'

Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 2. 3. 2017

Otázka: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov

Dobrý deň, prosím Vás o radu: pri dedičskom konaní som sa zaviazala vyplatiť do pol roka súrodenca z pozemkov ( zapísané v osvedčení o DK). ( (Ústna dohoda)-vyplatím, keď predáme spoločne zdedený byt. Teraz súrodenec odmieta byt predať a tiež odkúpiť môj podiel za trhovú cenu, preto nemôžem splniť svoj záväzok voči nemu. Bojím sa, že dá súrodenec na mňa exekúciu. Ako mám postupovať v takomto prípade, keď nemám dostatok financií na vyplatenie súrodenca? Od dedičského konania je už viac ako rok. Ďakujem.

Odpoveď: Nesplnenie povinnosti vyplatiť ostatných dedičov

Dobrý deň,

v prípade, ak ste sa v dedičskom konaní dohodli na tom, že súrodenca vyplatíte z pozemkov, a táto povinnosť je aj riadne špecifikovaná a uvedená v osvedčení o dedičstve, je potrebné vychádzať z tejto dohody. Ak ste sa ústne dohodli inak, mali ste trvať na uvedení tejto dohody aj v osvedčení.

Rozumieme, že vtedy ste dôverovali Vašej ústnej dohode, no tá je ťažko preukázateľná a naviac v súdnom konaní by na túto dohodu nemuselo byť vôbec prihliadané, a to ani v prípade, ak by sa Vám podarilo preukázať, že existovala. Právny poriadok totiž jednoznačne ustanovuje, že dohoda dedičov musí byť schválená v osvedčení o dedičstve. Vaša ústna dohoda by preto mohla byť súdom kvalifikovaná ako absolútne neplatná pre nedodržanie formy. 

Ak splníte svoju povinnosť vyplatiť súrodenca - dediča, môže sa domáhať svojho práva na súde (ak už osvedčenie o dedičstve neobsahuje, že súhlasíte s jej vykonateľnosťou). Ak by bol úspešný v tomto súdnom konaní a v dobe stanovenej v rozsudku by ste túto povinnosť dobrovoľne nesplnili, mohol by Váš súrodenec podať návrh na vykonanie exekúcie. Ak by ale žalobu pre splnenie uvedenej povinnosti nepodal Váš súrodenec do troch rokov od splatnosti Vašej povinnosti, jeho právo by sa premlčalo.

Ďalším riešením môže byť podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (vo vzťahu k bytu) v ktorom by súd v prípade, že byt nie je možné rozdeliť, prikázal ho do výlučného vlastníctva jedného z Vás spolu s povinnosťou vyplatiť druhému súrodencovi vyrovnací podiel. Ak by žiaden z Vás nesúhlasil s týmto postupom, súd by nariadil predaj bytu na dražbe a výťažok by rozdelil medzi Vás podľa výšky Vašich spoluvlastníckych podielov. Táto možnosť by mohla prispieť aj k Vašej vyjadenávacej pozícii - v závislosti od toho, ako vzťah má Váš súrodenec k bytu a pod.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk