Zdedený podiel


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 18. 3. 2017

Otázka: Zdedený podiel

Dobrý deň. Pred 4 rokmi mi zomrel otec a v dedičskom konaní som sa vzdala podielu v prospech matky. Mám ešte 2 bratov. Chcela by som začať stavať na tomto rodičovskom pozemku. Aké formuláre treba spísať, aby som mohla stavať a po matkinej smrti, aby už táto časť nepatrila do dedičského konania? Rodina sa musí vzdať tohto podielu v prospech mňa splnomocnením, príp. zápisom do katastra? Ďakujem.

Odpoveď: Zdedený podiel

Dobrý deň, ak Vaša rodina, hlavne vlastníci predmetného pozemku s takýmto postupom súhlasia je možné, aby Vám všetci svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti darovali (prípadne predali za odplatu). Po podpísaní darovacej alebo kúpnej zmluvy bude potrebné podať na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva. Povolením tohto vkladu sa stanete výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti. Nestačí, aby sa ostatní spoluvlastníci "vzdali" svojich dedičských podielov vo Váš prospech. Je ich potrebné scudzovacou zmluvou previesť do Vášho výlučného vlastníctva. Následne si budete môcť vybaviť stavebné povolenie na začatie stavby. Vzhľadom na to, že budete výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, táto už nebude patriť do dedičského konania ani po Vašej mame, ani po Vašich bratoch. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk