Vecné bremeno na dome


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vecné bremeno na dome

Dobrý večer, chcela by som opýtať, rodičia vlastnia nehnuteľnosť, v ktorej má právo dožitia maminina sestra. Už 8 rokov sa o nehnuteľnosť nezaujíma, neprispieva ani nič, zrazu po 6 rokov sa chce nasťahovať, keďže odišla z domu bez vyúčtovania energií a nikomu nič nepovedala, mám právo žiadať za tie roky peniaze, keďže dom bol v pôvodnom stave a musel sa prerobiť, čiže nie je ani dispozičné riešený ako predtým, síce tu nebývala, ale dom sa udržiavať musí, a tak isto sa muselo prerábať kúrenie, voda, elektrika. Momentálne nám poslala dopis, že chce využívať doživotné právo. Je možné, že ju do domu nepustíme až po súdnom procese, alebo je možné sa vecného bremena zbaviť tým, že sa nehnuteľnosť predá, keďže má zrušené trvalé bydlisko v mieste doživotného užívania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vecné bremeno na dome

Dobrý deň, pokiaľ má sestra vecné bremeno na nehnuteľnosti, môže túto nehnuteľnosť užívať. Pokiaľ by ste jej v tom chceli zabrániť, tak súdnou cestou sa svojho práva domôže.

Pokiaľ ste investovali do nehnuteľnosti, ktorej ona nie je vlastníčkou, potom nemôžete od nej požadovať náhradu týchto nákladov.

Náhradu nákladov a investícií do nehnuteľnosti by ste mohli požadovať iba vtedy, ak by vlastnila čo i len podiel na tomto dome.

Ak by sestra neužívala túto nehnuteľnosť ešte ďalšie dva roky, a teda by uplynula 10 ročná lehota, mohli by ste podať návrh na súd na zrušenie vecného bremena. Preto by bolo možno jednoduchšie nájsť jej nateraz nejaké iné bývanie po dobu týchto dvoch rokov a potom by ste vecné bremeno jednoducho zrušili súdnou cestou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vecné bremeno na dome (Občianske právo)

Dobrý deň
Kúpili sme dom s pozemkom v novovybudovanej lokalite s pravom prechodu a prejazdu cez 3 pozemky z ktorích je príjazdová cesta pre celú lokalitu. Toto Vecné bremeno mame zapísané aj v liste vlastnicta a ťarcha je len voči banke kvôli hypo. V zmluve, keď sa bremeno zakladalo a založilo nie je uvádzané, že by sa malo platiť ročným poplatkom, či príspevkom za údržbu a dane spomínaných 3 pozemkov. Aktuálne si majiteľ týchto 3 pozemkov rozposiela na všetkých v lokalite zúčtovanie o zaplatení 120 e príspevku za údržbu a dane spomínaných pozemkov s daním termínu úhrady a číslom účtu. Riadna faktúra to ale neni ani nahodou. Môže ten majiteľ od nas všetkých susedov žiadať peniaze zato, že mame zriadené vecné bremeno.

Odpoveď: Vecné bremeno na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, otázku úhrady za zriadené vecné bremeno upravuje ust. § 151n Obč. zákonníka nasledovne :
"(1) Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.
(2) Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.
(3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."


Z ods. 3 zák. ustanovenia vyplýva, že ako oprávnený z vecného bremena pokiaľ ste sa v zmluve o zriadení vecného bremena nedohodli na úhrade nákladov na opravy cesty a jej zachovanie v primeranom schodnom stave, je vecou účastníkov dohody v akom rozsahu z hľadiska finančného vyjadrenia sa budete na týchto nákladoch podieľať.

Samotné zaslanie faktúry nie je podkladom na úhradu nákladov. 
Otázkou je v akom rozsahu doteraz boli vykonané náklady na úpravu cesty a jej zachovanie, čo má vplyv na úhrade nákladov zo strany jednotlivých oprávnených z vecného bremena. Platí súčasne, že ak aj vlastník cesty túto využíva, je povinný znášať tiež náklady, ktorých úhradu vyžaduje od vyžaduje.
Odporúčame požiadať vlastníka ako povinného z vecného bremena, aby Vám predložil návrh dohody o úhrade nákladov podľa § 151n/ ods. 3 Obč. zákonníka a to tak, aby účastníkmi boli všetky osoby oprávnené z vecného bremena a osoba povinná z vecného bremena/vlastník pozemku/.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vecné bremeno na dome (Občianske právo)

Dobrý deň. Otec pred pár rokmi z finančných dôvodov daroval mojej matke rodičovský dom. V podmienkach darovacej zmluvy bolo, že ho tam nechá dožiť. Pred pár týždňami mu ale zrušila trvalý pobyt, pred asi 2 rokmi odpojila plyn a elektrinu. Chcem sa teda spýtať, či je možné takúto zmluvu zrušiť a požiadať o vrátenie daru? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vecné bremeno na dome

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň,

ak mal a má otec zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu doživotného užívania, potom je oprávnený nehnuteľnosť užívať. Ak matka odpojila energie, takéto konanie by sa mohlo považovať, ako konanie v rozpore s dobrými mravmi, kde teoreticky vzniká právo na vrátenie daru, avšak právo darcu na vrátenie daru sa premlčuje ako každé majetkové právo. Preto, ak došlo k darovaniu pred viac, ako 3 rokmi a otec by sa domáhal vrátenia daru, matka by mohla namietnuť premlčanie a v takom prípade by súd žalobu zamietol a dar by otcovi vrátený nebol. Pokiaľ ide o trvalý pobyt, ten má len evidenčný charakter a nijako neovplyvňuje právo doživotného užívania. Odporúčam matku vyzvať, aby umožnila otcovi riadne užívať nehnuteľnosť. Ak odmietne, bude potrebné riešiť túto situáciu súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk