Vypatenie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 29. 11. 2019

Otázka: Vypatenie dedičstva

Dobrý deň, chcel by som poradiť. V roku 2015 prebehlo dedičské konanie po úmrtí mojej matky. Predmetom dedičského konania bol 3 izbový byt a rekreačná chata. Dedičské konanie prebehlo v pomere dedenia, otec dedil v pomere 1/2, sestra 1/4 a ja tiež 1/4. Do dnešného dna tieto nehnuteľnosti užíva len otec. Moja otázka je, môžem sa dať z týchto nehnuteľnosti vyplatiť myslím, len tu čiastku po mame alebo podiel predať? Otec je alkoholik a on už teraz tvrdí, že z jeho polovicou majetku nemáme rátať, lebo on si s ňou môže urobiť čo chce. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vypatenie dedičstva

Dobrý deň. V zásade platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. Z tohto dôvodu sa môže spoluvlastník domáhať zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva k spoločnej veci, a to buď dohodou alebo v rámci súdneho konania (spoluvlastníctvo sa pritom zachová jedine výnimočne, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa). Ak sa s otcom nedohodnete na vyplatení Vášho podielu, tak sa zrejme budete musieť súdiť, prípade podiel previesť na tretiu osobu. Tu len upozorním, že ak by nešlo o prevod na niekoho blízkeho, tak je potrebné najskôr ponúknuť podiel na kúpu ostatným spoluvlastníkom, tí majú totiž zákonné predkupné právo na spoluvlastnícky podiel. Až keď do 60 dní od výzvy ponúknutý podiel nevyplatia, môžete ho za rovnakých podmienok, za akých ste podiel ponúkli spoluvlastníkom, predať nejakej tretej strane. Pri nedodržaní tohto postupu by išlo o relatívne neplatný právny úkon, ktorý by bol po dobu 3 rokov napadnuteľný.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk