Zákonné predkupné právo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 11. 2014

Otázka: Zákonné predkupné právo

Môže rodinný príbuzný, žijúci v USA - vlastník polovice domu predať svoj podiel inej osobe ako vlastníkovi druhej polovice žijúcemu v SR? Bolo nám ponúknuté predkupné právo na odpredaj polovice domu, avšak nedohodli sme sa na cene. Žiada sumu, ktorú nedokážeme vyplatiť. Jedná sa o rodinný dom, ktorý má jedny vstupné dvere, jedny merače vody, elekt., plynu, kúrenia a pod. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Zákonné predkupné právo

Dobrý deň. Pri prevode spoluvlastníckeho podielu vzniká ostatným spoluvlastníkom zákonné predkupné právo, čo neplatí ak ide o prevod na tzv. blízku osobu. Ak ide o prevod nehnuteľnosti, táto musí byť ostatným spoluvlastníkom ponúknutá na odkúpenie písomne. Ak bol prevádzaný podiel ostatným spoluvlastníkom riadne ponúknutý, a títo nedokážu splniť podmienky, za ktorých bol podiel ponúknutý, prevádzajúci spoluvlastník môže takýto podiel previesť na tretiu osobu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zákonné predkupné právo (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som darovať darovaciu zmluvu-môj podiel z pozemku cudzej osobe ja som tiež obdarovaný.Aký postup by ste mi mohol poradiť ? Ďakujem.

 

Odpoveď: Zákonné predkupné právo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí, že"ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Podľa ust. § 605 Obč. zákonníka platí : 

"Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná."

Teda mali by ste podielovému spoluvlastníkovi ponúknuť svoj podiel na predaj s určením ceny tohto podielu. Ponuku realizujte  najlepšie písomne doporučeným listom. Podielový spoluvlastník pokiaľ sumu neuhradí v lehote do dvoch mesiacov, zo zákona vyplýva, že nemá záujem o Váš podiel. Ponuka na inú cenu za Váš podiel je odmietnutím návrhu. 

Pokiaľ by ste spoluvlastníkovi neponúkol svoj podiel na predaj a predaj tretej - cudzej osobe, potom sa môže podielový spoluvlastník domáhať predaja podielu od nového spoluvlastníka nehnuteľnosti a to aj cestou súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk