Máte
otázku?

Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Pri dedičskom konaní som sa zaviazala vyplatiť svojho súrodenca do pol roka z pozemkov, ktoré sú zapísané v osvedčení o dedičskom konaní. Mali sme ústnu dohodu, ktorá hovorila o tom, že súrodenca vyplatím, keď spolu predáme zdedený byt. Avšak teraz môj súrodenec odmieta byt predať a zároveň nechce odkúpiť môj podiel za trhovú cenu. Táto situácia bráni splneniu môjho záväzku voči nemu a obávam sa, že môj súrodenec mi zariadi exekúciu. Chcela by som sa Vás opýtať, ako mám v takomto prípade postupovať, keďže nemám dostatok financií na vyplatenie súrodenca. Od dedičského konania už uplynulo viac ako rok. Ďakujem.

Odpoveď: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov

Dobrý deň,

v prípade, ak ste sa v dedičskom konaní dohodli na tom, že súrodenca vyplatíte z pozemkov, a táto povinnosť je aj riadne špecifikovaná a uvedená v osvedčení o dedičstve, je potrebné vychádzať z tejto dohody. Ak ste sa ústne dohodli inak, mali ste trvať na uvedení tejto dohody aj v osvedčení.

Rozumieme, že vtedy ste dôverovali Vašej ústnej dohode, no tá je ťažko preukázateľná a naviac v súdnom konaní by na túto dohodu nemuselo byť vôbec prihliadané, a to ani v prípade, ak by sa Vám podarilo preukázať, že existovala. Právny poriadok totiž jednoznačne ustanovuje, že dohoda dedičov musí byť schválená v osvedčení o dedičstve. Vaša ústna dohoda by preto mohla byť súdom kvalifikovaná ako absolútne neplatná pre nedodržanie formy. 

Ak splníte svoju povinnosť vyplatiť súrodenca - dediča, môže sa domáhať svojho práva na súde (ak už osvedčenie o dedičstve neobsahuje, že súhlasíte s jej vykonateľnosťou). Ak by bol úspešný v tomto súdnom konaní a v dobe stanovenej v rozsudku by ste túto povinnosť dobrovoľne nesplnili, mohol by Váš súrodenec podať návrh na vykonanie exekúcie. Ak by ale žalobu pre splnenie uvedenej povinnosti nepodal Váš súrodenec do troch rokov od splatnosti Vašej povinnosti, jeho právo by sa premlčalo.

Ďalším riešením môže byť podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (vo vzťahu k bytu) v ktorom by súd v prípade, že byt nie je možné rozdeliť, prikázal ho do výlučného vlastníctva jedného z Vás spolu s povinnosťou vyplatiť druhému súrodencovi vyrovnací podiel. Ak by žiaden z Vás nesúhlasil s týmto postupom, súd by nariadil predaj bytu na dražbe a výťažok by rozdelil medzi Vás podľa výšky Vašich spoluvlastníckych podielov. Táto možnosť by mohla prispieť aj k Vašej vyjadenávacej pozícii - v závislosti od toho, ako vzťah má Váš súrodenec k bytu a pod.

Trápi vás "Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na nasledujúce. Počas dedičského konania sme sa s bratmi dohodli, že nás jeden z bratov vyplatí do šiestich mesiacov. Ide o dom. Po uplynutí piatich mesiacov náš brat chce predať dom, pretože nemá peniaze na vyplatenie. Z predaja plánuje získať peniaze, ktoré potom chce vyplatiť na svoj účet v Čechách a nás následne vyplatí. Ja a ďalší brat nesúhlasíme s touto formou vyplatenia. Uprednostňujeme, aby realitná kancelária vyplatila peniaze priamo na tri účty. Máme právo uplatniť takýto postup? Ďakujem.

Odpoveď: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov

(odpoveď odoslaná: 17.08.2023)

Dobrý deň, na to, aby sme vám mohli relevantne poradiť, by sme potrebovali vedieť uznesenie o dedičstve, že ako ste sa v tomto dohodli ohľadom vyplatenia dedičských podielov. Ak ste sa dohodli, že brat, ktorý zdedil dom, je povinný vás do 6 mesiacov vyplatiť, potom v prípade, ak tak neurobí, môžete sa domáhať splnenia tejto povinnosti v exekučnom konaní. Je na bratovi, ako už naloží so zdedeným majetkom. Tento môže predať a následne vás vyplatiť, samozrejme, musí tak urobiť v lehote ustanovenej v uznesení o dedičstve (6 mesiacov).

Vy ale nemáte právo na to, aby ste boli vyplatení priamo realitnou kanceláriou, ktorá bude dom predávať. Preto si brat pokojne môže nechať vyplatiť kúpnu cenu iba na svoj bankový účet.

Na uvedené by ste mali právo iba za predpokladu, že by ste sa v uznesení o dedičstve ako dedičia dohodli na tom, že dom spolu predáte a z kúpnej ceny budete každý vyplatený podľa podielov, ktoré ste si dohodli. Ak ale dom zdedil iba brat, potom tento má právo disponovať s ním ako uzná za vhodné. Rovnako tak s kúpnou cenou, ktorú zaň obdrží, ak sa ho rozhodne predať. Jediné, čo musí byť splnené je, že vás musí v súlade s uznesením o dedičstve vyplatiť. To, z akých peňazí to urobí, je už ale na ňom. 

Riešte ten problém čo najskôr, pretože ak nebude mať peniaze a nevyplatí Vás, tak sa k peniazom nedostanete.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov (Dedičské právo)

Dobrý deň, Minulý rok som podpísala vyplatenie dedičstva do jedného roka. Avšak problém nastáva, pretože mám stále nevysporiadaný dom, ktorý stojí na štátnych pozemkoch. Tým pádom mi banka neposkytne hypotéku a neumožní založenie domu, pokým neprevediem vlastníctvo na seba. Momentálne neviem, ako by som postupovala. Na rozdelenie medzi troch dedičov mám len 15 000 eur. Na vyplatenie však potrebujem celkovo 30 000 eur. Nie som si istá, ako by som mala tento problém vyriešiť.

Odpoveď: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,
ideálne by bolo dohodnúť sa s nimi o odložení splatnosti Vášho dlhu alebo o tom, že teraz im vyplatíte časť a následne do ďalšieho roku druhú časť.

Ak však nebudú súhlasiť, to že neviete vysporiadať pozemky nemajú vplyv na splatnosť. Môžu od Vás aj v exekúcii požadovať vyplatenie týchto súm.


Podotázka: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov (Dedičské právo)

Dobrý deň, ukončili sme dedičské konanie. Sme štyria súrodenci. Ja, ako najstarší, som sa vzdal svojho podielu 1/4 v prospech mladšieho brata, ktorý je teraz 2/4 vlastníkom. V rámci ukončeného dedičstva mi má môj brat vyplatiť môj podiel. On v dome po rodičoch zostal ako jediný bývať. Všetci traja súrodenci súhlasia s predajom domu. To je súčasť, ktorú chápem. Problém však nastáva, keď najmladší súrodenci chcú predaj domu uskutočniť vo vlastnej réžii. Nevídali sme sa 18 rokmi a oni robia všetko preto, aby som svoj podiel nedostal. Najmladší brat sa stále vyhráža políciou a exekútorom. Moja otázka teda znie: Je lepšie podať žalobu na súrodencov? Mám obavy, že ak budú dom predávať najmladší súrodenci a peniaze na účet dostane najmladší brat, už viac neuvidím peniaze z dedičstva. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov

(odpoveď odoslaná: 10.07.2020)

Dobrý deň,
pri predaji spoločnej nehnuteľnosti musia kúpnu zmluvu podpísať všetci spoluvlastníci. To vytvára priestor na negociáciu (vyjednávanie) pri vyhotovení a uzatváraní zmluvy. Zmluva sa bežne vyhotovuje takým spôsobom, že sa kúpna cena vypláca priamo medzi podielových spoluvlastníkov, aby si následne nemuseli peniaze deliť podľa svojich podielov.

Preto môže Váš mladší brat trvať na tom, že podpíše zmluvu iba v tom prípade, ak dostane peniaze rovno na svoj účet. Následne bude môcť splniť svoju povinnosť voči Vám.

Vzhľadom na to, že Vy už nedisponujete spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti, nemôžete podať voči najmladším súrodencom žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.