Máte
otázku?

Zapretie otcovstva a výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zapretie otcovstva a výživné

Dobrý deň, syn sa zoznámil s dievčaťom cez internet, potom prišla ku nám a po troch mesiacoch povedala, že je tehotná a o 9 mesiacov porodila. Syn neskúsený, dal dieťaťu priezvisko a ona po roku od nás odišla. chlapec bude mať v máji 3 roky a pred rokom si podal syn žiadosť na testy DNA do Nitry, ktoré ešte doteraz neboli urobené, ale dnes mu určil súd v Topolčanoch výživné na dieťa, hoci ešte neprebehli testy DNA. Ako je to možné, že bez testov mu súd vyrúbil výživné? Chcela by som vedieť, ako dalej má syn postupovať, je nezamestnaný. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zapretie otcovstva a výživné

Dobrý deň,

 

z Vašej otázky nie je zrejmé, či Váš syn súhlasne vyhlásil otcovstvo k dieťaťu, no je možné túto skutočnosť predpokladať na základe toho, čo uvádzate: "určil mu priezvisko". Pokiaľ by Váš syn určil podľa § 90 a nasl. Zákona o rodine otcovstvo k dieťaťu, je týmto úkonom považovaný za otca až pokiaľ úspešne nezaprie otcovstvo, resp. pokiaľ súd nerozhodne, že nie je otcom. Týmto úkonom (pokiaľ ho Váš syn urobil) mu vznikajú rodičovské práva a povinnosti, vrátane povinnosti vyživovať dieťa. 

 

Nie je mi úplne jasné, čo konkrétne myslíte "podaním žiadosti na testy DNA", či návrh na zapretie otcovstva na príslušný súd, alebo len žiadosť do zdravotníckeho zariadenia. 

 

Pokiaľ Váš syn skutočne vyhlásil otcovstvo na matrike alebo na súde k tomuto dieťaťu podľa § 90 a nasl. Zákona o rodine, odporúčam podať na súd návrh na zapretie otcovstva (pokiaľ tak syn ešte neurobil). Tento návrh môže podať do 3 rokov od určenia otcovstva na matrike alebo na súde. Následne môže na súde Váš syn preukázať či je, alebo nie je otcom. Pokiaľ úd rozhodne, že Váš syn skutočne nie je otcom, dňom právoplatnosti rozhodnutia o zapretí otcovstva Váš syn prestáva byť otcom. Potom by mohol od matky, alebo od novourčeného otca (ak by taký bol) žiadať vrátenie výživného, ktoré na dieťa platil, podľa § 79 ods. 1 Zákona o rodine.

 

 

Čo sa týka momentálnej povinnosti Vášho syna platiť výživné, odporúčam, aby syn výživné platil súdom určené výživné, nakoľko pokiaľ si túto povinnosť plniť nebude môže mu vzniknúť aj trestná zodpovednosť, zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Ak syn nemôže plniť výživné vo výške, akú mu určil súd, odporúčam, aby na súd podal návrh na zníženie výživného, resp. požiadal, aby mohol plniť výživné len v minimálnej výške. Minimálne výživné je 30% sumy životného minima.

 

Zdôrazňujem však skutočnosť, že uvedený postup je možné uplatniť, pokiaľ Váš syn určil otcovstvo súhlasným vyhlásením na matrike alebo na súde.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zapretie otcovstva a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám otázku, manžel mal z predošlého vzťahu dve deti. Teraz po šiestich rokoch zistil, že jedno dieťa nie je jeho. Tým pádom chce zrušiť súdom otcovstvo a výživné. Dá sa to?

Odpoveď: Zapretie otcovstva a výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň,

posúdenie Vašej otázky závisí od spôsobu, akým bolo otcovstvo Vášho manžela k danému dieťaťu určené. Ak bol totiž manželom matky a jeho otcovstvo bolo určené tzv. prvou zákonnou domnienkou (t.j. pokladá sa za otca dieťaťa manžel matky, ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva), potom manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom daného dieťaťa, zaprieť na súde, že je jeho otcom. Trojročná lehota je teda viazaná na subjektívnu okolnosťou, teda plynie od okamihu keď sa o týchto spochybňujúcich skutočnostiach manžel dozvedel a v tejto lehote môže na súde zaprieť, že je otcom dieťaťa. Ak však jeho otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, potom Váš manžel môže otcovstvo pred súdom zaprieť len do troch rokov odo dňa jeho určenia, a to len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. To znamená, že ak by bolo jeho otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov tzv. druhou zákonnou domnienkou, potom trojročná lehota začína plynúť odo dňa určenia súhlasným vyhlásením. Platí, že aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. 

Ak by súd rozhodol o tom, že Váš manžel skutočne nie je otcom daného dieťaťa (čo by sa však v konaní muselo riadne preukázať, napr. DNA testami), dňom právoplatnosti rozhodnutia o zapretí otcovstva Váš manžel by prestal byť otcom tohto dieťaťa, a týmto okamihom by nemal ani rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k tomuto dieťaťu (to sa týka aj vyživovacej povinnosti). Spotrebované výživné sa však nevracia, pokiaľ sa plnilo voči maloletému dieťaťu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zapretie otcovstva a výživné (Rodinné právo)

Chcem sa opýtať, ak matka zaprela otcovstvo pri narodení dieťaťa, do koľkých rokov dieťaťa ho môže priznať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zapretie otcovstva a výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň,

celkom nerozumiem Vašej otázke. Otcovstvo je možné podľa zákona zaprieť len ak už bolo predtým určené. Ak máte na mysli neuvedenie otca do rodného listu, potom má otec možnosť dožadovať sa určenia otcovstva, a to buď formou súhlasného vyhlásenia na matrike alebo podaním žaloby na súd. Ak by otec bol v čase narodenia dieťaťa manželom matky, potom by bol automaticky otcom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zapretie otcovstva a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň chcela by som sa spýtať. Manžel má nemanželské dieťata dobrovolne sa k nemu priznal pred matrikou. Plynutím času má pochybnosti o otcovstve pretože aj matka maloletej pred časom vyhlasila, že nie je jeho. Chcel zapreť otcovstvo, ale pred súdom ževraj sa to nedá, lebo maloletá má viac ako tri roky. Teraz mu aj zvýšili vyživovaciu povinnosť. Ako by sme mali postupovať? Dajú sa ešte nejako dosiahnuť DNA testy, aby sme vedeli či je jeho alebo nie? A ešte by ma zaujímalo, že do akého veku dieťaťa sa platí výživné? Je to do 18 rokov alebo do 25 rokov? A či po 18tke musí dať dieťa návrh na výživné alebo ako to potom je ďalej? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zapretie otcovstva a výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň, trojročná lehota na zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením rodičov začína plynúť odo dňa určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov. Táto lehota neskončí pred uplynutím troch rokov odo dňa narodenia dieťaťa (tzn. nemôže skončiť pred, ale môže skončiť po uplynutí troch rokov od narodenia).  Ak Vášmu manželovi ešte neuplynula lehota na zapretie otcovstva môže podať návrh na súd. Po uplynutí tejto lehoty je možné zaprieť otcovstvo len na návrh dieťaťa, pričom súd najprv rozhoduje o prípustnosti zapretia otcovstva. Zapretie otcovstva súd povolí len vtedy, ak je to v záujem dieťaťa a ak rodičom už uplynula lehota na zapretie otcovstva. DNA testy si napriek tomu spraviť môžete, avšak na ich základe nedôjde k žiadnej zmene v rodnom liste dieťaťa.

Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu trvá do doby, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Nie je vekovo obmedzené. Dieťa po nadobudnutí 18. roka života nemusí podať na súd návrh na určenie výživného, ak výživné bolo určené už pred nadobudnutím plnoletosti. Vyživovacia povinnosť po 18tke trvá naďalej s tým rozdielom, že sa výživné neplatí k rukám matky, ale k rukám dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zapretie otcovstva a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zapretie otcovstva a výživné (Rodinné právo)

Mám dve dcérky. Staršia má 5 rokov, mladšia má 1 rok. Mám podozrenie, že obe dcérky nemusia byť moje vlastné. Rád by som tento fakt potvrdil testom DNA. Je to možné u uskutočniť u oboch dcér? Aké kroky mám podniknúť v tomto smere?

Odpoveď: Zapretie otcovstva a výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2014)

Dobrý deň,

máte možnosť kontaktovať ktorúkoľvek spoločnosť, ktorá sa zaoberá zistením otcovstva - DNA testmi. Bude potrebné získať od detí ich bukálny výter, to isté od Vás. To, či ste otec, zistíte aj bez súčinnosti matky. Ak zistíte, že nie ste otec, máte právo podať návrh na zapretie otcovstva.

Návrh na zapretie otcovstva sa však líši podľa toho, či s matkou detí ste zosobášení, ako aj od toho, akým spôsobom došlo k určeniu otcovstva.

S návrhom resp. zastupovaním Vám potom prípadne môžeme pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zapretie otcovstva a výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku