoj podiel daroval druhému spoluvlastníkovi. Ak brat už zomrel a pred smrťou neprejavil vôľu odstúpiť od darovacej zmluvy, potom nie je možné túto zmluvu zrušiť. Bol to jeho prejav vôle a pokiaľ ho urobil slobodne a vážne, potom ide o platný právny úkon.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku