Výpis z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 6. 10. 2016

Otázka: Výpis z registra trestov

Dobry den, chcela by som sa Vas opytat, ci by som mala zaznam vo vypise z RT, ked mam 3-rocnu podmienku a ostava mi este asi necelych 6 mes. skusobnej. Po skonceni podmienky mi tam ostane zaznam? Dakujem Vam za odpoved.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Dobrý deň. V zmysle zákonných ustanovení Trestného zákona platí, že ak sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. Pokiaľ sa na osobu hľadí ako keby nebola odsúdená, vo výpise z registra trestov by nemala mať záznam.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpis z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ak je osoba súdne vinná a má len 15 rokov, či má zápis v registri trestov, ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, trestnoprávna zodpovednosť mladých ľudí nastupuje už od ich 14 roku života. Z toho dôvodu, ak bola 15 ročná osoba právoplatne odsúdená, t.j. uznaná vinnou v súdnom rozhodnutí a zároveň jej uložený trest, toto odsúdenie sa nachádza v registri trestov (bez ohľadu na to, že páchateľ je maloletý). V rámci registra trestov je potrebné rozlišovať medzi výpisom a odpisom z registra trestov. V odpise z registra trestov sa nachádza záznam o každom odsúdení, dokonca aj o podmienečnom zastavení trestného stíhania, avšak v závislosti od uloženého druhu trestu, môže byť jeho výpis z registra trestov bez záznamov. Ako príklad je možné uviesť peňažný trest, ktorý sa zo zákona zahladzuje zaplatením peňažného trestu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpis z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, ak som momentálne trestne stíhaný (kolega podal na mňa trestne oznámenie), môžem vykonávať pedagogickú činnosť - učiť?

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň. V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným z predpokladov výkonu pedagogickej činnosti aj bezúhonnosť. Čo sa rozumie pod termínom bezúhonnosť určuje § 9 spomenutého zákona. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.

Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že význam má aj to, o aký trestný čin by sa malo vo Vašom prípade jednať. Každopádne ak na Vás bolo podané trestné oznámenie, to ešte neznamená, že je voči vám vedené trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania musí rozhodnúť príslušný orgán činný v trestnom konaní.

Pokiaľ ide o pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti, platí, že zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pedagogickej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo výkon odbornej činnosti odbornému zamestnancovi, proti ktorému bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu alebo pre spáchanie trestného činu z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti a jeho ďalšie pôsobenie v zamestnaní by ohrozovalo riadny výkon pedagogickej činnosti alebo riadny výkon odbornej činnosti.

S poukazom na uvedené je zrejmé, že pre pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti je rozhodujúce najmä podanie obžaloby (pritom na podanie obžaloby je príslušný prokurátor). Ak bude proti Vám podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, ste bez zbytočného odkladu povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpis z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať. Prosím Vás pekne. Píšem Vám zo zahraničia. Ak, ma niekto doma na slovensku záznam v registri trestov a ten dotyčný žije v zahraničí kde robí problémy. Môžeme žiadať záznamy dotyčného v anglickom prevedení, aby sme mohli preukázať aj tu v zahraničí, že robí špekulácie. Nakoľko, ako prvý sa začal vyhrážať smskami, ktoré ihneď  boli predložené na polícii. Automaticky sme chceli podať trestné oznámenie na polici nakoľko, pani policajtka odvetila, že ak ešte raz sa ozve máme prísť. V tom sa od nás zobrali, že si to s ním idú vybaviť chceli ho len vystrašiť, že komu sa vyhráža. Dotyčný sedel v aute a od nás chlapi mu kopli do skla auta nakoľko sa nerozbilo nič. V tom po týždni sme dostali predvolanie na výsluch. Ten čo sa vyhrážal žiada odškodné za auto vo výške 1600 euro. Nakoľko auto predal bez škrabanca. Na polícii preukázal bloček od známeho automechanika, ktorý mu napísal škodu vo výške 1600 euro a pritom ani za samotné auto, keď ho kupoval toľko nezaplatil. Keď ho kúpil predtým za 1500 eur, viac za auto nezaplatil. Žiada vyplatiť celú sumu. Špekuluje, len aby vyhral súd. Pritom by mal byť spokojný, lebo on sa začal vyhrážať v podstate bezdôvodne. Nič veľké sa nestalo, žeby sa mal vyhrážať. Prepáčte, že som sa takto rozpísala, ale zaujíma ma, či je možné žiadať výpis registra trestu v anglickej forme. Robil doma podvody, myslí si, že aj tu si to môže dovoliť. Prosím o odpísanie  a ďakujem. Pekný deň.

 

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

 

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./  Podľa slovenského zákona o registri trestov č.  o výpis z registra trestov platí, že výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Výpis z registra trestov generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené musí byť overená, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak by išlo o výpis z registra trestov pre osobu, ktorá je v zahraničí, môže požiadať o výpis z registra trestov prostredníctvom veľvyslanectva SR v príslušnom štáte (viď ďalej bod 3.).

2./ Vy sa však pýtate na inú situáciu, aby ste Vy ako poškodená, resp. pre poškodených, chcete získať výpis z registra trestov o osobe, ktorá Vám spôsobuje škodu, resp. je podozrenie, že táto osoba pácha trestnú činnosť. K tomu musíme uviesť, že Vy osobne o výpis z registra trestov tejto inej osoby nemôžete žiadať.

3./ V rámci EÚ existuje Európsky informačný systém registra trestov - ECRIS od r. 2012, prostredníctvom ktorého sa vytvára elektronické prepojenia medzi členskými štátmi a určujú pravidlá, aby  informácie o odsúdeniach v systéme registra trestov členských štátov mohli byť vymieňané rýchlym spôsobom - elektronicky. 

Štát resp. jeho kompetentný orgán, môže sám z vlastnej iniciatívy získať odpis z registra trestov osoby, ak hovoríme o SR, ktorá je štátnym príslušníkom SR, kde sa o nej uchovávajú a archivujú všetky odsúdenia. Predmetné informácie o odsúdeniach sa môžu uskutočňovať aj na iné účely ako na  účely trestného konania.

Orgán štátu, kde sa nachádzate, o tejto možnosti má určite vedomosť.

V prípade potreby pomoci sa môžete v určených veciach obrátiť aj na naše veľvyslanectvo v príslušnom štáte. Zoznam veľvyslanectiev v jednotlivých štátoch nájdete tu :  https://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk