POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín

Otázka: Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ako vymáhať pohľadávku, keď trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť 23.1.2016. Citujem z trestného rozkazu: "Obvinená je odsúdená k úhrnnému trestu odňatia slobody na 18 mesiacov, výkon ktorého sa jej podmienečne odkladá na skúšobnú dobu 40 mesiacov. Obvinená je povinná uhradiť sumu vo výške 419 €..." Dnes mi poslala šek vo výške 10 €, ale nechcem, aby mi to splácala takou malou sumou. Nevem, či by som mal tieto peniaze nevybrať a podať trestné oznámenie za marenie trestného rozkazu, alebo čo by som mal robiť. Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom

Dobrý deň. Pokiaľ v trestnom konaní bolo trestným rozkazom rozhodnuté, že obžalovaný, resp. odsúdený je povinný nahradiť poškodenému škodu v určitej výške, takéto rozhodnutie súdu predstavuje pre exekučné konanie spôsobilý exekučný titul, ktorý je rovnocenný rozhodnutiam vydaným v rámci civilného konania. Vykonateľnosť výroku, ktorým súd zaviazal obžalovaného, resp. odsúdeného na náhradu škody, nastáva súčasne s právoplatnosťou odsudzujúceho rozhodnutia. Inak povedané, škodu, ktorú Vám priznal súd v rámci trestného konania si môžete vymáhať exekučnou cestou. Pri podaní návrhu na začatie exekúcie je potrebné zohľadniť sumu, ktorá Vám bola do podania návrhu na začatie exekúcie uhradená. 

Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom škody, ktorú má nahradiť odsúdený, ktorý v súčasnosti vykonáva trest. Ako by som mala postupovať?

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom

(odpoveď odoslaná: 05.06.2021)

Dobrý deň,
ak je nárok na náhradu škody už judikovaný (bolo o ňom rozhodnuté súdom) môžete vo veci začať exekučné konanie. Premlčacia doba je však v takom prípade 10 rokov, s prihliadnutím na dĺžku jeho trestu je možné s exekúciu počkať.

Ak ešte nebolo súdom o náhrade škody rozhodnuté, je možné začať súdne konanie o náhradu škody. Takému konaniu nebráni to, že je vo výkone.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám rozsudok z 15. marca 2018, podľa ktorého súd zaväzal obidvoch obžalovaných spoločne a nerozdielne uhradiť škodu približne vo výške 850 eur. Obžalovaní boli odsúdení na 3 roky za iné trestné činy od apríla 2017. Predpokladám, že škodu nebudú schopní uhradiť sami od seba a pravdepodobne nevlastnia ani žiaden majetok. Kedy je možné začať exekučné konanie voči nim? Mal by som čakať, kým budú prepustení, alebo môže exekútor siahnuť aj na peniaze, ktoré si zarobili vo výkone trestu? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom

(odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Uviesť ako postupovať vo Vašom prípade, závisí od viacerých okolností.

Môžete odsúdeným zaslať výzvu k úhrade aj na domáce adresy trvalého pobytu /preberie manželka, rodičia/ a súčasne prostredníctvom evidencie väzňov vedenej Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže zistiť v ktorom zariadení pre VTOS sa nachádzajú, ktorá informácia Vám môže byť poskytnutá len so súhlasom odsúdených.

V prípade vymáhania už teraz cestou súdneho exekútora je potrebné rátať v poplatkami za spísanie návrhu a dĺžkou konania z dôvodu že sú vo výkone trestu odňatia slobody. Aj keby pracovali vo výkone trestu odňatia slobody, táto odmena nie je vysoká /rok 2017 od cca 170 € do 350 € podľa práce, kvalifikácie atď./ a prednosť majú iné pohľadávky /trovy súdneho konania, náklady výkonu trestu, výživné a pod./, resp. Vaša pohľadávka by bola hradená len postupne v nízkej sume. 

Odporúčame najprv vec riešiť bez účasti exekútora, prípadne kontaktovať advokáta za účelom zmierčieho riešenia. Výzva zo strany advokáta často pomôže svojou kvalifikovanosťou a autoritou.

Môžte sa obrátiť aj na náš hlavný email advokat@ficek.sk.

Na súdneho exekútora sa samozrejme môžete obrátiť už aj teraz nakoľko máte právoplatný rozsudok, ktorý je spôsobilým exekučným titulom.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky priznanej trestným rozkazom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.