Máte
otázku?

Je splnomocnenie po smrti brata platné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Je splnomocnenie po smrti brata platné?

Dobrý deň. Mám otázku: Pred približne dvoma týždňami po pohrebe mojej matky (ktorej bola vdovou) brat ma splnomocnil na výhradné zastúpenie v dedičskom konaní, čo znamená, že mohol tiež odmietnuť dedičstvo. Toto bol overené na matrike. Avšak, približne 10 dní po podpísaní tohto splnomocnenia, môj brat nečakane zomrel. Je toto splnomocnenie stále platné? To jest, môžem na základe tohto splnomocnenia odmietnuť dedičstvo v mene môjho brata, ak už nežije? Zaujímalo by ma, či môžem vylúčiť jeho deti (bol rozvedený) z dedičského konania. Táto otázka je relevantná pre mňa, pretože z bratovej strany (2 deti a bývalá manželka) nebol dlhodobo významný záujem o starostlivosť o našu matku. Mám ešte jedného brata, s ktorým sme sa o našu matku starali, a to bez problémov. Ďakujem.

Odpoveď: Je splnomocnenie po smrti brata platné?

Dobrý deň. Vašu situáciu vyslovene upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 33b ods. 2 prvá veta, podľa ktorej „plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné.“ V zásade teda platí, že smrťou splnomocniteľa zaniká aj plnomocenstvo, ktoré udelil splnomocnencovi. Akákoľvek výnimka z tejto zásady by musela byť vyslovene upravená v samotnom plnomocenstve. Ak teda v plnomocenstve, ktoré Vám brat udelil na zastupovanie v dedičskom konaní, nie je uvedené, že oprávnenie konať na základe udeleného plnomocenstva trvá aj po smrti splnomocniteľa, potom plnomocenstvo smrťou Vášho brata (ako splnomocniteľa) zaniklo.

Trápi vás "Je splnomocnenie po smrti brata platné?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je splnomocnenie po smrti brata platné? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám tetu, ktorá mi za svojho života podpísala splnomocnenie, ktoré sa podobá generálnej plnej moci, t.j. platí na všetky úkony a je platné aj po jej smrti. Notár však odmieta takúto plnú moc uznávať. Je pravda, že splnomocnenie končí smrťou splnomocniteľa? Teta náhle zomrela, môžem ju na základe tohto splnomocnenia zastupovať v jej dedičskom konaní? Viete mi v tom poradiť, ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Je splnomocnenie po smrti brata platné?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, podľa § 33b ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné. Napriek tomu, že v obsahu plnej moci je ustanovené, že platí aj po jej smrti, je vylúčené, aby ste po smrti tety (splnomocniteľa) nakladali s jej majetkom, nakoľko toto ustanovenie v plnomocenstve obchádza zákon v inštitúte dedenia, čo je dôvodom jeho neplatnosti. Účastníkom konania o dedičstve sú len dedičia, nemôže ním byť poručiteľ (teta), nakoľko smrťou stratil spôsobilosť na práva a povinnosti. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je splnomocnenie po smrti brata platné? (Občianske právo)

Ďakujem. Dodatok - oprávnenie konať na základe udeleného plnomocenstva trvá aj po smrti splnomocniteľa - nebolo v splnomocnení uvedené. Znamená to, že v dedičskom konaní budú aj deti zosnulého brata?

Odpoveď: Je splnomocnenie po smrti brata platné?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností by podľa ustanovenia § 473 Občianskeho zákonníka mali namiesto Vášho nebohého brata dediť jeho deti.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je splnomocnenie po smrti brata platné?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.