POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zánik nájmu bytu na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Zánik nájmu bytu na dobu určitú

Dobrý deň, rád by som vás poprosil o radu. Sme v podnájme - zmluva bola uzavretá na dobu určitú a skončila v máji 2013 (bola uzavretá na 1 rok). Odvtedy sme nepodpísali žiadnu novú zmluvu, ale stále bývame v byte. Majiteľ nás informoval, že sa musíme vysťahovať, pretože plánuje byt predať. V predošlej zmluve bola stanovená dvojmesačná výpovedná lehota, ktorá vyprší 31. decembra 2013. Už sme si našli iný podnájom od 1. decembra 2013 a bývalý "majiteľ" nás žiada o zaplatenie nájmu za december. Veľmi dôležité je, že daná osoba už nie je legálnym majiteľom bytu, keďže ho pred približne pol rokom prepísala na inú osobu. Rád by som sa opýtal, či môžeme s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy a či vôbec má právo požadovať od nás nájomné za december. Nájom si vždy chodil vyberať v hotovosti a podľa môjho vedomia nikdy neplatil dane z prenájmu. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Martin

Odpoveď: Zánik nájmu bytu na dobu určitú

Dobrý deň,

Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu. V ustanovení § 676 ods. 2 sa hovorí o automatickom predlžovaní nájomnej zmluvy (ale nie pri bytoch), platí to pri nájme hnuteľných vecí a nehnuteľnostiach (okrem bytov).

 

Nájom bytu na dobu určitú zanikol vo Vašom prípade uplynutím doby, t.j. v máji 2013. Odvtedy užívate byt neoprávnene. Pokiaľ osoba užíva byt aj po zániku nájomnej zmluvy, platí, že sa bezdôvodne obohacuje na úkor vlastníka nehnuteľnosti. Pokiaľ on nie je vlastníkom nehnuteľnosti, bezdôvodné obohatenie nepatrí jemu. Vysťahovať sa z bytu môžete ku dňu 01.12.2013 bez toho, aby ste museli tejto osobe alebo vlastníkovi nehnuteľnosti zaplatiť "nájomné" za obdobie decembra 2013. Zánik nájmu bytu na dobu určitú už totiž skončil a keďže nebudete užívať byt v decembri 2013, nemôže nikto od Vás požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia.

Trápi vás "Zánik nájmu bytu na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zánik nájmu bytu na dobu určitú (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Ak sa nemýlim, v uvedenom zákone je ustanovené, že ak nájomcovia majú maloleté dieťa, je potrebné v prípade predaja bytu alebo zániku nájmu nájomcom nájsť náhradné bývanie. Rada by som sa informovala, či je z právneho hľadiska možné zahrnúť do zmluvy o krátkodobom nájme bytu klauzulu, že nájomca sa tohto práva zriekol. Je to z právneho hľadiska správne? Je potrebné do zmluvy o krátkodobom nájme uviesť oboch nájomcov a aj ich dieťa, ktoré bude bydliť v nájme? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Zánik nájmu bytu na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
zákon o krátkodobom nájme bytu neobsahuje ustanovenie neobsahuje ustanovenie týkajúce sa maloletého dieťaťa v súvislosti so skončením nájmu bytu.

Podľa ust. § 712a/ ods. 4 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v odseku 3 nájomcovi, ktorý sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne sa mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt. Náhradný byt môže mať horšiu kvalitu a menšiu obytnú plochu, ako má byt, ktorý má nájomca vypratať. Náhradný byt mu možno poskytnúť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu musí však umožniť dennú dochádzku do práce."

Zmluva o krátkodobom nájme bytu sa nespravuje ustanoveniami § 712a/ Obč. zákonníka, čo vyplýva z ust. § 10 zákona o krátkodobom nájme bytu.

Ak by došlo k predaju bytu, na ktorý sa vzťahuje zmluva o krátkodobom nájme bytu, platí ust. § 680 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná."

Dieťa je členom domácnosti nájomcu.

Zmluvu o krátkodobom nájme bytu odporúčame konzultovať s advokátom, prípadne sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu podľa inštrukcií na úvodnej stránke v časti kontakty ("Kontrola zmluvy advokátom").


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zánik nájmu bytu na dobu určitú (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať o ukončenie nájmu na dobu určenú. Mám prenajatý jednoizbový byt na určitú dobu, a to na 1 rok. Existuje spôsob, ako odstúpiť od zmluvy tak, aby mi prenajímateľ vrátil peniaze za zvyšné mesiace, počas ktorých už nebudem bývať v byte? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zánik nájmu bytu na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 16.11.2020)

Dobrý deň,
odstúpiť môžete len ak na to máte zákonný, alebo zmluvný dôvod. Inak nie. Zmluvu môžete vypovedať a keď uplynie výpovedná doba, zanikne nájomný vzťah. Za obdobie výpovednej doby ešte ste povinný platiť nájomné. Ak máte zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, tak potom môžete vypovedať aj bez dôvodu. Ak máte zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, tak len z dôvodov tam uvedených. Potom sa ešte môžete skúsiť dohodnúť na skoršom dátume ukončenia.


Podotázka: Zánik nájmu bytu na dobu určitú (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som položil jednu otázku. Máme byt prenajatý na dobu určitú, konkrétne do konca tohto mesiaca. Prenájom bol pôvodne na rok. Informovali sme prenajímateľa o našom zámere odísť do 16. 3. 2017, pričom on ani nevedel, že nám už končí doba nájmu. Nikto nás neinformoval o predĺžení zmluvy alebo o čomkoľvek inom. Prenajímateľ nám teda povedal o dvojmesačnej výpovednej lehote, na ktorej sme sa dohodli pred spísaním zmluvy. A práve tu nastáva problém. Musíme zostat v byte a zaplatiť za tieto dva mesiace (výpovednú lehotu), aj keď nám už skončila doba trvania zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Zánik nájmu bytu na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, nie, nemusíte platiť. Ak Vám uplynula doba, na ktorú bola zmluva uzatvorená, potom nemáte žiadnu výpovednú lehotu. Pre koniec nájomného je rozhodujúci dátum uvedený v zmluve.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zánik nájmu bytu na dobu určitú" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.