POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odkázanie na občianskoprávne konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať... Vykradli nám auto, páchateľa chytili a aj súd ho odsúdil, ale prišlo nám, že sme odkázaní na občiansko právne konanie. Viete mi povedať, čo to všetko zahŕňa a čo to znamená, napríklad poplatky alebo iné veci?

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

dobrý deň

 

pokiaľ je poškodený v trestnom konaní odkázaný na občiansko-právne konanie znamená to, že svoj nárok na náhradu škody voči páchateľovi bude musieť uplatniť v občiansko - právnom (súdnom) konaní (to je civilnou žalobou na súde). 

 

V súvislosti s podaním žaloby (riešením veci v občianskoprávnom konaní) sú spojené aj súdne poplatky. Výška súdneho poplatku je 6 percent zo žalovanej sumy. V konaní musíte predložiť ako dôkaz o vine páchateľa aj odsudzujúci rozsudok (respektíve trestný rozkaz). Súd už nebude riešiť závinenie páchateľa, ale iba výšku škody.

 

V trestných konaniach obyčajne odkazuje súd na občiansko právne konanie vtedy, ak výška škody nie je spoľahlivo zistená, obyčajne, ak nebol v konaní o predložený znalecký posudok o výške škody. Pokiaľ ste si riadne uplatnili škodu v trestnom konaní, má to vplyv na plynutie premlčacích lehôt. Lehoty počas tohto konania neplynú, dôležité však je, aby ste po skončení trestného konania bezodkladne uplatnili svoj nárok v občiansko súdnom konaní, pretože po právoplatnom skončení konania pokračuje plynutie premlčacej lehoty.

Trápi vás "Odkázanie na občianskoprávne konanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s problémom súvisiacim s poistnou udalosťou. V septembri ma vytopila suseda (voda pochádzala z kuchyne), no v tom čase sme problém neaddressovali, lebo som predpokladal, že poškodená je len malba a že stenu premaľujem súčasne s inštaláciou novej kuchynskej linky. Aktuálne som v procese výmeny kuchynskej linky a za jednou z kuchynských skriniek som odhalil vznik plesne na stene a tiež na skrinke. Skrinky boli napevno pripevnené k stene, preto som nemal tušenie o tom, že voda steká i za ne. Na stene je zrejmé, kam voda stekala, no tento problém som identifikoval až včera. Keď som o situácii hovoril susede a ukázal jej rozsah škody, odmietla to so mnou riešiť, pretože ma považuje za podvodníka a domnieva sa, že len hľadám zámienku na získanie peňazí na novú linku. Môj zámer bol v prvom rade dohodnúť sa na spôsobe odstránenia škody. Keďže sme sa nedokázali dohodnúť a polícia ma odkázala na občianskoprávne konanie, chcel by som sa informovať o mojich možnostiach, ako tento problém vyriešiť. V prípade, že sa rozhodnem ísť súdnou cestou, môžem si pozvať niekoho, kto odstráni plesne, alebo by som mal počkať na znalca, ktorý potvrdí, že plesne vznikli skutočne v dôsledku toho, že ma suseda vytopila? Ďakujem za radu. S pozdravom, V.B.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 28.02.2024)

Dobrý deň, vo veci sme názoru, že bolo chybou, že ste po soôsobenej škode nenahlásili vznik škody a poškodenie bytu z vytopenia poisťovni škodcu - teda vašej susedy. To bola chyba, lebo poisťovňa  škodu by vám preplatila náhradu škody, keďže je predpoklad, že pri vytopení bola poškodená stena hoci aj za kuchynskou linkou.


Splesnivenie steny je už následnou škodou, ktorú by vám mala uhradiť suseda za svojho, lebo nie je podstatné, či by ste kuchynskú linku menili alebo nie. To je výlučne vaša vec. Polícia v tomto smere uviedla správne ak vás odkázala na občianskoprávne konanie, lebo toto nie je tresntý čin, že by vám vznila škoda z vytopenia.

Nahlásenie poistnej udalosti je podľa nás už teraz nie v lehote, lebo k vytopeniu došlo v 09/2023.  Skúste však nahlásiť poistnú udalosť dodatočne, ale nepredpokladáme, že by vám uhradili škodu.

Nateraz sme názoru, že suseda by mala len uhradiť náklady na odstránenie plesne zo steny ak poisťovňa náhradu škody z poistnej udalosti neuhradí. Pýtajte od susedy číslo zmluvy poistnej zmluvy, resp. aspoň jej poisťovnu a škodovú udalosť nahláste /dá sa to aj cez internet, treba doložiť foto poškodených vecí/.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, v našej rodine máme spor týkajúci sa vlastníctva pozemku. Môj manžel a jeho bratia vlastnia polovicu pozemku, druhú polovicu vlastní ich sestra. Nie je presne určené, ktorá časť pozemku patrí komu. Na pozemku je postavený rodinný dom, dvor a nachádza sa tam aj záhrada. Spor sa týka práve záhrady. Sestra má svoje veci rozložené na celej záhrade, hoci v dome nežije. Len chodí na záhradu. Minule, keď sa moja svokra vydala na záhradu a posadila sa tam na stoličku, jej vnuk sa drzo spýtal, čo tam robí a tvrdil, že záhrada je ich, pretože vyhrali súd. Svokra chcela vrátiť časť pozemku, ktorý predtým dala svojej dcére, pretože jej robí problémy. Akým spôsobom by sme dosiahli, aby sa sestra stiahla na svoju polovicu? Počula som, že toto by sa dalo riešiť na občianskom právnom súde. Chcela by som sa opýtať, čo presne treba urobiť a aké sú s tým spojené poplatky. Ďakujem.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
po prečítaní Vašej otázky by som si dovolil uviesť dve možnosti. Uvádzate, že svokra darovala dcére nejaký podiel na nehnuteľnosti. Ak sa dcéra následne začala k svokre správať v hrubom rozpore s dobrými mravmi, tak svokra má právo žiadať vrátenie daru. A to aj opakovane ak to správanie bude aj neskôr. 

Druhou možnosťou je zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Podielový spoluvlastníci vlastnia určitý podiel na celej nehnuteľnosti, teda nie je to tak, že majú v praxi iba nejakú konkrétnu časť pozemku. Uvedené môže niekedy predstavovať pre spoluvlastníkov problém, a to najmä v prípadoch, ak majú medzi sebou rozpory a nedokážu sa dohodnúť. Podielové spoluvlastníctvo môže zaniknúť aj písomnou dohodou spoluvlastníkov, ktorý sa môžu dohodnúť, tak že si vec rozdelia podľa podielov, prípadne sa dohodnú, tak, že vlastníctvo nadobudne iba jeden z pôvodných spoluvlastníkov, pričom ostatných vyplatí. Dohoda musí byť písomná. Ak dohoda nie je možná, tak je potrebné podať na súd žalobu. Poplatky by tvoril súdny poplatok (vypočítavaný z hodnoty podielu vyporiadavanej veci 6%), odmena advokáta (podľa hodnoty sporu a vyhlášky 655/2004 Z.z., ak si nejakého zvolíte a tiež trovy dôkazu. Dá sa odhadnúť koľko budú tie trovy. 


Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem! Mám doma dobermany bez preukazu pôvodu. V marci som predala šteniatko za 500 eur, pretože malo svetlú srst, čo je rarita, pričom majiteľ zaň ponúkol až 850 eur, aby som ho nepredala inému. Od leta mi vypisuje, že pes má zvláštnu povahu a žiada, aby sa vykonali DNA testy. Tieto si aj dal spraviť a výsledky ukazujú, že 40% DNA šteniatka zodpovedá iným plemenám, konkrétne tým, z ktorých bol voľakedy doberman vyšľachtený. Za päť rokov som predala približne 70 šteniat a všetci majitelia sú spokojní, len on žiada vrátiť peniaze späť a náklady na DNA testy. Kúpnu zmluvu nemáme, pretože o ňu nežiadal a všetko prebehlo ústne a telefonicky. Už mi dokonca vyhráža sa občiansko-právnym konaním. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 11.11.2022)

Dobrý deň,
chápem Vašu situáciu a verím Vám, že vôbec nie je príjemná. Na Vašom mieste však podľa môjho názoru nie sú dôvody na obavy. Zmluva vo Vašom prípade nemusela byť písomná, zákon to v niektorých prípadoch vyžaduje, avšak toto nie je jeden z nich. To pozíciu kupujúceho sťažuje z hľadiska dokazovania. Neviem na čom presne ste sa dohodli, avšak pokiaľ ste ho neubezpečili, že DNA testy daného psa vyjdú na 100%, teda, že predmetom zmluvy bude doberman so 100% DNA testom, tak nemá právo požadovať peniaze naspäť a tiež nemá právo požadovať úhradu nákladov za DNA testy.

 


Trápi vás "Odkázanie na občianskoprávne konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, s bývalým partnerom máme spísaný návrh (u notára) na splácanie určitej sumy, v ktorom je stanovená suma a doba splatnosti. Na konci dokumentu máme dodatok, ktorý uvádza, že ak nebude splácanie dodržiavané, auto, ktoré je predmetom splácania, sa vráti majiteľovi. Problém však nastáva v momente, keď bývalý partner nechce auto odovzdať a zároveň odmieta platiť. Vždy tvrdí, že zaplatí nasledovný týždeň a podobne. S týmto problémom som sa obrátila na políciu a bolo mi odporučené napísať výzvu na odovzdanie auta, ktorú však partner odmieta akceptovať. Neviem, či mám požiadať exekútora alebo ako mám postupovať ďalej, aby auto, ktoré nie je na jeho meno, nenavlieklo škody a nepripísali sa mu pokuty.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 09.11.2022)

Dobrý deň,
na presnú odpoveď by som musel vidieť predmetnú zmluvu. Preto Vám odporúčam vyhľadať advokáta, ktorý Vám na základe zmluvy poradí. 

Je však pravdou, že v týchto veciach policajti nevedia poskytnúť súčinnosť, nakoľko sa v prvom rade jedná o občianskoprávny spor. Až v prípade, že by aj prostriedky civilného práva ukázali ako neúčinné na napravenie protiprávneho stavu, mohli by sme uvažovať o trestnom čine podvodu.


Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, ústne aj písomne som susedovi zakázal pohyb po mojom pozemku, a to nielen jemu, ale aj ktorémukoľvek z jeho rodinných príslušníkov. Taktiež som mu vyjadril neprajnosť pasenia jeho kôz na mojom pozemku. Napriek tomu moje žiadosti sústavne ignoruje, kôz nepriväzuje a tie ničia moju zeleň.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 01.11.2021)

Dobrý deň,
v takom prípade sa môžete tzv. negatórnou žalobou brániť priamo na súde a žiadať od súdu, aby mu bola uložená povinnosť zdržať sa takého konania, ktorým by zasahoval do Vášho vlastníckeho práva. Na takéto konanie nemá sused právo ani v tom prípade, ak nie je Váš pozemok oplotený. Na druhej strane najjednoduchším riešením je určite pozemok oplotiť a zabrániť tým vstupu cudzím osobám a zvieratám na pozemok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, po predaji motorového vozidla dostal nový majiteľ pokutu, keď vozidlo bolo ešte vedené v evidencii na moje meno. Kúpnu zmluvu mám. Pokuta mi prišla domov. Na Ministerstve vnútra mi povedali, že pokutu musím zaplatiť a následne si súdne vymáhať peniaze od nového majiteľa. Aký je prosím postup? Jozef

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste predali MV, pričom pokuta bola uložená v čase, keď už bola podpísaní kúpna zmluva a MV ste odovzdali predávajúcemu, o čom predpokladáme, že máte aj doklad, minimálne kúpnu zmluvu.

Ak je to tak, informácia poskytnutá Vám z MV SR je správna, keďže ide o objektívnu zodppvednosť.  Po zaplatení pokuty môžete túto žiadať uhradiť od kupujúceho vo Vami uvedenej lehote. Odporúčame výzvu zaslať dopor. listom.  Ak pokuta uhradená nebude, bude ju musieť vymáhať cestou súdu.

 

 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Odkázanie na občianskoprávne konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, súd mi priznal náhradu škody. Dozvedela som sa o tom z rozhodnutia súdu, keďže som sa pojednávania nezúčastnila. Chcem sa opýtať, ako mám ďalej postupovať, aby som skutočne dostala túto náhradu, pretože som nikde neposkytla svoje informácie, ako je číslo účtu. Ďakujem.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám bola priznaná náhrada škody na základe rozhodnutia súdu, po právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku môžete vyzvať povinného, aby Vám náhradu škody vyplatil na Vašu adresu poštovým poukazom alebo mu môžete oznámiť číslo účtu, na ktorý má peniaze uhradiť.


Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som položila nasledujúcu otázku: Môj bývalý manžel ma dlhuje na výživnom pre deti od roku 2001. Minulý rok bol poslaný do väzenia, dostal trest v dĺžke jedného roka a štyroch mesiacov. Je možné nejako vymáhať dlžnú sumu na výživnom? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 21.05.2018)

Dobrý deň. Ak máte k dispozícii rozhodnutie súdu, ktoré povinného rodiča zaväzuje k platbám výživného, možno výživné vymáhať exekučne. V rámci exekúcie je výživné dokonca prednostnou pohľadávku. Problém však spravidla nastáva vtedy, ak povinný rodič nemá exekvovateľný príjem ani majetok.

Pri splnení určitých podmienok si Však môžete nárokovať náhradné výživné od štátu. Potrebné informácie ohľadom náhradného výživného nájdete na stránke: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227.


Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné uplatniť nárok na ďalšie náhrady po škodovej udalosti. Auto nám poškodila žena, v dôsledku čoho vznikla totálna škoda. Poisťovňa nám vyplatila 9200 eur, hoci sme auto kúpili za 20 000 eur pred štyrmi rokmi. Môžete mi, prosím, poradiť, či je možné v občiansko právnom konaní vymáhať ďalšie peniaze od osoby, ktorá nám škodu spôsobila? Rád by som tiež vedel, ako mám v takom prípade postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň, pokiaľ vám vyplatila poisťovňa peniaze na základe totálnej škody, potom Vám vyplatili skutočnú škodu. Hoci ste kúpili auto za 20 tisíc  eur, to auto nestalo v čase škody túto  sumu (poisťovňa ocenila hodnotu vozidla  na sumu, ktorú  vám vyplatila). Jediné riešenie vidím v tom, že by ste vedeli preukázať, že hodnota vozidla bola v tom čase vyššia. Vtedy  ale môžete žiadať nahradu škody aj od poisťovne. 


Trápi vás "Odkázanie na občianskoprávne konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odkázanie na občianskoprávne konanie (Trestné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás, dnes nám bol poškodený automobil a došiel nám rozsudok o vine obvinených, kde dostali peňažný trest. Volali sme na súd a poradili nám, že musíme podať žalobu na civilný súd. Mohli by ste nám, prosím, vysvetliť postup, ako to urobiť, aby nám bola uhradená celá čiastka? Je potrebný advokát? Nemôžem si byť istá, či si ho môžem dovoliť, keďže nie som zamestnaná. Ďakujem.

Odpoveď: Odkázanie na občianskoprávne konanie

(odpoveď odoslaná: 30.11.2017)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 288 Trestného poriadku platí : 

"Ak podľa výsledku dokazovania nie je podklad na vyslovenie povinnosti na náhradu škody alebo ak by bolo treba na rozhodnutie o povinnosti na náhradu škody vykonať ďalšie dokazovanie, ktoré presahuje potreby trestného stíhania a predĺžilo by ho, súd odkáže poškodeného na civilný proces, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom. Poškodeného treba označiť jeho menom a priezviskom, dátumom a miestom narodenia a miestom bydliska. Ak je poškodeným právnická osoba, treba ju označiť jej obchodným menom alebo názvom, sídlom a identifikačným číslom podľa záznamu v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri.

Na civilný proces alebo na konanie pred iným príslušným orgánom odkáže súd poškodeného tiež so zvyškom jeho nároku, ak mu nárok z akéhokoľvek dôvodu prizná len sčasti."

Zrejme aj vo Vašom prípade je uvedený odkaz na cit. zákonné ustanovenie.

2./ Keďže ste boli odkázaná na občianskoprávne konanie, budete musieť podať žalobu na civilný súd. Keďže nepoznáme samotný trestný rozsudok, ako ani ostatné doklady, je možné, že vec bude možné vyriešiť aj platobným rozkazom.

3./ Odporúčam Vám kontaktovať kanceláriu JUDr. Ficeka cez úvodnú stránku a pošlete mu emailom doklady za účelom posúdenia : https://ficek.sk/online-pravna-poradna.html.

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odkázanie na občianskoprávne konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.