Máte
otázku?

Zbavenie svojprávnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Zbavenie svojprávnosti

Dobrý deň. Máme podozrenie, že naša sestra zneužíva nášho brata, ktorý je po ťažkej nehode. Advokát od nás žiada dokumenty, ktoré potvrdzujú, kedy a ako bol náš brat zbavený svojprávnosti a kto je jeho oficiálnym opatrovníkom. Chceli by sme vedieť, či nám ako súrodencom vydajú tieto dokumenty na nejakom úrade a kde môžeme tieto dokumenty vyžiadať. Ďakujem.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti

Dobrý deň, fyzickú osobu môže na spôsobilosti na právne úkony obmedziť alebo pozbaviť iba súd. Jediným orgánom podľa zákona, kde mohlo prebehnúť konanie o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je súd. Otázkou vo Vašom prípade je, či bol vôbec Váš brat po dopravnej nehode obmedzený na spôsobilosti na právne úkony. Skutočnosť, že mal ťažkú dopravnú nehodu ešte neznamená, že táto nehoda mala vplyv aj na jeho duševnú stránku a trpí duševnou poruchou, ktorá by odôvodňovala obmedziť ho na spôsobilosti na právne úkony. Budete musieť od Vašej sestry zistiť, či iniciovala takéto súdne konanie. Je možné, že Váš brat nebol obmedzený na spôsobilosti na právne úkony a Vaša sestra iba zneužíva jeho neschopnosť postarať sa sám o seba. O prípadnom súdnom konaní sa môžete informovať na infocentre okresného súdu podľa miesta jeho bydliska.

Trápi vás "Zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zbavenie svojprávnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem so svojím synom, ktorý je schizofrenik. Pravidelne vynecháva alebo odmieta liečbu, či už tú domácu alebo hospitalizáciu pri zhoršenom stave. Problémom je, že keď vynechá lieky, stáva sa agresívnym, vyhráža sa nám v domácnosti a po zavolaní sanitky odmieta vyšetrenie a podpisuje reverz. Chceli by sme ho zbaviť svojpôsobnosti, nie úplnej, len takej, ktorá sa týka jeho zdravotného stavu, liečby a hospitalizácie. Prosím, mohli by ste mi poradiť, kde a ako by som mal začať? Ďakujem.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 10.08.2021)

Dobrý deň,

z procesnoprávneho hľadiska dnes už nemožno osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, do úvahy prichádza už len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Základ tohto inštitútu poskytuje § 10 OZ, preto nie akékoľvek ochorenie môže byť dôvodom na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony a nie každá duševná porucha, ale iba tá, ktorá robí osobu neschopnou na právne úkony.

Ak sa Váš syn nechce dostaviť k lekárovi na vyšetrenie, a viete, že trpí ochorením, ktoré odôvodňuje jeho obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, potom môžete návrh na začatie konania podať na miestne príslušný súd, ktorým je súd, v obvode ktorého má bydlisko osoba, o ktorej spôsobilosti sa má konať. Jeho zdravotný stav sa bude v konaní obligatórne súdom skúmať. Ak sa Váš syn aj nechce podrobiť vyšetreniu, tak v súdnom konaní dochádza k obligatórnemu ustanoveniu znalca. Súd môže synovi uložiť povinnosť, aby sa k znalcovi dostavil, podal mu potrebné vysvetlenia, či podrobil sa lekárskemu vyšetreniu. Ak súd v konaní bude mať preukázané splnenie podmienok na vyslovenie obmedzenia spôsobilosti Vášho syna na právne úkony, v rozsudku vymedzí rozsah tohto obmedzenia.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zbavenie svojprávnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na problém súvisiaci s mojím bratom, ktorý je alkoholik. Už štyrikrát bol liečený na psychiatrii, keď sa dostal do stavu mimo reality. V týchto obdobiach má tendenciu vymýšľať megalomanské plány na podnikanie. Okrem toho má dlhy, ale nie sme si istí, o aké presne ide. Máme podozrenie, že niektoré sú aj od nebankových subjektov. Všetky svoje prostriedky prepije a prehrá v automate. Chceli by sme vedieť, aké by boli dôsledky, ak by sme požiadali o zbavenie jeho spôsobilosti na právne úkony. Zaujíma nás, aké sú povinnosti opatrovníka a či by sme museli prevziať zodpovednosť za jeho dlhy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
súdom ustanovený opatrovník zastupuje osobu obmedzenú na jej spôsobilosti na právne úkony v rozsahu určenom súdom. Opatrovník nepreberá zodpovednosť za dlhy obmedzovanej osoby, ktoré vznikli v minulosti. Za tieto dlhy je naďalej zodpovedná táto osoba. Opatrovník by však mal dbať následne o to, aby majetkom obmedzenej osoby nebolo nakladané takým spôsobom, že sa tým ukracujú veritelia.


Podotázka: Zbavenie svojprávnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň! Manželkin otec (81 rokov) trpí starobou demenciou a neorientuje sa v čase a priestore, nepozná niektoré blízke osoby. Ak by súd vydal rozhodnutie o zbavení jeho svojprávnosti na právne účely, alebo ich obmedzil na niektoré konkrétne, môže poveriť tri osoby (napr. dcéry) na právne zastupovanie s väčšinovým rozhodovaním (2 proti 1)? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, súd môže v konaní o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony určiť ako opatrovníka v súlade s Občianskym zákonníkom iba jednu osobu. Nie je možné určiť ako opatrovníka viaceré osoby zároveň ako určitý "kolektívny orgán" rozhodovania a zastupovania. Ak ste chceli týmto spôsobom zabezpečiť, aby opatrovník mohol konať iba na základe zhodnej alebo väčšinovej vôli sestier, tak toto si budú musieť sestry dohodnúť mimosúdne. Súd môže ako opatrovníka určiť buď fyzickú osobu (nie viaceré), právnickú osobu alebo i obec (ak nie sú žiadni príbuzní alebo blízke osoby). V takýchto situáciách my klientom odporúčame, aby bol ako opatrovník ustanovený ten z potomkov, ktorý s vyšetrovanou osobou žije v spoločnej domácnosti a je s ňou najviac v kontakte.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava